България

Правителството отдели още пари за пътувания на ученици и учители

  08.12.2022 11:39             
Правителството отдели още пари за пътувания на ученици и учители

С 2 417 500 лв. ще бъдат финансирани 174 общински училища за пътувания на ученици и учители по Национална програма „Отново заедно“, реши правителството. Средствата се предоставят на 94 общини.
Програмата осигурява финансиране от централния бюджет за шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. на човек, който включва: настаняване - 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. Според условията при подаване на формуляра се финансират 50% от заявената сума.
Одобрените от правителството средства са за останалите до 50%, които се предоставят при представяне по електронен път в МОН на сключения договор с туроператор и справка от училището за извършените фактически разходи.
Целта на Национална програма „Отново заедно“, която стартира през 2021 г., е да създаде условия за социализация и общуване на ученици и педагогически специалисти извън училищната и семейната среда с цел преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и пандемията от COVID-19. Тя продължи и през 2022 г., като за безплатни ученически пътувания са одобрени училища през учебните 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.
Междувременно Министерският съвет одобри допълнителни 3 752 006 лв. за възстановяване на разходи за транспорт и наем на учители, които работят в различно населено място от това, в което живеят. Отпусна и допълнително по бюджетите на общините 1 579 145 лв. за 2022 г. за компенсиране на безплатния транспорт на деца и ученици.
Средствата за транспорт на децата и учениците са неотложен разход за образователната система, за да се изпълни една от основните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците от населените места, в които няма детска градина или училище.
Правителството отпусна и 669 979 лв. по бюджетите на общините за 2022 г. за финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца, навършили 4-годишна възраст. Средствата са за 3261 деца от 23 общини, които имат приети решения на общинските съвети и са осигурили необходимите условия за осъществяване на задължителното предучилищно образование на децата на 4-годишна възраст от началото на учебната 2022 - 2023 година.