Събития

Домакинства във Видинско с допълнителна помощ за отопление

  08.12.2022 09:00             
Домакинства във Видинско с допълнителна помощ за отопление

Започна изплащането на еднократната финансова подкрепа за отопление в общините Кула, Бойница и Грамада, съобщиха от Дирекция "Социално подпомагане"- Кула. Кандидатстването за допълнителна еднократна финансова подкрепа за отопление от 400 лева продължи до 14 ноември. На  44 лица и семейства ще бъде отпусната помощта на база служебно генерирани заявления в общините Кула, Бойница и Грамада, а от подадените в периода до 14 ноември Заявления- декларации, Заповед за отпускане имат 6 лица и семейства. Село Раброво от община Бойница е с най- много одобрени за допълнителната финансова подкрепа за отопление 5 домакинства. В община Кула това са селата Старопатица и Тополовец с по две лица и с по две одобрени семейства са селата Медешевци и Тошевци в община Грамада. Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имаха хората и семейства, които не са подавали заявление за отпускане на помощта в периода от 1 юли до 31 октомври. Същото право имаха и хората, които са получили отказ за отпускане на помощ за отопление поради превишение на определения диференциран доход с до 40 лева или поради неизпълнение на изискването за 6-месечна задължителна регистрация като безработни в дирекциите "Бюро по труда". Еднократната финансова подкрепа се предоставя служебно, без да е необходимо повторно подаване на документи. 

1500 заявления за отпускане на целева помощ за отопление бяха приети преди 31 октомври в Дирекция "Социално подпомагане"- Кула, от които по 623,55 лв. са получили почти 1200 домакинства. С постановление на Министерския съвет от 30 ноември бяха одобрени допълнителни средства за изплащане на нова еднократна финансова помощ за отопление. Тя е трета поред за настоящия отоплителен сезон 2022/2023 година. Финансовата помощ е в размер на 300 лева. За да се получи тази помощ, не е нужно да се подават заявления в Дирекция "Социално подпомагане"- Кула. Средствата ще се изплащат служебно въз основа на списък, утвърден от директора на дирекцията. Новата помощ за отопление няма да се предоставя на лица и семейства, които за този отоплителен сезон вече са получили целева помощ за отопление от 623,55 лв. или еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците от 400 лв., както и на лица, и семейства, получили през 2022 г. еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнала потребност.