Събития

Видински ученици с успешна практика в завод

  08.12.2022 14:00             
Видински ученици с успешна практика в завод

Ученици от ПГ "Проф. д-р Асен Златаров" - Видин са на учебна практика в местен завод за технически компоненти. Те учат в 11. клас, специалност "Промишлена електроника" и посещават завода  вече трети месец. Работният им ден започва в 6:00 часа и завършва в 14:00.
Сътрудничеството на видинската професионална гимназия със завода продължава повече от 8 години, казва Мартин Петров, изпълнителен директор и прокурист на Технически компоненти България:

"..Тази година с дуалното обучение ни е първа година... Целта ни е да помогнем на децата във Видин да получат добро средно образование, от друга  страна да подготвим бъдещи кадри и за нас... Това са технически специалности - инженерни, сервизни техници, монтажници на  електроника... Покриваме голям спектър от възможни позиции... Имаме почасови трудови договори, трудът им се заплаща...Те през тези години добиват представа от реалното производство, обучават се на трудова дисциплина..."

Учениците са доволни от работата в завода, научават се  как да прилагат наученото на практика, за което им помагат двамата наставници, както и техният преподавател, разказват  Радослав, Данчо, Патрик, Виктор и Валентин:  

"В момента извършвам сервизна дейност... Сменям дефектните части на платката... Намирам грешки, които биха били фатални, това е отговорност... Затвърждаваме нещата, които знаем на теория и ги виждаме на практика... Това и фина работа... Не срещам трудности, имаме наставник... Най-много ми харесва, че се запознавам с нови хора и че съм с класа си... Почиствам платките и аз гледам на микроскопа, а другите ги почистват... Харесва ми работата..."

Гимназистите отлично се справят с поставените им задачи, работят наравно с работниците в завода и получават за това съответното заплащане, споделя  Кристиян Цветков, производствен инженер и наставник на учениците:
"...За краткото време тук учениците се научиха да спазват трудовата дисциплина, да носят отговорност, да проявяват инициативност и да надграждат тези умения... Работят самостоятелно, могат да подготвят за работа проект, събирайки необходимите части от склада... Така подпомагат работата на останалите служители в производството."