Събития

Наши ученици и учители се върнаха от Италия

  06.12.2022 11:10             
Наши ученици и учители се върнаха от Италия

Ученици и учители от Средно училище „Христо Ботев“ - Враца взеха участие във втора среща в гр. Масафра, Италия,  по проект „Дигиталното общество има нужда от дигитално училище – изследване, споделяне и прилагане на новата действителност във физическото училище“, финансиран с Договор № 2021-1-BG01-KA220-SCH-000024091 от програма Еразъм + .  

Представителите на Врачанската Алма Матер, заедно с партньорите от Турция, Италия и Португалия обсъдиха предизвикателствата, пред които се изправиха образователните институции по време на дистанционното обучение в следствие на Ковид 19.

Италианските партньори направиха демонстрации на платформите, които са използвали, инструментите и технологиите, които успешно са подпомагали образованието и, които прилагат успешно и във физическото училище сега.

Учениците от четирите държави участваха в съвместна Езикова лаборатория като се запознаваха и представяха в дигитална среда обекти  на ЮНЕСКО на различните континенти.

Част от програмата и дейностите беше засаждане на дърво за мир в двора на училището. Съвместно с представители на  италианските карабинери и в памет на съдиите Фалконе и Борселино – убити от мафията, представителите на България, Италия, Португалия и Гърция вече имат по едно дърво, чийто растеж могат да следят онлайн посредством QR код.

С помощта на ученици от 11-ти клас в Училището по изкуства, което е част от Лицей Доменико де Руджери, участвахме в два семинара, свързани с иновативното преподаване на изкуства, по време на които се запознахме с цианотипията и професионалната фотография. Представени бяха различни онлайн и офлайн приложения, които се използват по време на работа.

Преподавателите  обсъдиха изследването на Европейската  комисия SELFIE -  безплатен инструмент, предназначен да помогне на училищата да внедрят цифрови технологии в преподаването, ученето и оценяването: https://education.ec.europa.eu/selfie/about-selfie

Срещата беше съпътствана и от богата културно – историческа програма, която запозна учениците и учителите от страните партньори с природните и културно – исторически  забележителности на региона Пулия и световно известните градове Матера и Алберобело.