Събития

Детско полицейско управление бе открито във Второ основно училище „Константин Фотинов“ в Лом СНИМКИ

  19.11.2022 14:00             
Детско полицейско управление бе открито във Второ основно училище „Константин Фотинов“ в Лом СНИМКИ

На 16 ноември 2022 г. с тържествена церемония, ръководствата на Второ основно училище „Константин Фотинов“ в гр. Лом и Районно управление гр. Лом подписаха декларация за партньорство и договор за сътрудничество в изпълнение на превантивната програма на МВР сред подрастващите - „Детско полицейско управление”.

В периода на двугодишно обучение двадесет възпитаници на училището, на възраст между десет и единадесет години, ще преминат теоретични и практически занимания, при които ще се запознаят с ролята на полицията и нейната структура. Те ще придобият социални умения, оказване на долекарска помощ и др. различни аспекти от полицейската дейност. Част от плануваните лекции за учебната 2022/2023 г. са „Училище без насилие, общество без насилие“, „Животът е ценен! Не го заменяй за дрога!“ и др.  В занятията с децата ще работят инспекторите от Детска педагогическа стая, експерти в различни области в МВР и други организации, партниращи в програмата. 
Петокласниците положиха тържествена клетва, която е част от Етичния кодекс на новосъздаденото Детско полицейско управление. Тържеството завърши с празнична програма, подготвена от възпитаниците на училището.