Събития

Ученици и учители от СУ „Никола Войводов“ разиграха план за евакуация при пожар СНИМКИ

  28.10.2022 14:00             
Ученици и учители от СУ „Никола Войводов“ разиграха план за евакуация при пожар СНИМКИ

Днес -  28 октомври, в Средно училище „Никола Войводов“ – Враца, се проведе учебна евакуация на тема „Евакуация в случай на пожар, възникнал в кабинета по технологии и открито взривно устройство“. Събитието се проведе съвместно с РСПБЗН град Враца, като бяха спазени всички дейности в плана за действия при пожар: подаване на сигнал за пожар, събиране на Щаба по пожарна безопасност, известяване на намиращите се в училище ученици, учители и служители за незабавна евакуация.

В резултат на добрата организация 725 ученици и 83 души персонал успяха да напуснат сградата на най- голямото училище в града и да се отдалечат на безопасно място за 5 минути и 6 секунди. През това време в двора на училището пристигна пожарната кола с дежурния екип. Органите на ПБЗН бяха информирани за обстановката – брой евакуирани, изнесена ценна документация, извършени действия по пожарогасене и др.

Пожарникарите дадоха висока оценка на свършената работа, поздравиха организаторите и учителите за добре осъществената учебна евакуация, а учениците имаха възможността да разгледат тяхното оборудване и да получат ценни съвети.