Събития

Започна ремонтът на културни обекти в Лом

  28.09.2022 16:00             
Започна ремонтът на културни обекти в Лом

С подписването на протокол за откриване на строителна площадка стартира основният ремонт и модернизацията на Историческия музей и Девическото училище. Обновяването на третия обект от проекта „Развитие на културната инфраструктура в община Лом“ – къщата-музей на Димитър Гинин (бивш клуб „Ретро“), стартира преди месец и върви по план. „Пожелавам спорна, качествена и в срок изпълнена работа от строителите. Радвам се, че обновяваме три емблематични сгради, които ще представят по съвременен начин богатото историческо, археологическо и културно наследство на нашия град!“ – каза кметът д-р Георги Гаврилов.

Сградите на Историческия музей, Девическото училище и къщата-музей на Димитър Гинин ще бъдат основно ремонтирани при запазване на уникалния им архитектурен облик. Ще бъде доставено и съвременно експозиционно оборудване с дигитализация и интерактивност.

Общата стойност на проекта е 2 448 167, 51 лв. От тях безвъзмездната финансова помощ е 1 460 015 лв., в т.ч. 1 241 013 лв. съфинансиране от Еврепейския съюз чрез ЕФРР, а 219 002 лв. е националното съфинансирането. Допълнителният финансов инструмент  е в размер на 413 720 лв., в т.ч. 207 480 лв. - европейски средства, 36 614 лв. - национално съфинансиране и 169 626 лв. - финансиране от „Банка ДСК“ АД. Собственият принос на Община Лом е 575 092, 41 лв.

Крайният срок за изпълнение е 4 септември 2023 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.