Крими

Инспекторатът премахна неизползваеми автомобили в „Дъбника“

  04.12.2019 13:16             
Инспекторатът премахна неизползваеми автомобили в „Дъбника“

         Звено „Инспекторат“ премахна принудително два автомобила, излезли от употреба и паркирани на терен – публична общинска собственост, намиращ се пред бл.№16, в ж.к. „Дъбника“. Превозните средства са транспортирани до център за разкомплектоване, намиращ се във Враца.

         До принудителната мярка се стигна поради неизпълнение на предписанията на Инспектората за преместване на автомобилите от собствениците в установения срок. И на двете превозни средства не е заверен знакът за технически преглед, съгласно чл. 32д от Наредба №I – 45.

         Акцията е във връзка със спазването на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Враца.

         Община Враца припомня, че със заповед на кмета Калин Каменов е създадена комисия, в която участват представители на звено „Инспекторат“, експерт „Транспортна и общинска инфраструктура“ към местната администрация, както и служител към Районното управление на полицията в града. Експертите поставят специални стикери на автомобилите, които не са преминали технически преглед последните две години и са разположени върху терени, които са общинска или държавна собственост.

След поставянето на указателните стикери, собствениците на превозните средства разполагат с едномесечен срок, в който да ги преместят в имот – частна собственост. При неизпълнение на разпоредбите, автомобилът се извозва принудително от лицензиран оператор, в депо за вторични суровини. От звено „Инспекторат“ уточняват, че ако собственикът на извозеното МПС не го потърси в 14-дневен срок, то ще бъде разкомплектовано.

Целта на инспекциите е да бъдат освободени междублоковите пространства от неизползваемите превозни средства.