Събития

Инж. Радослав Михайлов: Биомасата е изключително екологично гориво ИНТЕРВЮ

  02.12.2019 14:46             
Инж. Радослав Михайлов: Биомасата е изключително екологично гориво ИНТЕРВЮ

Инж. Михайлов, вярно ли е, че използвате биомаса за гориво от началото на отоплителния сезон и дали това е безопасно?

Ние в „Топлофикация – Враца“ сме доказателството, че биомасата е изключително чисто екологично гориво и то не крие никакви рискове за околната среда. Използването и като гориво за производство на топлинна енергия отдавна е практика в европейските страни, които наричаме развити. Грехота е в България за използването на биомаса  да се създават пречки, защото ние сме богати на него. Това е едно от горивата на бъдещето в световен мащаб. Ние, българите, трябва да започнем да мислим по-държавнически и по-стратегически.

Каква точно биомаса използвате?

В момента използваме слънчогледови люспи.

С какво Ви помага използването на биомасата?

Използването на биомасата подобрява качеството на въздуха в града и успяваме да задържим цената на парното отопление. Отделно намалява зависимостта ни от покачването на цените на природния газ.

Какви други проекти и инвестиции имате?

Тази година направихме основен ремонт на двигателя за комбинирано производство в ОЦ „Младост“, на практика е нов. Правим нови абонатни станции за нови абонати, които се присъединяват към топлопреносната мрежа.

Продължаваме да подменяме проблемните участъци от топлопреносната мрежа, като се стремим с  тези наши действия да не пречим на жителите на Враца. Стремим се да отстраняваме проблемите не само качествено, но и бързо. Реагираме своевременно на всеки сигнал от страна на клиенти на "Топлофикация-Враца" ЕАД, отнасящи се до нарушено топлоподаване.

При авария как и къде Вашите  абонати могат да получат повече  информация?

Чрез единния национален телефонен номер 0700 89 032, на който абонатите ни могат да получават отговори на отправените от тях запитвания. На този номер нашите клиенти получават автоматична информация за планови ремонти, временно прекъсване на топлоподаването, която ще бъде обновявана в реално време след възникване на проблема до неговото отстраняване.

На телефона за обслужване на клиентите при свързване с оператор ще бъде давана необходимата информация. Дежурните на телефонния номер ще отговарят на въпроси, свързани с дялово разпределение, както и ще бъдат приемани сигнали за влошено топлоподаване.