Събития

Златко Живков награждава 2 фирми

  01.12.2019 12:33             
Златко Живков награждава 2 фирми

Две фирми получават почетната значка на Монтана заради приноса си за икономическото развитие на града. Наградата се връчва днес - в деня, в който се чества годишнината от обявяването на градския статут на селището. На 2 декември 1891 година с указ на княз Фердинанд Голема Кутловица е обявена за град и получава името на княза.

През последните 20 години 2 декември се наложи като празник на града и на този ден по традиция кметът Златко Живков отличава успешни фирми. Тази година с почетна значка на Монтана са  наградени собствениците на местните търговски вериги „Богат, беден” и  „Жизел”, които се развиват успешно през последните години, разширяват пазара и създават нови работни места.

„Посрещаме зимния си празник с много работа преди края на годината. Приключваме големи основни ремонти на  седем  улици в града и два четвъртокласни пътя. Продължаваме проектите по трансгранично сътрудничество с общините Муцацей в Румъния и с Медиана - Ниш в Сърбия. Те са в сферата на комуналните дейности и културния туризъм. По оперативна програма Развитие на човешките ресурси  имаме два проекта, които текат в момента – „Патронажна грижа” и „Ранно детско включване”. По оперативна програма „Храни и друго материално стимулиране”  изпълняваме „Топъл обяд” за около 540 възрастни и други хора в неравностойно положение,  основно в селата. В една от детските градини изграждаме рампа за хора с увреждания и купуваме специализирано оборудване”, каза в аванс кметът Живков.

До края на декември пък трябва да бъдат подадени проектите за обновяване на социалната и културната инфраструктура.

„Преди 7 години  подписахме споразумение за усвояване на 19 милиона лева по оперативна програма „Региони в растеж”, за проекти от Интегрирания план за развитие на Монтана. От тях са останали неусвоени още 4,5 милиона лева. Затова до края на декември трябва да подадем проектите си за социална и културна  инфраструктура. Става дума за ново строителство на социални жилища в квартал „Младост” и основните ремонти на сградите на читалището и на младежкия дом.”, припомни още Живков.

Въпреки работната обстановка обаче в деня, когато Монтана чества годишнината от обявяването си за град, започват и Коледните празници. Светва елхата, открива се базар, а на откритата сцена на площад „Жеравица” се изявяват певци, танцьори и музиканти.