България

1000 лева при раждане за осигурени майки

  10.10.2019 10:32             
1000 лева при раждане за осигурени майки

Еднократното обезщетение при раждане да стане 1000 лв., но само за осигурените майки и да се премахне доходния критерий, за да има детски добавки за всички. Това предложиха експертите на последното заседание на Националния съвет по демографска политика към Министерския съвет.

Помощите на семействата с едно дете в момента са 40 лв, а на тези с две - 90 лв. Семействата с три деца получават 135 лв. Тези параметри са за домакинствата с до 400 лв. месечен доход на човек. Семействата с доходи от 400,01 до 500 лв. на човек пък получават 80% от пълния размер на помощта. Според разчетите на експертите ще са необходими допълнителни 55 млн. лв.

Друга мярка, която се предлага е да се дават по 1000 лв. еднократна помощ при раждане, но само на осигурените майки. останалите ще взимат както сега - по 250 лв.

за първо дете, 600 лв. за второ и 300 лв. за трето. За целта ще са необходими допълнителни 34 млн. лв. през следващата година, като очакваните резултати са, че по този начин ще се насърчи раждането на деца и насърчаване на отговорното родителство на работещите и осигурените.

Да има данъчни облекчения от 1200 лв. за всяко второ и последващо дете родено след 1 януари 2019 г. е друго предложение на експертите и така в семейството могат да остават по още 100 лв. на месец.

"От ражданите годишно около 62 хил. деца близо половината втори или последващи деца. Годишно общата данъчна отстъпка от прилагането на мярката не надхвърля сумата от 37,2 млн. лв.", пише още в доклада на експертите.

Предлага се и


данъчно облекчение на ипотечните заеми на млади семейства.

Предвидената подкрепа е 2000 лв. при раждане на второ дете, 5000 при трето и по 2000 при всяко следващо.

Друга мярка е предоставяне на преференциални заеми и стипендии на студенти в български висши училища, но срещу ангажимент да работят 5 години у нас.

Експертната група предлага и безплатни детски ясли и градини - идеята е държавата да възстановява финансовите средства на общините в размера на таксите, които плащат родителите, но определени като държавен стандарт. За тези, които посещават детски ясли и градини, където таксите са по-високи, да им се възстановяват от държавата по държавни стандарти. Предвижда се и частично поемане на престоя в частни детски ясли и градини в размер на държавния стандарт за такса за ясли и градини.
Въвеждане на самостоятелни практики на патронажните сестри,


осигуряване на статут на здравноосигурени на всички неосигурени бременни

жени и на майките до навършването на една година на децата, разширяване и адекватно остойностяване на дейностите по програмата за майчино здравеопазване чрез увеличаване на броя на ултразвуковите изследвания с две допълнителни, скринингов тест на щитовидната жлеза при желана бременност и др. са част от мерките.

монитор