Събития

Важно за пчеларите, ще третират в Малорад

  15.05.2019 15:40             
Важно за пчеларите, ще третират в Малорад

Кметството в Малорад  уведомява  населението и всички  пчелари, че ще  се проведат  растителнозащитни  мероприятия  с наземна  техника на  култура  „ слънчоглед „  с продукт за  растителна защита Хербицид „ Маза  4  сл „  - 20  мл / дка.

Землището е в местността „Високо поле“-300 дка, а датата на третиране е 17 май, в периода от 9 до 21 часа.

Отново на 17 май, в същия часови диапазон ще се третира и култура  „ царевица „  с продукт за  растителна защита Хербицид  „ Лотос“   - 125  мл / дка и  „ ПИК  „ -1.5 гр./ дка в землището на местност „Ташова падина“-90 дка и „Билото“-40 дка.

ЗП „Христо  Ценов“ уведомява, че   карантинен  срок  не  се  налага на  терените  граничещи с землището.

 Кметът Цено Цоловски подкани да  се  вземат  мерки  за  опазване  на  хора ,  животни  и  пчелни  семейства !