01.01.1970 02:00             
40 сантиметра сняг натрупа в Рила и Пирин
Общинският съвет прие Програма за управление на община Мездра през мандат 2019-2023 г.
Писаха актове при проверки край Мездра
Хърватия приема туристи от 10 страни, без Сърбия
В Липница намериха контрабанден тютюн
Изпотиха от проверки в Козлодуйско