Събития

Учители обмениха опит

  11.10.2018 15:23             
Учители обмениха опит

В град Таверни, Франция беше отчетена първата година по проект „T.R.E.E.S." /„Заедно за едно подкрепящо и окуражаващо училище"/ по програма „Еразъм+". Участваха учители от партньорските училища от Франция, Испания, Гърция, Литва и Средно училище „Отец Паисий" – Враца. Отчетено бе изпълнението на дейностите през първата проектна година и прецизирани бъдещите дейности по проекта. Учителите се запознаха с организацията на учебния ден във френското училище. Бяха обсъдени и проблемите с отпадането от училище, както и със задържането на учениците и по-лесната им адаптация към училищния живот чрез извънкласни форми.