Професионална техническа гимназия “Н.Й.Вапцаров” - Враца

  16.04.2018 12:06             
Професионална техническа гимназия “Н.Й.Вапцаров” - Враца

Ние предлагаме

- Екип от учители професионалисти в своята област.

- Материално-техническа база, отговаряща на съвременни стандарти.

- Практика в реална работна среда във високотехнологични компании от региона.

- Фирмени стипендии при високи постижения.

- Обучение на водачи на МПС.

- Физкултурен салон, спортни площадки и футболно игрище.

- Общежитие в района на училището

- Безплатен транспорт за ученици от други населени места.

- Участия в международни практики и проекти.

- Прием във висши технически училища с предимство.

- Завършващите получават и свидетелство за професионална квалификация – трета степен, което дава предимства на пазара на труда.

ПРИЕМ 2018 – 2019 г.

Информация за специалностите:

МАШИНИ И СИСТЕМИ С ЦПУ, 26 ученици (дуално обучение)

Какво ще уча?

- Работа със съвременни машини и съоръжения с цифрово програмно управление;

- Създаване на програми за машини със CNC управление;

- Конструиране на машинни елементи с общо и специално предназначение;

- Проектиране и 3D моделиране с CAD/CAM системи като SOLID WORKS.

- Практика в реална работна среда  в компании  с висококачествени технологии и машини от международно признати производители на територията на гр. Враца.

- Разширено изучаване на английски език

Каква професия ще придобия след завършването?

Машинен техник

Къде ще мога да работя?

- В компании, изработващи метални изделия за машини и съоръжения в региона;

- В машиностроителни фирми в региона и чужбина.

 АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА, 26 ученици

- Устройство и принцип на действие на основните възли в автомобилите;

- Диагностика и контрол със съвременни уреди и стендове;

- Техническо обслужване и ремонт на автомобили;

- Правоспособност за управление на МПС, категория „В“.

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ, 13 ученици

- Асемблиране на компютърни системи;

- Инсталиране на системен и приложен софтуер;

- Диагностика и ремонт на компютърни системи;

- Изграждане, администриране и поддръжка на компютърни мрежи;

- Умения за работа с MS Office пакет, програмиране и създаване на Интернет страници.

Каква професия ще придобия след завършването?

Техник на компютърни системи

Къде ще мога да работя?

- Техници във  фирми за монтаж и  поддръжка на компютърна техника и доставчици на Internet;

- Администратори на компютърни мрежи; 

- Оператори на машини във високотехнологични производства;

- Консултанти по продажба на компютърна техника, офис техника  и мобилни устройства.

 ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА, 13 ученици (дуално обучение)

Какво ще уча?

- Материали и градивните елементи в електрониката и тяхното приложение при изграждане на електронни изделия;

- Устройството и принципа на действие на различните електронни устройства;

- Настройка и управление работата на електронни устройства;

- Монтаж, ремонт и експлоатация на електронни изделия;

- Практика в реална работна среда във високотехнологични компании, базирани в гр. Враца.

Каква професия ще придобия след завършването?

Техник на електронна техника.

Къде ще мога да работя?

- Техници за производство, ремонт и поддръжка на електронна апаратура;

- Оператори на машини във високотехнологични производства;

- Консултанти по продажба на електронни изделия.

ПРИЛОЖНО ПРОГРАМИРАНЕ, 26 ученици (дуално обучение)

Какво ще уча?

- Създаване на приложения за компютри и мобилни устройства;

- Разработване на уеб сайтове, мобилни и десктоп приложения, бази данни и анимация;

- Тестване, внедряване и настройка на приложения според изискванията на клиента;

- Разширено изучаване на английски език;

- Практика в реална работна среда в софтуерни компании, базирани в гр. Враца.

Каква професия ще придобия след завършването?

Приложен програмист

Къде ще мога да работя?

- В големи и малки софтуерни компании;

- Разработка на софтуер във различни сфери на индустрията – управление на  автомобили, самолети, телефони, високотехнологични производства и много други;

- Навлизането на технологиите в ежедневието ще учвеличи търсенето на IT специалисти.

ЕТАПИ НА КЛАСИРАНЕ

Първи етап

-  Подаване на документи за участие в приема – 20-26 юни 2018г.

- Обявяване на резултати – до 03 юли 2018г.

- Записване на ученици след класирането – 4-6 юли 2018г.

Втори етап

- Подаване на документи за участие в приема – 4-6 юли 2018г.

- Обявяване на резултати – до 12 юли 2018г.

- Записване на ученици след класирането – 13-17 юли 2018г.

Трети етап

- Подаване на документи за участие в приема – 20-24 юли 2018г.

- Обявяване на резултати – до 26 юли 2018г.

- Записване на ученици след класирането – 27-30 юли 2018г.

Контакти

ПТГ  “Н.Й.Вапцаров”

3000, гр. Враца, ул. Илинден №12

тел.:092/64 21 28

е-mail: [email protected]

http://ptgvaptsarov-vratsa.org