Здраве Лайфстайл

Умереното гладуване удължава живота

  26.06.2022 12:10             
Умереното гладуване удължава живота

Известно е, че правилните биоритми удължават живота и намаляват риска от рак, а нарушаването на циркадните ритми предизвиква различни болести. Консумацията на храна променя циркадния ритъм, но досега не бе известно какъв ефект може да има умереното гладуване.

Умереното гладуване променя метаболизма по такъв начин, че може да подобри здравословното състояние и да удължи живота. До това заключение достигнаха учени от Калифорнийския университет в Ървайн.

Циркаден ритъм е всеки биологичен процес, който има ендогенно (свойствено на организма), подлежащо на тренинг циклично поведение с период на цикъла около 24 часа. Такива 24-часови ритми се наблюдават широко при растения, животни, гъби, цианобактерии и други и са обусловени от продължителността на денонощието, като се проявяват както при наличие, така и при липса на слънчева светлина.

Изследването е извършено с мишки, които приемали храна в рамките на 24-часови периоди. Било установено, че гризачите се нуждаели от по-малко кислород и че се понижил дихателният им коефициент (съотношението между издишания въглероден газ и вдишания кислород). Тези резултати били обратими при повторно приемане на храна.

Резултатите показват, че гладуването допринася за активиране на алтернативни метаболитни пътища и влияе върху дейността на гени и протеини, които са с ключова роля за циркадните ритми. Понижила се активността на протеините BMAL1 и REV-ERB алфа, които регулират денонощното функциониране на черния дроб и скелетните мускули.

При гладуване едва 20-34% от гените в тези тъкани съхранили предишната си ритмична активност. В резултат геномът е в състояние на очакване, а това улеснява формирането на нови биоритми при следващия прием на храна. По този начин оптималното гладуване може да възстанови нарушените циркадни ритми и да има защитен за здравето ефект.