Събития

Агенцията за ядрено регулиране с информация за изключването на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

  22.06.2022 14:37             
Агенцията за ядрено регулиране с информация за изключването на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“

От Агенцията за ядрено регулиране разпространиха допълнителна информация за аварийното спиране на пети блок на АЕЦ "Козлодуй", чрез задействане на аварийната защита на реактора на блок 5, по-рано през деня. Пети блок на АЕЦ спря работа
Няма нарушаване на пределите и условията за експлоатация. Събитието не е довело до промяна на радиационната обстановка. Това се казва в съобщението на агенцията. 
"На 22.06.2022 г. блок 5 работи на номинална мощност. В 06:05 часа се задейства аварийна защита на реактора. Задействането на защитата е вследствие на загуба на електрическо захранване на секциите, обезпечаващи работата на органите за регулиране от системата за управление и защита (ОР СУЗ). Загубата на захранване на секциите е поради задействане на електрическа защита от повишено напрежение", уточняват от АЯР.
Повишаването на напрежението се дължи на неизправност във възбудителната система на генератора на блока. Неизправността е довела до нарастване на напрежението на секции нормална експлоатация 6 kV, от които се захранват и секциите, обезпечаващи работата на органите за регулиране, уточняват от Агенцията.
Реакторът е приведен в подкритично състояние. Не са установени отклонения в работата на технологичните системи и алгоритмите на проектните защити. Предприети са действия за установяване на причината за възникване на неизправността във възбудителната система на генератора, уверяват от АЯР.
От Агенцията публикуваха и оценка на събитието по международна скала за ядрени е радиационни събития (ИНЕС). Аварията е оценена под скалата/Ниво 0 "Без значимост за безопасността". 
По-рано през деня от АЕЦ "Козлодуй" съобщиха, че авария е изключила пети блок на Централата от енергийната система на страната. 
Няма промяна в радиационната обстановка на площадката на атомната централа, написаха от АЕЦ. И увериха: След отстраняване на причините пети блок ще бъде включен в паралел с електроенергийната система на страната. 
Шести енергиен блок на АЕЦ „Козлодуй” работи с пълно натоварване на мощността в съответствие с графика на Електроенергийния системен оператор.