Събития

Иновативно ОУ „Васил Левски“- Враца участва в редица европейски проекти

  22.03.2022 14:46             
Иновативно ОУ „Васил Левски“- Враца участва в редица европейски проекти

С 5 спечелени европейски проекта се похвалиха от Иновативно основно училище „Васил Левски“ във Враца.

Те са по програма „Еразъм +“ и се реализират от 2019 г. до днес.

„Много се гордеем с тези проекти. Така нашето училище се нарежда на едно от челните места в Северозападна България. За нас е чест, че успяхме да се включим в този глобален европейски процес на интеграция, на споделяне на добри практики, при общуване с деца от различни страни, с различен манталитет, с различни култури, но в крайна сметка, изповядващи едни чисто европейски ценности. Тези проекти са изключително важни за нас, защото те отварят училището и това, което правим ние, го виждат много хора, не само в града, в страната, но и в чужбина. Също така ние сме от хората, които ще продължим да се учим цял живот. Винаги успяваме да намерим, да копираме и да „откраднем“ добри практики от нашите колеги и в това отношение тези проекти са изключително важни и полезни за всички нас.

Децата от училището ни участват активно в дейностите, заложени по тези проекти, като изпълняват и такива, които са свързани с пътувания и мобилност в различни европейски страни“, заяви директорът Румен Петков, убеден, че по този начин се отваря кръгозорът на възпитаниците му, че те срещат и намират своите нови приятели по цял свят, че децата обогатяват своята култура, развиват социални, комуникативни и дигитални умения, или най-общо казано - стават част от голямата европейска общност. Директорът Румен Петков бе категоричен, че работата по европейски проекти и обмяната на добри практики с училища от ЕС вече дават своя положителен ефект върху мотивацията както на учениците, така и на учителите и родителите.

Той подчерта, че училището ще продължи да кандидатства по европейски проекти и издаде, че до месец планират да стартират вътрешна квалификация по английски език, която ще помогне на възпитаниците на школото да могат по-свободно да общуват със своите връстници по света.

Координатори по проектите, спечелени от врачанското училище, са преподавателите Росица Гертова  и Людмила Цекова, като по тях работят и техните колеги Димитрина Христова, Анна Тодорова и Диана Дамянова.

Първият проект, стартирал през септември 2019 г., е проектът “Every country hides its own story” - 2019-1-SK01-KA229-060633_6 .

В него участват училища от 6 европейски държави. Координатор е Словакия, а другите участници са България, Гърция, Испания, Италия и Унгария.

Името на проекта „Всяка страна крие своя история“ подсказва идеята - чрез опознаване на историческото и културно наследство на различни страни, в учениците да се възпита разбиране и толерантност към други страни в общото европейско семейство.

Вторият спечелен европейски проект е проектът “Find my ECHO in you”  2019-1-TR01-KA229-077051_5 . Той включва участници от училища в 4 държави -Турция, Полша, Северна Македония и България.

Целта на проекта, основан на идеята за “respect for differences”, уважение към различията, е чрез различни проектни дейности да се възпитат и развият чувство на съпричастност в ученици, учители и родители, да се намалят проявите на поведение, дискриминиращо различните, а училището да е място, където всяко дете се чувства добре прието, разбирано и обичано.

Третият проект е "Да пораснеш с ценности разказвайки истории" 2019-1-PT01-KA229-060666_2 "Growing up with Values from Storytelling"  2019-2021.

Той има за цел да покаже на учениците важността на ценностите от ранна детска възраст. Възпитанието на ценности не е вече само отговорност на родителите, а и на училището. Разказвайки предварително избрани истории от държавите партньори по проекта, учениците развиват своето въображение и стъпка по стъпка своя морален усет.

Партньори по проекта са: Португалия, България, Гърция, Румъния и Турция.

През новия програмен период /2021- 2027 г./ иновативно ОУ „Васил Левски“ – Враца стартира работа по два нови проекта по програма „Еразъм +“, казаха от школото. Те обясниха, че те са насочени основно към екообразованието, приобщаващото образование и дигиталното образование.

Единият проект е „Работливи ръце, щастливи деца“ /“Handy Hands Happy Children” 2021-1-HR01-KA220 SCH-000031587/.

Партньори са България, Италия, Румъния, Полша и Гърция, а координатор е Хърватия.

„Каквото чуя - забравям. Каквото виждам - помня. Какво правя - разбирам. " Децата са същества, които имат потенциала и желанието за работа с ръце още от раждането си. Изследванията показват, че практическата работа влияе върху развитието на двигателните умения и многозадачността, самоконтрола и търпението. Практическата работа не се използва достатъчно, което причинява проблеми с графомоторните умения, особено ръкописния. Това е резултат от повишено излагане на дигитално съдържание, заседнал начин на живот, писане на мобилни телефони и таблети. Поради тези проблеми с този проект искаме да реализираме партньорства с европейски училища, които имат опит в преподаването и прилагане на практически дейности в преподаването. Обменът на добри примери за преподаване ще се използва за прилагане на практическото обучение и по-добри резултати на учениците, както и по-голяма мотивация за учене. Целта е да се развие европейското измерение на училището, да се стимулира междукултурното съзнание за учители и ученици, както и за повишаване на мотивацията“, обясниха от врачанското училище.

Първата транснационална среща по проекта вече се е провела в град Паркац, Хърватия, като съвсем скоро предстои такава да се състои и в Гърция.

Другият нов проект, по който работи врачанското училище, е  2021-21-RO01-KA220-SCH-0000-27872 “Let’s go together to the teather of Europen dreams” - координатор Румъния, с партньори България, Англия, Малта, Хърватия, Турция, Франция.