Събития

Областният управител поряза кметове заради режима на уличното осветление във Врачанско

  02.02.2022 17:19             
Областният управител поряза кметове заради режима на уличното осветление във Врачанско

По разпореждане на Стефан Красимиров,  областен управител на област Враца, е изискана информация от общинските администрации на територията на областта за въведени или предвиждани мерки за ограничаване  потреблението на електричество.

Стана ясно, че към  1 февруари режим на уличното осветление е въведен в общините Оряхово и Криводол и в някои от населените места в община Козлодуй, като е ограничено и осветлението в парковете и градините.

Възнамеряват да въведат режим на улично осветление общините Борован, Бяла Слатина, Враца и Мизия.

Областният управител обръща внимание на кметовете на общините от област Враца, че съгласно чл. 92, ал.1  от Закона за устройство на територията, външно изкуствено осветление на улици, площади, паркове, градини и други недвижими имоти - публична общинска собственост, задължително се осигурява от общините с цел създаване на условия за безопасно нощно движение, както и на подходящ нощен облик на населените места.

При постъпили жалби от граждани срещу заповеди на кметове на общини за ограничаване на уличното осветление в тъмната част на денонощието,  тези заповеди ще бъдат проверявани по реда на чл. 45, ал. 1 от ЗМСМА, и съответно - отменяни от областния управител като незаконосъобразни.