Събития

Управата в Козлодуй спечели дело за оспорване на промени в Наредба №11

  21.01.2022 16:30             
Управата в Козлодуй спечели дело за оспорване на промени в Наредба №11

С Решение № 54 от Протокол № 4 от 30.12.2019 г. на ОбС Козлодуй е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Козлодуй.
През 2020 г. е заведено съдебно производство вследствие на подадени жалби от Р.В.М., С.Й.Л., Е.Ц.П., „Т.р.” ООД, Е.Д.П. и Й.Ц.Н., оспорващи законосъобразността на горепосоченото решение на ОбС и процесуални нарушения при приемането му.
В края на месец декември 2021 г. Административен съд – Монтана се произнесе с Решение. Съдът смята жалбите за неоснователни, а оспореното Решение № 54 от Протокол № 4 от 30.12.2019 г. на ОбС Козлодуй счита за правилно и законосъобразно. Всички нормативни изисквания за приемането на измененията и допълненията в Наредба № 11 са спазени.
Съдът излезе с решение, че част от жалбите остават без разглеждане, а останалите – без уважение. Последните, а именно – Р.В.М., С.Й.Л., Е.Ц.П., „Т.р. ” ООД, Е.Д.П. и Й.Ц.Н., са осъдени да заплатят на Община Козлодуй сумата от 3 250 лв.