България

Средният осигурителен доход за страната за ноември е 1191,79 лв.

  19.01.2022 12:17             
Средният осигурителен доход за страната за ноември е 1191,79 лв.

Националният осигурителен институт обяви размерът на средния осигурителен доход за страната за ноември 2021 г. - 1191,79 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2020 г. до 30.11.2021 г. е 1161,23 лв.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2021 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.