Събития

Домашен социален патронаж във Вършец е с два нови автомобила СНИМКИ

  14.01.2022 14:40             
Домашен социален патронаж във Вършец е с два нови автомобила СНИМКИ


Два броя фабрично нови товарни автомобила Марка „RENAULT”, модел „EXPRESS ” бяха закупени от Община Вършец за нуждите на „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“. Те ще се използват за доставка на топла храна до 260 потребители на услугите на територията на общината.
Услугата за осигуряване на топла храна е част от социалната политика на община Вършец, насочена е към задоволяване на жизнените потребности на самотни и трудно подвижни възрастни хора, с физически или други увреждания.
Транспортните средства е на обща стойност 53 289,60 лв. с ДДС закупени след проведена обществена поръчка по ЗОП, със средства от бюджета на община Вършец.