Събития

ПГТР - Враца реализира участие по европейски проект

  15.12.2021 15:16             
ПГТР - Враца реализира участие по европейски проект

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца осъществи втора мобилност по проект  2020-1-TR01-KA226-SCH-098532, “Multi-Perspective Approach towards e-learning в периода 06-09.12.2021 в Скопие, Република Северна Македония.

Участници бяха четирима учители от училището. Основна тема бе насочена към начините на оценяване, изпитване и поставяне на оценки по време на обучение в електронна среда. Целта на проекта е да се направи цялостен анализ на нуждите, възникнали в процеса на учене и преподаване в условията на пандемия и споделяне на добри практики и решения на международно ниво.  Заедно с партньорите от Италия, Турция, Северна Македония и Румъния учителите от ПГТР, представиха отличителни за държавата песен и танц.