Събития

Иновативна професионална гимназия – Враца отново домакин на международен проект

  09.12.2021 15:30             
Иновативна професионална гимназия – Враца отново домакин на международен проект

 В периода от 4 до 10 декември Иновативната професионална гимназия бе домакин на мобилност по проект „Добри практики“ - GOod PrICTices,   2019-1-HU01-KA229- 061010_3 с координатор Унгария по програма „Еразъм+“, „Ключова дейност 2“ „Стратегически партньорства, сектор „Училищно образование“. Координатор на проекта за България е старши учител Ивка Николчова.  

Петима учители и 12 ученици от Истанбул, Турция; Румъния, Полша и Ксанти, както и координаторите от Кишуйсалаш, Унгария, които участваха в срещата виртуално, споделиха своя опит от прилагането  на информационните и комуникационните технологии в образованието. Участницине в срещата единодушно отбелязаха, че прилагането на информационните и комуникационните технологии в образованието подобрява качеството и релевантността на учебния процес и подготвя младите хора за бъдещата им реализация като развива техния потенциал - инициативност, креативност, предприемачески дух, знания и умения за информирани решения в полза на себе си и на обществото.

Гостите останаха впечатлени от бинарния иновативен урок на английски език „Работа в учебно предприятие“, който бе представен от главния учител на ПГТР Ирена Димитровска- Андреева и Йоана Томова- Вутова, старши учител администрация и управление, ИТ.  Бяха запознати с възможностите на платформата Мудъл и приложенията Quizizz и Learning Apps.

Същевременно чуждестранните гости  имаха  възможността да се запознаят с богатата култура и история на нашата страна, да посетят музеи и природни забележителности,  както и да усетят празничния дух на предколедна Враца.