Събития

ПТГ „Н. Й. Вапцаров“- Враца представи резултатите от реализирането на проект

  27.11.2021 13:00             
 ПТГ „Н. Й. Вапцаров“- Враца представи резултатите от реализирането на проект

В ПТГ “Н. Й. Вапцаров” - Враца бяха представени резултатите от реализирането на проект "Устойчиво европейско сътрудничество за успешен старт в професията".

По него бяха реализирани 2 мобилности, съобщиха от гимназията и уточниха, че едната е проведена на 24 ученици от 11 и 12 клас от специалности „Компютърна техника и технологии“, “Автомобилна мехатроника” и “Автотранспортна техника”. Мобилността се проведе в гр. Франкфурт (Одер), Германия в периода 5-17.07.2021г. Партньор по проекта е професионален образователен център bbw Bildungszentrum Ostbrandenburg GmbH.
Втората мобилност бе на 6 учители по професионална подготовка в гр. Сарагоса, Испания в периода 18-25 септември 2021г. Тук партньор бе Asociacion Mundus - Un Mundo A Tus Pies. Основните резултати от реализирането на проекта са: повишени знания, умения, компетенции на учениците в конкретната професия; запознаване на учителите с испанската образователна система и законодателството относно чиракуването; придобити знания у учителите за основни принципи на дуалното обучение и образователни практики в реална работна среда, съвременните тенденции в ЕС в тази област, както и повишена мотивация на ученици и учители за личностно и професионално развитие.