Събития

В детска градина отвориха кабинет за експерименти

  24.11.2021 08:50             
В детска градина отвориха кабинет за експерименти

В Детска градина „Единство Творчество Красота” във Враца функционира новооткрит  „Кабинет за експерименти” с богата предметно-пространствена среда. Децата от всички възрастови групи го посещават с голямо вълнение и любопитство, тъй като в него те могат да откриват своите „малки чудеса” и  разбират причините за тях.

По интересен и забавен начин бе провокирана детската активност за предметно-манипулативна  дейност с вода и пясък на палавниците от група „Усмивка”.

 Децата от група „Гъбка” с помощта на експериментите развиват своето образно- пространствено мислене като рисуват в пясък с пръсти.

Любознателните изследователи от група „Камбанка”по практичен начин установяват природо-изследователски връзки между жива и нежива природа, проследявайки „пътя на хартията”.

В кабинета по експерименти бъдещите  първокласници от група „Смехорани  ” и „Слънчице” придобиват конкретни представи за свойствата на въздуха и водата, прилагайки метод „абсорбация”.

Неоспорим е факта, че системните занимания на децата с експериментална дейност са източник на неописуема радост, любознателност и интерес към науката.