Събития

Стана ясно колко е населението на община Лом

  16.10.2021 20:00             
Стана ясно колко е населението на община Лом

От 1 септември започна 18-то преброяване на населението в България. Преброяването се извършва на два етапа: от 1 до 30-ти септември по интернет и от 18 септември до 10 октомври 2021 г. посредством преброители.

Към 10.10.2021 г. в община Лом са преброени  по интернет и чрез преброители 13 520 сгради, 16 437 жилища и 21 432 лица.  Резултатите показват, че в община Лом по данни на преброителите са преброени 95,7 на сто от сградите,  97,5 на сто от жилищата и 91,1 на сто от населението.

Всички преброители от община Лом са приключили работа и предават работата си на контрольорите.

До 21.10.2021 г. всички преброителни материали трябва да бъдат предадени на общинската преброителна комисия. Към момента на общинската преброителна комисия са предадени две трети от преброителните участъци.