Събития

В Белоградчик представиха европейски проект с Болевац

  11.10.2021 19:00             
В Белоградчик представиха европейски проект с Болевац

В салона на Младежки дом - Белоградчик бе проведена стартираща пресконференция по договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-106/17.05.21г. „Опазване и атрактивно представяне на природното и културно наследство на общините Белоградчик и Болевац ”, финансиран Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИИП ТГС България - Сърбия 2014-2020. Бенефициент и водещ партньор по проекта е  община Белоградчик и партньор - Туристическа организация в Болевац.

Общата стойност на проекта е: 586 849 евро, от които европейско финансиране: 498 821 евро, национално съфинансиране от българска страна в размер на 62 751,59 евро, национално съфинансиране от Сърбия - 25 275 евро. Продължителността на проекта е 24 месеца и дата на завършване 17 май 2023 г.

Основната цел на инициативата е да повиши туристическата привлекателност и да разнообрази туристическия продукт на региона Белоградчик - Болевац. Специфични цели, залегнали в проекта са  повишаването на туристическата привлекателност на пещера „Магурата“ – България, създаването на Природен и туристически център в  планина Ртан - Сърбия, създаването на  елементи за разнообразие, иновативно представяне и популяризиране на туристическите атракции в региона на Бeлоградчик и Болевац.

От страна на водещият партньор - община Белоградчик, е предвидено извършването на дейности относно обновяването на пещера „Магурата”, включващи:  подмяна на съществуващото осветление с енергийно ефективно, почистване и антикорозионна обработка на съществуващите парапети, а на места където е необходимо ще се добавят нови; антикорозионна обработка и ремонт на стъпалата в Галерията с рисунките; подмяна на металната врата тип решетка, разположена на входа към Галерията с рисунките и възстановяване на нарушената каменна настилка на местата, където е компроментирана.
Предвижда се доставка на оборудване за холограма и интерактивно оборудване (интерактивен дисплей и интерактивни карти  и мултимедия) за пещера Магура.