Събития

ПГТР – Враца приключи дейностите по важен проект

  13.09.2021 13:50             
ПГТР – Враца приключи дейностите по важен проект

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство приключи дейностите по проект „ Да подготвим учениците за пазара на труда“ чиято основна цел е да  подготви учениците за предизвикателствата на 21 век, а това може да  се постигне само с висококвалифицирани, креативни и иновативни преподаватели. Приоритет за ПГТР е да обслужва интересите на бизнеса и да  отговаря на общите тенденции в развитието на пазара на труда. Екипът на ПГТР се стреми да мотивира учениците към непрекъснато образование.

Чрез този проект инж. Румяна Петрова- директор на училището, инж. Галина Генчева- зам.директор учебна дейност, г-жа Ивка Николчова- координатор на проекта и г-жа Стела Иванчовска- Тарльовска- училищен психолог в ПГТР надградиха теоретичните си знания, умения и компетенции посредством реализация на едноседмична образователна мобилност на следните теми:

1. Немската дуална система за професионално образование и обучение в Берлин, Германия

2. Интензивен курс по английски и езиково интегрирано обучение в Дъблин, Ирландия

3. Най-добрите социални медии и уеб решения за вашата класна стая в Ница, Франция

Партньор по проекта бе ЕUROPASS Centro Studi Europeo, училище за чужди езици и култура и организация за професионално обучение със седалище във Флоренция, Италия, наш дългогодишен партньор.

Учитeлитe повишиха своята квалификация и почерпиха от опита и функционирането на системата за дуално обучение в Германия, образователна система, която успешно се прилага от няколко години с нарастваща ефективност. Предстои да го приложат в българското училище, в частност ПГТР.

Иновативната паралелка в ПГТР, в която бинарно се преподават две учебни дисциплини ни подтикна да търсим опита на друга европейска държава. Езиковото интегрирано обучение (CLIL) е подход, при който учениците учат учебен предмет и език едновременно. Интегрира се чуждият език в съдържанието на учебния предмет и успехът се определя, когато се изучават както предмета, така и езика.

Не на последно място е и нуждата от прилагане на ИКТ инструменти в класната стая предвид огромния напредък в областта на технологиите и лекотата, с която учениците си служат с тях. Учителите се запознаха с платформите за социални мрежи и Web 2.0, за да споделят работата си, да създават групи, да използват безплатни ресурси и приложения и да си сътрудничат онлайн. В резултат на това ще се повиши ангажираността и удовлетвореността на учениците и учителите.

Учителският екип се стреми да изгради съвременен модел на училището като едно добро професионално училище, което предлага отлична общообразователна и професионална подготовка, отговаряща на европейските изисквания. Придобитите знания, умения и опит от образователната мобилност ще бъдат споделени сред останалите учители от колектива, което ще ги мотивира за бъдещо участие по проекти на училището. Реализирането на проекта оказва градивно, позитивно въздействие върху екипа по проекта и ПГТР като обучаваща организация.  Повишава имиджа на образователната ни институция.  Училището ни става търсено и желано. Учителите придобиват нови знания и умения в професионалната област, които не са заложени в учебните програми в различните  професионални направления.  Откриват нови европейски хоризонти.  Опознават богатството и разнообразието на педагогическите методи и подходи, прилагани в партньорската страна.

Проектът допринесе за усъвършенстване и разширяване на професионалните компетенции на участниците, повиши мотивацията на учениците за активно участие в учебния процес, използването на възможностите за активно надграждане и усъвършенстване на знанията и умения чрез образователна мобилност по програма "Еразъм+".

 Позабравен стрелец носи първа победа на Ботев /Попица/ за сезона
Арестуваха 56-годишен мъж за блудство с дете
Баща удуши трите си деца в Загреб, опита да се самоубие
Училищна Телерик академия отвори приема за безплатните си ИТ обучения за ученици във Враца
Шеста победа от 8 мача за Бдин, обърна и Локо /Мз/
46-годишната Eлена Петрова сияе с млад мъж