Събития

Маринела Николова се срещна с граждани СНИМКИ

  28.07.2021 09:18             
Маринела Николова се срещна с граждани СНИМКИ

Кметът на община Козлодуй  Маринела Николова проведе много градивна среща с граждани в залата на общината. Целта на срещата бе жителите на града и общината пряко да зададат своите въпроси към ръководството на общината.

Разговорите и дебатите продължиха над два часа, а въпросите от гражданите бяха много и разнородни. Част от тях касаеха инфраструктура и ВиК, облагородяване на тревните площи, здравеопазване, образование, третирания за комари и безстопанствени кучета.

Една от коментираните теми бе тази с бъдещето на Стария пазар. Николова припомни, че през 2019 година общината прекрати договора с фирмата изпълнител поради индикации за нарушения при изпълнението на същия. Бяха констатирани съществени отклонения от одобрения работен проект. До края на годината предстои да се довърши новият проект, а през 2022 г. да бъде избран изпълнител и да стартират строително-монтажните дейности.

Интерес за всички представляваше и ремонтът на централния площад в града. Стана ясно, че е насрочена работна среща между изпълнителя, строителния надзор и община Козлодуй, на която ще се коментира напредъка на проекта, неговите недостатъци и вариантите за действие.

Присъстващите представители на местната общност предложиха, поради натовареността около офис „Еконт” (ул. „Търговска”), движението пред Съда да бъде еднопосочно. Поискаха промяна на вида пешеходни пътеки, както и поставяне на нови допълнителни пътни знаци. Всички тези предложения ще бъдат разгледани на Комисията по безопасност на движението, която ще излезе със становище.

По време на срещата на въпрос за комарите Маринела Николова, поясни, че тазгодишното решение за избор на изпълнител бе обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в периода от март до май месец, и поради тази причина третиранията за комари започнаха с голямо закъснение. „Към момента фирмата, която обжалваше процедурите е осъдена на 3 000 лева, но това не ни решава проблема, дава ни само поредното доказателство, че работим правилно и съобразно законовите изисквания. Сключеният договор е за период от две години и през 2022 г. третиранията ще могат да започнат своевременно, поне това ни облекчава, че за следващата година имаме решение”, каза Маринела Николова.

Не беше пропуснат и един от важните за гражданите въпрос – за здравеопазването и състоянието на недостроеното крило на общинската болница. От месец юни тази година МБАЛ „Св. Иван Рилски”, гр. Козлодуй, е с нов управител, д-р Момчил Иванов. Той е завършил медицина в гр. Плевен, със специалност обща медицина и физикална и рехабилитационна медицина. Има магистратури по здравен и корпоративен мениджмънт. „Д-р Иванов е млад и амбициозен специалист и възлагам големи надежди на него за развитието на здравеопазването. Имам уверението му, че ще направи всичко възможно за привличане на нови кадри, а ние като Община ще съдействаме, с каквото е необходимо. Искрено се надявам колектива на нашата болница да работи в синхрон с новото ръководство, да има разбиране и съдействие, защото това, което се очаква есента ще се отрази неминуемо отново на всички и е важно как ще посрещнем новата вълна”, сподели кметът на община Козлодуй.

Маринела Николова наблегна на съдействието, което се оказва от атомната електроцентрала и държавно предприятие радиоактивни отпадъци и на реализираните съвместно с тях проекти. „Тази година довършваме осветлението в селищната мрежа. Три поредни години с помощта на АЕЦ „Козлодуй” се закупуват нови лед осветителни тела за четирите ни села. Предстои финализиране на документацията за цялостна подмяна на уличното осветление на Козлодуй – проект, който също ще се финансира от атомната централа. През септември продължаваме изграждането на велоалея и осветление по улица „Христо Ботев”, проект подпомогнат от ДП РАО”, уточни г-жа Николова.

„На годишна база средствата, които се внасят като данък върху недвижими имоти са в размер на 2.5 млн. лева. От тях, след решение на ОбС, ежегодно се инвестират 500 000 лева за ремонт на пътната инфраструктура, още 250 000 лева за изграждане на нови детски площадки, 500 000 лева се заделят за подпомагане на населените места. Разбирате какви са приоритетите и виждате, че се работи усилено. Всяка възможност, която имаме за кандидатстване за външно финансиране също се ползва ефикасно“, допълни Лиляна Рашкова, секретар на община Козлодуй. Тя напомни на присъстващите за предстоящото преброяване на населението и жилищния фонд в цялата страна. „От 7 до 17 септември всеки може да се преброи електронно. След това ще тръгнат преброители по домовете, като анкетата, която трябва да се попълни ще отнема около 30 минути. Ще публикуваме допълнително списъци с имената на всички контрольори и преброители и съответните райони, за които отговарят, за да знаят хората, кой да пуснат в дома си.”, сподели  Лиляна  Рашкова.

На срещата присъстваха Георги Кирков и Гинка Иванова, заместник-кметове, Лиляна Рашкова – секретар на Община Козлодуй, Лилия Димитрова – началник отдел „Бюджет и финанси” и главен счетоводител, Людмил Ангелов – директор на дирекция „Устройство на територията”. На срещата присъстваха също и Иван Вачов – служител по сигурността на информацията и ОМП, Цветанка Трайкова – главен експерт „Обществени поръчки”, Иван Йотев – младши експерт „Екология зелена система”, общинските съветници Любомир Йотов, Емилиян Кузов, Ангел Лалюв, София Зайкова, Драгомир Маринов и Валентин Паньовски. Марина Славчева – заместник-директор на Общинско предприятие „Комунална дейност” към община Козлодуй.

На  следващия ден незабавно лично кметът  на община Козлодуй  Маринела Николова  и ръководството на Община Козлодуй заедно с представители на общинска администрация посетиха на място всички засегнати проблемни места от гражданите, за да бъдат обсъдени варианти за тяхното разрешаване.