Събития

Чипровци може да развива екстремен туризъм с конни и велосипедни преходи

  01.07.2021 09:00             
Чипровци може да развива екстремен туризъм с конни и велосипедни преходи

В Чипровци  има условия да се развиват селски и аграрен, планински пешеходен и екотуризъм, приключенски и екстремен, спортен и делови туризъм. Районът разполага с голям потенциал за разработване на интересни маршрути за велосипедни, конни и пешеходни преходи. Това е записано в Програмата за развитие на туризма, изготвена от експертен екип под ръководството на д-р Десислава Алексова, университетски преподавател.

Необходимо е обаче да се подобри  на прилежащата инфраструктура, да се направи GPS заснемане и да се рекламира в  специализирани интернет страници и канали за туризъм, подчертават специалистите, изготвили документа.

Съчетанието на полупланински, планински и равнинно-хълмист релеф дава редица предимства в сравнение с конкурентни райони. Защитените зони от Натура 2000, които попадат на територията на общината, предоставят възможности за наблюдения на птици и други животински видове, както и ботанически турове.

Възможностите за развитие на приключенски и екстремен туризъм са значителни и не изискват големи инвестиции. Събитията от календара на местната управа са от ключова важност за популяризирането на региона и могат да бъдат използвани като инструмент за популяризиране и налагане на туристическия бранд на Чипровци.

На този етап са проблем липсата на цялостна маркетингова стратегия за устойчиво развитие на туризма, на проучвания, на усилия за създаване на туристически бранд и продуктово позициониране в Чипровци. Няма стратегия за популяризиране на килимарството, включително чрез туризъм. Недостатъчни са местата за настаняване, бюджетните средства за развитието на инфраструктурата.

Силните страни обаче доминират над слабите. Отчетливи са възможностите да бъде планирано килимарството като двигател на туристическото развитие. Създаването на бранд е основен стратегически приоритет. Това е от ключовите елементи на програмата за развитие на туризма и маркетинговия план. Чрез него ще бъдат представени предимствата на Чипровци - най-важен актив е умението да се тъкат чипровски килими, опазило хилядолетни традиции и характерни занаяти като овцевъдство, тъкачество, багрене с билки. Разработването и въвеждането на доброволна сертификация за качество запазена марка "Чипровци" е друг инструмент за изграждане имидж на туристическа дестинация. Ще я получават места за настаняване, заведения за хранене и развлечение, атракции, маршрути, местни продукти храни, напитки, занаятчийски изделия.