България

Над 1600 души от Напоителни системи остават без заплати

  27.06.2021 14:40             
Над 1600 души от Напоителни системи остават без заплати

Над 1 600 служители на "Напоителни системи" може да останат без заплати заради системни нарушения на вече бившия изпълнителен директор на дружеството Снежина Динева. Това заяви служебният министър на земеделието проф. Христо Бозуков по време на брифинг в ресорното министерство.

След извършена проверка от вътрешен одит в "Напоителни системи" са открити 17 нарушения. Сред тях са определянето на прогнозните стойности на планираните разходи за обществени поръчки, високият дял на поръчките, възлагани чрез пряко договаряне, а също и несъответствията във въпросните договори.

По думите му назначаването на Снежина Динева за изпълнителен директор на дружеството е било голяма грешка . Същата е уволнена на 9 юни. Въпреки това, на 10 юни специализирана група на директорите на "Напоителни системи" получава съобщение от Динева, което гласи "Колеги, моля никой да не превежда пари на Централно управление, а всичко да си стои във вашите сметки." Според Бозуков това е грубо нарушение, тъй като след неговата заповед, Динева няма правомощия да се разпорежда с активите на дружеството. На 14 и 15 юни обаче отново са извършени парични преводи на стойност 1.5 млн. лева от клон" Марица-Пловдив" и" "Тополница-Пазарджик" към клон "Струма-Места". По този начин се създава невъзможност за изпълнение на текущи плащания към държавата - плащане на ДДС, а също и изплащане на работните възнаграждения на работещите в дружеството.

"Към момента "Напотелни системи" има несъбрани вземания в размер на 6.6 млн. лева.", коментира Бозуков, като подчерта, че в разгара на напоителния сезон служителите на дружеството надвърлят 1600 души.

Ресорният министър подчерта още, че едно от задълженията на "Напоителни системи" към Южноцентралното държавно предприятие възлиза на 3 млн. лева. Спрямо решение на Министерски съвет въпросното задължение обаче не се изплаща с парични средства, а посредством имоти - две почивни бази, три язовира и един ВЕЦ. Необичайната ситуация блокира и назначението на новия изпълнителен директор на дружеството Димо Чопков. По време на брифинга той обобщи, че най-важните задачи пред новия екип ще бъдат осигуряването на вода за напоителни нужди и изплащането на месечните възнаграждения на служителите на "Напоителни системи".