Събития

Започна изграждането на компостираща инсталация край Лом СНИМКИ

  07.06.2021 18:08             
Започна изграждането на компостираща инсталация край Лом СНИМКИ

С първа копка бе даден стартът на изграждането на компостиращата инстлация. „Радвам се, че изпълняване този обществено значим проект, чиято цел е да намали количеството депонирани биоразградими отпадъци на територията на община Лом чрез разделно събиране и производството на компост. Пожелавам спорна работа на строителите и екипа по управление на проекта.“ – каза кметът  д-р Георги Гаврилов.
Компостиращата инсталация ще бъде изградена на площ от 16 467 кв. м в местността „Под шосето“ край кв. Моминброд. Ще бъдат осигурени и необходимата техника и контейнери за въвеждане на системата за разделно събиране и транспортиране до инсталацията на събраните биоразградими отпадъци. Проектът ще допринесе и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост. Инсталацията е с капацитет над 3000 тона годишно и ще обслужва близо 25 000 жители.
Общата стойност на проекта е 3 213 756 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е 2 410 619 лв. eвропейско и национално финансиране, а съфинансирането от Община Лом е в размер на 803 137 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове.
Изпълнител на проекта "Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ е „Инфраструктурно строителство“ АД – София.„Обсебено от дявола“ момче отвлече 9-г. момиче, започна да го съблича и...
Почистват открития канал в Берковица
Цели 6 години Фицата строи фамилната си къща
Фолклорен събор стягат в Ружинци
Пет денонощия арест за хулиганин, псувал и ругал клиенти и персонал на заведение
Жители и гости на мездренското село Елисейна отбелязаха храмовия празник на местната църква