Бизнес Събития

Топлофикация Враца: Топломерите и водомерите с дистанционенотчет дават спокойствие и предвидимост на клиента

  07.06.2021 12:57             
Топлофикация Враца: Топломерите и водомерите с дистанционенотчет дават спокойствие и предвидимост на клиента

От "Топлофикация Враца" напомнят на клиентите си, че след приетите промени в Закона за енергетиката, всички уреди за дялово разпределение, топломерите, монтирани върху радиаторите и водомерите за топла вода до 1 януари 2027 г., трябва да бъдат с функция за дистанционно отчитане. Според приетите от Народното събрание изменения, когато в етажната собственост, всички инсталирани средства са с дистанционно отчитане, на крайните ползватели ще се осигурява информация за фактурирането въз основа на реалното потребление.", съобщават от дружеството.

"Препоръчваме на тези клиенти, които все още не са преминали на дистанционно отчитане, да го направят още сега. Това е изцяло в тяхна полза. С уредите за дистанционно отчитане, абонатите получават 100% реален месечен отчет, без изравнителни сметки.", посочват от "Топлофикация Враца". "Дистанционният отчет има редица предимства, част от които са, че отчитането на показанията на уредите за дялово разпределение се извършва без да е необходимо осигуряване на достъп до имота на клиента. В този случай ще отпадне и вариантът за самоотчет при извънредни ситуации. С дистанционните уреди клиентите ни получават точно и качествено отчитане на консумираната топлинна енергия.", обясняват още от дружеството.

От дружеството разясняват, че за да преминат клиентите към този начин на отчитане, е необходимо съгласиена минимум 2/3 от етажните собственици. „Ако абонатите желаят Топлофикация да бъде техен топлинен счетоводител, следващата стъпка, която трябва да бъде направена, е упълномощен представител да подпише договора с предприятието. Представители на дружеството извършват монтаж на електронни разпределители или апартаментни топломери и индивидуални водомери за топла вода във всички имоти към абонатната станция. С преминаването на дистанционно отчитане, абонатите ни ще плащат само потребената от тях топлинна енергия от отоплителните тела и сградна инсталация, без изравнителни сметки.

Относно предимства за клиентите, които са избрали „Топлофикация Враца“ за свой топлинен счетоводител, от дружеството посочват, че най-голямото преимущество е, че цялата информация и всички дейности са на едно място. "За всички въпроси, те могат да се обръщат изцяло към нашите експерти. Клиентите ни получават информация за всички етапи на отчитането и изготвянето на месечните им сметки, както и разясненияза текущите им фактури.", посочват от предприятието.

Според експерти от топлофикация, 2024 г. ще бъде годината на масовата смяна на уредите. Тогава изтича 10-годишният живот на повечето монтирани сега уреди.