Здраве Интервю

Д-р Орлин Димитров: Преместването на РЗИ в бившата „Вива Медика“ е неразумно начинание

  05.04.2021 10:02             
Д-р Орлин Димитров:  Преместването на РЗИ в бившата „Вива Медика“ е неразумно начинание

Д-р Орлин Димитров е инициаторът за преместването на регионалната здравна инспекция във Враца от сегашната сграда. Бившият директор на РЗИ и на МБАЛ „Христо Ботев“ беше любезен да отговори на въпросите на „Конкурент“, които възникнаха при изясняване на обстоятелствата.

Георги Александров

 

Д-р Димитров, Вие сте инициатор на преместването на РЗИ-Враца. Защо според Вас, това усилие е необходимо?

През 2017 г. след проведен конкурс бях назначен за директор на РЗИ-Враца, а през март 2018 г. министър Кирил Ананиев, който по това време беше министър на здравеопазването, ми възложи по съвместителство и управлението на ДМСГД – Враца /Дом за медико-социални грижи за деца, популярен сред врачанската общественост като "Дом майка и дете"/ до неговата ликвидация/. Тогава се роди и идеята за преместването на РЗИ в сградата на ДМСГД, когато тази ликвидация приключи.

Известно е, че РЗИ е разположена в сградата на бившата партийна школа на повече от 5 000 кв. м. Разгъната застроена площ в трудно достъпен район с разбити и стръмни пътища, които трудно се почистват и поддържат, без обществен транспорт до нея, нетоплофицирана, а достъпът на лица с увреждания е практически невъзможен. Инспекцията е отдалечена от болничния комплекс и другите лечебни заведения, от РЗОК, държавните администрации с които РЗИ работи ежедневно, както и от община Враца. Сградата на ДМСГД - Враца е подходяща, тъй като няма изброените недостатъци на сградата на РЗИ-Враца и след един ремонт би изпълнила изискванията  за една модерна и съвременна държавна администрация, предоставяща услуги на гражданите.

Знам, че предложението Ви е било "новият дом" на здравната инспекция да е в бившия Дом "Майка и дете"?Срещнахте ли разбиране сред представителите на местната и държавната власт?

Споделих тази своя идея с областния управител Малина Николова. Като дългогодишен и опитен администратор тя прецени всички предимства на това преместване, ръководейки се преди всичко от обществения интерес за осигуряването на лесен достъп до РЗИ, спонтанно възприе идеята и в същия момент организира среща със заместник-министъра на здравеопазването Жени Начева след няколко дни.

На тази среща в Министерство на здравеопазването бяхме аз, като директор на РЗИ, областният управител Малинка Николова, председателят на общинския съвет във Враца доц. Румен Антов и директорът на РЗОК - Враца Светозар Симеонов.  На срещата бе взето решение да се направят необходимите предварителни проучвания, а след тях в бюджета на РЗИ за 2019 г. да бъдат предвидени средства за капиталови разходи за стартиране ремонта на сградата на ДМСГД. Непосредствено след тази среща се осъществи и друга такава отново в МЗ, но този път с главния секретар на министерството проф. д-р Красимир Гигов, който контролира разходването на средствата за капиталови разходи на МЗ /днес проф. д-р Гигов е председател на Ваксинационния щаб на РБ в условията на пандемия/. На тази среща бяхме заедно с директора на ЦСМП-Враца д-р Галина Лещарска и проф. Пенка Маринова, бивш директор на филиала на МУ във Враца, която работеше по  проект за обучение на парамедици, а в сградата на ДМСГД има възможност да бъдат обособени и оборудвани подходящи помещения за такова обучение.

Какви конкретни действия предприехте, за да се реализира тази идея?

Проведох среща и с водещия депутат от ПП ГЕРБ за област Враца  Петя Аврамова /сега министър на регионалното развитие/, на която обсъдихме и нейно предложение да се прецени възможността в едно от крилата на сградата на ДМСГД, което е със самостоятелен вход, да бъде настанена и Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/, която е базирана на 3-4 места в областния град и също е с труден достъп за гражданите, ползващи услугите и на тази държавна администрация. Припомних й, че отделът по контрола на храните в ОДБХ е бил част от структурата на РЗИ до 2012 г. и че  дирекция "Лабораторни изследвания" на РЗИ има най-добрите възможности в Северозападна България прецизно да извършва необходимите изследвания(както до 2012г.), подпомагащи този контрол. Стигнахме до извода, че проблеми може да възникнат от това, че двете държавни администрации са част от различни министерства, но това не пречеше с идеята да бъдат запознати ресорните министри и да се вземе най-доброто решение.

След тези срещи започна и кореспонденция между РЗИ - Враца и МЗ, която трябва да се пази в деловодството на здравната инспекция, а аз осъществих и срещи с двама архитекти - арх. Валери Маринов и арх. Мими Цолова, за изработване на идеен проект на бъдещата административна сграда. В процеса на ликвидация на ДМСГД екип на областна администрация, ръководен от Надя Гетова, изработи богат снимков материал за актуалното състояние на сградата, а ТВ „Враца“ чрез Моника Пенева направи и репортаж за запознаване на обществеността с нашите  намерения.

Колко средства биха били нужни за подобно пренасяне?

В проекта за бюджет на РЗИ за 2019 г. бяха предвидени средства в размер на 600 000 лв. без ДДС за ремонта на сградата на ДМСГД.

Знаете ли докъде стигна този проект и защо не се реализира?

През май 2019 г., когато бях в отпуск по болест поради  сериозно заболяване и подготовка за предстояща операция, по телефона ми се обади главният счетоводител на РЗИ и ми докладва, че в сметката на инспекцията са постъпили 100 000 лв. от МЗ. Това ни даваше възможност да ангажираме архитектите за изработване на идеен проект и КСС за предстоящия ремонт, след което следваше и избор на изпълнител с конкурс по ЗОП. След няколко дни - на 3 юни 2019 г. бях извикан в МЗ от главния секретар Ваня Величкова "да проведем незабавно среща още днес и да обсъдим един много важен въпрос". Пътувайки към София си мислех, че това е "венецът" на усилията на множество ангажирани хора и институции и този проект ще бъде реализиран. За моя изненада г-жа Величкова ми връчи заповед за уволнение, в която беше записана следната причина - "по преценка на органа по назначаване".

Напоследък се заговори за друг "дом" на РЗИ - в бившата МБАЛ "Вива Медика". Това възможно ли е да се случи?

След този ден – 3 юни 2019 г., не мога да кажа какво е продължението на този проект, но с голяма изнанада прочетох наскоро една възторжена публикация на местна медия, че РЗИ - Враца ще се премести в сградата на бившата частна болница "Вива Медика" ЕООД, която се намира в двора и е собственост на МБАЛ "Христо Ботев"АД. Изненадата ми бе продиктувана не толкова от преместването, което считам за крайно необходимо, а от избора точно на тази сграда. Не знам чия е тази идея, но тя не би трябвало да бъде реализирана, защото освен недомислена, тя е и  опасна за здравето на работещите в РЗИ - Враца, както и за гражданите ползващи услугите и. Аз съм и бивш директор на МБАЛ "Христо Ботев"АД  и знам, че тази сграда и сградата на бившето "Кардиологично отделение", а в последствие сграда на ТЕЛК, са строени в началото на 80-те години на миналия век от т.н. "леки обемни клетки", технология в социалистическото строителство с материали, в които е вложено голямо количество азбест - вещество с доказано канцерогенно действие върху хора, обитаващи такива сгради и абсолютно забранено с европейска директива за употреба в ЕС. Знам също, че началникът на бившето "Психиатрично отделение" на областната болница, което  се помещаваше в тази сграда е провел изследвания в специализирана лаборатория, където е  доказано наличие на азбест в строителните материали. С резултата от това изследване е запознат и тогавашния директор на болницата Орлин Цветков с нарочен рапорт, който би трябвало да се съхранява в архивите на деловодството на МБАЛ "Христо Ботев"АД-Враца.

Знаете ли в града да има и други подобни сгради? Каква е съдбата им?

Враца не е толкова голям град и обичайно официалната и неофициалната информация бързо достига до хората. До мен достигна информаци, за която нямам абсолютно никакви претенции, че е достоверна, че преместването на РЗИ е договорено между директора на РЗИ - Враца и директора на МБАЛ „Христо Ботев“, като РЗИ ще заплаща наем на многопрофилната болница за ползването на сградата. РЗИ е бюджетна организация и се финансира единствено от републиканския бюджет. Моето мнение е, че е недопустимо такова нецелесъобразно разходване на средства на държавата, което ощетява и всички нас като данъкоплатци. Недоумението ми става още по-голямо и от това, че РЗИ осъществява държавен здравен контрол и строго забранява обитаването на такива сгради. В този смисъл преместването на РЗИ в тази сграда е нелепо - организацията, която контролира и издава предписания за забрана за строителство и обитаване на такъв тип сгради, да се премести и настани точно в нея! Като емблематичен пример за безкомпромисен здравен контрол от страна на РЗИ-Враца си позволявам да припомня закриването на една от групите на детска ясла №5 "Българчета", настанена в сграда строена по същата технология и със същите материали(намира се след Табашкия мост, до ветеринарната клиника на д-р Дариткова и е известна сред врачанските родители като "Гъбката") с решение на ОбС-Враца по предписание на РЗИ за незабавно освобождаване на сградата и преместването на групата в основната сграда на детската яслата.Забравена тенджера със супа подпали апартамент
МВР: Убиецът от Манастирище стрелял с незаконен пистолет
Премиер получи стотици бикини и сутиени, но не с приятен почерк
„Маратон по българските читалища“ посети Северозапада
Малчугани пресъздадоха обичаите на Лазаровден и Цветница
5 основни правила при секса за една нощ 18+