Събития ЧЕЗ

Планирани прекъсвания за област Видин за периода 22-26 февруари 2021 г.

  20.02.2021 09:00             
Планирани прекъсвания за област Видин за периода 22-26 февруари 2021 г.

Уважаеми клиенти,  

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.   Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 2226 февруари  2021 г,   включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица,   квартал,    УПИ,   ПИ/

Област Видин  

Община Белоградчик  

На 22.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Белоградчик:   3- Кв 89  ,  Втора  17, 23, 5, 21, 1, 4, 9, 11, 17, 19, 2,  Георги С.Раковски  11, 17, 29, 29, 8, 12, 15, 22, 27, 2, 19, 25, 10, 9, 21, 31, 24, 20, 4, 26, 18, 14, 28, 6, 13, 23,  Здравец  6, 6, 8, 3, 16, 2, 13, 5, 1, 20, 10, 9, 11, 14, 3,  Изгрев  7,  Карловица  2, 46, 6, 47, 25, 14, 21, 16, 30, 24, 53, 9, 5, 19, 29, 12, 22, 34, 28, 10, 1, 7, 4, 34, 8, 20, 36, 11, 17, 15, 13, 1, 39, 18, 13,  Княз Борис I  ,  Липа  11, 8, 9,  Парцел 6 Кв 3  ,  Съединение  20, 24, 14, 5, 18,  Трета  7,  Трети Март  87, 54, 90 В, 72, 59, 86, 60, 64, 63, 79, 62, 84, 70, 67, 68, 78, 65, 70, 53, 71, 81, 66, 55, 58, 55, 90, 56, 50, 48, 52, 82, 61, 69, 8, 69

На 24.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч./   На 25.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  Белоградчик:   Алеко Константинов

На 24.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч./   На 25.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  Граничак:   Девета  15, 5, 8, 23, 6, 25,  Десета  12, 10, 18, 13, 3,  Махала Ангини  1, 2, 4, 3,  Махала Джокини  7, 10, 9, 12, 5, 1, 13, 11, 3, 4, 15,  Махала Жикини  1, 2, 1,  Махала Николини  5, 1, 2, 6,  Махала Първуловци  3, 4, 2,  Махала Спасови  2, 1,  Осма  1,  Пета  2,  Първа  8, 17, 25, 9, 2, 15, 19, 10, 1, 26, 22, 3, 9,  Трета  2, 22,  Четвърта  6, 4,  Шеста  1

На 24.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч./   На 25.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  Дъбравка:   Двадесет И Пета  4, 1, 2,  Двадесет И Четвърта  2, 1,  Девета  7, 5, 9, 29, 3, 33,  Деветнадесета  1,  Десета  11, 15, 9, 10,  Осма  3, 1,  Петнадесета  3, 4, 6, 2, 5, 1, 8,  Първа  32, 60, 8, 51, 80, 28, 7, 63, 17, 12, 23, 53, 38, 67, 46, 55, 70, 25, 9, 6, 24, 71, 62, 79, 73, 1, 74, 68, 16, 45, 13, 30, 66, 75, 61, 86, 18, 58, 52, 69, 64, 36, 49, 50, 14, 65, 37, 31, 26, 56, 22, 72, 43, 21, 47, 57, 29, 20,  Седемнадесета  4, 10,  Седма  13, 2, 4, 11, 6, 9,  Тринадесета  1, 2,  Четвърта  3, 6, 2,  Четиринадесета  15, 3, 31, 39, 33, 37, 42, 55, 9, 40, 27, 8, 4, 44, 41, 6, 5, 7, 20,  Шестнадесета  4, 6

На 22.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Крачимир:   41 ,  Кв.14  ,  Втора  2, 5, 4, 3,  Немия  ,  Пета  1,  Първа  6, 36, 11, 22, 34, 26, 17, 30, 93, 2, 19, 10, 20, 27, 13, 24, 8, 29, 38, 44, 71, 62, 88, 65, 90, 52, 96, 53, 84, 64, 106, 39, 35, 94, 41, 86, 100, 112, 60, 42, 54, 46, 66, 68, 48, 55, 37, 98, 69, 70, 102, 92, 20, 58, 56,  Седма  1

На 22.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Праужда:   Втора  16, 5, 23, 6, 20, 3, 9, 10, 13, 24, 2, 1, 25, 28,  Девета  1,  Деветнадесета  7, 8, 5,  Единадесета  3, 29, 19, 15, 10, 9, 24, 13, 21, 27, 26, 23, 25, 5, 3,  Осемнадесета  9, 1, 11, 7,  Осма  1, 3,  Пета  9, 5, 3,  Първа  10, 1, 18, 13, 28, 8, 15, 9, 30, 17, 32, 2, 15, 38, 21, 56, 35, 29, 19, 36, 23, 37, 39, 33, 31, 52,  Седемнадесета  21, 15, 30, 6, 28, 22, 16, 17, 9, 30,  Седма  3, 2, 4, 16, 8, 14,  Трета  ,  Четвърта  2,  Четиринадесета  3, 5,  Шеста  2, 6,  Шестнадесета  6, 2, 16

На 22.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Пролазница:   Втора  6, 10, 8,  Махала Среден Рът  ,  Махала Чуката  ,  Осма  9, 11, 5,  Пета  42,  Първа  21, 8, 5, 6, 17, 29, 18, 25, 27, 23, 45, 31, 39, 16, 10, 7, 37,  Седма  8, 10, 14, 12, 3,  Трета  1

На 24.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч./   На 25.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч./ -  Салаш:   Втора  3, 1,  Двадесет И Втора  12, 17, 3, 7, 11, 15, 8, 4, 13, 5, 6,  Двадесет И Пета  4, 3,  Двадесет И Трета  3, 5, 3,  Двадесет И Шеста  10, 10, 4, 8, 14, 18,  Двадесета  6, 2, 8, 3, 6, 8,  Дванадесета  4, 4, 11, 7, 1, 23, 9, 17, 19, 6, 2, 5, 15, 21, 1, 5,  Девета  4, 4, 3,  Деветнадесета  4,  Единадесета  1, 1, 6,  Махала Куцаровци  31, 10, 15, 1, 19, 14, 20, 9, 21, 18, 7, 11, 24, 40, 4, 26, 5, 22, 2, 28, 25, 17, 6, 8, 32, 51,  Махала Пешини  6, 9, 7, 3, 4,  Махала Стране  3, 1, 7, 13, 14, 2,  Осма  10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10,  Парцел №1  ,  Пета  5, 1, 10, 15, 4, 28, 5, 7, 13, 23, 18, 25, 1, 26, 17, 6, 25а, 16, 21, 24, 22, 20, 30, 11, 12,  Петнадесета  5, 3, 7, 1,   ПИ  000343  ,   ПИ  №037091  ,  Първа  41, 4, 32, 7, 2, 3, 37, 20, 34, 23, 7, 6, 39, 19, 9, 27, 28, 41, 30, 1, 33, 24, 25, 22, 12, 18, 35, 26, 17, 20,  Седма  2, 5, 2, 3,  Трета  11,  Тридесет И Втора  16, 6, 16, 9, 5, 2, 22, 7, 1, 20, 3, 14, 11, 18, 18, 22,  Тридесет И Първа  20, 7, 8, 25, 23, 1, 15, 3, 11, 26, 12, 20, 6, 2, 19, 4, 28, 22, 5, 13, 17, 9, 24, 18,  Тридесет И Трета  2, 3, 5, 2, 1,  Тридесет И Шеста  6, 4, 2,  Тринадесета  3,  Четвърта  4,  Четиридесет И Втора  9, 5,  Четиридесет И Трета  8,  Четиридесет И Четвърта  1, 6, 4,  Шеста  3, 1, 5, 3, 1,  Шестнадесета  6, 21, 15, 2, 9, 22, 7, 11, 24, 28, 20, 18, 12, 8, 4, 16, 10, 2, 6,     Имот 037080 М-Т Османовица

На 22.02.2021 г. /13:01 - 16:30 ч.; 13:01 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Стакевци:    ПИ  180003  ,  000502  ,  2-117006 Кв 117  ,  Втора  4, 2, 3, 1, 10,  Двадесет И Девета  6, 47, 45, 48, 18,  Двадесет И Осма  1,  Двадесет И Пета  9, 5, 6, 3, 9, 8,  Двадесет И Първа  1, 3, 2, 5, 4,  Двадесет И Трета  2, 1,  Двадесет И Четвърта  3, 5,  Двадесет И Шеста  5, 4, 3,  Двадесета  1,  Дванадесета  8,  Девета  7., 3, 4, 7, 2,  Деветнадесета  1, 3, 4, 2, 5,  Единадесета  2, 5, 6, 4,  Осемнадесета  1, 3, 2,  Осма  1,  Пета  11,  Петнадесета  3,  Първа  113, 18, 100, 1, 118, 23, 82, 102, 97, 10, 77, 84, 73 Б, 108, 104, 67, 127, 112, 25, 66, 115, 98, 126, 147, 92, 105, 75, 80, 21, 111, 86, 79, 93, 117, 129, 87 А, 85, 110, 89, 103, 7, 88, 120, 123, 121, 137, 149, 182, 133, 150, 178, 183, 173, 181, 144, 167, 170, 152, 148, 153, 180, 134, 136, 171, 168, 164, 125, 159, 143, 139, 160, 142, 103, 146, 135, 179, 185, 198, 184, 166, 157, 161, 177, 47, 136, 71, 68, 48, 38, 44, 64, 61, 51, 73 А, 55, 52, 58, 56, 23, 63, 57, 73, 22, 67, 49, 66, 43, 36, 62, 40, 54, 46, 59, 60, 183, 72, 69, 45,  Седемнадесета  5, 4, 6, 2, 1,  Трета  9, 11, 5, 2, 1, 8, 4,  Тридесет И Осма  22, 20, 18, 14, 6, 2, 4, 12,  Тридесет И Пета  3, 7,  Тридесет И Първа  13, 4, 14, 9, 12, 3, 25, 1, 10, 11, 24, 5, 26,  Тридесет И Седма  4, 2, 5, 1, 8, 3, 7, 7,  Тридесет И Трета  3, 4,  Тридесет И Четвърта  15, 9, 3, 5, 1, 11,  Тридесета  6, 3, 4, 2, 11, 5, 7,  Тринадесета  1, 3, 1,  Четиринадесета  90, 12, 15, 3, 11, 17, 13, 10, 16, 14, 19,  Шеста  11, 6, 1, 10, 3, 9, 7, 5, 8,  Шестнадесета  4, 1, 3, 6, 8, 5, 7

На 22.02.2021 г. /13:01 - 13:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Чифлик,  Общ. Белоградчик:   079002 Местност Млаките  ,  Xii-130,  Кв.3  ,  Втора  36, 38, 22, 18, 10, 12, 26, 17, 17, Къща,  Двадесет И Първа  12, 16, 14, 32,  Двадесет И Седма  41, 17, 43, 19, 1, 69, 15, 18, 23, 21, 14, 5, 6, 16 Имот 053005, 13, 8, 7, 3, 2, 10,  Двадесет И Трета  1,  Двадесет И Четвърта  2, 7,  Двадесет И Шеста  32, 34, 87, 43, 52, 39, 40, 32, 33, 22, 86, 31, 41, 21, 30, 54, 60, 38, 46, 85, 49, 73, 67, 81, 84, 68, 42, 45, 48, 63, 83,  Двадесета  3, 6, 5, 18, 2, 8,  Дванадесета  14,  Девета  1, 2,  Деветнадесета  13, 9, 6, 19, 10, 21, 29, 8, 31, 5, 12, 30, 27, 32, 25, 7, 13, 9, 10, 11 Извос Вилна Зона Мъркашница,  Десета  4,  Единадесета  3, 7, 17,  Извос  ,  М-Ст Извос  УПИ  Vі-76 Кв.17  ,  Осма  3, 2, 8,  Пета  8,  Първа  54, 42, 46, 59, 39, 64, 62, 82, 52, 26, 58, 25, 29, 68, 66, 60, 41, 3, 38, 61, 44, 36, 49, 5,  Седемнадесета  3, 4, 8, 2,  Тридесет И Първа  4, 6, 2,  Тридесет И Четвърта  39, 13, 44, 17, 23, 19, 21, 5, 6, 10, 16, 14, 9, 4, 8, 7, 13, 1, 3, 11, 12, 15, 2, 20, 25,  Тридесета  2, 11, 9, 13,  Тринадесета  5, 1, 6, 3, 7, 10, 7, 10,  УПИ  VIII-88 Кв.10  ,  УПИ -XV-150  ,  ХIII-150 24  ,  Шестнадесета  6, 4

Община Брегово  

На 23.02.2021 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  Балей:   000091  ,  Албена  6, 2, 4,  Александър Стамболийски  6, 17, 11, 10, 8, 2, 3, 5, 12, 14, 13, 9,  Васил Коларов  15, 18, 17, 16, 36, 26, 13, 28, 5, 4, 3, 12, 6, 7, 16, 11, 2, 9,  Васил Левски  4, 3, 1,  Гео Милев  16, 18, 2, 12, 14, 10,  Георги Бондоков  21, 19, 9, 17, 9, 13, 4, 11,  Георги Димитров  3, 18, 13, 10, 5, 7, 8, 6, 4, 2, 3, 1,  Георги С.Раковски  8, 7, 2, 4, 10, 3, 1, 5,  Дом Социални Грижи  1,  Дунав  1, 3,  Иван Вазов  10, 6, 9, 19, 16, 11, 8, 15, 13, 7, 18,  Тодор Петров  10, 5, 1, 3, 4, 18, 2,  Трую Христов  16, 17, 20, 18, 4, 6, 9, 8, 11, 7, 3, 5, 13, 2,  УПИ  I-30 Кв.19  ,  Филип Тотю  3,  Хан Аспарух  17, 15, 4, 8, 21, 16, 12, 11, 23, 25, 14, 19, 10, 27, 18, 9, 3, 7, 2, 6, 5,  Христо Ботев  9, 12, 11, 2, 10, 3, 7, 13,  Юрий Гагарин  1

На 23.02.2021 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  Брегово,  Общ. Брегово:   1-1244 Кв.121  ,  320  ,  518  ,  Адалберт Антонов  1, 4,  Алабин  6, 4, 2, 12 А, 12, 5, 7, 8, 10, 3, 1,  Алеко Константинов  14, 16, 8, 20, 4, 3,  Александър Димитров  7, 18, 10, 14, 3, 1, 12, 2,  Александър Стамболийски  30, 7, 16, 24, 26, 22, 6, 25, 21, 14, 18, 10, 15, 19, 9, 30 А, 12, 11, 13, 20, 28, 8, 4, 27, 17, 36, 32, 54, 62, 41, 31, 28, 50, 61, 39, 33, 55, 30, 67, 43, 53, 57, 34, 47, 27,  Антим Първи  11, 9, 5, 1,  Асен Балкански  3,  Асен Халачев  2, 1, 4, 3,  Безименна  1,  Белене  7, 14, 10, 8, 25,  Борис Бенчев  3, 8, 4, 11, 10, 16, 7, 5, 2, 9, 12, 1,  Борис Попарданов  3, 8, 1, 7, 5, 20, 4, 2, 6, 21, 20, 17, 9, 22, 12, 24, 16, 10, 14, 19, 15,  Боян Чонос  5, 3, 1, 9, 6, 2, 4,  Братя Миладинови  1, 4, 2,  Васил Друмев  6, 10, 4, 8,  Васил Коларов  7, 2, 16, 9, 14, 5, 11 А, 44, 4, 20, 3, 13, 15, 1, 11, 44,  Васил Левски  11, 3, 10, 6, 5, 1, 4, 9, 8, 27, 21, 25, 16, 26, 15, 12, 17, 13 А, 23, 14, 29, 20, 22, 24, 18, 13, 19,  Вела Пеева  11, 9, 4, 7, 6, 2, 7, 3, 5, 1, 2,  Виктор Юго  3, 2,  Владимир Заимов  4, 1, 2, 5, 6, 1,  Гаврил Генов  8, 3, 6, 2, 4, 5, 7, 1, 17, 18, 9, 14, 11, 15а, 10, 11а, 16, 12, 7,  Генерал Тотлебен  2, 4, 6,  Гео Милев  3, 2, 5, 4, 6,  Георги Бенковски  1, 2, 3, 2,  Георги Бондоков  5, 18, 16, 1 А, 20, 3, 12, 24, 1, 16 А, 22, 6, 8, 7, 14, 2, 6, 4,  Георги Дамянов  2,  Георги Димитров  58, 54, 48, 7, 6, 3, 4, 20, 26, 27, 16, 24, 14, 12, 11, 1, 22, 18, 9, 52, 35, 47, 31, 2, 39, 37, 4, 50, 45, 22, 2, 1, 4, 17, 31, 25, 15, 40, 42, 21, 29, 13, 32, 36, 23, 30, 38, 27, 19,  Георги С.Раковски  3, 8, 13, 11, 4, 2, 5, 10, 1, 15, 6, 12,  Гоце Делчев  11, 9, 10, 2, 5, 3, 7, 6, 13, 30, 2,  Граф Игнатиев  1, 10, 10, 4, 6, 8, 3, 2, 7,  Д-Р Петър Берон  2, 12, 6, 3, 1, 8, 4, 10, 13, 28, 16, 15, 24, 26, 22, 30, 20, 11, 7, 5, 5,  Димитър Благоев  58, 21, 33, 35, 19, 42, 52, 46, 23, 60, 48, 29, 62, 56, 31, 27а, 54, 50, 26, 9, 20, 32, 7, 13, 22, 24, 38, 28, 36, 27, 25, 30, 10, 16, 18, 5, 12, 3, 6, 14, 2, 1,  Димитър Грънчаров  8, 6, 1, 2, 10, 5, 4, 3, 7,  Димитър Зограф  3, 4, 8, 1, 2, 10, 6,  Димитър Полянов  5, 4, 2, 3, 1,  Димо Хаджидимов  15, 1, 4, 20а, 2, 16, 18, 5, 22, 11, 12, 3, 8, 20, 10, 6,  Дунав  4, 9, 2, 3, 5, 1, 7, 11,  Елещеф  9, 6, 5, 7, 4, 3, 1, 8,  Елин Пелин  11, 2а, 4, 9, 6, 13, 1, 7, 5, 3, 2,  Емил Марков  5, 1, 12, 10, 3, 8, 4,  Ернст Телман  12, 8, 27, 17, 14, 2, 13, 23, 19, 11, 16, 21, 6, 9, 5, 25,  Заря На Комунизма  20, 22, 16, 9, 4, 18, 14, 10, 5, 6, 12, 24, 7, 3,  Иван Вазов  14, 3, 7, 21, 16, 19, 25, 4, 15, 17, 12, 23, 31, 5, 37, 27, 6, 18, 35, 9, 11, 2, 10, 33, 8, 29, 1,  Индже Войвода  4, 1, 2,  Кирил И Методий  16, 20, 8, 3, 4, 5, 7, 12, 14, 2, 11, 9, 15, 40, 13, 22, 29, 26,  Климент Охридски  14, 2, 10, 12, 4, 3, 9, 1, 7, 4,  Константин Фотинов  2,  Кочо Честименски  23, 12, 25, 28, 14, 24, 4, 22, 8, 2, 11, 5, 1, 21,  Лев Толстой  1, 4,  Ленин  47, 55, 32, 36, 53 А, 52, 59, 34, 38, 50, 42, 51, 45, 53, 57, 30, 26, 31, 41, 25, 37, 28, 39, 27, 35, 33, 43, 44, 9, 48, 46, 9, 13, 4, 16, 11, 18, 3, 24, 12, 7, 21, 9, 15, 1, 19, 8, 6, 10, 22, 14, 17,  Любен Каравелов  7, 4, 2, 1, 3,  Мико Нинов  3, 7, 4, 9, 11, 1, 5, 15, 23, 19, 15 А, 17, 21, 13, 10, 4,  Мирон Брезоев  4, 5, 10, 2, 9, 1, 3, 19, 15, 4, 16, 12, 17, 14,  Митко Палаузов  3, 1, 2, 5, 4,  Мичурин  15, 1, 18, 9, 6, 16, 10, 7, 5, 19, 14, 13, 8, 12, 4, 11, 17, 3, 21, 2,  Найден Геров  2, 4,  Неофит Бозвели  4, 5, 6, 3, 2, 8, 1,  Неофит Рилски  1, 4, 3,  Никола Ботушев  13, 15, 9, 11, 3, 7, 1,  Никола Й.Вапцаров  4, 8, 6, 7, 9, 5, 2, 3, 12, 11, 20, 25, 14, 19, 10, 23, 15, 17,  Олег Кошевой  18, 8, 1, 10, 2,  Отец Паисий  7, 1, 9, 3, 11, 5, 4, 2,  Панайот Волов  7, 4, 2, 6, 3, 5,  Панайот Хитов  4, 2, 11, 5, 13, 7, 9, 1, 3, 15,  Патриарх Евтимий  15, 18, 16, 2, 4, 3, 5, 12, 24, 28, 31, 11, 22, 14, 26, 25, 9, 13, 16, 19, 6, 26, 8, 10, 7,  Пенчо Р.Славейков  12, 21, 26, 11, 8, 14, 7, 17, 20, 9а, 3, 10, 12, 1, 16, 5, 4, 18, 9, 19, 6, 13, 2,  Пеньо Пенев  2, 6, 4,  Петко Д.Петков  1,  Петко Р. Славейков  22,  Полянска  15, 9, 3, 21, 2, 17, 23, 7, 5, 11, 41, 27, 31, 10, 29, 3а, 39, 37,  Презвитер Козма  7, 1, 3,  Първи Май  10, 18, 1, 5, 6, 10, 2, 7, 14, 8, 4, 3,  Райчо Даскалов  6, 4, 4  А, 1, 2,  Роза Люксембург  9, 1, 5,  Розова Долина  4, 12, 3, 1, 7, 8, 16, 10, 9, 18, 11, 20, 6, 12, 14,  Седми Ноември  8, 4, 2,  Сергей Румянцев  4, 1, 6, 18, 5, 7,  Спортист  1, 5, 3,  Станке Димитров  3, 2, 4,  Станко Маринцестов  3, 10, 8, 4, 6, 2, 13, 5, 9, 11, 4,  Тимок  8, 6, 3, 10, 1, 9, 7,  Тодор Каблешков  10, 6, 1, 4, 8,  Тодор Петров  34, 35, 58, 62, 39, 44, 32, 59, 63, 33, 36, 43, 49, 38, 40, 42, 41, 48, 41, 35, 9, 21, 30, 7, 26 А, 10, 26, 18, 13, 23, 2, 6, 19, 15, 27, 24, 31, 17, 25, 28, 1, 20, 12, 14, 29, 22, 16, 8, 4,  Толбухин  12, 17, 14, 3, 9, 6, 4, 8, 7, 30, 13, 11, 10, 15, 16,  УПИ -255  ,  Филип Тотю  8, 7, 6, 10, 9, 4, 2, 1, 11, 3,  Хаджи Димитър  2, 1, 7, 5, 3,  Хан Аспарух  11, 14, 3, 16, 4, 29, 6, 8, 12, 18, 20, 5, 2, 10,  Хан Крум  3, 7, 5,  Хан Кубрат  23,  Хан Тервел  11, 11, 9а,  Христо Смирненски  1

На 22.02.2021 г. /14:01 - 16:30 ч./ -  Гъмзово:   Александър Стамболийски  16, 18, 12, 20, 22, 1,  Асен Балкански  1,  Борис Димитров  4, 2, 6,  Гаврил Генов  20, 15,  Гео Милев  1,  Георги Бенковски  1, 10, 6, 4, 2,  Георги Димитров  29, 35,  Ленин  ,  Любен Каравелов  1,  Път Ii-12  ,  Райчо Даскалов  7, 1, 3, 6,  Спортист  16, 9, 24, 4, 14, 12,  Станке Димитров  12, 9, 1, 5, 16, 4, 11, 24, 6,  УПИ  Vii-444 ,  Кв, 55  ,  Хан Аспарух  17, 6, 8, 9, 21, 10,  Христо Ботев  3,  Цар Самуил  6, 3, 9,  Цар Симеон  27, 13, 53, 17, 24, 11, 26,     ПИ  000107

На 22.02.2021 г. /13:31 - 14:00 ч.; 13:31 - 16:30 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Гъмзово:   Асен Балкански  24, 40, 36, 44, 46, 19, 25, 42, 5, 9, 10, 14, 7, 11, 20, 3, 13, 29, 8, 30, 32, 34, 15, 16, 4, 28, 21, 38, 45, 27, 17,  Борис Бенчев  3, 5, 10, 1, 8,  Борис Попарданов  2, 2, 1, 4,  Боян Чонос  7, 3, 26, 38, 9, 6, 23, 41, 4, 22, 1, 43, 34, 12, 13, 35, 5, 39, 40, 10, 21, 2, 24, 15, 36, 31,  Братя Миладинови  1, 5, 6, 2, 3,  Васил Коларов  6, 2, 5, 3, 4,  Васил Левски  3,  Вела Пеева  9, 7, 29, 4, 5,  Владимир Заимов  6, 10, 4, 2, 5, 2, 7,  Гаврил Генов  3,  Георги Димитров  25, 2, 35, 32, 36, 27, 42, 23, 24, 21, 17, 15, 20, 26, 19, 22, 16, 18, 28,  Гоце Делчев  1, 8, 13, 6, 10, 4,  Граф Игнатиев  7, 5,  Иван Вазов  1, 7, 5,  Ленин  6, 13, 10, 18,  Мадара  4,  Мико Нинов  19, 25, 21, 15, 10, 27, 17, 23,  Никола Й.Вапцаров  8, 6, 14, 11, 16, 10, 3, 9,  Петко Д.Петков  1,  Сергей Румянцев  27, 13, 17, 25, 10, 23, 2, 21, 19, 15, 5, 11, 8, 6, 29,  Тимок  2, 6, 4, 2,  Тодор Петров  6, 10, 15, 8, 13, 12,  Толбухин  5, 1, 7, 8, 9, 15, 2, 4, 12, 2.,  Хан Аспарух  4, 2,  Цанко Церковски  7, 6, 10, 3, 2, 13, 11, 15, 12, 9, 5, 8, 4, 12,  Шипка  11, 7, 15, 19, 1, 17, 13,    Център

На 22.02.2021 г. /13:46 - 16:00 ч./ -  Гъмзово:   Асен Балкански  30,  Васил Левски  2, 9, 11, 3, 1, 7, 6, 4,  Георги Димитров  10, 15, 9, 1, 13, 6, 26, 2, 14, 11, 12, 5, 8, 3, 7,  Граф Игнатиев  1,  Кирил И Методий  8, 6,  Ленин  21, 42, 24, 37, 27, 26, 13, 17, 18, 39, 25, 31, 29, 16, 28, 30, 22, 40, 33, 23, 35, 11, 15, 19, 14, 38, 36,  Мико Нинов  17, 11, 6, 13, 1, 8, 5, 3,  Никола Й.Вапцаров  2, 1, 4, 3, 7, 5,  Петко Д.Петков  3, 5, 9, 8, 6, 14, 4, 2, 27, 7,  Тодор Петров  7, 9,  Толбухин  13,  Хан Аспарух  24, 12, 35, 23, 18, 25, 27, 20, 16, 31, 14,  Хан Крум  5, 9,  Христо Ботев  11, 6,  Цар Калоян  25, 7, 6, 2, 4,  Цар Самуил  27, 12, 14, 25, 16, 8,  Цар Симеон  6, 2, 12, 7, 18, 10

На 23.02.2021 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  Косово,  Общ. Брегово:   Александър Димитров  3, 2,  Антим Първи  4, 1, 2,  Асен Балкански  1, 8, 2, 3, 6, 4,  Асен Халачев  2, 4,  Борис Бенчев  7, 1,  Борис Янев  5, 2,  Гаврил Генов  2,  Гео Милев  5, 4, 7, 2, 1, 3,  Георги Бенковски  2,  Георги Димитров  9, 7, 16, 11, 13, 14,  Георги С.Раковски  2, 5, 1, 3,  Димитър Зограф  2, 6, 4,  Иван Вазов  6, 1, 10, 8,  Ленин  8, 3, 4, 12, 11, 15, 5, 16, 9, 6, 10, 7, 13,  Неофит Рилски  2, 1,   ПИ  000366  ,  Първи Май  1, 3,  Тимок  4, 23, 2, 19, 15, 8, 9, 3, 13, 17, 12, 6, 7,  Тодор Петров  4, 7, 3, 5, 1, 9,  Юрий Гагарин  16, 14, 12, 8, 2, 4

На 23.02.2021 г. /13:31 - 16:30 ч./ -  Ракитница,  Общ. Брегово:   4-1978 Кв 59  ,  Ангел Кънчев  4,  Боян Чонос  25,  Васил Коларов  2, 1,  Васил Левски  36,  Втори Юни  1, 5, Център,  Гео Милев  9,  Георги Бенковски  11, 1, 8,  Георги Димитров  28, 2, 20, 12, 8, 21, 33, 17, 22, 24, 27, 7, 10,  Георги С. Раковски  2, 21, 5, 3, 7, 6,  Димитър Благоев  3, 1, 7, 2, 4, 10, 5,  Димитър Полянов  1,  Карл Маркс  15,  Кочо Честименски  5,  Ленин  1, 7, 3, 8,  Лиляна Димитрова  5, 9, 11, 18, 14, 7,  Любен Каравелов  7,  Никола Й. Вапцаров  1, 3, 7,  Свилен Русев  6, 2, 1,  Спортист  3,  Стефан Караджа  1, 2,  Тодор Петров  130, 2, 6, 21, 5, 28, 12, 16, 1, 4,  Фридрих Енгелс  4, 5,  Хан Аспарух  10, 13, 11,  Хан Крум  3, 3, 10, 1, 26,  Христо Смирненски  1,  Цар Иван Асен  3,  Цар Самуил  4, 2,    Център

Община Видин  

На 22.02.2021 г. /13:31 - 14:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Видин:   I - 323,  Кв.24

На 22.02.2021 г. /13:31 - 14:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Иново:   1-109022  ,  290  45,  547 Кв 51  ,  Vii-557,  Кв.  ,  Бдин  10, 5, 7, 28, 11, 32, 2, 3, 1, 28, 5, 6, 16, 20,  Битоля  3, 5, 14, 6, 7, 16, 11,  Бяло Море  1, 7, 5, 16, 26, 8, 20,  Валентина Терешкова  11, 3, 2, 21,  Васил Левски  4, 9, 2, 8, 10, 10, 7, 14,  Втора  4, 2, ТП-2 Иново,  Георги Димитров  5, 43, 47, 2, 14, 4, 13, 5, 7,  Димитровски Завет  84, 102, 62, 90, 121, 36, 70, 86, 10, 97, 105, 101, 72, 66, 111, 95, 103, 74, 96, 64, 24, 8, 92, 85, 81, 123, 91, 93, 76, 99, 100, 113, 94, 68, 104, 117, 107, 109, 82, 79, 89, 88, 87, 115, 80, 98, 26, 92, 29, 14а, 24, 13, 11, 23, 10, 12, 9, 31, 5, 3, 19, 6, 22, 27, 21, 40, 15, 28, 56, 65, 1, 49, 34, 69, 39, 75, 60, 73, 32, 52, 47, 30, 42, 57, 54, 53, 58,  Добруджа  20, 22, ТП-1 Иново, 18, 19, 43, 47, 28, 30, 39, 24, 1, 3, 2, 27, 16, 11, 25, 14,  Еделвайс  25, 33, 35, 18, 24, 19, 10, 14, 5, 9, 8,  Имот 030008  ,  Имот№024065  Индже Войвода  36, 18, 5а, 38, 6, 7, 40, 29, 20, 26, 24, 4, 14, 8, 10, 30, 32, 5, 6,  Иновото  1, 2, 2,  Лозенград  25, 24, 33, 18, 8, 5, 6, 18, 14, 13, 11,  Лозенец  9,  Македония  Помпа, 19, 2, 23, 6,  Мангалия  8, 3, 4, 11, 7, 17,  Мизия  5, 1, 4, 2, 10,  Михалаки Георгиев  10, 1, 5, 11, 2, 4,  Оргеник Фууд Еоод  ,  Осма  3, 5, 4, 2, 5,  Охрид  2, 4, 3, 8, 10, 5, 1,  Парцел 027 Масив 029  ,  Пета  4, 3,   ПИ  -537 Кв 49  ,   ПИ рин  4, 5, 8, 14, 10, 6, 12, 22, 18,  Първа  ТП-1 Иново, 2, 38, 1,  Рила  6, 20, 9, 19, 8, 15, 11, 3, 17, 28, 18, 24, 22, 16, 30, 6, 1, 2,  Седма  7, 2, 1, 25,  Ско ПИ е  11, 9, 7, 13, 1,  Славянска  3, 6, 7, 4,  Сливница  1, 4,  Смърданска Битка  4, 11, 3, 13, 5,  Солун  2, 21а, 13, 3, 6, 15, 10, 7, 11, 21, 19,  Тимок  52, 6, 9, 5, 11, 1, 12, 10,  Тракия  1, 12, 2, 4, 3,  Трета  ТП-3 Иново, 13, 1, 7, 9,  УПИ  Xi-492  ,  УПИ  Xi-701 Кв.4  ,  Христо Ботев  1, 5,  Черно Море  4, 1, 2, 9, 5, 8,  Четвърта  МТП-4 Иново,  Шеста  3, 4, 4а, 7, 2, 10, 99, 12,     УПИ  9-347 Кв.45,  ПИ  456 Кв.3

На 22.02.2021 г. /13:31 - 14:00 ч.; 16:00 - 16:30 ч./ -  Майор Узуново:   Втора  4, 11, 16, 6, 14, 8, 10, 15, 2, 7, 12, 29, 26, 28, 4, 34, 14, 27, 25, 37, 33, 39, 9, 11,  Дванадесета  1, 5, 3,  Девета  6, 1, 4, 5,  Десета  1,  Единадесета  8, 5, 4, 1, 9, 3, 13, 10,  Пета  3, 15, 1, 2, 23, 1, 3, 25, 29, 27,  Петнадесета  1а, 6, 5, 1, 3, 4,  Първа  ТП-1 М.Узуново, 29, 7, 19, 17, 1, 3, 26, 15, 14, 9, 6, 18, 11, 1, 28, 49, 30, 35, 34, 38, 31, 41, 32, 37, 44, 36, ТП-2 М.Узуново, 33,  Седемнадесета  63, 1, 4, 2,  Седма  9, 8, 15, 2, 10, 12, 11, 3, 7,  Трета  3, 32, 30, 26, 20, 28, 22, 34, 3, 14, 24,  Тринадесета  8, 6, 7, 3,  УПИ -9 Кв.41  ,  Четвърта  7, 5, 14, 1, 6, 15, 8, 4, 16, 21, 23, 18, 27, 25,  Четиринадесета  7, 5, 3, 6, 4, 1, 8,  Шеста  3, 9, 4, 29, 7, 1, 13, 15, 17, 11, 5,  Шестнадесета  9, 8, 10, 5, 31, 11, 1

Община Димово  

На 22.02.2021 г. /09:16 - 16:00 ч.; 09:16 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./   На 23.02.2021 г. /09:30 - 16:00 ч./ -  Дълго Поле,  Общ. Димово:   №I-164 Кв.19  ,  Осма  4, 3,  Пета  2,  Първа  6, 27, 35, 16, 5, 42, 31, 1, 11, 13, 33, 40, 29, 45, 3, 7, 12, 25, 15, 47, 19, 39, 26, 23, 36, 34, 9, 28, 24, 30,  Трета  1, 2,  Тринадесета  14, 1, 8, 16, 2, 6, 10,  УПИ  Vi-153 Кв.20  ,  Четвърта  3, 5, 4, 2, 7,  Четиринадесета  6,  Шеста  5, 7, 31, 2, 4, 3

На 22.02.2021 г. /09:16 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Костичовци:   Васил Коларов  9, 7 А, 13, 2, 17, 11, 19, 3 Вила, 21, 7, 1, 3, 15, 10,  Георги Костадинов  1, 16, 14, 3, 20, 8 А,  Двете Партизанки  30, 7, 32,  Живко Пуев  1, 38, 72, 21, 5, 26, 6, 2, 28, 54, 7, 52, 32, 9, 30, 27, 24, 42, 48, 3,  Илия Филипов  133, 26, 51, 112, 99, 98, 83, 52, 85, 108, 65, 46, 100, 21, 87, 110, 135, 105 А, 24, 101, 86, 42, 121, 92., 103, 22, 29, 17, 47, 5, 54, 50, 90, 44, 131, 16, 113, 20, 79, 64, 33, 53, 84, 83 А, 31, 68, 30, 25, 72 А, 40, 96, 35, 109, 117, 63, 7, 81, 93, 39, 111, 71, 102, 94, 43, 95, 14, 119, 45, 41, 105, 13, 62, 27, 9, 15, 2, 129, 49, 80, 106, 6, 1, 32, 115, 91, 88, 3, 107, 19,  Кузман Георгиев  15, 17, 11, 12,  Никола Еленков  1,  Партизани  18, 1,  Ремсисти  4, 1,  Ск Спартак  3, 1, 2,  Сталинградска Битка  1,  Стоян Георгиев  31, 67, 4, 33, 13, 39, 20, 69, 3, 30, 28, 25, 43, 21, 11, 27, 29, 34, 49, 7, 35, 26, 8,  Христо Смирненски  7, 2, 9, 6

На 22.02.2021 г. /09:16 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:00 ч./ -  Скомля:   Втора  6, 2, 4, 8,  Девета  8, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 7,  Единадесета  6, 10,  Осма  3, 2, 5, 6, 4,  Пета  4, 4 А, 5, 6,  Петнадесета  5,  Първа  21, 23, 20, 15, 29, 3, 10, 25, 22, 5, 1, 7, 13, 34, 8, 6, 17, 4,  Седма  3, 7, 9, 5,  Трета  7, 3, 6, 4, 2, 5, 8,  Тринадесета  4, 6, 3, 5, 14, 12, 8, 1, 10, 11,  Четвърта  2,  Шеста  5, 3, 6, 1, 8

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.Голово победно шоу за Академията в Манастирище
Септември /Гл/ би в Търнава след обрат
Южноафриканският вариант на COVID-19 е вече в Словения
Рутинна победа у дома за лидера във Врачанско
29-годишен стана донор на органи
Математик от Видин на олимпиада по руски език