Бизнес Събития

Освободиха от наеми търговците във Вършец

  21.02.2021 07:00             
Освободиха от наеми търговците във Вършец

На последното си редовно заседание общинските съветници във Вършец 1 януари до края на февруари. Мерките са свързани с пандемията от коронавирус и отразяват подкрепата на местната власт към бизнеса.

Съветниците приеха „Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Вършец“, определя ливадите, описани в приложение № 1 към настоящото решение и пасищата и мерите, описани в приложение № 2 към настоящото решение от Общинския поземлен фонд на община Вършец, които ще се отдават под наем за индивидуално и общо ползване за стопанската 2021/2022 година.
Местните парламентаристи разрешиха изработване на проект за парцеларен план за проектиране на трасе за общински път МОН 1092 Вършец – Заножене – Спанчевци в частта му, отнасяща се от кв. Заножене до с .Спанчевци в съответствие със схема, която е неразделна част от настоящото решение.
Общински съвет – Вършец определи за съдебен заседател от община Вършец за мандат 2020 – 2024 г. за Районен съд - Берковица – Зорница Светославова.
ОбС – Вършец определи за представител на Община Вършец в свиканото редовно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по „Водоснабдяване и канализация“ ООД, Монтана - Петър Стефанов – Заместник-кмет на Община Вършец.
 Борисов: Довечера чакаме 57 хиляди дози ваксини
Бутан громи с 10:0, гол вкара и вратарят Вени Бенчев
9 от новозаразените с ковид от Врачанско са в болница
При скандал в автобус 30-годишна простреля пенсионерка
Шест грешки при подаване на ток и палене на кола с паднал акумулатор
Бдин не се даде и на Ботев 2 във Враца