Здраве Събития

Ето колко педагози от Врачанско ще се ваксинират срещу COVID-19

  13.01.2021 16:48             
Ето колко педагози от Врачанско ще се ваксинират срещу COVID-19

Областният щаб за борба с грип и ОРЗ в област Враца проведе заседание в електронна среда, на което бяха обсъдени предстоящите дейности за организиране на имунизационната кампания срещу COVID-19. Заседанието беше председателствано от областния управител Малина Николова. Имунизационната кампания на областно ниво се ръководи в съответствие с Националния план за ваксиниране, Регионалния план за ваксиниране в Район 1 и Пътна карта на имунизационния процес с ваксина срещу COVID-19 в Район 1- за областите Видин, Монтана и Враца.

В различните фази от кампанията бяха обсъдени подходи за нейната реализация, отговорните институции и стационарните и мобилни места за имунизация.

Във Фаза I, която изцяло се организира от РЗИ – Враца, се имунизира медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал, заявили желание за ваксина срещу  COVID-19. Желаещите да се имунизират в тази група към момента са 724 лица /36 %/ от подлежащите на имунизация 2013 лица по данни на РЗИ – Враца. До момента в област Враца са направени ваксини на 350 лица от тази група.

Имунизациите се извършват в разкритите специализирани имунизационни кабинети:

РЗИ – Враца – стационарен, локализиран на етаж I в сградата на РЗИ;

"Многопрофилна болница за активно лечение "Хр. Ботев" АД гр. Враца;
"Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра" ЕООД;
"Многопрофилна болница за активно лечение - Бяла Слатина"  ЕООД;
"Многопрофилна болница за активно лечение "Св. Иван Рилски" - Козлодуй" ЕООД;
"Първа частна многопрофилна болница за активно лечение - Враца"  ЕООД;
"Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на вътрешни болести - Мездра" ЕООД;
"Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести - Роман" ЕООД;
"Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания - Враца" ЕООД;
"Специализирана очна болница за активно лечение - Ралчовски" ЕООД гр. Враца;
"Център за психично здраве - Враца" ЕООД;
"Център за кожно - венерологични  заболявания - Враца" ЕООД;
"Комплексен онкологичен център - Враца" ЕООД;
Център за спешна медицинска помощ  гр. Враца;

„ДКЦ 1 - Враца“ ЕООД;
Нов медицински център ЕООД;
МЦ „Орбита“.

Потребители и персонал на социални институции, педагогически и непедагогически специалисти са лицата, доброволно заявили желание за имунизация, участници във Фаза II. За тях се предвижда различен подход за имунизация – на място, в съществуващите медицински кабинети, които отговарят на изискванията за оборудване и наличие на необходимата техника.  Фаза II от имунизационната кампания ще се осъществява съвместно от РЗИ – Враца и общинските администрации, за което общините имат задача до края на седмицата да представят планове за действие.

„В предстоящата Фаза II от имунизационната кампания, на този етап, разполагаме със списъци на желаещите да се ваксинират, както и информация за съществуващите здравни кабинети, осигуреността им с необходимото оборудване и медицински персонал в социалните услуги, детските градини и училища. Предстои доста работа, свързана с разработването на графици, определяне на транспортни схеми, организиране на екипи от медицински сестри, с които общините могат да сключат споразумения, определяне на екипи от ЦСМП, които ще бъдат на разположение по време на имунизациите. Всичко това трябва да бъде разписано в общински планове“, даде насоки областният управител Малина Николова.

427 педагогически /17,49 %/ и 82 непедагогически /5,89 %/ специалисти от област Враца са заявили желание за имунизация срещу COVID-19. Данните са предоставени на областния управител Малина Николова от Регионалното управление на образованието и са към 8 януари 2021 г. От социалните услуги в областта, 36 са желаещите от персонала и 144 от потребителите за имунизация по данни на РДСП – Враца. Процесът е отворен и желаещите да се имунизират могат да заявят своето искане и на следващ етап.

Във Фаза III /за служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности/ Фаза IV /за възрастни хора на и над 65-годишна възраст и лица с придружаващи хронични заболявания, имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити/ и Фаза V /за уязвими групи от населението/ РЗИ – Враца, общините, лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ и общопрактикуващите лекари ще работят съвместно в организацията на кампанията. За целта ще работят стационарни и мобилни имунизационни кабинети на територията на цялата област Враца.