Бизнес Събития

Д-р Цветан Ценков: Помагаме на местния бизнес във Видин

  10.01.2021 12:00             
Д-р Цветан Ценков: Помагаме на местния бизнес във Видин

Кметът на Видин д-р Цветан Ценков съобщи на пресконференция, че се подготвя създаването на още две общински предприятия. Едното ще отговаря за поддържането на уличното осветление, но ще може и да изгражда фотоволтаични мощности и да продава ел. енергия. Второто дружество ще работи за газификацията на Видин, като на първо време се осигурят доставки на компресиран газ за нуждите на бизнеса и на институциите. „Общината не може да разчита само на предоставяните от правителството средства с постановления – трябва да намерим начин да формираме собствени приходи. Затова стартираме и реформа в Регионалното депо за битови отпадъци – надявам се със създаването на възможности за сепарация, за компостация то да започне генерирането на приходи“, обясни Цветан Ценков.
„Независимо от тежката епидемична ситуация и взетите от Общински съвет решения да бъдат освободени десетки фирми от плащане на тротоарно право и наем на общинска собственост, за пръв път Община Видин има над 83% събираемост на местни данъци и такси. Това показва, че администрацията е мотивирана и работи изключително добре. Реорганизацията на финансовите звена в Общината и въвеждането на финансова дисциплина доведе до тези добри резултати“, отчете д-р Ценков. Това дава възможност Общината да продължи нормално да изпълнява задълженията си, въпреки постоянно изникващите задължения от стари периоди. В тази връзка допълни, че особено голям проблем са санкциите, наложени от управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“. „Визирам Пречиствателната станция и огромното бреме, което се стовари върху плещите на Общината. За програмните периоди от 2007 до 2013 година и от 2014 до 2020 година санкциите, наложени на Община Видин по проекта за пречиствателната станция надхвърлят 15 млн. лв. – това е изключително голяма тежест“, заяви д-р Ценков. Той допълни, че в момента Агенцията за държавна финансова инспекция прави цялостна проверка: „Общината няма да се опита да скрие нищо – всичко, което се констатира, се изпраща към съответните отговорни институции, каквато в случая е българската прокуратура“. Но все пак има и добра новина – относно заведеното през този мандат дело във връзка с наложената санкция от 1.5 млн. лв. за изграждането на навес в пречиствателната станция, има решение на Върховния административен съд, което е в полза на общината.
Кметът подчерта, че въпреки епидемичната обстановка, която доведе до ограничаване на социалните контакти, през изминалата една година са проведени десетки разговори с потенциални инвеститори. И съобщи, че резултатите вече са налице. Инвеститори са закупили бившата бирена фабрика, където възнамеряват да разкрият производство в сферата на хранително-вкусовата промишленост, в което ще бъдат разкрити около 150 работни места. Видинска фирма също предстои да разшири своята дейност, при което ще бъдат създадени още 50 нови работни места. „Каквото е нужно от страна на общинската администрация, ще бъде направено“, заяви д-р Ценков. Изрази увереност, че с изграждането на новия магистрален път инвеститорският интерес към Видин ще се увеличи значително и такава тенденция вече се наблюдава. „Видин се нуждае от нова икономическа среда и със строителството на магистралата, с концесионирането на минералните извори тя постепенно се формира“, каза кметът.Започна интересен национален конкурс
Проф. Христова: Случващото се в Западна Европа няма да ни подмине
Ръст на онлайн измамите с ваксини за коронавируса
По-добри условия за живот искат в село Черни връх
Българи се джаснаха край Солун, тежко ранен е шофьор на ТИР
Борец от Оряхово стигна до финала в Сливен