Бизнес Събития

В Козлодуй се лее асфалт

  19.11.2020 10:00             
В Козлодуй се лее асфалт

Продължават дейностите по проекта „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ломска” – част от уличната мрежа в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца”, съобщиха от управата на крайдунавския град.
През септември стартира ремонтът на километър и триста метра от трасето. Отсечката от ул. „Ломска“, която се рехабилитира, включва частта от връзката с околовръстно шосе до първите къщи по улицата.
На този етап е положен подравняващ пласт асфалтобетон и са изградени необлицовани земни канавки. Предстои полагането на втори износващ пласт асфалтобетон.
През 2019 г. кметът на община Козлодуй Маринела Николова, подписа договор за безвъзмездно финансиране с Държавен фонд „Земеделие” за 1 075 090 лева. Проектът се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”, Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях”.Не спорете, няма да е във ваша полза - хороскоп за 26 ноември
Общинският съвет във Враца започна дарителска кампания в полза на Белодробната болница
Ужасяващо: По петима като Кристина убиват децата си на година
Педофил се представи за тийнейджърка в мрежата и злоупотреби с 51 момчета
Щедър на награди сезон за клуб „Кръстьо Пишурка“
Галин изхвърли Диона, тя мълчи