Събития

Монтана вече има Историята на Петър Богдан

  01.11.2020 18:00             
Монтана вече има Историята на Петър Богдан

Сензационното откритие на проф. Лилия Илиева – ръкописът на дълго търсената История на България от Петър Богдан вече може да се види в Монтана. „За древността на бащината земя и за българските дела – към своите съотечественици от брат Петър Богдан от Чипровец, от ордена на братята минорити обсерванти, провъзгласен за архиепископ Сардикийски Софийски." е факсимилно издание от 201 страници. Оригиналът на този  ръкопис, част от сбирката на Джузепе Кампори, се пази в библиотека Естенсе в италианския град Модена. Изданието вече може да се види в библиотеката на историческия музей в Монтана. Факсимилетата са предшествани от подробен, двуезичен предговор (на английски и български), изготвен от проф. Лилия Илиева със заглавие „Данни за запазени екземпляри от трудовете на Петър Богдан (отпечатани или приготвени за печат от него)".

11 ценни книги общо получи историческият музея в Монтана, благодарение на съдействието на професор Лилия Илиева. Даренията пристигат по проект  „Гутенберговата революция и българите" към фонд „Научни изследвания" на МОН. Професор Илиева е ръководител на проекта.

Заглавията е едно от най-забележителните произведения в старата българска литература Черноризец Храбър „За буквите", както и най-старата чисто граматическа славянска книга „За осемте части на речта".

Монтана вече има достъп и до поемата на Петър Богдан (Бакшич) „ Двете смърти на човека". Предговорът е на професор Лилия Илиева. „Небесното съкровище на Дева Мария, Божия майка", преведено от Петър Богдан Бакшич е сред книгите, получени в музея. Досега тази творба е била известна на българската наука само като заглавие. Открит е един единствен екземпляр, който се съхранява в в Научната библиотека на град Дубровник, Хърватия. Това е втората книга, издадена от Петър Богдан като самостоятелно книжно тяло.

Достъпно е ипроизведение на друг чипровчанин - Кръстьо Пейкич „Огледало на истината между Източната и Западната църква.", издадено във Венеция през1716 г.