Събития ЧЕЗ

Планирани прекъсвания за област Враца за периода 26-30 октомври 2020 г.

  24.10.2020 08:00             
Планирани прекъсвания за област Враца за периода 26-30 октомври 2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 октомври – 30 октомври  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Враца  

Община Борован  

На 26.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./ -  Нивянин:   Александър Стамболийски  1, 26, 6, 15, 22, 7, 8, 11, 13, 5, 9, 14, 2, 23, 27, 21, 24,  Васил Петлешков  2, 1, 3,  Георги Бенковски  18, 8, 22, 5, 10, 23, 9, 21, 2, 7, 16, 4, 20, 6,  Георги С. Раковски  9, 6, 3, 10, 5, 16, 4, 14, 7, 8, 11,  Димитър Илиев  43, 21, 37, 39, 45, 29, 10, 25, 31, 33, 35, 17, 27, 23, 41, 8, 19,  Димитър Илиев  6, 4, 7,  Иван Вазов  1, 2,  Иван Нивянин  32, 22, 30, 42, 34, 49, 56, 52, 48, 36, 59, 62, 55, 38, 50, 58, 26, 51, 28, 70, 64, 35, 60, Уо, 57, 17, 27, 66, 46, 41, 68, 45, Н36, 15, 19, 47, 23,  Илия Йорданов  4,  Йоцо Горанов  4, 6,  Коритарска  3, 4, 5, 6, 40, 15, 2,  Коритарска  7,  Крайречна  1,  Лазар Петров  1,  Любен Каравелов  2,  Максим Горки  38, 13, 25, 29, 19, 24, 28, 26, 27, 32, 30, 17, 14, 31, 37, 22,  Мелницата  7, 8, 3, 6, 5,  Паисий Хилендарски  30, 9, 25, 7, 5, 6, 24, 28, 4, 29, 8,  Поп Богомил  8,  Поп Харитон  2,  Скът  10, 6, 12, 20, 2, 8, 14, 4, 26,  Училищна  2,  Хаджи Димитър  6, 2, 4,  Хаджи Димитър  3, 18, 5, 8, 10, 12, 7,  Хан Кубрат  1, 6, 4, 9, 7, 3, 2,  Хан Кубрат  9, 10,  Христо Ботев  29, 27, 26,  Цар Освободител  45, 44, 35, 31, 48, 54, 37, 46, 33, 20, 32, 39, 41, 24, 16, 12, 26, 18, 30, 50, 23, 43, 56, 27, 22, 9

На 27.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./ -  Нивянин:   Александър Стамболийски  1, 26, 6, 15, 22, 7, 8, 11, 13, 5, 9, 14, 2, 23, 27, 21, 24,  Васил Петлешков  2, 1, 3,  Георги Бенковски  18, 8, 22, 5, 10, 23, 9, 21, 2, 7, 16, 4, 20, 6,  Георги С. Раковски  9, 6, 3, 10, 5, 16, 4, 14, 7, 8, 11,  Димитър Илиев  6, 4, 7,  Димитър Илиев  43, 21, 37, 39, 45, 29, 10, 25, 31, 33, 35, 17, 27, 23, 41, 8, 19,  Иван Вазов  1, 2,  Иван Нивянин  32, 22, 30, 42, 34, 49, 56, 52, 48, 36, 59, 62, 55, 38, 50, 58, 26, 51, 28, 70, 64, 35, 60, Уо, 57, 17, 27, 66, 46, 41, 68, 45, Н36, 15, 19, 47, 23,  Илия Йорданов  4,  Йоцо Горанов  4, 6,  Коритарска  7,  Коритарска  3, 4, 5, 6, 40, 15, 2,  Крайречна  1,  Лазар Петров  1,  Любен Каравелов  2,  Максим Горки  38, 13, 25, 29, 19, 24, 28, 26, 27, 32, 30, 17, 14, 31, 37, 22,  Мелницата  7, 8, 3, 6, 5,  Паисий Хилендарски  30, 9, 25, 7, 5, 6, 24, 28, 4, 29, 8,  Поп Богомил  8,  Поп Харитон  2,  Скът  10, 6, 12, 20, 2, 8, 14, 4, 26,  Училищна  2,  Хаджи Димитър  6, 2, 4,  Хаджи Димитър  3, 18, 5, 8, 10, 12, 7,  Хан Кубрат  1, 6, 4, 9, 7, 3, 2,  Хан Кубрат  9, 10,  Христо Ботев  29, 27, 26,  Цар Освободител  45, 44, 35, 31, 48, 54, 37, 46, 33, 20, 32, 39, 41, 24, 16, 12, 26, 18, 30, 50, 23, 43, 56, 27, 22, 9

На 28.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./ -  Нивянин:   Александър Стамболийски  1, 26, 6, 15, 22, 7, 8, 11, 13, 5, 9, 14, 2, 23, 27, 21, 24,  Васил Петлешков  2, 1, 3,  Георги Бенковски  18, 8, 22, 5, 10, 23, 9, 21, 2, 7, 16, 4, 20, 6,  Георги С. Раковски  9, 6, 3, 10, 5, 16, 4, 14, 7, 8, 11,  Димитър Илиев  6, 4, 7,  Димитър Илиев  43, 21, 37, 39, 45, 29, 10, 25, 31, 33, 35, 17, 27, 23, 41, 8, 19,  Иван Вазов  1, 2,  Иван Нивянин  32, 22, 30, 42, 34, 49, 56, 52, 48, 36, 59, 62, 55, 38, 50, 58, 26, 51, 28, 70, 64, 35, 60, Уо, 57, 17, 27, 66, 46, 41, 68, 45, Н36, 15, 19, 47, 23,  Илия Йорданов  4,  Йоцо Горанов  4, 6,  Коритарска  7,  Коритарска  3, 4, 5, 6, 40, 15, 2,  Крайречна  1,  Лазар Петров  1,  Любен Каравелов  2,  Максим Горки  38, 13, 25, 29, 19, 24, 28, 26, 27, 32, 30, 17, 14, 31, 37, 22,  Мелницата  7, 8, 3, 6, 5,  Паисий Хилендарски  30, 9, 25, 7, 5, 6, 24, 28, 4, 29, 8,  Поп Богомил  8,  Поп Харитон  2,  Скът  10, 6, 12, 20, 2, 8, 14, 4, 26,  Училищна  2,  Хаджи Димитър  3, 18, 5, 8, 10, 12, 7,  Хаджи Димитър  6, 2, 4,  Хан Кубрат  9, 10,  Хан Кубрат  1, 6, 4, 9, 7, 3, 2,  Христо Ботев  29, 27, 26,  Цар Освободител  45, 44, 35, 31, 48, 54, 37, 46, 33, 20, 32, 39, 41, 24, 16, 12, 26, 18, 30, 50, 23, 43, 56, 27, 22, 9

Община Бяла Слатина  

На 26.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./ -  Буковец,  Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски  1, 6, 2,  Александър Стамболийски  1,  Ален Мак  10, 4, 8,  Антон Иванов  3, 5, 7, 1, 4, 2,  Бузлуджа  4, 2, 1,  Васил Априлов  7, 5а, 1, 2, 4, 3,  Васил Воденичарски  8, 4, 6, 12,  Васил Коларов  7, 1, 8, 17, 3, 9а, 5, 4, 10, 6, 9, 21, 13,  Васил Левски  9, 1,  Васил Левски  4, 13, 9, 3, 2, 8, 12, 11, 5, 6,  Гаврил Генов  7,  Гаврил Генов  5, 9, 4, 8, 7,  Георги Ангелов  1, 6, 4, 2, 5,  Георги Бенковски  6, 4,  Георги Дамянов  2, 11, 17, 7, 15, 13, 9, 5, 1,  Георги Дамянов  13, 7,  Георги Димитров  15, 9, 12, 7, 17, 10, 24, 11, 19, 2, 21,  Георги Димитров  19,  Георги Димитров  42, 53, 34, 30, 29, 25, 63, 24, 61, 67, 31, 51, 40, 37, 55, 47, 35, 36, 44, 20, 33, 57, 46, 38, 32, 59, 28, 26, 45, 16, 65, 43, 27, 49,  Димо Дичев  7, 4, 8, 3, 10, 6, 9, 2, 5,  Дунав  2,  Здравец  5,  Здравец  3, 2, 5,  Иван Вазов  10, 9, 2, 22, 6, 14, 7, 8, 5, 12, 16,  Иван Вазов  3,  Иван Нивянин  33, 9, 27, 11, 14, 18, 2, 4, 21, 16, 3, 8, 10, 24, 1, 5, 31, 22, 29, 25, 6,  Иван Нивянин  15, 13,  Ильо Войвода  1, 4, 5,  Йордан Данов  2, 3, 4, 7, 9, 1, 6, 5,  Кирил И Методий  38, 8, 10, 5, 34, 2, 6, 14, 3, 28, 17, 4, 18, 30, 9,  Кирил И Методий  28,  Маршал Толбухин  1,  Маршал Толбухин  2, 5, 3, 1,  Маршал Толбухин  4,  Митко Палаузов  4, 3,  Никола Иванов  5, 8, 4, 9, 7, 6, 2, 10, 3,  Никола Миков  10,  Никола Миков  6, 11, 9, 12, 2, 7, 1, 4,  Отечествен Зов  2, 1, 3, 7, 5,  Отечествен Зов  14, 29, 32, 20, 15, 12, 11, 8, 9а, 31, 30, 21, 16, 17, 27, 6, 22, 18, 13, 4, 19, 24,  Партизанска  1, 5, 6, 2, 9, 7,  Петко Лалов  9, 12, 16, 5, 2, 7, 4, 13, 14, 10, 11,  Плашивец  2,  Райко Даскалов  3, 10, 1, 4, 2, 6,  Райна Княгиня  2,  Семко Крачунов  7, 5, 4, 6, 9, 1, 2,  Христо Ботев  4, 2,  Христо Смирненски  6, 2, 10, 16, 1, 12, 4,  Цар Асен  4, 6, 1, 3,  Цар Симеон I-Ви  6, 2, 5, 1, 3

На 27.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./ -  Буковец,  Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски  1, 6, 2,  Александър Стамболийски  1,  Ален Мак  10, 4, 8,  Антон Иванов  3, 5, 7, 1, 4, 2,  Бузлуджа  4, 2, 1,  Васил Априлов  7, 5а, 1, 2, 4, 3,  Васил Воденичарски  8, 4, 6, 12,  Васил Коларов  7, 1, 8, 17, 3, 9а, 5, 4, 10, 6, 9, 21, 13,  Васил Левски  9, 1,  Васил Левски  4, 13, 9, 3, 2, 8, 12, 11, 5, 6,  Гаврил Генов  7,  Гаврил Генов  5, 9, 4, 8, 7,  Георги Ангелов  1, 6, 4, 2, 5,  Георги Бенковски  6, 4,  Георги Дамянов  13, 7,  Георги Дамянов  2, 11, 17, 7, 15, 13, 9, 5, 1,  Георги Димитров  15, 9, 12, 7, 17, 10, 24, 11, 19, 2, 21,  Георги Димитров  19,  Георги Димитров  42, 53, 34, 30, 29, 25, 63, 24, 61, 67, 31, 51, 40, 37, 55, 47, 35, 36, 44, 20, 33, 57, 46, 38, 32, 59, 28, 26, 45, 16, 65, 43, 27, 49,  Димо Дичев  7, 4, 8, 3, 10, 6, 9, 2, 5,  Дунав  2,  Здравец  3, 2, 5,  Здравец  5,  Иван Вазов  10, 9, 2, 22, 6, 14, 7, 8, 5, 12, 16,  Иван Вазов  3,  Иван Нивянин  33, 9, 27, 11, 14, 18, 2, 4, 21, 16, 3, 8, 10, 24, 1, 5, 31, 22, 29, 25, 6,  Иван Нивянин  15, 13,  Ильо Войвода  1, 4, 5,  Йордан Данов  2, 3, 4, 7, 9, 1, 6, 5,  Кирил И Методий  28,  Кирил И Методий  38, 8, 10, 5, 34, 2, 6, 14, 3, 28, 17, 4, 18, 30, 9,  Маршал Толбухин  4,  Маршал Толбухин  1,  Маршал Толбухин  2, 5, 3, 1,  Митко Палаузов  4, 3,  Никола Иванов  5, 8, 4, 9, 7, 6, 2, 10, 3,  Никола Миков  10,  Никола Миков  6, 11, 9, 12, 2, 7, 1, 4,  Отечествен Зов  14, 29, 32, 20, 15, 12, 11, 8, 9а, 31, 30, 21, 16, 17, 27, 6, 22, 18, 13, 4, 19, 24,  Отечествен Зов  2, 1, 3, 7, 5,  Партизанска  1, 5, 6, 2, 9, 7,  Петко Лалов  9, 12, 16, 5, 2, 7, 4, 13, 14, 10, 11,  Плашивец  2,  Райко Даскалов  3, 10, 1, 4, 2, 6,  Райна Княгиня  2,  Семко Крачунов  7, 5, 4, 6, 9, 1, 2,  Христо Ботев  4, 2,  Христо Смирненски  6, 2, 10, 16, 1, 12, 4,  Цар Асен  4, 6, 1, 3,  Цар Симеон I-Ви  6, 2, 5, 1, 3

На 28.10.2020 г. /08:30 - 16:16 Ч./ -  Търнак:   Месност Белослатенски Път  Кланица,  Стопански Двор  Стопански Двор

На 28.10.2020 г. /08:30 - 16:16 Ч.; 15:00 - 16:16 Ч./ -  Търнак:   9-Ти Септември  4, 13,  ТП №14 Уо, 1, 6, 2, 3, 12, 68, 14, 16, 9, 8, 11,  І-529,  Кв. 43а  Местност Кметство С. Търнак,  Айра  8, 12, 6, 2, 17,  Ален Мак  2, 5, 4, 6, 8, 3,  Байкал  4, 6, 2,  Батак  1,  Бачо Киро  2, 3, 1, 18, 6, 4,  Божур  4, 1, 2, 6,  Васил Кънчев  10, 2, 11, 22, 20, 13, 7, 6, 18, 15, 14, 34, 8, 10, 1, 16, 3, 12,  Васил Нинов  23, 25, 21, 27, 13, 6, 8, 15, 3, 17, 2, 11, 10, 4, 5, 19, 1, 9, 5а,  Васил Тодоров  1, 5, 4,  Вит  2, 1,  Владая  1,  Вълю Симеонов  14, 2, 4, 13, 1, 7, 11, 9, 10, 3, 8, 6, 5,  Гено Петров  6, 4УПИ  Ii-811,  Кв.10, 7, 3, 4, 5, 1, 17, 11, 15, 14, 13, 9, 8, 2,  Гео Милев  12, 8, 6, 4, 1, 2, 10,  Георги Димитров  10, 8, 21, 4, 6, 1, 9, 3, 2, 5,  Георги С. Раковски  10, 14, 3, 8, 5, 20, 6, 15, 16, 2, 1, ТП   ТП  7 Уо, 4, 26, 12, 28, 24, 13, 9, 30,  Граф Игнатиев  32, 23, 38, 41, 25, 40, 36, 30, 15, 34, 27, 28, 30, 26, 4, 2, 8, 24, 22, 10, 18, 9, 14, 1, 3, 12, 11, 5, 6, 20, 7, 15, 13,  Д-Р Петър Берон  12, 11, 14, 13, 19, 17, 4, 5, 11, 9, 2, 8, 7, 1, 3, 6,  Дако Даковски  2, 8, 4,  Димитър Благоев  3, 8, 5, 10, 6, 13,  Иван Бонов  8, 4, 1, 31, 7, 3, 6, 5, 2, 9,  Иван Вазов  5, 27, 31, 20, 16, 22, 3, 35, 17, 6, 14, 26, 4, 25, 1, 15, 18, 12, 9, 10, 13, 7, 34, 23, 33, 19, 36, 34, 43, 39, 1, 2,  Иван Ненов  13, 8, 3, 16, 7, 6, 4, 17, 11, 10, 15, 12, 14,  Иван Нивянин  20, 25, 18, 5, 16, 22, 4, 33, 21, 29, 35, 39, 31, 6, 27, 23, 1, 5, 6, 11, 34, 15, 44, 9, 12, 23, 4, 14, 7, 10, 19, 40, 3, 21, 32, 36,  Илия Станев  4, 19, 7, 18, 12, 3, 14, 6, 17, 10, 5, 9, 8, 11, 1, 13, 16, 20,  Ком  5, 2, 1, 3,  Крайбрежна  12, 10, 8,  Крайна  8, 6, 10, 76, 4, 27, 74, 31, 72, 33, 19, 17, 21, 3, 7, 62, 82, 48а, 5, 62, 44, 3, 9, 2, 1,  Кръстовище Ив. Ненов  г. Петров  ,  Ленин  6, 12, 14, 20, 11, 24, 9, 13, 12, 3, 4, 6,  Марин Стоянов  27, 44, 29, 42, 12, 10, 4, 6, 16, 9, 7, 3, 2, ТП   ТП  11, 5, 18, 1, 8, 14, 30, 26, 35, 15, 23, 28, 13, 11, 36, 21, 52, 17, 31, 19, 34, 22, 20, 24,  Месност Белослатенски Път  Кланица,  Местност Печов Вир  Пс,  Мир  9, 1, 7, 11, 5, 3, 2,  Обнова  ТП   ТП  №10 Уо, 2, 7, 17, 18, 4, 13, 1, 9, 3, 26, 22, 14, 5, 12, 8, 10, 6, 11, 24, 15, 4,  Оборище  1, 5а, 5,  Опълченска  10, 4, 3,  Плиска  2, 1, 3, 6, 5, 1, 4,  Речка  2, 4,  Ропотамо  4, 3, 2, 1, 6,  Сан Стефано  2, 9, 7, 1, 6, 3, 5, 11, 17, 32, 8, 21, 19, 6, 13, 15, 29, 16,  ТП 13 Уо, 37, 25, 14, 4,  Септемврийци  62, 25, 27, 26, 2, 40, 13, 29, 36, 17, 19, 44, 46, 32, 9, 34, 62, 7, 48, 54, 56, 28, 52, 3, 15, 11, 30, 23, 20, 16, 10, 18, 14, 6, 4, 22, 66, 37, 80, 25, 31, 29, 33, 70, 62, 86, 74, 21, 64, 27, 76, 35, 82, 84, 108,  Стопански Двор  Стопански Двор,  Тодор Каблешков  5, 2, 3, 7, 4,  Хан Аспарух  6, 3, 5, 4, 9, 2, 7, 10,  Христо Ботев  5, 18, 2, 32, 28, 1, 38, 16, 9, 14, 7, 12, 4, 26, 24, 6, 10, 30, 36, 20, 8, 22, 3,  Христо Смирненски  20, 26, 24, 25, 23, 22, 3, 16, 5, 10, 20, 1, 2, 8, 14, 40,  Цар Асен  17, 16, 6, 18, 14, 7, 8, 10, 5, 4, 20, 9, 17, 2, 22, 3, 23, 1, 19, 12,  Цар Калоян  4, 3, 6, 5, 2, 8, 13, 17, 15, 13,  Цар Симеон I-Ви  10, 6, 7, 4, 1,  Шейново  7, 1, 9, 15, 21, 5, 3, 13, 11,  Шипка  7, 4, 12, 10, 3, 5, 6, 16, 13, 2, 11, 14,  Юрий Гагарин  15, 21, 47, 6, 4, 5, 2, 10, 1, 3, 13, 7,   УПИ  VІІ - 252,  Кв.21

На 28.10.2020 г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Драшан:   Баба Илиица  2,  Бачо Киро  4., 2.,  Васил Коларов  3., 2., 4., 1.,  Волгоград  2., 4., 6., 8., 13., 9,  Георги Димитров  5., 1., 6., 4., 9., 10., 2., 3., 13., 12, 11., 7., 12., 15.,  Димитър Благоев  6, 5., 1., 7., 3.,  Иван Нивянин  2., 3.,  Ленин  4, 11., 9, 10., 19., 25, 15., 7, 27, 29., 17., 23., 25., 5., 3., 12., 7., 21., 8., 1.,  Петко Р. Славейков  1.,  Райко Даскалов  5., 8, 4., 1., 8., 3., 2.,  Сергей Румянцев  3., 1., 5.,  Филип Тотю  6., 1., 3., 4, 1,  Хан Аспарух  4., 2.

На 28.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./ -  Буковец,  Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски  1,  Александър Стамболийски  1, 6, 2,  Ален Мак  10, 4, 8,  Антон Иванов  3, 5, 7, 1, 4, 2,  Бузлуджа  4, 2, 1,  Васил Априлов  7, 5а, 1, 2, 4, 3,  Васил Воденичарски  8, 4, 6, 12,  Васил Коларов  7, 1, 8, 17, 3, 9а, 5, 4, 10, 6, 9, 21, 13,  Васил Левски  9, 1,  Васил Левски  4, 13, 9, 3, 2, 8, 12, 11, 5, 6,  Гаврил Генов  7,  Гаврил Генов  5, 9, 4, 8, 7,  Георги Ангелов  1, 6, 4, 2, 5,  Георги Бенковски  6, 4,  Георги Дамянов  13, 7,  Георги Дамянов  2, 11, 17, 7, 15, 13, 9, 5, 1,  Георги Димитров  15, 9, 12, 7, 17, 10, 24, 11, 19, 2, 21,  Георги Димитров  42, 53, 34, 30, 29, 25, 63, 24, 61, 67, 31, 51, 40, 37, 55, 47, 35, 36, 44, 20, 33, 57, 46, 38, 32, 59, 28, 26, 45, 16, 65, 43, 27, 49,  Георги Димитров  19,  Димо Дичев  7, 4, 8, 3, 10, 6, 9, 2, 5,  Дунав  2,  Здравец  3, 2, 5,  Здравец  5,  Иван Вазов  10, 9, 2, 22, 6, 14, 7, 8, 5, 12, 16,  Иван Вазов  3,  Иван Нивянин  15, 13,  Иван Нивянин  33, 9, 27, 11, 14, 18, 2, 4, 21, 16, 3, 8, 10, 24, 1, 5, 31, 22, 29, 25, 6,  Ильо Войвода  1, 4, 5,  Йордан Данов  2, 3, 4, 7, 9, 1, 6, 5,  Кирил И Методий  28,  Кирил И Методий  38, 8, 10, 5, 34, 2, 6, 14, 3, 28, 17, 4, 18, 30, 9,  Маршал Толбухин  4,  Маршал Толбухин  2, 5, 3, 1,  Маршал Толбухин  1,  Митко Палаузов  4, 3,  Никола Иванов  5, 8, 4, 9, 7, 6, 2, 10, 3,  Никола Миков  10,  Никола Миков  6, 11, 9, 12, 2, 7, 1, 4,  Отечествен Зов  2, 1, 3, 7, 5,  Отечествен Зов  14, 29, 32, 20, 15, 12, 11, 8, 9а, 31, 30, 21, 16, 17, 27, 6, 22, 18, 13, 4, 19, 24,  Партизанска  1, 5, 6, 2, 9, 7,  Петко Лалов  9, 12, 16, 5, 2, 7, 4, 13, 14, 10, 11,  Плашивец  2,  Райко Даскалов  3, 10, 1, 4, 2, 6,  Райна Княгиня  2,  Семко Крачунов  7, 5, 4, 6, 9, 1, 2,  Христо Ботев  4, 2,  Христо Смирненски  6, 2, 10, 16, 1, 12, 4,  Цар Асен  4, 6, 1, 3,  Цар Симеон I-Ви  6, 2, 5, 1, 3

На 28.10.2020 г. /10:01 - 15:00 Ч./ -  Бърдарски Геран:   Георги Димитров  1

На 29.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./ -  Буковец,  Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски  1, 6, 2,  Александър Стамболийски  1,  Ален Мак  10, 4, 8,  Антон Иванов  3, 5, 7, 1, 4, 2,  Бузлуджа  4, 2, 1,  Васил Априлов  7, 5а, 1, 2, 4, 3,  Васил Воденичарски  8, 4, 6, 12,  Васил Коларов  7, 1, 8, 17, 3, 9а, 5, 4, 10, 6, 9, 21, 13,  Васил Левски  4, 13, 9, 3, 2, 8, 12, 11, 5, 6,  Васил Левски  9, 1,  Гаврил Генов  7,  Гаврил Генов  5, 9, 4, 8, 7,  Георги Ангелов  1, 6, 4, 2, 5,  Георги Бенковски  6, 4,  Георги Дамянов  13, 7,  Георги Дамянов  2, 11, 17, 7, 15, 13, 9, 5, 1,  Георги Димитров  15, 9, 12, 7, 17, 10, 24, 11, 19, 2, 21,  Георги Димитров  42, 53, 34, 30, 29, 25, 63, 24, 61, 67, 31, 51, 40, 37, 55, 47, 35, 36, 44, 20, 33, 57, 46, 38, 32, 59, 28, 26, 45, 16, 65, 43, 27, 49,  Георги Димитров  19,  Димо Дичев  7, 4, 8, 3, 10, 6, 9, 2, 5,  Дунав  2,  Здравец  5,  Здравец  3, 2, 5,  Иван Вазов  10, 9, 2, 22, 6, 14, 7, 8, 5, 12, 16,  Иван Вазов  3,  Иван Нивянин  15, 13,  Иван Нивянин  33, 9, 27, 11, 14, 18, 2, 4, 21, 16, 3, 8, 10, 24, 1, 5, 31, 22, 29, 25, 6,  Ильо Войвода  1, 4, 5,  Йордан Данов  2, 3, 4, 7, 9, 1, 6, 5,  Кирил И Методий  28,  Кирил И Методий  38, 8, 10, 5, 34, 2, 6, 14, 3, 28, 17, 4, 18, 30, 9,  Маршал Толбухин  1,  Маршал Толбухин  4,  Маршал Толбухин  2, 5, 3, 1,  Митко Палаузов  4, 3,  Никола Иванов  5, 8, 4, 9, 7, 6, 2, 10, 3,  Никола Миков  10,  Никола Миков  6, 11, 9, 12, 2, 7, 1, 4,  Отечествен Зов  14, 29, 32, 20, 15, 12, 11, 8, 9а, 31, 30, 21, 16, 17, 27, 6, 22, 18, 13, 4, 19, 24,  Отечествен Зов  2, 1, 3, 7, 5,  Партизанска  1, 5, 6, 2, 9, 7,  Петко Лалов  9, 12, 16, 5, 2, 7, 4, 13, 14, 10, 11,  Плашивец  2,  Райко Даскалов  3, 10, 1, 4, 2, 6,  Райна Княгиня  2,  Семко Крачунов  7, 5, 4, 6, 9, 1, 2,  Христо Ботев  4, 2,  Христо Смирненски  6, 2, 10, 16, 1, 12, 4,  Цар Асен  4, 6, 1, 3,  Цар Симеон I-Ви  6, 2, 5, 1, 3

На 30.10.2020 г. /09:01 - 16:00 Ч./ -  Буковец,  Общ. Бяла Слатина:   Александър Стамболийски  1,  Александър Стамболийски  1, 6, 2,  Ален Мак  10, 4, 8,  Антон Иванов  3, 5, 7, 1, 4, 2,  Бузлуджа  4, 2, 1,  Васил Априлов  7, 5а, 1, 2, 4, 3,  Васил Воденичарски  8, 4, 6, 12,  Васил Коларов  7, 1, 8, 17, 3, 9а, 5, 4, 10, 6, 9, 21, 13,  Васил Левски  9, 1,  Васил Левски  4, 13, 9, 3, 2, 8, 12, 11, 5, 6,  Гаврил Генов  7,  Гаврил Генов  5, 9, 4, 8, 7,  Георги Ангелов  1, 6, 4, 2, 5,  Георги Бенковски  6, 4,  Георги Дамянов  2, 11, 17, 7, 15, 13, 9, 5, 1,  Георги Дамянов  13, 7,  Георги Димитров  42, 53, 34, 30, 29, 25, 63, 24, 61, 67, 31, 51, 40, 37, 55, 47, 35, 36, 44, 20, 33, 57, 46, 38, 32, 59, 28, 26, 45, 16, 65, 43, 27, 49,  Георги Димитров  19,  Георги Димитров  15, 9, 12, 7, 17, 10, 24, 11, 19, 2, 21,  Димо Дичев  7, 4, 8, 3, 10, 6, 9, 2, 5,  Дунав  2,  Здравец  5,  Здравец  3, 2, 5,  Иван Вазов  3,  Иван Вазов  10, 9, 2, 22, 6, 14, 7, 8, 5, 12, 16,  Иван Нивянин  33, 9, 27, 11, 14, 18, 2, 4, 21, 16, 3, 8, 10, 24, 1, 5, 31, 22, 29, 25, 6,  Иван Нивянин  15, 13,  Ильо Войвода  1, 4, 5,  Йордан Данов  2, 3, 4, 7, 9, 1, 6, 5,  Кирил И Методий  28,  Кирил И Методий  38, 8, 10, 5, 34, 2, 6, 14, 3, 28, 17, 4, 18, 30, 9,  Маршал Толбухин  1,  Маршал Толбухин  2, 5, 3, 1,  Маршал Толбухин  4,  Митко Палаузов  4, 3,  Никола Иванов  5, 8, 4, 9, 7, 6, 2, 10, 3,  Никола Миков  6, 11, 9, 12, 2, 7, 1, 4,  Никола Миков  10,  Отечествен Зов  14, 29, 32, 20, 15, 12, 11, 8, 9а, 31, 30, 21, 16, 17, 27, 6, 22, 18, 13, 4, 19, 24,  Отечествен Зов  2, 1, 3, 7, 5,  Партизанска  1, 5, 6, 2, 9, 7,  Петко Лалов  9, 12, 16, 5, 2, 7, 4, 13, 14, 10, 11,  Плашивец  2,  Райко Даскалов  3, 10, 1, 4, 2, 6,  Райна Княгиня  2,  Семко Крачунов  7, 5, 4, 6, 9, 1, 2,  Христо Ботев  4, 2,  Христо Смирненски  6, 2, 10, 16, 1, 12, 4,  Цар Асен  4, 6, 1, 3,  Цар Симеон I-Ви  6, 2, 5, 1, 3

Община Враца  

На 27.10.2020 г. /09:01 - 12:00 Ч./ -  Враца:   036026

На 26.10.2020 г. /08:16 - 09:30 Ч./ -  Враца:   Васил Кънчов  Индрустриална Зона

На 26.10.2020 г. /08:30 - 11:30 Ч./   На 30.10.2020 г. /08:30 - 10:30 Ч./ -  Враца:   Ген. Скобелев  2, 4, 3, 1,  Димитраки Хаджитошев  44,  Кръстьо Българията  29, 28, 30, 27, 24, 22, 31,  Хаджи Димитър  15, 12, 13, 17, 14, 11,  Христанчо Матов  17, 32, 28, 13, 30, 23, 11, 22, 25, 26, 34, 15

На 26.10.2020 г. /08:31 - 09:00 Ч./ -  Враца:   Ален Мак  1, 8, 2, 3, 4, 6, 9, 7, 12, 5, 10,  Безименна  ,  Бистрец  Лозята, Уо Мачтов  ТП , 10, Уо, 7, Кв.Бистрец, Кметство, Пс, Уо, Пс, Уо,  Бистрешко Шосе  3 Затвора-Парова Централа, 3 Администрация На Затвора, 3 Жилища В Района На Затвора,  Бистрица-Б  18, 14, 2, 16, 4, 8, 10, 6, 12, 1, 3, 1а, 34 Кв.Бистрец,  Блокове На Противочумен Инст.  ,  Бориките  4, 5, 6, 1, 3, 8, 2,  Боровица  3, 4, 1, 2, 6,  Ботуня  2, 6, 8, 12б, 14, 4, 12, 10,  Васил Кънчов  2a, 2, 2 Б, 2б,  Гаврил Бистричанин  47, 11, 19, 4, 7, 5, 21, 17, 1, 3, 6, 2, 9, 15, 22, 29, 36, 26, 57, 30, 31, 27, 46, 41, 37, 28, 40, 49, 25, 47, 61, 53, 48, 55, 51, 34, 32, 50, 39, 59, 24, 45, 38, 33, 35, 42, 44, 4,  Дружба  3, 1, 23,  Еделвайс  15, 17, 1, 8, 10, 6, 3, 2, 5, 4,  Езерото  4, 5, 1, 8, 2, 6, 10, 3, 7,  Иглика  13,  Илинден  2, 10 Хр.Вкусова Зона, 10, 10 ПИ 12259.1008.268, 16, Механотехникум, 6, 4, 1, 2, .., 2, 3, 1, 5, 4, 2,  Калето  8, 13, 1, 11, 14, 14 А, 5, 16, 15, 19, 6, 4, 3, 10а Кв. Бистрец, 7, 17, 2, 10, 9, 12,  Касината  12, 13, 6, 7, 15, 4, 9, 17, 8а, 8, 14, 11, 10, 5, 14 А, 3, 1, 21, 18, 16, 23, 20, 19,  Кв. Бистрец,  М. Чудна  ,  Люляците-Б  17, 21, 10, 15, 13, 12, 3, 2, 5, 7, 11, 8, 1, 6, 9, 4,  Маджар  2, 4, 1, 6,  Манастирска  48, 50, 44, 46, 16, 10, 27, 20, 23, 14, 8, 12, 18, 25, 37, 40, 39, 42, 33, 24, 26, 29, 38, 31, 35, 22, 32, 30, 36, 34, 7, 3, 5, 6, 9, 19, 17, 13, 15, 11, 8, 4, 2,  Мътница  40, 33, 25, 29, 38, 27, 36, 31, 18, 7, 12, 26, 34, 21, 2, 5, 6, 13, 10, 32, 30, 1, 19, 4, 3, 8, 24, 23, 20, 28, 11, 15, 22,  Радовене  6, 20, 26, 7, 1, 3, 16, 5, 4, 18, 10, 8, 12, 14,  Рила  1, 2, 4,  Рула  5, 3,  Скът  4, 2,  Славов Дол  13, 15, 56, 3, 1, 17, 9, 11, 5, 7, 21, 19, 23, 25,  Сливница  2, 8, 4, 6, 1, 5, 7,  Стара Планина  2,  Стоян Орловски  46, 29, 54, 50, 39, 56, 41, 31, 52, 33, 37, 35, 48, 58, 22, 20, 18, 23, 16, 19, 25, 3, 15, 30, 28, 38, 27, 32, 26, 36, 31, 42, 34, 40, 44, 29, 1, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 7, 11,  Студен Извор  10, 25, 33, 9, 6, 14, 31, 7, 11, 12, 3а, 17, 23, 13, 5, 15, 21, 8-А, 19, 8, 29, 27, 4, 3а, 3, 1, 2,  Студил  17, 17а, 19, 2, 4, 13, 9, 7, 15, 1, 11, 3, 5,  Суходолска  11, 13, 9, 7, 1, 3, 5, 2,  Хранително-Вкусова Зона  ,  Христо Ботев  86,  Чудна  7, 14, 13, 13 А, 12, 9, 20, 11, 18, 10, 6, 8, 16, 5, Автоцентър И Автокъща, 4, 1, 2,    Западна Пром. Зона, 2, Кв.Бистрец М.Метилявица, Местност Метилявица, Местност Чудна, Кв. Бистрец,  Мест. Чудна

На 26.10.2020 г. /09:01 - 09:30 Ч./ -  Враца:   Ален Мак  1, 8, 2, 3, 4, 6, 9, 7, 12, 5, 10,  Безименна  ,  Бистрец  Лозята, Уо Мачтов  ТП , 10, Уо, 7, Кв.Бистрец, Кметство, Пс, Уо, Пс, Уо,  Бистрешко Шосе  3 Затвора-Парова Централа, 3 Администрация На Затвора, 3 Жилища В Района На Затвора,  Бистрица-Б  18, 14, 2, 16, 4, 8, 10, 6, 12, 1, 3, 1а, 34 Кв.Бистрец,  Блокове На Противочумен Инст.  ,  Бориките  4, 5, 6, 1, 3, 8, 2,  Боровица  3, 4, 1, 2, 6,  Ботуня  2, 6, 8, 12б, 14, 4, 12, 10,  Гаврил Бистричанин  47, 11, 19, 4, 7, 5, 21, 17, 1, 3, 6, 2, 9, 15, 22, 29, 36, 26, 57, 30, 31, 27, 46, 41, 37, 28, 40, 49, 25, 47, 61, 53, 48, 55, 51, 34, 32, 50, 39, 59, 24, 45, 38, 33, 35, 42, 44, 4,  Дружба  3, 1, 23,  Еделвайс  15, 17, 1, 8, 10, 6, 3, 2, 5, 4,  Езерото  4, 5, 1, 8, 2, 6, 10, 3, 7,  Илинден  2, 4, 1, 2, .., 2, 3, 1, 5, 4, 2,  Калето  8, 13, 1, 11, 14, 14 А, 5, 16, 15, 19, 6, 4, 3, 10а Кв. Бистрец, 7, 17, 2, 10, 9, 12,  Касината  12, 13, 6, 7, 15, 4, 9, 17, 8а, 8, 14, 11, 10, 5, 14 А, 3, 1, 21, 18, 16, 23, 20, 19,  Кв. Бистрец,  М. Чудна  ,  Люляците-Б  17, 21, 10, 15, 13, 12, 3, 2, 5, 7, 11, 8, 1, 6, 9, 4,  Маджар  2, 4, 1, 6,  Манастирска  48, 50, 44, 46, 16, 10, 27, 20, 23, 14, 8, 12, 18, 25, 37, 40, 39, 42, 33, 24, 26, 29, 38, 31, 35, 22, 32, 30, 36, 34, 7, 3, 5, 6, 9, 19, 17, 13, 15, 11, 8, 4, 2,  Мътница  40, 33, 25, 29, 38, 27, 36, 31, 18, 7, 12, 26, 34, 21, 2, 5, 6, 13, 10, 32, 30, 1, 19, 4, 3, 8, 24, 23, 20, 28, 11, 15, 22,  Радовене  6, 20, 26, 7, 1, 3, 16, 5, 4, 18, 10, 8, 12, 14,  Рила  1, 2, 4,  Рула  5, 3,  Скът  4, 2,  Славов Дол  13, 15, 56, 3, 1, 17, 9, 11, 5, 7, 21, 19, 23, 25,  Сливница  2, 8, 4, 6, 1, 5, 7,  Стоян Орловски  46, 29, 54, 50, 39, 56, 41, 31, 52, 33, 37, 35, 48, 58, 22, 20, 18, 23, 16, 19, 25, 3, 15, 30, 28, 38, 27, 32, 26, 36, 31, 42, 34, 40, 44, 29, 1, 4, 10, 2, 8, 3, 9, 5, 7, 11,  Студен Извор  10, 25, 33, 9, 6, 14, 31, 7, 11, 12, 3а, 17, 23, 13, 5, 15, 21, 8-А, 19, 8, 29, 27, 4, 3а, 3, 1, 2,  Студил  17, 17а, 19, 2, 4, 13, 9, 7, 15, 1, 11, 3, 5,  Суходолска  11, 13, 9, 7, 1, 3, 5, 2,  Хранително-Вкусова Зона  ,  Чудна  7, 14, 13, 13 А, 12, 9, 20, 11, 18, 10, 6, 8, 16, 5, Автоцентър И Автокъща, 4, 1, 2,    Западна Пром. Зона, Кв.Бистрец М.Метилявица, Местност Метилявица, Местност Чудна, Кв. Бистрец,  Мест. Чудна

На 26.10.2020 г. /09:02 - 12:00 Ч./ -  Челопек:   Ален Мак  7, 8, 6, 1, 12, 10, 5, 4, 14, 3,  Баба Илиица  1, 3, 2, 4, 5,  Г.Генов  13, 2, 9, 6, 11, 7,  Георги Бенковски  14, 2, 1, 3, 8, 7, 6,  Еделвайс  16, 20, 14, 22, 35,  Иван Вазов  8а, 12,  Йолковица  9, 11, 1, 3, 8, 5, 7, 10, 2,  Марин Тошев  16, 15, 13, 10, 8, 3, 11, 1, 14, 9, 5,  Мир  13, 6, 11,  Никола Петков  3, 4, 7,  Околчица  1, 3,  Орешака  8, 18, 23, 29, 4, 9, 16, 24, 12, 1, 14, 2, 6, 21, 20, 33, 3, 22,  Погледец  1,  Ропотамо  3, 8, 10, 1, 12, 14, 2, 6, 9, 4,  Русалка  6, 12, 14, 5, 3, 8, 1, 11, 4, 10, 7, 15,  Хан Аспарух  3., 1, 4, 2,  Христо Ботев  1,  Цар Калоян  1, 2, 6, 5

На 26.10.2020 г. /12:30 - 16:00 Ч./ -  Челопек:   V Кв.41  ,  Александър Стамболийски  13, 8, 7,  Ален Мак  2,  Безименна  ,  Г.Генов  18, 15, 17, 31, 8, 27, 10, 33, 25, 23, 12, 14, 19,  Георги Бенковски  10,  Д.Благоев  13, 31, 27, 23, 15, 39, 11, 25, 37, 28, 3, 5, 29, 9,  Еделвайс  28, 26, 34,  Здравец  1,  Кокиче  1, 3, 4,  Мир  7, 5, 9,  Никола Марков-Колката  3, 4, 10, 5, 20, 2, 7, 16, 12, 8, 1, 14, 9, 18,  Никола Петков  33, 29, 35,  Околчица  2, 15, 9, 7, 4, 5, 8, 17, 6,  Плиска  1, 4, 6, 5, 2, 8, 3,  Спортна  13, 7, 2, 11, 6, 1, 5, 3, 4,  Христо Ботев  13, 35, 1, 37, 2, 19, 7,    Местност Остриката

На 27.10.2020 г. /09:01 - 12:00 Ч./ -  Костелево:   Александър Стамболийски  2, 5, 1, 3, 4,  Байкал  5, 10, 1, 2, 7, 6, 4,  Батак  1, 7, 5,  Божур  2, 4,  Ботева Поляна  4, 8, 6, 1, 10, 15, 21, 9, 24, 26, 3, 13, 14, 20, 19, 7, 12, 10,  Бунтовна  8, 3, 6, 4, 5,  Веслец  20, 2, 5, 19, 4, 9, 7, 11, 22, 14, 23, 25, 12, 16, 3, 18, 8, 13, 17, 10, 15, 1, 6, 13,  Витоша  4, 2, 6,  Волга  14, 7, 1, 2, 11, 6, 3, 10, 12, 4, 13,  Георги Димитров  18, 17, 36, 28, 15, 26, 24, 34, 16, 32, 30, 20, 13, 22, 14, 29, 23, 62, 44, 31, 52а, 54, 50, 56, 40, 60, 39, 58, 35, 52, 37а, 66, 25, 42, 27, 21, 37, 48, 12, 10,  Георги С. Раковски  46, 37, 38, 42, 39, 41, 43, 47, 49, 45, 48, 40, 23, 25, 33, 31, 28, 24, 36, 29, 34, 32, 27, 2, 12, 6, 11а, 9, 14, 17, 13, 22, 5, 15, 16, 11, 20, 19, 4, 10, 21, 8, 35, 7, 3,  Дружба  8, 10, 12,  Иглика  7, 10, 12, 8, 9, 3, 4, 5, 2, 1, 11,  Извън Регулация,  До Гр.Враца  ,  Изгрев  1, 2, 4,  Искър  5, 1, 3,  Кокиче  19, 9, 28, 23, 27, 30, 6, 13, 8, 20, 10, 25, 22, 34, 15, 3, 11, 5, 1, 14, 7, 21, 4, 24, 16, 17, 32, 18, 26, 2,  Люлин  4, 6, 1, 2, 3,  Люляк  4, 1, 2,  Мак  2, 6, 5, 4, 3, 8, 9, 7,  Местност Шоя  Пс,  Минзухар  7, 3, 2, 8, 16, 9, 20, 15, 13, 18, 10,  Мир  1, 2, 8, 3,  Мътница  3, 1, 2,  Оборище  7, 3, 10, .5, 8, 14, 1, 6, 12,  Околчица  1, 9, 8, 2, 5, 6, 4, 7, 3,  Опълченска  6, 2, 14, 10, 16, 12,  Орешка  3, 8, 6, 4, 12, 5, 14, 10,  Перуника  3, 1, 4,  Пискавец  ,  Плиска  10,  Речка  19, 5, 8, 11, 21, 9, 8, 15, 13, 4, 19, 1, 3, 2,  Роза  1, 10, 9, 8, 7, 29, 28, 33, 30, 37, 41, 26, 21, 19, 35, 24, 18, 16, 23, 27, 20, 14,  Ропотамо  3, 2, 4,  Русалка  2, 1, 5, 7, 3, 5,  Синчец  1, 4, 6, 2, 12, 8, 10,  Скът  2, 1, 3,  Теменуга  1, 4, 3,  Тинтява  2, 4, 6,  Христо Ботев  6, 9, 11, 8, 17, 13, 31, 21, 14, 27, 28, 15, 25, 20, 23, 3, 19, 24, 12, 26, 29, 18, 4, 22, 16, 5, 7, 32, 37, 34, 31, 39, 33, 35,  Христо Смирненски  14, 8, 6, 7, 12, 5, 9, 1, 3, 4, 10,  Шипка  1, 5, 2, 3, 7, 2, 9,    Местност Солишова Падина, Извън Регулация

На 27.10.2020 г. /09:01 - 12:16 Ч./ -  Паволче:   Батак  3, 6, 14, 15, 23, 9, 21, 5, 10, 12, 20, 1, 11, 8, 16, 7, 2, 4,  Безименна  5, 3,  Драва  6, 4, 2,  Дружба  2, 4, 3,  Здравец  2, 4, 7, 5, 3,  Камарата  4, 2,  Княз Дондуков  1, 7, 2, 11, 12, 8, 6, 3, 9, 10, 5, 4,  Ком  1, 3, 5,  Люлин  5, 11, 8, 13, 9, 4, 1, 3, 7, 12, 14, 2,  Мадара  2, 3, 6, 4, 1,  Мусала  6, 3,  Христо Ботев  73, 53, 20, 52, 41, 30, 50, 63, 18, 54, 18 А, 40, 44, 57, 71, 51, 79, 67, 47, 35, 22, 61, 32, 49, 12, 58, 59, 24, 38, 45, 43, 37, 69, 39, 65, 55, 34, 26, 14, 28, 16,  Цар Калоян  4, 6, 22, 13, 34, 20, 24, 9, 32, 21, 25, 28, 16, 7, 19, 2, 26, 3, 10, 30, 11, 35., 36, 17, 1, 18, 15, 27, 14,  Шипка  1, 3, 5

На 27.10.2020 г. /12:30 - 16:00 Ч./ -  Паволче:   120 М/У Кв. 29 И Кв. 41  ,  Александър Стамболийски  10, 17, 21, 12, 23, 19, 6, 5, 3, 2, 4, 14, 8, 29, 31, 35,  Веслец  23, 1,  Вихрен  12, 8, 18, 3, 14,  Георги Бенковски  9,  Ильо Войвода  10, 8, 1,  Казашка  4, 1, 7, 3,  Камарата  1, 6, 3,  Мир  2, 1, 4,  Мусала  1, 10, 7, 6, 4, 8, 3,  Оборище  36, 30, 13, 32, 7, 28, 26,  Одрин  4, 6, 7, 9, 11, 2, 1,  Околчица  14, 4, 11, 17, 6, 7, 9, 16, 13, 15, 5, 22, 19, 18,  Преслав  4, 6, 8, 2,  Станке Димитров  14,  Струма  4,  Тракия  11,  Христо Ботев  8, 54, 75, 52,  Шар Планина  1, 3, 2

На 27.10.2020 г. /13:30 - 15:30 Ч./   На 28.10.2020 г. /13:30 - 15:30 Ч./ -  Враца:   Георги Пенчев  1, 9, 7, 2,  Давид Тодоров  9, 7, 3, 5, 1,  Димитраки Хаджитошев  27, 23, 14, 19, 18, 26, 17, 24, 23 3, 16,  Кирил Буюклийски  8, 3, 1, 6,  Мито Цветков  4, 1,  Полковник Кетхудов  30, 29, 31, 16, ТП   ТП  Члк, 26, 27, 33, 32, 18, 28, 24, 33 Гараж, 20,  Поп Боюклийски  1, 10, Трафо  Мвр, 12

На 28.10.2020 г. /09:00 - 12:00 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Враца:   Априлско Въстание  2,  Ген. Леонов  67, 89, 79, 69, 64, 91, 85, 93, 71, 83,  Козлодуйски Бряг  6, 10, 12, 14, 5, 4, 2, 8,  Радецки  2,    П Бачков

На 28.10.2020 г. /09:30 - 12:00 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:30 - 12:00 Ч./ -  Оходен:   20-Ти Фефруари  4, 2,  Балкан  35, 16, 12, 2, 18, 8, 6, 4,  Бузлуджа  7, 1, 3, 4, 2, 9, 5,  Георги Димитров  42, 23, 18, 11, 13, 4, 34, 36, 50, 16, 8, 5, 33, 27, 21, 1, 6, 20, 12, 15, 56, 29, 24, 46, 32, 54, 10, 28, 9, 3, 44, 48, 7,  Искър  5, 7, 3, 1,  Йордан Лютибродски  5,  Камен Дол  1, 2, 4,  Максим Горки  1,  Петър Дилов  2, 14, 8, 5, 13, 10, 19, 1, 18, 4, 3, 6, 11, 7, 20, 12,  Ропотамо  13, 5,  Септември  2,  Скът  3, 1, 5,  Христо Ботев  9, 11, 4, 7, 5, 2, 3, 15,  Чапаев  12, 1, 2, 10, 4, 6, 8, 11

На 28.10.2020 г. /12:30 - 15:30 Ч./   На 30.10.2020 г. /12:30 - 15:30 Ч./ -  Оходен:   20-Ти Фефруари  26, 20, 18, 12, 24, 14, 10, 28, 22,  Божур  2, 5, 3, 8,  Георги Димитров  18, 1, 61,  Гладно Поле  5, 3, 2, 7,  Детелина  2, 1, 8, 3,  Митко Палаузов  13, 17, 7, 3, 9, 15,  Ропотамо  3, 7, 1,  Септември  13, 11, 3, 14, 17, 5, 18, 4, 20, 7, 12, 6, 8,  Хан Аспарух  10, 5, 2, 3, 12, 8, 4, 6

Община Козлодуй  

На 28.10.2020 г. /09:01 - 14:00 Ч./ -  Бутан:   Радецки  2

На 28.10.2020 г. /10:00 - 11:00 Ч./ -  Козлодуй:   Безименна  №2а,  Жилищен Комплекс 1  1,  Жилищен Комплекс-3  2, №1, 2, ТП   ТП  №49, 1, №2, 2а,  Кв259 Парцел 5  ,  Христо Ботев  2а,    Жк 3

Община Криводол  

На 26.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 27.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 28.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Лесура:   Ветрен  2,  Витиня  8, 15, 11, 13, 1, 6, 14, 2, 10, 3, 4, 7, 5, 12,  Волга  16, 20, 28, 26, 22, 12., 3,  Димитър Благоев  40, 36, 37, 29, 39, 33, 32, 43, 31, 38, 34,  Еделвайс  2,  Йордан Лютибродски  3,  Кокиче  7,  Неофит Рилски  7, 3, 10, 3., 1,  Околчица  1, .10, 2, 6,  Паисий Хилендарски  5, 7, 3, 9, 1,  Речка  11, 7, 5, 1, 13, 3, 9, 2,  Ропотамо  17, 3, 2, 18, 12, 11, 19, 14,  Тодор Каблешков  6, 3, 2,  Хан Аспарух  10, 12, 1,  Христо Ботев  ,  Христо Михайлов  13, 15, 16, 14, 7, 9, 10, 6, 20, 18, 22, 8, 12, 4,  Цар Калоян  7, 1, 8, 6,  Цар Самуил  2, 4

На 29.10.2020 г. /09:30 - 15:30 Ч./ -  Уровене:   23-Ти Септември  2, 1,  9-Ти Септември  2, 8, 12, 6, 9, 10, .4, .10, 15, 7,  Александър Стамболийски  2, 5, 8, 4., 1., 3., 11, 6, 11.,  Бузлуджа  7, 2, 3, 5,  Васил Коларов  2., 6, 4, 1, 3,  Васил Левски  1,  Волга  11, 2, 21,  Гео Милев  5, 4.,  Георги Димитров  42, 18, 6, 36, 20., 44., 10., 14, 22, 20, 8., 8, 1, 14., 12, 16,  Димитър Благоев  4, 2,  Ивайло  4, 2.,  Иван Вазов  6, 1, 2., 2, 8, 4,  Кв.18УПИ  1 - 69  ,  Кв.21, УПИ  Iv-500.5  ,  Ленин  16, 11, .53, 21., 37, 60, .47, .39, 38, 8, 10, 48, 26, .41, 18, 28, 56., 49, .34, 25, 36, 41, 24, .32, 3, 22, 39, 30, 43, 47 А, 34, 23, 52, 29, 54, 15, 33, 12, 36., 31, 14, 5, .52, 25., 53, 58., 9, 17, 20,  Никола Вапцаров  16, 1., 12, 14, 5, 4, .16, 6, 1, 2,  Орешака  1,  Поп Андрей  6, 2,  Райко Даскалов  7, .3, 6, 4., 3, .4,  Струма  1,  Томин Мост  1, 2 А, .4, 2,  Хан Аспарух  .2, 2, .4, 4, 1,  Христо Ботев  1., 18, 7, 11, 1а, 14, 3., 9, 5, 14., 4а, 2,  Цар Калоян  2, 6,  Цар Симеон I-Ви  1,  Чапаев  8., 3, 1, 5,  Шар Планина  1, 3, .1

Община Мездра  

На 26.10.2020 г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Горна Бешовица:   9-Ти Септември  3, 13, 6, 8, 14, 9, 1, 12, 11, 10, 5, 7,  Ален Мак  3, 1, 5,  Гаврил Генов  4, 1, 8, 3,  Гаврил Генов  11, 7, 5, 16, 10, 16, 12, 20, 11, 18, 9, 9, 11 А, 6, 4 А, 8,  Ген. Владимир Заимов  5, 3, 4, 2а, 6а, 2, 1,  Ген. Скобелев  3 А, 5, 3, 1, 6, 6а, 3а, 4,  Ген. Столетов  2, 1, 3, 6, 1а, 13, 3а,  Гео Милев  3., 2., 1., 9., 9,  Георги Димитров  16., 5., 2., 3., 7., 8., 1а, 10, 3, 1.,  Георги Димитров  26, 25, 26а, 23, 24а, 30, 15, 32, 19, 28, 21, 22,  Иван Вазов  2., 4.,  Иван Павлов Девети  1, 8., 3, 5, .7, 2, 5а, 3а, 12, 6,  Иван Фунев  9., 6 Б., 6 А., 1., 5., 7., 5, 6., 3.,  Илия Темелски  3, 4, 1, 2, 5,  Ленинград  6., 2 А, 8, 1 А, 2 А., 1 А., 3, 4., 1., 7, 5.,  Малчика  3., 4, 1., 1, 2, 2.,  Малчика  3,  Маршал Толбухин  8,  Маршал Толбухин  2, 10, 6., 12., 14 А., 4., 8 А., 10., 9., 15, 14., 8, 3., 11, 1, 5., 13., 17,  Никола Марков-Колката  2,  Октомври  9, 5, 1а, 7,  Опълченска  1, 3,  Петропавловска  5, 1, 2, 6, 4,  Радецки  1., 2.,  Средна Гора  8, 5б, 4, 3, 5а, 5, 6,  Станке Димитров  1., 3., 5.,  Странджа  8, 1а, 2, 1, 4,  Тотка Илиева  5а, 2, 6, 4, 1, 4а, 3, 5,  Тракия  4., 2., 8,  Христо Ботев  4, 29, 1, 22, 6, 16, 20, 26, 8, 3, 12, 22а, 14, 2, 7, 5, 10,  Христо Михайлов  10., 6., 6, 4, 2 А, 8, 8.,  Христо Смирненски  21., 13, 11, 25., 17., 27., 7., 18., 8., 23., 22, 24., 19., 22., 26., 15., 12, 9., 16, 20., 6., 25 А.,  Чапаев  4, 5., 5,  Шипка  1., 5.

За Периода 26-30.10.2020 г. /00:01 - 16:00 Ч./ -  Лютидол:   Мала Река

За Периода 26-30.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Лютидол:   Мир  1

На 26.10.2020 г. /09:00 - 10:30ч.По искане на „ЕСО“ ЕАД/   На 30.10.2020 г. /15:00 - 16:30ч.По искане на „ЕСО“ ЕАД/ -  Елисейна:   Георги Марков  40., .34, 22, 3, .8, 24, 28, 26, 16, 20., 20, 10., 14., 2, 36., 12., 35, 30,  Димитър Бояджиев  2., 21,  Димитър Дацов  .5, 5., 11 А, 11, 1., .3 А, 16, .4, 11., .3, 9.,  Йордан Куртев  15., .46 А, .38, 40, 19., 44., 50., 36, 48., .17, 46.,  Стефан Трифонов  7, 21, 7., 27., 29, .1, .3, 19., .5, 27 А., 31., 3., 25., .37, 13, 27, 31 А., 37, 11, .27, 14, .9, 35., 21 А, 31, 15, .19,  Стоян Коцов  6, 12, .14, 2, 16, 5, 3, 4

На 26.10.2020 г. /14:00 - 16:30 Ч./ -  Мездра:   Александър Стамболийски  118, 122, 110, 112, 114, 116, 120,  Искър  4, 2, 3, 6, 8,  Рила  29,  Св. Патриарх Евтимий  13, 5, 25, 7, 17, 11, 9, 2, 19, 21, 3, 15, 1, 23,  Чавдар Войвода  12, 6, 10, 1, 8, 4, 14, 2,  Янко Сакъзов  26, 14, 34, 20, 30, 22, 36, 5, 28, 16, 18, 24, 32, 3, 38,  Янтра  5, 2, 6

На 27.10.2020 г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Цаконица:   Бузлуджа  4, 6 А., 79, 10, 1., 8., 8, 3., 19, 6., 2., 4 А., 4, 5,  Драва  1, 1 А,  Дружба  4, 1,  Дунав  3., 2, 1.,  Извор  12.,  Илия Монов  38, 12, 1, 19., 14, 32, 15, 8, 5, 9, 32 А., 44, 36., 13, 29., 25, 2, 25., 20 А., 28., 3, 22., 4., 20., 7., 42, 16, 34, 40, 26., 38., 40, 30, 16, 11, 27, 6, 31,  Искър  8.,  Кокиче  2, 1.,  Кольо Фичето  3, 5, 60, 1., 2., 9, 13, 7, 7., 6.,  Марица  1, 3, 7, 5, 7,  Местност Каровец  Пс,  Мусала  1 А., 3., 3 А.,  Околчица  3, 12, 2, 6, 8., 4., 10.,  Петко Р. Славейков  1.,  Плиска  1., 5, 3, 2.,  РодоПИ  2,  Росица  5., 1,  Средна Гора  11, 4., 4, 2,  Стара Планина  3, 1,  Странджа  3., 1, 3 А, 5, 3 А., 5., 1.,  Струма  4,  Христо Смирненски  4., 3., 4, 6, 5, 2,  Цветко Илиев  6., 4., 5., 10., 3., 7., 26, 8.,  Цветко Христов  7, 3., 5, 2, 4,  Шипка  2.

На 27.10.2020 г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Горна Бешовица:   9-Ти Септември  3, 13., 6., 8., 14., 9., 1., 12., 11., 10., 5., 7.,  Ален Мак  3, 1, 5,  Гаврил Генов  4., 1., 8., 3.,  Гаврил Генов  11, 7., 5., 16, 10., 16., 12., 20., 11., 18., 9, 9., 11 А., 6., 4 А., 8.,  Ген. Владимир Заимов  5, 3, 4, 2а, 6а, 2, 1,  Ген. Скобелев  3 А, 5, 3, 1, 6, 6а, 3а, 4,  Ген. Столетов  2, 1, 3, 6, 1а, 13, 3а,  Гео Милев  3., 2., 1., 9., 9,  Георги Димитров  26, 25, 26а, 23, 24а, 30, 15, 32, 19, 28, 21, 22,  Георги Димитров  16., 5., 2., 3., 7., 8., 1а, 10, 3, 1.,  Иван Вазов  2., 4.,  Иван Павлов Девети  1, 8., 3, 5, .7, 2, 5а, 3а, 12, 6,  Иван Фунев  9., 6 Б., 6 А., 1., 5., 7., 5, 6., 3.,  Илия Темелски  3, 4, 1, 2, 5,  Ленинград  6., 2 А, 8, 1 А, 2 А., 1 А., 3, 4., 1., 7, 5.,  Малчика  3., 4, 1., 1, 2, 2.,  Малчика  3,  Маршал Толбухин  2, 10, 6., 12., 14 А., 4., 8 А., 10., 9., 15, 14., 8, 3., 11, 1, 5., 13., 17,  Маршал Толбухин  8,  Никола Марков-Колката  2,  Октомври  9, 5, 1а, 7,  Опълченска  1, 3,  Петропавловска  5, 1, 2, 6, 4,  Радецки  1, 2,  Средна Гора  8, 5б, 4, 3, 5а, 5, 6,  Станке Димитров  1., 3., 5.,  Странджа  8, 1а, 2, 1, 4,  Тотка Илиева  5а, 2, 6, 4, 1, 4а, 3, 5,  Тракия  4, 2, 8,  Христо Ботев  4, 29, 1, 22, 6, 16, 20, 26, 8, 3, 12, 22а, 14, 2, 7, 5, 10,  Христо Михайлов  10, 6, 6, 4, 2 А, 8, 8.,  Христо Смирненски  21., 13, 11, 25., 17., 27., 7., 18., 8., 23., 22, 24., 19., 22., 26., 15, 12, 9, 16, 20, 6, 25 А.,  Чапаев  4, 5., 5,  Шипка  1, 5.

На 27.10.2020 г. /11:01 - 13:00 Ч./ -  Зверино:   Никола Войновски  98, 7, 9, 68 А, 3

На 27.10.2020 г. /13:00 - 16:30 Ч./ -  Кален:   9-Ти Септември  6, 31, 39, 13, 19, 27, 18, 14, 41, 10, 9, 16, 8, 11, 37, 29, 20, 15, 35,  Баба Тонка  1, 6, 12, 10,  Ботева Поляна  9, 2,  Веслец  1,  Косматица  24, 30, 26, 11, 13,    Местнос Под Село

На 28.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Лютидол:   Махала Брусника  17, 15, 41, 42, 43, 3, 10, 50, 28, 14., 11., .21, 7., 2., 47., 6., 40., 39., 4., 46., 28., 13., 1., 12, 44., 5., 16., 23.,  Махала Кацарска  1, 14., 11., 14, 3, 5., 13., .3, .4, 10., 12., 3 А., .5, 15.,  Махала Тишовци  15., 11., 16., 9., 3, 10., 21., 2, 17., .4, 20., 18., 14., 8.,  Махала Търнев Рът  27., 6., 3., .26, 12., 7., 2., 12, 1,    М. Търнев Хрът

На 28.10.2020 г. /13:00 - 16:30 Ч./ -  Старо Село,  Общ. Мездра:   9-ти Септември  5., 25., 3., 21., 13., 4, 23., 17., 9., 7., 16., 12., 14., 14 А., 10.,  Александър Стамболийски  13., 1.,  Георги Димитров  9., 15, 1, 3., 5., 14, 19, 8., 10а, 31., 20, 13, 2., 10 А., 2, 17, 12, 21, 18, 6, 7., 8 А.,  Горната Махала  1., 2.,  Дружба  1 А., 5., 7., 24., 2 А., 4., 15., 6., 2., 8., 11., 17., 10., 12.,  Здравец  4., 2.,  Мир  6, 1, 4, 2, 4 А, 4.,  Райко Даскалов  1., 3., 4.,  Средна Чешма  2., 4., 6.,  Шипка  10, 4, 3, 8, .24, 1, 12., 7, 16, .20, 14, 12, 3., 6, 10., 2,  Янтра  5

На 29.10.2020 г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Ребърково:   9-ти Септември  18, 7, 2, 9, 14., 4., 7 А., 3., 20 А, 7., 8., 16., 22 А., 10., 22., 20, 6., 1.,  Бераново  5 А, 11, 3., 5., 2 А., 4, 13., 2., .9, 1., 7.,  Бор  .2,  Ботулиновска  9., 3., 14., 13., 7., 1., 6., 4., 8., 5., 11., 12., 15., 10.,  Камен Вачков  1.,  Синчец  .12, 6, 8, 10, 2, 4,  Слънчев Бряг

Община Оряхово  

На 27.10.2020 г. /09:16 - 14:00 Ч./ -  Селановци:   Скакуц  Рт Нн ТП   ТП  №-Фуражен Цех,    Рт Нн ТП   ТП  №25

Община Роман  

На 26.10.2020 г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 27.10.2020 г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 28.10.2020 г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 29.10.2020 г. /08:30 - 16:15 Ч./   На 30.10.2020 г. /08:30 - 16:15 Ч./ -  Средни Рът:   Мах.Бечовското  Къща,  Махала Краева Бачия  Къща,  Махала Кръста  Къща,  Махала Марково Равнище  Къща

На 26.10.2020 г. /09:01 - 16:16 Ч./ -  Хубавене:   Александър Стамболийски  18, 4, 33, 14, 2, 8, 10, 22, 39, 15, 12,  Александър Стамболийски  24, 33, 26,  Ален Мак  6, 26, 29, 1., 3,  Божур  4,  Васил Левски  4,  Георги Димитров  6,  Д-Р Стоян Стоянов  15,  Еделвайс  1,  Здравец  2, 3,  Иван Вазов  7, 2 А, 3, 8, 6, 11, 4,  Илия Темелски  27,  Кокиче  1, 7,  Любен Каравелов  6,  Любен Каравелов  1, 2, 10, 14а, 7, 14,  Момина Сълза  2,  Патриарх Евтимий  39, 3, 21, 1, 24, 18, 8, 6, 7, 11,  Пейо Яворов  29, 36, 4, 37, 35, 18, 27,  Пейо Яворов  7, 5, 3,  Синчец  1, 6, 7,  Стефан Караджа  5, 2, 1,  Стефан Стамболов  8, 20, 10, 3, 7, УПИ  Iii-385 Кв.29  ,  Хаджи Димитър  2, 4, 3,  Христо Ботев  1,  Цар Борис I  3, 28, 16, 35, 42, 21, 18, 32, 38, 9, 64,  Цар Симеон I-Ви  45, 1,  Цар Симеон I-Ви  42, 46, 9, 35, 29, 25, 40, 38,  Цар Симеон I-Ви  1, 67, 62, 51, 50, 71, 61, 65,  Шипка  11, 1,  Шипка  18, 30, 13, 22, 34, 28, 15, 3, 4, 10, 24,    1

На 27.10.2020 г. /08:46 - 10:00 Ч.; 08:46 - 16:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 29.10.2020 г. /08:46 - 09:45 Ч.; 08:46 - 16:30 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ -  Стояновци,  Общ. Роман:   Акация  1.,  Алеко Константинов  2.,  Безименна  4.,  Брусенска  3., 2.,  Васил Левски  2., 6, 1., 4., 8., 6.,  Вежен  1.,  Вихрен  2., 1., 4.,  Грозьо Костадинов  1, 16, 19, 15, 2, 5, 3, 13, 18, 7, 17, 6, 20,  Еделвайс  2.,  Здравец  2.,  Люляк  3., 1., 2., 13., 15.,  Местност Чифлика  7., 3.,  Почивен Дом Бунгалата  Почивен Дом Мз Искър,  Раковец  2.,  Роза  2.,  Софроний Врачански  1., 2., 4.,  Търговска  24, 7., 13., 10., 5., 26., 32., 12., 2., 9., 14., 16., 18., 20., 10 А., 28., 11., 1., УПИ  Хііі-292,  Кв.22  ,  Христо Ботев  15., 28., 36., 9., 38., 13., 12., 31., 18, 33., 3., 14., 27., 4., 18., 35., 23., 17., 8., 25., 10., 2 А., 6., 7., 2., 5., 11., 16., 55., 47., 39., 67., 71., 42., 44., 70., 68., 54., 72., 59., 73., 75., 76., 65., 64, 74., 69.,  Чифлишка  5., 9., 1.,  Шипка  3., 1.

На 27.10.2020 г. /08:46 - 16:30 Ч.; 08:46 - 10:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /08:46 - 09:45 Ч.; 08:46 - 16:30 Ч./ -  Радовене:   Местност Пладнището  Пс

На 27.10.2020 г. /09:01 - 16:16 Ч./ -  Хубавене:   Александър Стамболийски  18, 4, 33, 14, 2, 8, 10, 22, 39, 15, 12,  Александър Стамболийски  24, 33, 26,  Ален Мак  6, 26, 29, 1., 3,  Божур  4,  Васил Левски  4,  Георги Димитров  6,  Д-Р Стоян Стоянов  15,  Еделвайс  1,  Здравец  2, 3,  Иван Вазов  7, 2 А, 3, 8, 6, 11, 4,  Илия Темелски  27,  Кокиче  1, 7,  Любен Каравелов  6,  Любен Каравелов  1, 2, 10, 14а, 7, 14,  Момина Сълза  2,  Патриарх Евтимий  39, 3, 21, 1, 24, 18, 8, 6, 7, 11,  Пейо Яворов  29, 36, 4, 37, 35, 18, 27,  Пейо Яворов  7, 5, 3,  Синчец  1, 6, 7,  Стефан Караджа  5, 2, 1,  Стефан Стамболов  8, 20, 10, 3, 7, УПИ  III-385 Кв.29  ,  Хаджи Димитър  2, 4, 3,  Христо Ботев  1,  Цар Борис I  3, 28, 16, 35, 42, 21, 18, 32, 38, 9, 64,  Цар Симеон I-Ви  42, 46, 9, 35, 29, 25, 40, 38,  Цар Симеон I-Ви  45, 1,  Цар Симеон I-Ви  1, 67, 62, 51, 50, 71, 61, 65,  Шипка  11, 1,  Шипка  18, 30, 13, 22, 34, 28, 15, 3, 4, 10, 24,    1

На 27.10.2020 г. /09:31 - 15:30 Ч.; 09:31 - 09:45 Ч.; 14:31 - 15:30 Ч./ -  Средни Рът:   Мах.Бечовското  Къща,  Мах.Голяма Глава  Къща,  Мах.Дунавското  Къща,  Мах.Койчовци  Къща,  Мах.Кондурите  Къща,  Мах.Куваница  Къща,  Мах.Мончово Търне  Къща,  Мах.Средни Рът  Къща,  Махала Краева Бачия  Къща,  Махала Кръста  Къща,  Махала Марково Равнище  Къща,  Махала Скр. Колиби  Къща,    Къща, Къща

На 27.10.2020 г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 29.10.2020 г. /15:00 - 16:30 Ч./ -  Кунино:   Акациите  5, 2, 7, 1, 3,  Георги Ив.Димитров  5, 4, 4, 3, 2, 1,  Градище  4, 6, 12, 8, .2, 5, 3, .1, 12 Пс,  Илия Пенчовски  20, 21, 4, .18, 2, 6, 5, .5, 3, .17, 7, .18 А, 5а, 10, 17, 1, 13., 8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  24, 16, 26, 20, 18, 28, 22, 12, 10, 3, 14, 1, 11,  Катарашка  ,  Кокиче  .2, 5, 3, 4,  Куна Кралица  .3, .5, .4, .2, .1, .6,  ЛиПИте  10, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 8, 1,  Люляк  3, 1, 5, 4, 7,  Надлеза  3, 5, 4, 7, 1,  Отец Паисий  6., 22, 18, 15, 3, 13, 34, 20, .12, 11, 8, 32, 24, 16, 14, .5, 5, 17, 7, 4., 28, 19, 10, 30, 9, 4,  Петко Василев  4, 1, 2, 3, 7, 5,  Петко Лалов  85, 95, 97, 140, 105, .174, 172, 144, 180, 118, 132, 168, 160, 83а, 136, 166, 156, 103, 91, 124, 107, .97, 170, 122, 150, 148, 89, 176, 142, 81, 114, .111, 83, 99, 146, 79, 116, 138, 120, 152, 126, 158, 101, 134, 87, 162, 164, 93, 154, 130, 1, 22, 48, 7, .8, 20, .26, 58, 3, 16, 5, 31., .58, 18 А., 10, 12, 8, .41, 6, 11., 42, 33, 19, 46, 13, 17, 23, .31, 29, 50, 9, .47, 37, 52, 15, 43, 40, 26, 34, .44, 21, 18, 64, 4., 56, .62, 24, 36, .46, .68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, .57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 86, 82, 74, 75, 51, .73, .77, 106, .51, 84, 69, 53, 49,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, .2,  Самуилица  1, 2, .4,  Симеон Найденов  16, 44, .36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 6, 32, 46, .30, 18, 7, 34, 30, 11, .24, 9, 48, 4, .1, 2,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 31, 29, 1, 17, 23, 9, 7, 27, 25, 23, 25, .21, .27,  Теменуга  4, 1, 3, 2,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4, УПИ  III-469,  Кв 17  ,  Христо Кънински  28, 30, 24, 14, 12, 13, .26, 1, 6, 2, 16, 7, 3, 26, .9, 18, 5, 11, 4, 20, 8,  Цветан Гановски  19, 9, 27, 7, 1, 10, 12, 29, 13, 20, 3, 14, 23, 8, 21, 31, 22, 11, 16, .23, 17, 6, 18, 4, 15, 25, 10, 6,  Цено Тодоров  30, 17, 15, 2, 16, .24, 11 Б, 23, .2, 19, .34, 32а, 11 А, 3, 34, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1,  Червеница  23, 7, 24, 4, 11, 3, 2., 15, 5, 13, .1, .17, 2, .21,    Местност Майсутски Острог

На 27.10.2020 г. /15:30 - 16:30 Ч./   На 29.10.2020 г. /15:00 - 16:30 Ч./ -  Радовене:   Александър Стамболийски  2, 3, 4, 1,  Ангел Кънчев  15., 4, 5, 1., 10., 11., 8, 2, 6,  Батак  1, 1,  Бачо Киро  77., 8, 4., 2.,  Борис I  2, 4, 6, 6,  Васил Левски  4 Къща, 5., 3.,  Възрожденска  5., 13., 7., 1., 10, 6, 2., 15, 12., 8, 4., 9.,  Ген. Скобелев  14., 10., 2, 12., 8, 6., 16, 4,  Иван Вазов  4., 2., 4.,  Кирил И Методий  10, 26, 17, 24., 8, 1, 2, 20, 34, 9, 16, 32, 28., 11, 30, 13, 12, 15., 6., 22,  Местност Пладнището  Пс,  Найден Геров  3, 2, 4.,  Паисий Хилендарски  6., 3, 9,  Стефан Караджа  2, 1., УПИ  XVII-35,  Кв.4  ,  Хаджи Димитър  4, 2, 10, 6, 3, 5, 8., 4, 9, 7,  Хан Аспарух  8, 4., 10., 1., 6, 2., 12,  Христо Ботев  2, 3, 1, 4, 4 А.,  Христо Смирненски  2., 2, 1,  Цар Калоян  2, 1, 6, 317., 4, 5,  Цар Симеон Велики  99, 95., 144, 160, 3, 182, 172, 170., 103., 174, 105, 180, 148, 176., 192, 154., 162., 85, 150, 178., 194., 91., 101., 146., 188, 75., 83., 142, 71., 186, 77., 168, 87., 164., 97., 89., 81, 174., 158, 93, 58, 190, 148., 166., 53., 3, 27., 36, 34., 6, 8, 11, 4, 58., 24., 35, 51, 59, 17, 118., 54., 37, 25, 9, 56., 1, 2, 55., 19., 50, 13, 32., 38., 46, 39, 45, 48., 52., 50., 10, 64, 23, 5, 49, 20, 30, 13., 40., 43., 7, 26., 90, 140, 126., 88., 64., 74., 104., 106., 3, 21, 156., 86, 80, 122, 70., 112., 136., 128., 82., 67., 84, 116, 78, 120, 72, 118, 68, 62, 96, 66, 65, 108, 130, 56, 76, 92, 63, 102., 100.

На 28.10.2020 г. /09:01 - 16:16 Ч./ -  Хубавене:   Александър Стамболийски  18, 4, 33, 14, 2, 8, 10, 22, 39, 15, 12,  Александър Стамболийски  24, 33, 26,  Ален Мак  6, 26, 29, 1., 3,  Божур  4,  Васил Левски  4,  Георги Димитров  6,  Д-Р Стоян Стоянов  15,  Еделвайс  1,  Здравец  2, 3,  Иван Вазов  7, 2 А, 3, 8, 6, 11, 4,  Илия Темелски  27,  Кокиче  1, 7,  Любен Каравелов  6,  Любен Каравелов  1, 2, 10, 14а, 7, 14,  Момина Сълза  2,  Патриарх Евтимий  39, 3, 21, 1, 24, 18, 8, 6, 7, 11,  Пейо Яворов  7, 5, 3,  Пейо Яворов  29, 36, 4, 37, 35, 18, 27,  Синчец  1, 6, 7,  Стефан Караджа  5, 2, 1,  Стефан Стамболов  8, 20, 10, 3, 7, УПИ  Iii-385 Кв.29  ,  Хаджи Димитър  2, 4, 3,  Христо Ботев  1,  Цар Борис I  3, 28, 16, 35, 42, 21, 18, 32, 38, 9, 64,  Цар Симеон I-Ви  45, 1,  Цар Симеон I-Ви  42, 46, 9, 35, 29, 25, 40, 38,  Цар Симеон I-Ви  1, 67, 62, 51, 50, 71, 61, 65,  Шипка  11, 1,  Шипка  18, 30, 13, 22, 34, 28, 15, 3, 4, 10, 24,    1

На 28.10.2020 г. /10:31 - 15:00 Ч.; 10:31 - 11:30 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./ -  Роман:   Генерал Скобелев  38, 34, 46, 26, 52, 48, 2, 24, 18, 12, 22, 14, 20, 16, 54, 42, 8, 56, 6, 36, 4, 10, 28, 40, 32, 30, 50, 44,  Димитър Благоев  7,  Елин Пелин  2,  Илия Темелски  5,  Искър  9, 3, 2, 11, 13, 15, 1,  Софроний Врачански  3, 2, 1,  Стефан Караджа  13, 6, 11, 1, 9, 7, 15, 4, 2, 3, 5,  Хаджи Димитър  1, 3, 6, 4, 11, 5, 9,  Хан Крум  2,  Чавдар  5, 1, 3, 2

На 29.10.2020 г. /09:01 - 16:16 Ч./ -  Хубавене:   Александър Стамболийски  24, 33, 26,  Александър Стамболийски  18, 4, 33, 14, 2, 8, 10, 22, 39, 15, 12,  Ален Мак  6, 26, 29, 1., 3,  Божур  4,  Васил Левски  4,  Георги Димитров  6,  Д-Р Стоян Стоянов  15,  Еделвайс  1,  Здравец  2, 3,  Иван Вазов  7, 2 А, 3, 8, 6, 11, 4,  Илия Темелски  27,  Кокиче  1, 7,  Любен Каравелов  6,  Любен Каравелов  1, 2, 10, 14а, 7, 14,  Момина Сълза  2,  Патриарх Евтимий  39, 3, 21, 1, 24, 18, 8, 6, 7, 11,  Пейо Яворов  29, 36, 4, 37, 35, 18, 27,  Пейо Яворов  7, 5, 3,  Синчец  1, 6, 7,  Стефан Караджа  5, 2, 1,  Стефан Стамболов  8, 20, 10, 3, 7, УПИ  III-385 Кв.29  ,  Хаджи Димитър  2, 4, 3,  Христо Ботев  1,  Цар Борис I  3, 28, 16, 35, 42, 21, 18, 32, 38, 9, 64,  Цар Симеон I-Ви  1, 67, 62, 51, 50, 71, 61, 65,  Цар Симеон I-Ви  45, 1,  Цар Симеон I-Ви  42, 46, 9, 35, 29, 25, 40, 38,  Шипка  18, 30, 13, 22, 34, 28, 15, 3, 4, 10, 24,  Шипка  11, 1,    1

На 30.10.2020 г. /09:01 - 16:16 Ч./ -  Хубавене:   Александър Стамболийски  18, 4, 33, 14, 2, 8, 10, 22, 39, 15, 12,  Александър Стамболийски  24, 33, 26,  Ален Мак  6, 26, 29, 1., 3,  Божур  4,  Васил Левски  4,  Георги Димитров  6,  Д-Р Стоян Стоянов  15,  Еделвайс  1,  Здравец  2, 3,  Иван Вазов  7, 2 А, 3, 8, 6, 11, 4,  Илия Темелски  27,  Кокиче  1, 7,  Любен Каравелов  1, 2, 10, 14а, 7, 14,  Любен Каравелов  6,  Момина Сълза  2,  Патриарх Евтимий  39, 3, 21, 1, 24, 18, 8, 6, 7, 11,  Пейо Яворов  7, 5, 3,  Пейо Яворов  29, 36, 4, 37, 35, 18, 27,  Синчец  1, 6, 7,  Стефан Караджа  5, 2, 1,  Стефан Стамболов  8, 20, 10, 3, 7, УПИ  III-385 Кв.29  ,  Хаджи Димитър  2, 4, 3,  Христо Ботев  1,  Цар Борис I  3, 28, 16, 35, 42, 21, 18, 32, 38, 9, 64,  Цар Симеон I-Ви  42, 46, 9, 35, 29, 25, 40, 38,  Цар Симеон I-Ви  45, 1,  Цар Симеон I-Ви  1, 67, 62, 51, 50, 71, 61, 65,  Шипка  11, 1,  Шипка  18, 30, 13, 22, 34, 28, 15, 3, 4, 10, 24,    1

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.