Събития ЧЕЗ

Планирани прекъсвания за област Видин за периода 26-30 октомври 2020 г.

  24.10.2020 07:00             
Планирани прекъсвания за област Видин за периода 26-30 октомври 2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 26 октомври – 30 октомври  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Видин  

Община Белоградчик  

На 26.10.2020 г. /13:30 - 16:30 Ч./ -  Гранитово,  Общ. Белоградчик:   Втора  10, 6, 19, 5, 3, 4, 15, 8, 17, 11,  Двадесет И Втора  7, 13, 9, 3, 5,  Двадесет И Пета  3, 2, 1,  Двадесет И Първа  1,  Двадесет И Трета  16, 1, 12, 14, 8,  Двадесет И Четвърта  1,  Двадесета  4, 8, 3, 2, 1,  Дванадесета  3, 5,  Девета  1, 10, 5, 3,  Деветнадесета  4, 5,  Десета  10, 3, 14, 1, 4, 6,  Единадесета  8, 1, 5, 6, 2, 4,  Осемнадесета  4, 10, 2, 5,  Осма  1,  Пета  5, 11, 6, 1, 8, 7, 9,  Петнадесета  17, 28, 10, 6, 1, 4, 5, 15,  Първа  13, 11, 10, 4, 8, 7, 9, 12,  Седемнадесета  20, 1, 9, 12, 15, 23, 17, 7, 2, 16, 18, 8, 14, 10, 5,  Седма  1,  Трета  5, 2, 6, 1, 4, 3,  Тринадесета  6, 1, 49, 57, 21, 38, 36, 7, 23, 2, 14, 28, 51,  Ул.Тринадесета №6 УПИ  Iv-10 Кв.2  ,  Четвърта  13, 17, 28, 8, 1, 18, 15, 20, 19, 5, 11, 16, 4, 26, 6, 10,  Четиринадесета  7, 9,  Шеста  1, 18, 4, 14, 9, 11,  Шестнадесета  1,    Извън Регулация

На 27.10.2020 г. /09:16 - 16:15 Ч./   На 28.10.2020 г. /09:16 - 09:45 Ч.; 15:45 - 16:15 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:16 - 09:45 Ч.; 15:45 - 16:15 Ч./ -  Дъбравка:   Двадесет И Пета  4, 1, 2,  Двадесет И Четвърта  2, 1,  Девета  7, 5, 9, 29, 3, 33,  Деветнадесета  1,  Десета  11, 15, 9, 10,  Осма  3, 1,  Петнадесета  3, 4, 6, 2, 5, 1, 8,  Първа  32, 60, 51, 8, 80, 28, 7, 63, 17, 12, 23, 53, 38, 67, 46, 55, 25, 70, 6, 9, 24, 71, 79, 62, 73, 74, 68, 16, 45, 1, 13, 30, 75, 66, 61, 86, 18, 58, 52, 69, 64, 36, 50, 49, 14, 65, 37, 31, 56, 26, 72, 22, 43, 21, 47, 57, 29, 20,  Седемнадесета  4, 10,  Седма  13, 2, 4, 11, 6, 9,  Тринадесета  1, 2,  Четвърта  3, 6, 2,  Четиринадесета  15, 3, 31, 39, 33, 37, 42, 55, 9, 40, 27, 8, 4, 44, 41, 6, 5, 7, 20,  Шестнадесета  4, 6

На 27.10.2020 г. /09:16 - 16:15 Ч./   На 28.10.2020 г. /09:16 - 16:15 Ч.; 09:16 - 09:45 Ч.; 15:45 - 16:15 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:16 - 16:15 Ч.; 09:16 - 09:45 Ч.; 15:45 - 16:15 Ч./ -  Граничак:   Девета  15, 5, 8, 23, 6, 25,  Десета  12, 10, 18, 13, 3,  Махала Ангини  1, 2, 4, 3,  Махала Джокини  7, 10, 9, 12, 5, 1, 13, 11, 3, 4, 15,  Махала Жикини  1, 2, 1,  Махала Николини  5, 1, 2, 6,  Махала Първуловци  3, 4, 2,  Махала Спасови  2, 1,  Осма  1,  Пета  2,  Първа  8, 17, 25, 9, 2, 15, 19, 10, 1, 26, 22, 3, 9,  Трета  2, 22,  Четвърта  6, 4,  Шеста  1

На 27.10.2020 г. /09:16 - 16:15 Ч./   На 28.10.2020 г. /09:16 - 16:15 Ч.; 09:16 - 09:45 Ч.; 15:45 - 16:15 Ч./   На 30.10.2020 г. /09:16 - 16:15 Ч.; 09:16 - 09:45 Ч.; 15:45 - 16:15 Ч./ -  Салаш:   Алеко Константинов  ,  Втора  3, 1,  Двадесет И Втора  12, 17, 3, 7, 11, 8, 15, 4, 13, 5, 6,  Двадесет и Пета  4, 3,  Двадесет И Трета  3, 5, 3,  Двадесет И Шеста  10, 10, 4, 8, 14, 18,  Двадесета  6, 2, 8, 3, 6, 8,  Дванадесета  4, 4, 11, 7, 1, 23, 9, 17, 19, 6, 2, 5, 15, 21, 1, 5,  Девета  4, 4, 3,  Деветнадесета  4,  Единадесета  1, 1, 6,  Махала Куцаровци  31, 10, 15, 1, 19, 14, 9, 20, 21, 18, 7, 11, 24, 40, 4, 26, 5, 22, 2, 28, 17, 25, 6, 8, 32, 51,  Махала Пешини  6, 9, 7, 3, 4,  Махала Стране  3, 1, 7, 13, 14, 2,  Осма  10 А, 1, 6, 10 А, 4, 10, 10,  Парцел №1  ,  Пета  5, 1, 10, 15, 4, 28, 5, 7, 23, 18, 25, 1, 26, 17, 6, 25а, 16, 21, 24, 22, 20, 11, 30, 12,  Петнадесета  7, 5, 3, 1,  ПИ 000343  ,  ПИ №037091  ,  Първа  41, 4, 32, 7, 2, 3, 37, 20, 34, 23, 7, 6, 39, 19, 9, 27, 28, 41, 30, 1, 33, 24, 25, 22, 12, 18, 35, 26, 17, 20,  Седма  2, 5, 2, 3,  Трета  11,  Тридесет И Втора  16, 6, 16, 9, 5, 2, 22, 7, 1, 20, 3, 14, 11, 18, 18, 22,  Тридесет И Първа  20, 7, 8, 25, 23, 15, 1, 3, 11, 26, 12, 20, 6, 2, 19, 4, 28, 22, 5, 13, 17, 9, 18, 24,  Тридесет И Трета  2, 3, 5, 2, 1,  Тридесет И Шеста  6, 4, 2,  Тринадесета  3,  Четвърта  4,  Четиридесет И Втора  9, 5,  Четиридесет И Трета  8,  Четиридесет И Четвърта  1, 6, 4,  Шеста  3, 1, 5, 3, 1,  Шестнадесета  6, 21, 15, 2, 9, 7, 22, 11, 24, 28, 20, 18, 12, 8, 4, 16, 10, 2, 6,     Имот 037080 М-Т Османовица

Община Брегово  

На 26.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Гъмзово:   Александър Стамболийски  16, 18, 12, 20, 22, 1,  Асен Балкански  30,  Асен Балкански  24, 40, 36, 44, 46, 19, 25, 42, 5, 9, 10, 14, 7, 11, 20, 3, 13, 30, 29, 8, 32, 34, 15, 16, 4, 28, 21, 38, 45, 27, 17,  Борис Бенчев  3, 5, 10, 1, 8,  Борис Димитров  4, 2, 6,  Борис Попарданов  2, 1, 4,  Борис Попарданов  2,  Боян Чонос  7, 3, 26, 38, 9, 6, 23, 41, 4, 22, 1, 34, 43, 12, 13, 35, 5, 39, 40, 10, 21, 2, 24, 15, 36, 31,  Братя Миладинови  1, 5, 6, 2, 3,  Васил Коларов  6, 2, 5, 3, 4,  Васил Коларов  ,  Васил Левски  2, 9, 11, 3, 1, 7, 6, 4,  Васил Левски  3,  Вела Пеева  9, 7, 29, 4, 5,  Владимир Заимов  6, 10, 4, 2,  Владимир Заимов  5, 2, 7,  Гаврил Генов  3,  Гаврил Генов  20, 15,  Гео Милев  1,  Георги Бенковски  1, 10, 6, 4, 2,  Георги Димитров  10, 15, 9, 1, 13, 6, 26, 2, 14, 11, 12, 5, 8, 3, 7,  Георги Димитров  29, 35,  Георги Димитров  25, 2, 35, 32, 36, 27,  Георги Димитров  23, 24, 21, 17, 20, 15, 26, 19, 22, 16, 18, 28,  Гоце Делчев  1, 8, 6, 10, 13, 4,  Граф Игнатиев  7, 5,  Граф Игнатиев  1,  Иван Вазов  1, 7, 5,  Кирил И Методий  8, 6,  Ленин  6, 13, 10, 18,  Ленин  21, 42, 24, 37, 27, 26, 13, 17, 18, 39, 25, 31, 29, 16, 28, 30, 40, 22, 33, 23, 35, 11, 15, 19, 14, 36, 38,  Ленин  ,  Любен Каравелов  1,  Мадара  4,  Мико Нинов  19, 25, 21, 15, 10, 27, 17, 23,  Мико Нинов  17, 11, 6, 13, 1, 8, 5, 3,  Никола Й.Вапцаров  1,  Никола Й.Вапцаров  8, 6, 14, 11, 16, 10, 3, 9,  Никола Й.Вапцаров  2, 1, 4, 3, 7, 5,  Петко Д.Петков  3, 5, 9, 8, 6, 14, 4, 2, 27, 7,  Петко Д.Петков  1,  Райчо Даскалов  7, 1, 3, 6,  Сергей Румянцев  29,  Сергей Румянцев  27, 13, 17, 25, 10, 23, 2, 21, 19, 15, 5, 11, 8, 6,  Спортист  16, 9, 24, 4, 14, 12,  Станке Димитров  12, 9, 1, 5, 16, 4, 11, 24, 6,  Тимок  6, 4, 2,  Тимок  2,  Тодор Петров  6, 10, 15, 8, 13, 12,  Тодор Петров  7, 9,  Толбухин  13,  Толбухин  5, 1, 7, 8, 9, 15, 2, 4, 12, 2., УПИ  Vii-444 ,  Кв, 55  ,  Хан Аспарух  17, 6, 8, 9, 21, 10,  Хан Аспарух  4, 2,  Хан Аспарух  24, 12, 35, 23, 18, 25, 20, 27, 16, 31, 14,  Хан Крум  5, 9,  Христо Ботев  3,  Христо Ботев  11, 6,  Цанко Церковски  4, 12,  Цанко Церковски  7, 6, 10, 3, 2, 13, 11, 15, 12, 9, 5, 8,  Цар Калоян  25, 7, 6, 2, 4,  Цар Самуил  6, 3, 9,  Цар Самуил  27, 12, 14, 25, 16, 8,  Цар Симеон  27, 13, 53, 17, 24, 11, 26,  Цар Симеон  6, 2, 12, 7, 18, 10,  Шипка  11, 7, 15, 19, 1, 17, 13,    Център

На 26.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 27.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 28.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 30.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Брегово,  Общ. Брегово:   Адалберт Антонов  4,  Алеко Константинов  14, 16, 8, 20, 4, 3,  Александър Стамболийски  36, 32, 54, 62, 31, 41, 28, 39, 50, 61, 33, 55, 30, 67, 43, 53, 57, 34, 47, 27,  Антим Първи  5, 1,  Белене  7, 14, 10, 8, 25,  Георги Дамянов  2,  Гоце Делчев  ,  Емил Марков  5, 1, 12, 10, 3, 8, 4,  Ернст Телман  12, 8, 27, 17, 14, 2, 13, 23, 19, 11, 16, 21, 5, 6, 9, 25,  Константин Фотинов  2,  Сергей Румянцев  7,  Тодор Петров  41, 35,  Толбухин  16, УПИ -255  ,  Цар Иван Срацимир  3, 5, 2, 4,  Цар Иван Шишман  3,  Цар Самуил  3,  Цар Симеон  4, 5, 2, 1, 6, 8, 3,  Чарлз Дарвин  2, 3, 1,  Шипка  2

На 27.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Гъмзово:   Александър Стамболийски  16, 18, 12, 20, 22, 1,  Асен Балкански  30,  Асен Балкански  24, 40, 36, 44, 46, 19, 25, 42, 5, 9, 10, 14, 7, 11, 20, 3, 13, 30, 29, 8, 32, 34, 15, 16, 4, 28, 21, 38, 45, 27, 17,  Борис Бенчев  3, 5, 10, 1, 8,  Борис Димитров  4, 2, 6,  Борис Попарданов  2, 1, 4,  Борис Попарданов  2,  Боян Чонос  7, 3, 26, 38, 9, 6, 23, 41, 4, 22, 1, 34, 43, 12, 13, 35, 5, 39, 40, 10, 21, 2, 24, 15, 36, 31,  Братя Миладинови  1, 5, 6, 2, 3,  Васил Коларов  ,  Васил Коларов  6, 2, 5, 3, 4,  Васил Левски  2, 9, 11, 3, 1, 7, 6, 4,  Васил Левски  3,  Вела Пеева  9, 7, 29, 4, 5,  Владимир Заимов  6, 10, 4, 2,  Владимир Заимов  5, 2, 7,  Гаврил Генов  3,  Гаврил Генов  20, 15,  Гео Милев  1,  Георги Бенковски  1, 10, 6, 4, 2,  Георги Димитров  10, 15, 9, 1, 13, 6, 26, 2, 14, 11, 12, 5, 8, 3, 7,  Георги Димитров  29, 35,  Георги Димитров  25, 2, 35, 32, 36, 27,  Георги Димитров  23, 24, 21, 17, 20, 15, 26, 19, 22, 16, 18, 28,  Гоце Делчев  1, 8, 6, 10, 13, 4,  Граф Игнатиев  7, 5,  Граф Игнатиев  1,  Иван Вазов  1, 7, 5,  Кирил И Методий  8, 6,  Ленин  21, 42, 24, 37, 27, 26, 13, 17, 18, 39, 25, 31, 29, 16, 28, 30, 40, 22, 33, 23, 35, 11, 15, 19, 14, 36, 38,  Ленин  6, 13, 10, 18,  Ленин  ,  Любен Каравелов  1,  Мадара  4,  Мико Нинов  17, 11, 6, 13, 1, 8, 5, 3,  Мико Нинов  19, 25, 21, 15, 10, 27, 17, 23,  Никола Й.Вапцаров  1,  Никола Й.Вапцаров  8, 6, 14, 11, 16, 10, 3, 9,  Никола Й.Вапцаров  2, 1, 4, 3, 7, 5,  Петко Д.Петков  1,  Петко Д.Петков  3, 5, 9, 8, 6, 14, 4, 2, 27, 7,  Райчо Даскалов  7, 1, 3, 6,  Сергей Румянцев  29,  Сергей Румянцев  27, 13, 17, 25, 10, 23, 2, 21, 19, 15, 5, 11, 8, 6,  Спортист  16, 9, 24, 4, 14, 12,  Станке Димитров  12, 9, 1, 5, 16, 4, 11, 24, 6,  Тимок  2,  Тимок  6, 4, 2,  Тодор Петров  6, 10, 15, 8, 13, 12,  Тодор Петров  7, 9,  Толбухин  13,  Толбухин  5, 1, 7, 8, 9, 15, 2, 4, 12, 2., УПИ  Vii-444 ,  Кв, 55  ,  Хан Аспарух  4, 2,  Хан Аспарух  17, 6, 8, 9, 21, 10,  Хан Аспарух  24, 12, 35, 23, 18, 25, 20, 27, 16, 31, 14,  Хан Крум  5, 9,  Христо Ботев  3,  Христо Ботев  11, 6,  Цанко Церковски  4, 12,  Цанко Церковски  7, 6, 10, 3, 2, 13, 11, 15, 12, 9, 5, 8,  Цар Калоян  25, 7, 6, 2, 4,  Цар Самуил  6, 3, 9,  Цар Самуил  27, 12, 14, 25, 16, 8,  Цар Симеон  27, 13, 53, 17, 24, 11, 26,  Цар Симеон  6, 2, 12, 7, 18, 10,  Шипка  11, 7, 15, 19, 1, 17, 13,    Център

На 28.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Гъмзово:   Александър Стамболийски  16, 18, 12, 20, 22, 1,  Асен Балкански  24, 40, 36, 44, 46, 19, 25, 42, 5, 9, 10, 14, 7, 11, 20, 3, 13, 30, 29, 8, 32, 34, 15, 16, 4, 28, 21, 38, 45, 27, 17,  Асен Балкански  30,  Борис Бенчев  3, 5, 10, 1, 8,  Борис Димитров  4, 2, 6,  Борис Попарданов  2,  Борис Попарданов  2, 1, 4,  Боян Чонос  7, 3, 26, 38, 9, 6, 23, 41, 4, 22, 1, 34, 43, 12, 13, 35, 5, 39, 40, 10, 21, 2, 24, 15, 36, 31,  Братя Миладинови  1, 5, 6, 2, 3,  Васил Коларов  6, 2, 5, 3, 4,  Васил Коларов  ,  Васил Левски  3,  Васил Левски  2, 9, 11, 3, 1, 7, 6, 4,  Вела Пеева  9, 7, 29, 4, 5,  Владимир Заимов  6, 10, 4, 2,  Владимир Заимов  5, 2, 7,  Гаврил Генов  20, 15,  Гаврил Генов  3,  Гео Милев  1,  Георги Бенковски  1, 10, 6, 4, 2,  Георги Димитров  25, 2, 35, 32, 36, 27,  Георги Димитров  23, 24, 21, 17, 20, 15, 26, 19, 22, 16, 18, 28,  Георги Димитров  10, 15, 9, 1, 13, 6, 26, 2, 14, 11, 12, 5, 8, 3, 7,  Георги Димитров  29, 35,  Гоце Делчев  1, 8, 6, 10, 13, 4,  Граф Игнатиев  1,  Граф Игнатиев  7, 5,  Иван Вазов  1, 7, 5,  Кирил И Методий  8, 6,  Ленин  6, 13, 10, 18,  Ленин  ,  Ленин  21, 42, 24, 37, 27, 26, 13, 17, 18, 39, 25, 31, 29, 16, 28, 30, 40, 22, 33, 23, 35, 11, 15, 19, 14, 36, 38,  Любен Каравелов  1,  Мадара  4,  Мико Нинов  17, 11, 6, 13, 1, 8, 5, 3,  Мико Нинов  19, 25, 21, 15, 10, 27, 17, 23,  Никола Й.Вапцаров  1,  Никола Й.Вапцаров  2, 1, 4, 3, 7, 5,  Никола Й.Вапцаров  8, 6, 14, 11, 16, 10, 3, 9,  Петко Д.Петков  1,  Петко Д.Петков  3, 5, 9, 8, 6, 14, 4, 2, 27, 7,  Райчо Даскалов  7, 1, 3, 6,  Сергей Румянцев  27, 13, 17, 25, 10, 23, 2, 21, 19, 15, 5, 11, 8, 6,  Сергей Румянцев  29,  Спортист  16, 9, 24, 4, 14, 12,  Станке Димитров  12, 9, 1, 5, 16, 4, 11, 24, 6,  Тимок  6, 4, 2,  Тимок  2,  Тодор Петров  7, 9,  Тодор Петров  6, 10, 15, 8, 13, 12,  Толбухин  13,  Толбухин  5, 1, 7, 8, 9, 15, 2, 4, 12, 2., УПИ  VII-444 ,  Кв, 55  ,  Хан Аспарух  17, 6, 8, 9, 21, 10,  Хан Аспарух  4, 2,  Хан Аспарух  24, 12, 35, 23, 18, 25, 20, 27, 16, 31, 14,  Хан Крум  5, 9,  Христо Ботев  11, 6,  Христо Ботев  3,  Цанко Церковски  4, 12,  Цанко Церковски  7, 6, 10, 3, 2, 13, 11, 15, 12, 9, 5, 8,  Цар Калоян  25, 7, 6, 2, 4,  Цар Самуил  6, 3, 9,  Цар Самуил  27, 12, 14, 25, 16, 8,  Цар Симеон  6, 2, 12, 7, 18, 10,  Цар Симеон  27, 13, 53, 17, 24, 11, 26,  Шипка  11, 7, 15, 19, 1, 17, 13,    Център

На 29.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Гъмзово:   Александър Стамболийски  16, 18, 12, 20, 22, 1,  Асен Балкански  30,  Асен Балкански  24, 40, 36, 44, 46, 19, 25, 42, 5, 9, 10, 14, 7, 11, 20, 3, 13, 30, 29, 8, 32, 34, 15, 16, 4, 28, 21, 38, 45, 27, 17,  Борис Бенчев  3, 5, 10, 1, 8,  Борис Димитров  4, 2, 6,  Борис Попарданов  2,  Борис Попарданов  2, 1, 4,  Боян Чонос  7, 3, 26, 38, 9, 6, 23, 41, 4, 22, 1, 34, 43, 12, 13, 35, 5, 39, 40, 10, 21, 2, 24, 15, 36, 31,  Братя Миладинови  1, 5, 6, 2, 3,  Васил Коларов  ,  Васил Коларов  6, 2, 5, 3, 4,  Васил Левски  3,  Васил Левски  2, 9, 11, 3, 1, 7, 6, 4,  Вела Пеева  9, 7, 29, 4, 5,  Владимир Заимов  6, 10, 4, 2,  Владимир Заимов  5, 2, 7,  Гаврил Генов  20, 15,  Гаврил Генов  3,  Гео Милев  1,  Георги Бенковски  1, 10, 6, 4, 2,  Георги Димитров  29, 35,  Георги Димитров  10, 15, 9, 1, 13, 6, 26, 2, 14, 11, 12, 5, 8, 3, 7,  Георги Димитров  25, 2, 35, 32, 36, 27,  Георги Димитров  23, 24, 21, 17, 20, 15, 26, 19, 22, 16, 18, 28,  Гоце Делчев  1, 8, 6, 10, 13, 4,  Граф Игнатиев  1,  Граф Игнатиев  7, 5,  Иван Вазов  1, 7, 5,  Кирил И Методий  8, 6,  Ленин  ,  Ленин  21, 42, 24, 37, 27, 26, 13, 17, 18, 39, 25, 31, 29, 16, 28, 30, 40, 22, 33, 23, 35, 11, 15, 19, 14, 36, 38,  Ленин  6, 13, 10, 18,  Любен Каравелов  1,  Мадара  4,  Мико Нинов  17, 11, 6, 13, 1, 8, 5, 3,  Мико Нинов  19, 25, 21, 15, 10, 27, 17, 23,  Никола Й.Вапцаров  1,  Никола Й.Вапцаров  2, 1, 4, 3, 7, 5,  Никола Й.Вапцаров  8, 6, 14, 11, 16, 10, 3, 9,  Петко Д.Петков  3, 5, 9, 8, 6, 14, 4, 2, 27, 7,  Петко Д.Петков  1,  Райчо Даскалов  7, 1, 3, 6,  Сергей Румянцев  29,  Сергей Румянцев  27, 13, 17, 25, 10, 23, 2, 21, 19, 15, 5, 11, 8, 6,  Спортист  16, 9, 24, 4, 14, 12,  Станке Димитров  12, 9, 1, 5, 16, 4, 11, 24, 6,  Тимок  6, 4, 2,  Тимок  2,  Тодор Петров  6, 10, 15, 8, 13, 12,  Тодор Петров  7, 9,  Толбухин  5, 1, 7, 8, 9, 15, 2, 4, 12, 2.,  Толбухин  13, УПИ  Vii-444 ,  Кв, 55  ,  Хан Аспарух  24, 12, 35, 23, 18, 25, 20, 27, 16, 31, 14,  Хан Аспарух  4, 2,  Хан Аспарух  17, 6, 8, 9, 21, 10,  Хан Крум  5, 9,  Христо Ботев  3,  Христо Ботев  11, 6,  Цанко Церковски  4, 12,  Цанко Церковски  7, 6, 10, 3, 2, 13, 11, 15, 12, 9, 5, 8,  Цар Калоян  25, 7, 6, 2, 4,  Цар Самуил  27, 12, 14, 25, 16, 8,  Цар Самуил  6, 3, 9,  Цар Симеон  27, 13, 53, 17, 24, 11, 26,  Цар Симеон  6, 2, 12, 7, 18, 10,  Шипка  11, 7, 15, 19, 1, 17, 13,    Център

На 30.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Гъмзово:   Александър Стамболийски  16, 18, 12, 20, 22, 1,  Асен Балкански  30,  Асен Балкански  24, 40, 36, 44, 46, 19, 25, 42, 5, 9, 10, 14, 7, 11, 20, 3, 13, 30, 29, 8, 32, 34, 15, 16, 4, 28, 21, 38, 45, 27, 17,  Борис Бенчев  3, 5, 10, 1, 8,  Борис Димитров  4, 2, 6,  Борис Попарданов  2,  Борис Попарданов  2, 1, 4,  Боян Чонос  7, 3, 26, 38, 9, 6, 23, 41, 4, 22, 1, 34, 43, 12, 13, 35, 5, 39, 40, 10, 21, 2, 24, 15, 36, 31,  Братя Миладинови  1, 5, 6, 2, 3,  Васил Коларов  ,  Васил Коларов  6, 2, 5, 3, 4,  Васил Левски  3,  Васил Левски  2, 9, 11, 3, 1, 7, 6, 4,  Вела Пеева  9, 7, 29, 4, 5,  Владимир Заимов  6, 10, 4, 2,  Владимир Заимов  5, 2, 7,  Гаврил Генов  20, 15,  Гаврил Генов  3,  Гео Милев  1,  Георги Бенковски  1, 10, 6, 4, 2,  Георги Димитров  25, 2, 35, 32, 36, 27,  Георги Димитров  23, 24, 21, 17, 20, 15, 26, 19, 22, 16, 18, 28,  Георги Димитров  29, 35,  Георги Димитров  10, 15, 9, 1, 13, 6, 26, 2, 14, 11, 12, 5, 8, 3, 7,  Гоце Делчев  1, 8, 6, 10, 13, 4,  Граф Игнатиев  7, 5,  Граф Игнатиев  1,  Иван Вазов  1, 7, 5,  Кирил И Методий  8, 6,  Ленин  21, 42, 24, 37, 27, 26, 13, 17, 18, 39, 25, 31, 29, 16, 28, 30, 40, 22, 33, 23, 35, 11, 15, 19, 14, 36, 38,  Ленин  6, 13, 10, 18,  Ленин  ,  Любен Каравелов  1,  Мадара  4,  Мико Нинов  17, 11, 6, 13, 1, 8, 5, 3,  Мико Нинов  19, 25, 21, 15, 10, 27, 17, 23,  Никола Й.Вапцаров  2, 1, 4, 3, 7, 5,  Никола Й.Вапцаров  1,  Никола Й.Вапцаров  8, 6, 14, 11, 16, 10, 3, 9,  Петко Д.Петков  3, 5, 9, 8, 6, 14, 4, 2, 27, 7,  Петко Д.Петков  1,  Райчо Даскалов  7, 1, 3, 6,  Сергей Румянцев  29,  Сергей Румянцев  27, 13, 17, 25, 10, 23, 2, 21, 19, 15, 5, 11, 8, 6,  Спортист  16, 9, 24, 4, 14, 12,  Станке Димитров  12, 9, 1, 5, 16, 4, 11, 24, 6,  Тимок  6, 4, 2,  Тимок  2,  Тодор Петров  6, 10, 15, 8, 13, 12,  Тодор Петров  7, 9,  Толбухин  5, 1, 7, 8, 9, 15, 2, 4, 12, 2.,  Толбухин  13, УПИ  Vii-444 ,  Кв, 55  ,  Хан Аспарух  17, 6, 8, 9, 21, 10,  Хан Аспарух  24, 12, 35, 23, 18, 25, 20, 27, 16, 31, 14,  Хан Аспарух  4, 2,  Хан Крум  5, 9,  Христо Ботев  3,  Христо Ботев  11, 6,  Цанко Церковски  4, 12,  Цанко Церковски  7, 6, 10, 3, 2, 13, 11, 15, 12, 9, 5, 8,  Цар Калоян  25, 7, 6, 2, 4,  Цар Самуил  27, 12, 14, 25, 16, 8,  Цар Самуил  6, 3, 9,  Цар Симеон  27, 13, 53, 17, 24, 11, 26,  Цар Симеон  6, 2, 12, 7, 18, 10,  Шипка  11, 7, 15, 19, 1, 17, 13,    Център

Община Видин  

На 28.10.2020 г. /09:31 - 16:00 Ч./ -  Бела Рада:   ПИ 111006

За Периода 26-30.10.2020 г. /09:01 - 15:16 Ч./ -  Видин:   10971.511.68 Зсз  ,  Александър Стамболийски  10, 101, 109, 115, 117, 119, 4, 6, №6, 113, 103, 3,  Безименна   ТП -101 С-Ски 2,  ТП -101 С-Ски 2,  Безименна   ТП -148 Бонония 11,  Безименна   ТП -78 Общежитие,  Бонония  24, 1 Ул Йоница Николов, 1 Ул.Йоница Николов №1, 1 Ул.Йоница Николов,  Васил Левски  4, Железничар, 6, 6 А, 2, 1,  Горазд  27, 37, 33, 30, 32, 37, 48, 29, 25, 35,  Железничарска  22 Железничар 1, 24, 1, 20, 22 1, 24 2, 22, Гараж, 21 1,  Западна Складова Зона  ,  Зсз  ,  Зсз Парцел 4-5104 Кв 583  ,  Искър  19, 21,  Княз Дондуков  47, 39, 41, 30, 24, 34, 37а, 45, 28, 43, 26, 32, Гараж,  ПИ 10971.506.50.5  ,  ПИ 10971.511.47 Зсз  ,  Свети Кирил  15 А, 2, 1, 7, 4, 11, 5, 11 А, 9 А, 3, 15, 2, 13, 4, 9,  Солун  2, 3 1, 3,  Стефан Еленков  8,  Тодор Велков  9, 9, 7,  Узунова  16, 7, 9, 32, 24, 10, 26а, 14, 11, 20, 26, 1, 1а, 18, 30, УПИ  V 5105 Кв 583  , УПИ  VI-319 Кв.17  ,  Химик  15, 15, 19,  Широка  Западна Складова Зона, Зап.Скл.Зона, 97, 99, 105

За Периода 26-30.10.2020 г. /09:02 - 15:16 Ч./ -  Видин:   Безименна   ТП -32 Вида 2,  ТП -82 Вида 3,  Вида  Базара,  Запад  4,  Ильо Войвода  39, 49, 50, 47, 42, 37, 38, 52, 40, 35, 36, 56, 45, 54, 43, 44, 48, 41, 55,  Крум Бъчваров  19, Търговски Обект, 15, 27, 14, 15,  Любен Каравелов  63,  Мизия  29, 21, 27б, 7, 19, 13, 23, 25, 11, 5, 33, 1, 27, 9,  Панония  58, 50, 56 А, 56а, 52, 58а, 54, 56б, 4, 58б, 56,  Райко Жинзифов  33, 23, 22, 19, 25, 9, 21, 27

На 26.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 27.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Бела Рада:   24-561 Кв 35  ,  Втора  24, 31, 25, 28, 26, 36, 23, 27, 29, 21,  Двадесет И Втора  9, 3, 24, 13,  Двадесет И Първа  10,  Двадесета  9, 8, 12, 2, 10, 11, 4, 7, 6,  Дванадесета  2, 15, 12, 8, 7,  Деветнадесета  4, 10, 12, 3,  Десета  9,  Осемнадесета  2, 8, 4, 3, 6, 7, 1,  Осма  10, 6,  Пета  10, 6, 2, 7, 8, 9, 11, 13,  Петнадесета  16,  Първа  35,  ТП -1 Бела Рада,  Седемнадесета  1., 4, 10, 17, 6,  Седма  35, 22,  Трета  12, 18, 14, 25, 28, 9, 4, 16, 10, 8, 11, 5, 19, 23, 22, 7, 26, 1, 24, 30,  Тринадесета  1, 29, 5, 2, 10, 8, 3, 16, 6, УПИ  XI-276 Кв.11  ,  Четвърта  28, 36, 11, 21, 17, 12, 19, 18, 34, 28 УПИ  XXVIII-563,  Кв.35, 10, 47, 5, 6, 16, 7, 25, 2, 13,  Четиринадесета  36, 38,  Шеста  2, 1, 8,  Шестнадесета  8

На 26.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 27.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Цар Симеоново:   4-39 Кв 6  ,  Втора  15, 33, 23, 9, 3, 6, 25, 19, 17, 1, 21, 5, УПИ  ХІІ-42 Кв.6, 11, 4,  ТП -1, 13, 35,  Пета  4, 11, 22, 6, 2, 20, 1, 14, 16, 18, 3,  Първа  25, 33, 22, 45, 98, 23, 30, 94, 14, 69, 17, 32, 62, 61, 41, 86, 1, 80, 49, 43, 42, 24, 7, 26, 90, 67, 74, 8, 10, 19, 54, 35, 84, 36, 11, 63, 11а, 5, 76, 15, 60, 51, 55, 72, 78, 47, 20, 92, 66, 2, 16, 40, 65, 64, 3, 58, 27, 46, 48, 44, 34, 12, 100, 70, 18, 28, 38, 56, 57, 68, 9, 82, 31,  Седма  3, 1,  Трета  8, 2, 4, 18, 10, 12, 6, 9, 3, 5,  Четвърта  26, 7, , , 16, 17, 36, 3, 22, 34, 44, 32, 5, 2, 20, 9, 10, 4, 24, 24., 1, 30, 8, 11, 15,  Шеста  7, 12, 16, 14, 10, 8, 18, 4, 1, 5

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Ботево,  Общ. Видин:   VIII-74 . Кв.8  ,  В Сервитута На Дунавска Дига  ,  Втора  35, 11, 28, 25, 8, 17, 4, 21, 37, 5, 24, 17a, 30, 9, 14, 20, 29, 26, 19, 27, 22, 7, 3, 33, 39, 1, 12, 31, 10, 16,  Пета  4, 3, 5, 1,  Първа  19, 7, 3, 5, 33, 17, 29, 27, 13, 25, 4, 11, 9, 1,  ТП -1 Ботево, 21, 152, 41, 15,  Трета  7, 13, 10, 9, 8, 15, 5, 12, 3, 11, 17,  Четвърта  3, 1, 4, 6, 2, 7,  Шеста  4

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Цар Симеоново:   4-39 Кв 6  ,  Втора  15, 33, 23, 9, 3, 6, 25, 19, 17, 1, 21, 5, , УПИ  ХІІ-42 Кв.6, 11, 4,  ТП -1, 13, 35,  Пета  4, 11, 22, 6, 2, 20, 1, 14, 16, 18, 3,  Първа  25, 33, 22, 45, 98, 23, 30, 94, 14, 69, 17, 32, 62, 61, 41, 86, 1, 80, 49, 43, 42, 24, 7, 26, 90, 67, 74, 8, 10, 19, 54, 35, 84, 36, 11, 63, 11а, 5, 76, 15, 60, 51, 55, 72, 78, 47, 20, 92, 66, 2, 16, 40, 65, 64, 3, 58, 27, 46, 48, 44, 34, 12, 100, 70, 18, 28, 38, 56, 57, 68, 9, 82, 31, 39,  Седма  3, 1,  Трета  8, 2, 4, 18, 10, 12, 6, 9, 3, 5,  Четвърта  26, 7,  16, 17, 36, 3, 22, 34, 44, 32, 5, 2, 20, 9, 10, 4, 24, 24., 1, 30, 8, 11, 15,  Шеста  7, 12, 16, 14, 10, 8, 18, 4, 1, 5

На 27.10.2020 г. /08:01 - 10:00 Ч.; 08:01 - 16:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Градец,  Общ. Видин:   Първа  208, УПИ  I-7 Кв.401

На 27.10.2020 г. /08:01 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Генерал Мариново:   Втора  7, 1, 2, 3, 8, 17, 4,  Дванадесета  8, 7, 3, 1, 4, 6, 5, 2,  Девета  9, 15, 2, 11, 7, 6, 3, 5, 8,  Десета  5, 3,  Имот № 024004 Екатте 14698  ,  Осма  4, 1, 2,  Пета  21,  Първа  14, 1, 144, 20, 9, 6, 23, 17, 16, 19, 8, 46,  ТП -2 Г.Мариново, 35, 33, 37, 25, 29, 24, 15, 12, 26, 10, 31, 21, 18, 27, 34, 59, 26, 55, 36, 32, 38, 61, Ретранслатор, 53, 45,  ТП -1 Г.Мариново, 28, 47, 6, 57, 40, 30, 63, 29, 51, 44, 42, 50,  Седма  1, 3,  Трета  25, 26, 28, 32, 2, 7, 24, 30, 1, 10, 3, 16, 22, 5, 18, 20, 14,  Тринадесета  6,  Четвърта  6, 4,  Шеста  7, 2, 8, 12, 14, 6, 10, 1, 4,    ПИ57 Кв.3

На 27.10.2020 г. /08:01 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Долни Бошняк:   Втора  5, 2,  Девета  3,  Осма  2,  Първа  36, 18, 43, 66, 57, 45, 70, 4, 10, 16, 48, 56, 44, 15, 29, 17, 47, 51, 28, 68,  ТП -1 Долен Бошняк, 30, 9,  Седма  4, 3, 5, 10,  Трета  3,  Тринадесета  1,  Шеста  6

На 27.10.2020 г. /08:01 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Дружба:   Втора  4, 9, 1, 3, 32, 28, 30,  Двадесет И Втора  5, 3, 1, 1, 2, 3, 5,  Двадесет И Пета  2,  Двадесет И Първа  7, 5, 4, 1, 2, 3,  Двадесет И Трета  6, 7, 4, 6, 3,  Двадесет И Четвърта  2,  Двадесет И Шеста  2,  Двадесета  1, 5, 2,  Дванадесета  6, 2, 10, 8, 3,  Девета  3, 4,  Деветнадесета  4, 6, 2, 1, 3,  Десета  3, 7,  Единадесета  4, 3, 1,  Осемнадесета  4, 2, 1, 6.,  Осма  32, 5, 8, 3, 6, 10, 18, 16, 28, 30, 18,  Пета  2, 4, 1, 5, 3, 6, 8, 10, 7,  Петнадесета  8, 10, 2, 4, 6,  Първа  21, 3, 28  ТП -2 Дружба, 26, 17, 14, 4, 16, 23, 24, 25, 10, 13, 9, 18, 7, 1, 12, 6, 22, 20, 11, 2, 15, 8, Извън Регулация, 31, 52, 60, 30, 2, 29, 35, 16, 38, 59, 51, 40, 21, 11, 53, 51  ТП -1 Дружба, 62, 46, 48, 42, 61, 32, 44, 47, 28  ТП -1 Дружба, 10, 58, 57, 54, 55, 39, 50, 41, 33, 28, 67,  Седма  5, 4, 2, 10, 12, 1, 6, 8,  Трета  4, 7, 10, 14, 12, 6, 3, 17, 19,  Тринадесета  9, 10, 7, 4, 11, 8, 3, 16, 6, 1, 2, 12, 18, 14, 9, 7, 5,  Четиринадесета  3, 1, 2,  Шеста  7, 1, 5, 3,  Шестнадесета  1, 4, 2,    ПИ 009002

На 27.10.2020 г. /08:01 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Каленик,  Общ. Видин:   Втора  32, 6, 13, 30, 4, 11, 15, 4, 27, 29, 21, 33, 23, 39, 40, 42,  Двадесета  15,  Дванадесета  1,  Девета  2, 3, 13,  Деветнадесета  7, 1,  Десета  4, 3, 2, 15,  Единадесета  11, 3, 7,  Осемнадесета  1,  Пета  1, 2, 7, 32,  Петнадесета  3, 13, 7, 1, 2,  ПИ 102011  ,  Първа  31, 11, 35, 60, 15, 33, 7, 13,  ТП -2 Каленик, 16, 2, 11 А, 29,  ТП -1 Каленик, 67, 36, 66, 73, 58, 44, 53, 37, 31, 32, 49, 61, 38, 41, 63, 52, 60, 6,  Седемнадесета  4,  Седма  1,  Трета  25, 17, 18, 19, 9, 11, 13, 15,  Тринадесета  2, 1,  Четвърта  19, 14, 11, 13, 3, 12,  Четиринадесета  1, 7, 2, 3, 1,  Шеста  3, 2,  Шестнадесета  2

На 27.10.2020 г. /08:01 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Новоселци:   I - 37, Кв.101  ,  Втора  31, 6, 10, 8, 56, 7, 18, 4, 29, 16, 2, 5, 33, 15, 9, 9,  Двадесет И Втора  11, 17, 25, 27, 29, 19, 9, 15, 6, 10, 8, 4, 3, 50, 10, 14, 17,  Двадесет И Пета  22, 3, 9, 11, 14, 18, 12, 5, 7, 20,  Двадесет И Първа  20а, 21, 30, 20, 14, 12а, 1, 2, 4, 22, 29, 40, 9, 3, 26, 25, 48, 51, 30, 37, 4, 49, 58, 5, 62, 66, 61, 39, 64, 3, 53, 35, 31, 42, 27, 71, 9, 47,  Двадесет И Трета  34, 22, 39, 32, 20, 17, 15, 7, 19, 23, 2, 25, 37, 35, 36, 28, 5, 8, 46, 16, 26, 4, 27, 21, 30, 40, 3, 13, 6, 38, 24, 10, 8, 12, 6, 5, 13,  Двадесет И Четвърта  20, 18, 3, 6, 3, 12, 11,  Двадесет И Шеста  12,  Двадесета  40, 1, 2,  Дванадесета  3, 34., 10, 36, 26, 7, 5, 12, 28, 9, 6, 11, 13, 50, 39, 17, 19, 30, 2, 32, 35, 15, 20, 19., 42, 38, 36, 42, 41,  Девета  1, 14, 8, 6, 4, 22, 10, 16, 2, 7,  Деветнадесета  2, 1, 4, 3,  Десета  3, 10, 4, 5, 1, 2, 7, 8,  Единадесета  47, 49, 5,  Осемнадесета  11, 12, 5, 3, 18, 8, 22, 16, 1, 9, 20, 14, 24, 15,  Осма  2, 18, 9, 35, 21, 11, 1, 10., 8, 14, 3, 5, 16., 20., 6, 33., 4, 83, 15, 25, 12, 23, 73, 71, 22, 74, 72, 69, 47, 54, 50, 21, 64, 58, 66, 70, 68, 24, 2, 36, 55, 12, 67, 49, 57, 80, 65, 52, 10, 23, 60, 26,  Поземлен Имот 52283, 420, 38  ,  Пета  6,  Петдесета  8, 6,  Петнадесета  13, 29, 12, 19, 33, 17,  ПИ 338  ,  Първа  1, 58a, 58б, 1, 4, 5, 56, 32, 46, 76, 14, 58, 10, 45, 7,  ТП  М ТП  -3 Новоселци-Извод, 28, 78, 26, 2, 8, 18, 52, 40, 19, 42, 20, 9, 21, 30, 54, 6, 79, 3, 12,  ТП -1 Новоселци, 6, 86, 104, 47, 25,  ТП -2 Новоселци, 56, 62, 59, 55, 35, 24, 69, 36, 30, 65, 92, 3, 65., 102, 64, 40, 49, 82, 88, 61, 67, 84, 94, 7, 81, 68, 73, 39, 71, 22, 77, 66, 37, 23, 41, 75, 72, 106, 63, 1, 60,  Път 14  ,  Седемнадесета  16, 19, 12, 12а, 20, 13, 5, 11, 15, 3, 14, 6, 9, 1, 7, 25, 4,  Седма  9, 3б,  Трета  17, 9, 10, 2, 12, 14, 19, 13, 6, 47, 8, 4,  Тридесет и Втора  13, 7, 10, 11, 9, 8, 2, 4,  Тридесет И Пета  1, 10,  Тридесет И Първа  1, 25, 6, 3, 4, 2,  Тридесет и Трета  36, 42, 28, 34, 40, 50, 6, 44, 14, 46, 38,  Тридесета  16,  Тринадесета  2, 6, 16, 9,  Ул. Осма 52283, 510, 338  Ул. Първа До Площада  ,  Четвърта  13, 5, 35, 3, 15, 2, 11, 17, 7, 4, 8, 19, 23, 10, 6, 12,  Четиридесет И Седма  8, 3, 12, 7, 1, 15, 19, 4, 17, 16, 18, 20, 5, 6, 11, 2, 22,  Четиридесет И Четвърта  3,  Четиридесета  13,  Четиринадесета  4, 9, 8, 6, 15, 22, 20, 17, 1, 5, 3, 4,  Шеста  8, 6, 4, 1, 40, 17, 16, 19, 2, 13, 7, 11, 3, 9, 10, 15, 34, 14, 12, 18, 10, 12, 8, 16,  Шестнадесета  10

На 27.10.2020 г. /08:01 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Пешаково:   Втора  8, 14, 20, 12, 2, 4, 13, 11, 6, 5, 28, 3, 9, 10,  Дванадесета  3, 2, 1,  Десета  2,  Единадесета  6, 12, 4, 1, 2,  Осма  5,  Пета  3, 1,  Първа  8, 23, 28, 4, 50, 53, 37, 13, 58, 10, 25, 51, 35, 15, 60, 27, 7,  ТП -1 Пешаково, 38, 44, 34, 47, 9, 39, 32, 42, 1, 2, 57, 19, 36, 46,  Седма  6, 8, 10,  Трета  5, 6, 9,  Тринадесета  13, 6, 10, 11, 1, 8, 5, 7,  Четвърта  2,  Шеста  5

На 27.10.2020 г. /08:01 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Рупци,  Общ. Видин:   020059  ,  Ii-182  21,  Втора  6, 1, 5, 4, 20, 27, 3,  Двадесет И Първа  25, 2,  Двадесета  6, 8, 5, 2, 9, 1, 4,  Дванадесета  7, 5, 1, 2, 6, 3, 9,  Девета  1, 8, 4, 3,  Деветнадесета  9, 5, 7,  Десета  2, 7, 5, 2 А,  Единадесета  8, 1,  Осемнадесета  3, 8, 5,  Осма  13, 19, 23, 9 Б, 25, 15, 4, 21, 17, 11, 29, 27, 1, 10, 3,  Пета  1,  Петнадесета  1, 7, 2, 3,  Първа  46, 49, 14, 3, 12, 24, 1, 9, 57, 3а, 53, 11, 13, 8, 63, 60, 64, 32, 42, 55, 41, 37, 27, 68, 6, 4, 45, 34, 5а, 16, 26, 29, 62, 58, 18, 33, 7, 17, 35, 20, 79, 38, 5, 23, 44, 66, 30  ТП -1 Рубци, 54, 22, 25, 19, 56, 30, 40, 43, 50, 51, 52, Извън Регулация,  С.Рупци  ,  Седемнадесета  4, 8, 2, 1, 5, 3,  Седма  2,  Трета  Извън Регулация, 7, 1  ТП -1 Рубци, 1, Извън Регулация,  Тринадесета  4, 2, 6, 3,  Четвърта  1, 5, 4, 12, 3,  Четиринадесета  7, 8, 6, 10, 9, 2, 12, 1, 11, 3,  Шеста  21, 19, 8, 17, 7, 15, 5, 3, 4,  Шестнадесета  2, 3, 1

На 28.10.2020 г. /09:31 - 10:30 Ч.; 09:31 - 16:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Новоселци:   До ТП   ТП  Сметище  Трета

На 28.10.2020 г. /09:31 - 10:30 Ч.; 09:31 - 16:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Слана Бара:   № 34 Кв 13  ,  Втора  7, 1, 20, 5, 7, 8, 3, 5,  Двадесет И Втора  45, 3,  Двадесет И Пета  4, 2,  Двадесет И Първа  2, 9, 4, 3, 2, 1, 7,  Двадесет И Седма  5, 4, 18, 6, 16, 14, 8, 2, 12, 10, 11,  Двадесет И Трета  5, 2, 3, 1,  Двадесет И Четвърта  4, 6, 6, 3, 4, 1, 14, 2,  Двадесет И Шеста  6, 9, 3,  Двадесета  1, 15, 8, 3, 2, 7, 5, 11, 15, 12, 6, 11а, 17, 2, 8, 9,  Дванадесета  2, 5, 7, 4, 3, 1,  Девета  1,  Деветнадесета  19, 2, 21, 9, 18, 13, 10, 8, 17, 6, 14, 15, 137, 4, 7, 3, 11, 19,  Десета  17, 2, 15, 9, 1, 11, 3, 2 Сграда В Стопански Двор, 13, 5, 7,  Единадесета  5, 6, 3, 2,  Извън Регулация № На Имото 020054  ,  Осемнадесета  8, 6, 5, 10,  Осма  1, 3, 1, 2, 17, 10, 21, 15, 9, 7, 8, 11, 25а, 13, 3, 23, 19, 6, 27, 25,  Парцел 2  Кв 4  ,  Парцел 6 Кв 6  ,  Пета  12, 8, 7, 9, 3, 14, 10, 9а, 6, 12, 4, 24,  Петнадесета  4, 7, 13, 9, 2, 11а, 15, 6, 11, 12, 3, 18, 14,  Първа  4, 7, 3, 8, 10, 1  ТП -1 Слана Бара, 24, 5, 21, 46, 1, 2б, 9, 6, 15, 2а, 2, ПИ 000075, 9, 29, 56, 38, 24, 22, 21, 37, 12, 46, 32, 48, 35, 13, 58, 15, 44, 41, 39, 19, 28, 18а  ТП -2 Слана Бара, 11, 23, 34, 16, 50, 30, 25, 54, 18, 40, 42, 17, 33, 27, 36, 60, 26, 6, 9, 20, 52, 31,  Седемнадесета  6, 8, 3, 7, 5, 1,  Седма  4, 1, 2,  Трета  6, 2, 8, 17, 3, 4, 13  ТП -1 Слана Бара, 1, 5, 14, 31, 22, 14, 29, 27, 49, 5, 3, 16, 19, 11, 25, 1а  ТП -2 Слана Бара, 23, 17, 12, 20, 18, 21, 24, 15, 9, 33, 26, 7, 55,  Тринадесета  8, 22, 3, 4, 5, 20, 1, 15, 9, 13, 12, 2, 11, 10, 7, 2, 17, 11, УПИ  21 - 248 - Кв 35  ,  Четвърта  16, 12, 10, 1, 5, 14, 9, 11, 7, 6,  Четиринадесета  14, 7, 18, 1, 6, 3, 4, 8, 9, 3, 16, 2, 4,  Шеста  10, 7, 8, 9, 5, 4, 1, 2, 11, 13, 3,  Шестнадесета  5а, 1, 5, 7, 4, 6, 2, 20, 12, 10, 7, 22, 5, 19, 11, 26, 18, 24, 9, 14, 8

На 28.10.2020 г. /09:31 - 10:30 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Бела Рада:   24-561 Кв 35  ,  Втора  24, 31, 25, 28, 26, 36, 23, 27, 29, 21, 53, 59, 45, 16, 37, 39, 43, 36, 44, 25, 92, 27, 52, 23, 49, 50, 40, 69, 61, 55, 63, 13, 8, 3, 9, 1, 22, 18, 14, 11, 20, 15, 5,  Двадесет И Втора  9, 3, 24, 13,  Двадесет И Пета  17,  Двадесет И Първа  10,  Двадесет И Трета  2, 1, 3,  Двадесет И Четвърта  5, 4, 2,  Двадесета  9, 8, 12, 2, 10, 11, 4, 7, 6,  Дванадесета  2, 15, 12, 8, 7, 6, 17, 14, 13, 21, 18, 12, 11, 27, 20, 16, 4, 1, 8, 15, 19, 6,  Девета  14, 3, 1, 18, 13, 12, 2, 5, 11, 8, 9, 6, 4, 7, 19,  Деветнадесета  4, 10, 12, 3, 5,  Десета  9, 2, 4, 1, 6,  Единадесета  10, 4, 5, 7, 2, 34, 9, 11, 8, 3, 1,  Осемнадесета  2, 8, 4, 3, 6, 7, 1,  Осма  10, 6, 4, 6, 13, 2, 11, 3, 7, 15,  Пета  10, 6, 2, 7, 8, 9, 11, 13, 1, 12, 3,  Петнадесета  16, 10, 3, 2, 4, 7, 5, 1,  Площада  ,  Първа  35,  ТП -1 Бела Рада, 23, 7, 16, 15, 10, 2,  ТП -3 Бела Рада, 14, 11, 1, 42, 44, 17, 26, 35, 34, 19, 13, 30, 28, 33, 31, 41, 39, 29, 3, 32, 14а, 24, 36,  ТП -2 Бела Рада,  Седемнадесета  1., 4, 10, 17, 6,  Седма  35, 22, 24, 30, 20, 29, 22, 19, 31, 23, 9, 2, 28, 4, 16, 12, 18, 15, 11, 26, 7, 10, 27, 25, 21, 33, 17, 13, 3,  Трета  12, 18, 14, 25, 28, 9, 4, 16, 10, 8, 11, 5, 19, 23, 22, 7, 26, 1, 24, 30, 2, 4,  Тринадесета  1, 29, 5, 2, 10, 8, 3, 16, 6, 46, 56, 18, 34, 27, 60, 30, 13, 17, 29, 19, 23, 21, 9, 36, 58, 40, 62, 42, 33, 38, 15, 66,  Ул.Втора  , УПИ  I-71 Кв.208 Имот 208071  , УПИ  XI-276 Кв.11  ,  Четвърта  28, 36, 11, 21, 17, 12, 19, 18, 34, 28, УПИ  XXVIII-563,  Кв.35, 10, 47, 5, 6, 16, 7, 25, 2, 13, 5, 19, 21, 18,  Четиринадесета  36, 38, 12, 14, 8, 3, 1, 23, 10, 9,  Шеста  2, 1, 8, 8, 24, 22, 1, 9, 5, 7, 3, 6, 8, 16, 10, 11,  Шестнадесета  8,    ПИ 111006

На 28.10.2020 г. /09:31 - 10:30 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Войница:   |||-79 Кв.15  ,  Втора  7, 6, 8, 3, 70, 9, 1, 10, 4, 2, 72, 12,  Девети Септември  34, 16, 41, 33, 31, 78, 12, 11, 67, 3, 76, 55, 59, 27, 50, 9, 51, 54, 17, 60, 63, 72, 24, 70, 37, 8, 58, 64, 7, 80, 38, 4, 14, 35, 42, 65, 6, 47, 32, 13, 44, 22, 18, 30, 19, 71, 74, 73, 26, 53, 43, 68, 29, 75, 39, 48, 49, 56, 61, 15, 46, 66, 1, 36,  Пета  1,  Първа  10, 8, 12, 3, 36, 4, 6, 2,  ТП -1 Войница,  Седма  5, 3, 2,  Трета  6, 8, 2, 10, 5, 1, 20,  Четвърта  2, 1,  Шеста  15, 1, 12, 9, 11, 7, 5, 4, 2, 6, 13,  Яташка  16, 2, 18, 5, 3, 20, 9, 13, 6, 10, 22, 4, 7, 14

На 29.10.2020 г. /08:31 - 12:00 Ч./ -  Видин:   Батальонна  8 1, 1, 4, 2, 6 2, 1 А, 3,  Васил Петлешков  5 4, 19, 21, 1, 15,  ТП -95 Петлешков, 7, 3 3, 2, 4,  Гео Милев  6, 5, 7, 26,  Дъбравка  6, 10, 8, 5, 3, 12,  Стефан Тодоров  5, 9, 1, 2, 3,  Христо Ботев  99, 93а, 97 А, 97,  Цар Симеон Велики  131, 133

На 29.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Бела Рада:   24-561 Кв 35  ,  Втора  24, 31, 25, 28, 26, 36, 23, 27, 29, 21,  Втора  13, 8, 3, 9, 1, 22, 18, 14, 11, 20, 15, 5,  Двадесет И Втора  9, 3, 24, 13,  Двадесет И Първа  10,  Двадесета  9, 8, 12, 2, 10, 11, 4, 7, 6,  Дванадесета  17, 14, 13, 21, 18, 12, 11, 27, 20, 16, 4, 1, 8, 15, 19, 6,  Дванадесета  2, 15, 12, 8, 7,  Девета  14, 3, 1, 18, 13, 12, 2, 5, 11, 8, 9, 6, 4, 7, 19,  Деветнадесета  5,  Деветнадесета  4, 10, 12, 3,  Десета  9,  Десета  2, 4, 1, 6,  Единадесета  10, 4, 5, 7, 2, 34, 9, 11, 8, 3, 1,  Осемнадесета  2, 8, 4, 3, 6, 7, 1,  Осма  4, 6, 13, 2, 11, 3, 7, 15,  Осма  10, 6,  Пета  10, 6, 2, 7, 8, 9, 11, 13,  Пета  1, 12, 3,  Петнадесета  16,  Петнадесета  10, 3, 2, 4, 7, 5, 1,  Площада  ,  Първа   ТП -2 Бела Рада,  Първа  35,  ТП -1 Бела Рада,  Седемнадесета  1., 4, 10, 17, 6,  Седма  24, 30, 20, 29, 22, 19, 31, 23, 9, 2, 28, 4, 16, 12, 18, 15, 11, 26, 7, 10, 27, 25, 21, 33, 17, 13, 3,  Седма  35, 22,  Трета  2, 4,  Трета  12, 18, 14, 25, 28, 9, 4, 16, 10, 8, 11, 5, 19, 23, 22, 7, 26, 1, 24, 30,  Тринадесета  1, 29, 5, 2, 10, 8, 3, 16, 6,  Тринадесета  46, 56, 18, 34, 27, 60, 30, 13, 17, 29, 19, 23, 21, 9, 36, 58, 40, 62, 42, 33, 38, 15, 66, УПИ  XI-276 Кв.11  ,  Четвърта  19, 21, 18,  Четвърта  28, 36, 11, 21, 17, 12, 19, 18, 34, 28 УПИ  XXVIII-563,  Кв.35, 10, 47, 5, 6, 16, 7, 25, 2, 13,  Четиринадесета  36, 38,  Четиринадесета  8, 3, 1, 23, 10, 9,  Шеста  24, 22, 1, 9, 5, 7, 3, 6, 8, 16, 10, 11,  Шеста  2, 1, 8,  Шестнадесета  8

На 29.10.2020 г. /12:31 - 16:00 Ч./ -  Видин:   Цар Иван Асен II  3

На 30.10.2020 г. /08:31 - 12:00 Ч./ -  Видин:   Безименна   ТП -21 Граничар,  Васил Левски  8, 3, 8, 3 8, 8 Гараж,  Драган Цанков  2, 4,  Екзарх Антим I  3, 5, 1,  Екзарх Йосиф I  15, 15, 13, 13,  Иван Вазов  2, 5, 6, 9,  Княз Дондуков  22 Граничар,  Митрополит Кирил  1

На 30.10.2020 г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Бела Рада:   24-561 Кв 35  ,  Втора  24, 31, 25, 28, 26, 36, 23, 27, 29, 21,  Втора  13, 8, 3, 9, 1, 22, 18, 14, 11, 20, 15, 5,  Двадесет И Втора  9, 3, 24, 13,  Двадесет И Първа  10,  Двадесета  9, 8, 12, 2, 10, 11, 4, 7, 6,  Дванадесета  17, 14, 13, 21, 18, 12, 11, 27, 20, 16, 4, 1, 8, 15, 19, 6,  Дванадесета  2, 15, 12, 8, 7,  Девета  14, 3, 1, 18, 13, 12, 2, 5, 11, 8, 9, 6, 4, 7, 19,  Деветнадесета  4, 10, 12, 3,  Деветнадесета  5,  Десета  2, 4, 1, 6,  Десета  9,  Единадесета  10, 4, 5, 7, 2, 34, 9, 11, 8, 3, 1,  Осемнадесета  2, 8, 4, 3, 6, 7, 1,  Осма  10, 6,  Осма  4, 6, 13, 2, 11, 3, 7, 15,  Пета  1, 12, 3,  Пета  10, 6, 2, 7, 8, 9, 11, 13,  Петнадесета  10, 3, 2, 4, 7, 5, 1,  Петнадесета  16,  Площада  ,  Първа  35,  ТП -1 Бела Рада,  Първа   ТП -2 Бела Рада,  Седемнадесета  1., 4, 10, 17, 6,  Седма  35, 22,  Седма  24, 30, 20, 29, 22, 19, 31, 23, 9, 2, 28, 4, 16, 12, 18, 15, 11, 26, 7, 10, 27, 25, 21, 33, 17, 13, 3,  Трета  12, 18, 14, 25, 28, 9, 4, 16, 10, 8, 11, 5, 19, 23, 22, 7, 26, 1, 24, 30,  Трета  2, 4,  Тринадесета  46, 56, 18, 34, 27, 60, 30, 13, 17, 29, 19, 23, 21, 9, 36, 58, 40, 62, 42, 33, 38, 15, 66,  Тринадесета  1, 29, 5, 2, 10, 8, 3, 16, 6, УПИ  XI-276 Кв.11  ,  Четвърта  19, 21, 18,  Четвърта  28, 36, 11, 21, 17, 12, 19, 18, 34, 28, УПИ  XXVIII-563,  Кв.35, 10, 47, 5, 6, 16, 7, 25, 2, 13,  Четиринадесета  36, 38,  Четиринадесета  8, 3, 1, 23, 10, 9,  Шеста  2, 1, 8,  Шеста  24, 22, 1, 9, 5, 7, 3, 6, 8, 16, 10, 11,  Шестнадесета  8

На 30.10.2020 г. /12:31 - 16:30 Ч./ -  Видин:   Бдин  1,  Бдинци  2, 1, 2, 1, Касета,  Безименна   ТП -16 Парова,  ТП -12 Театъра,  ТП -12 Театъра,  Градинска  2, 11, 1а, 4, 7, 2, 5, 3, 6, 1,  Дунавска  2, 2,  Рибарска  10, 9, 12, 7, 5, 8, 6, 1, 3,  Цар Александър II  2, 3

Община Грамада  

На 29.10.2020 г. /09:01 - 12:00 Ч./ -  Грамада:   Ангел Мишев  ТП   ТП  8,  Безименна  3,    ПИ 199075

Община Димово  

На 26.10.2020 г. /13:30 - 16:30 Ч./ -  Бела:   I Кв.64  ,  Втора  3, 8, 31, 19, 5, 13, 27, 21, 24, 29, 38, 23, 6, 30, 12, 32, 10, 7, 9, 28, 25, 22,  Двадесет И Втора  1, 2, 5, 7,  Двадесет И Девета  3, 4,  Двадесет И Осма  5,  Двадесет И Пета  9, 8, 2, 7, 1,  Двадесет И Първа  12, 14,  Двадесет И Седма  2, 3, 4,  Двадесет И Трета  2,  Двадесет И Четвърта  2, 6, 4,  Двадесет И Шеста  2,  Двадесета  2, 4,  Дванадесета  6, 4,  Десета  1, 9, 3, 7,  Единадесета  1, 12, 2,  Осемнадесета  1, 6, 4,  Пета  1, 11, 9, 3, 13,  Петнадесета  6, 3, 1,  Първа  8, 28, 32, 37, 42, 22, 60, 12, 36, 16, 46, 20, 10, 56, 48, 14, 58, 51, 1, 15, 9, 52, 43, 7, 62, 66, 5, 54, 47, 44, 45, 6, 23, 29, 18, 19, 25, 34, 28, 4,  Трета  23, 21, 29, 27, 10, 16, 5, 4, 35, 7, 31, 37, 2, 19,  Тридесет И Втора  3, 5, 9, 6, 7, 1,  Тридесет И Пета  5, 3, 3, 8, 1,  Тридесет И Първа  9, 5, 1, 2, 3,  Тридесет И Трета  1, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 8, 4, 5,  Тридесет И Четвърта  6, 4, 6,  Тридесет И Шеста  5, 3, 8, 2, 1, 4,  Тридесета  8, 5, 4, 3,  Тринадесета  7, 5, 4,  Четвърта  8, 4, 3,  Четиринадесета  5, 8, 7, 3,  Шеста  2, 7, 1,  Шестнадесета  10, 4, 6, 8

На 26.10.2020 г. /13:30 - 16:30 Ч./ -  Димово,  Общ. Димово:   000148  ,  Vііі-38  ,  Александър Димитров  2, 3, 1, 6,  Александър Стамболийски  3, 92, 59, 55, 86, 94, 61, 84, 53, 90, 96, 65, 100, 51, 102, 57, 82, 63, 88, 98, 39, 50, 17, 72, 80, 19, 76, 54, 46, 37, 29, 35, 23, 25, 52, 70, 60, 68, 66а, 58, 49, 48, 74, 45, 47, 64, 78, 66, 56, 21, 27, 62, 41, 43, 26, 18, 15, 20, 11, 42, 5, 4, 14, 9, 13, 32, 24, 6, 8, 12, 2, 40, 36, 22, 28, 3, 16, 38, 30, 10, 7, 44, 34,  Безименна  1, Изход За Рабиша,  Белоградчик  4, 6, 2, 8,  Боян Чонос  1, 5, 14, 12, 3, 6, 10, 1, 2, 8,  Бързица  8, 6, 4, 1, 14, 10, 2, 12,  Васил Коларов  20, 8, 1, 2, 5, 12, 3, 10, 25, 12, 24, 9, 20, 15, 28, 19, 16, 11, 22, 14, 30, 13, 17, 1, 7,  Васил Левски  4, 3, 1, 2, 5,  Георги Димитров  135, 129, 119, 133, 131, 137, 127, 125, 121, 120, 119, 42, 62, 70, 94, 50, 100, 72, 108, 092, 44, 96, 98, 56, 86, 17, 80, 46, 116, 112, 84, 104, 82, 92, 66, 124, 102, 48, 78, 68, 54, 110, 106, 114, 90, 121, 52, 130, 118, 64, 60, 122, 88, 3, 29, 105, 5, 33, 99, 87, 2, 85, 71, 107, 21, 14, 36 А, 93, 79, 18, 37, 17, 34, 115, 59, 13, 40, 61, 119, 27, 64, 8, 91, 32, 57, 55, 63, 4, 109, 39, 1, 51, 36, 19, 11, 9, 22, 97, 31, 12, 23, 20, 24, 35, 87а, 43, 101, 75, 65, 41, 47, 53, 117, 10, 113, 89, 30, 197, 95, 103, 49, 7, 6, 83, 25, 77, 16, 26, 81, 73, 110, 67, 137, 139,  Георги Кирков  4, 2, 5, 1, 13, 15, 26, 17а, 19, 17 А, 5, 18, 7, 8, 16, 11, 24, 22, 6, 12, 20, 10, 14, 13,  Дванадесетте  13, 22, 23, 21, 25, 19, 17, 18, 15, 24, 11, 2, 12, 3, 9, 1, 14, 6, 7, 4,  Девети Септември  2, 7а, 7, 17, 23, 15, 21, 11, 25, 31, 33, 51, 10, 49, 37, 41, 29, 39, 43, 45, 35, 7, 8, 14, 6,  Димитър Благоев  7, 56, 49, 46, 47, 48, 42, 51, 58, 60, 50, 52, 62, 61, 44, 54, 53, 45, 59, 40, 43, 55, 57, 41, 37, 35, 30, 36, 36 Б, 39, 38, 32, 34, 33, 90, 22, 8, 20, 7, 15, 3, 25, 13, 18, 11, 21, 19, 14, 29, 17, 24, 6, 12, 1, 26, 5, 4, 28, 31, 9, 2, 16,  Еленко Богданов  5, 1, 3, 2, 5, 9, 7,  Живко Иванов  7, 1, 3, 11,  Ивайло  1, 3, 7, 5, 2, 11, 9,  Илия Доцински  1, 2,  Йорданка Николова  6, 11, 3, 25, 2, 7, 1, 15, 23, 5, 17, 4,  Кокиче  3, 6, 1, 2,  Комсомолска  1, 14, 8, 4, 6, 14 24, 2, 12, 10,  Коста Йорданов  1, 10, 6, 5, 12, 4, 3, 2, 7, 8, 14,  Коста Петков  6, 4, 1,  Кръсто Трифонов  3, 15, 2, 7,  Лале  5, 3,  Лиляна Димитрова  12, 10, 2, 4, 16, 1, 14, 6, 8,  Малчика  9, 10, 8, 11, 13, 4, 1, 5, 3, 6, 7,  Мико Нинов  9, 15, 1, 15, 4, 7, 2, 5, 9,  Никола Еленков  16а, 30, 12, 8, 20, 32, 22, 4, 16, 14, 34, 10, 6, 24, 18, 36, 26, 2, 28,  Никола Й. Вапцаров  2, 10, 3, 12, 9, 14, 1, 16,  Пазарска  10, 2, 7, 1, 4, 8, 6,  Пеньо Пенев  2, 1, 4,  ПИ767 Кв.16  ,  Работническа  2,  Свилен Русев  5 40, 5, 40, 7, 5 40, 3, 5а 30, 5а, 30а, 5 30,  Стефка Александрова  19, 8, 6, 2, 4, 1,  Тодор Титуренков  9, 12, 23, 2, 11, 21, 3, 15, 1, 7, 19, 13, 5, 10, 4, 6, 17, УПИ XVII , Кв. 38  ,  Христо Ботев  5, 3, 1, 2, 6, 4,  Христо Смирненски  4, 3, 8  А, 2, 6, 1, 5, 8,    Промишлена Зона, Индустриална Зона, 2, 3а, 5, Извън Регулация

На 26.10.2020 г. /13:30 - 16:30 Ч./ -  Кладоруб:   ПИ 48 Кв 16  ,  Втора  15, 22, 24, 19, 21, 5, 2, 16, 20, 14, 23, 10, 35, 8, 6, 18, 4, 1, 11, 3, 17, 12,  Осма  3, 2, 7,  Пета  16, 4, 10, 5, 14, 12, 1, 8, 2, 6,  Първа  17, 8, 21, 11, 22, 10, 5, 2, 15, 36, 6, 18, 4, 7, 20, 16,  Седма  3, 1, 9,  Трета  15, 10, 16, 19, 8, 6, 12, 7, 3, 2, 14, 17, 13,  Четвърта  13, 4, 15, 1, 5, 11, 7, 3,  Шеста  7

На 26.10.2020 г. /13:30 - 16:30 Ч./ -  Острокапци:   Втора  7, 3, 6, 1, 5, 2, 4, 11,  Дванадесета  2,  Девета  3, 1,  Десета  3, 2, 1,  Единадесета  4, 2,  Осма  6, 1, 2, 4,  Пета  6, 8, 18, 5, 4, 3, 20, 2, 16, 7, 10,  Петнадесета  3,  Първа  28, 24, 4, 36, 33, 8, 34, 30, 13, 14, 26, 32, 5, 21, 31, 27, 7, 20, 17, 6, 29, 25, 9, 15, 23, 19, 35, 22,  Седма  3, 1, 4, 2,  Трета  5, 3,  Тринадесета  3, 1,  Четвърта  1, 4, 5, 2, 3,  Четиринадесета  4, 2, 5, 3, 7,  Шеста  2, 6, 11, 4, 13, 9, 12, 14, 8, 15, 3, 5, 7,  Шестнадесета  6, 4

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Арчар:   000021  ,  242 Кв.29  ,  Археологическа  3, 1,  Арчарица  34, 33УПИ  V-403 Кв.26, 27, 48, 41, 33, 2, 31, 44, 25, 12, 36, 32, 23, 73, 22, 6, 10, 17, 21, 9, 11, 16, 1, 24, 5, 8, 26, 13, 3, 20, 2, 28, 7, 58, 95, 63, 61, 55, 73, 51, 65, 59, 57, 53, 2, 91,  Бабуя Имот 054008  ,  Бдин  5,  Бързарци  76, 8, 10, 6, 4, 2,  Бързица  7, 4, 3,  Валентина Терешкова  43, 53а, 13, 29, 20, 4, 55, 6, 28, 18, 25, 30, 1, 31, 7,  Васил Левски  8, 2а, 7, 2, 5, 6, 71, 110, 73, 138, 112, 91, 63, 124, 130, 126, 55, 102, 61, 10, 122, 148, 27, 37, 53, 11, 47, 49, 28, 20, 32, 40, 43,  Вида  2, 1,  Вилна Зона Рациария  12, 30, 21, 5, 6, 13, 4, 3, 7, 10, 2, 16а, 18, 8, 9, 1, 17, 15, 19,  Вит  2, 8, 10, 14, 2,  Витоша  8, 10, 3, 2, 1, 9, 6, 7,  Волга  3, 4, 1, 2, 5, 9, 7,  Георги Бенковски  5, 9, 13, 10, 5,  Добрич  9, 5, 15,  Дузлука  65, 33, 45, 29, 12, 2, 24, 5, 17, 8, 30, 57, 16, 67, 1,  Дунав  40, 4, 40, 56, 3, 61, 37, 55, 2, 53, 8, 51, 65, 26, 12, 16, 23, 4, 46, 18, 69, 32, 4, 54, 44,  Дъб  9, 13, 8,  Елада  8, 11, 6, 4, 5, 19, 2, 1,  Захари Стоянов  3, 7, 4, 1, 2, 6,  Иван Вазов  26, 10, 31, 16, 30, 12, 18, 1, 11, 14, 17, 7, 33, 37, 4, 36, 8, 34, 5, 28, 21, 35, 3,  Искър  5, 7, 11, 5,  Калето  8, 10, 15, 37, 27, 1, 25, 19, 28, 18, 7, 24, 4, 12, 20, 26, 22, 9, 2, 11, 21, 13,  Кирил И Методий  3, 10, 14, 7, 8, 5, 6, 2, 30, 39, 40, 8, 34, 7, 21, 16, 48, 58, 1, 99, 7, 63, 22, 80, 61, 98,  Кокиче  18, 12, 11, 8,  Крайбрежна  3, 1,  Марица  9, 14, 4, 3, 13,  Осъм  1, 8а, 18, 10,  Отец Паисий  26, 35, 9, 10,  Панайот Волов  4, 20, 24, 35, 9, 19, 38, 18, 21, 32, 13, 15, 23, 5, 25,  Петър Берон  16, 13, 14,  ПИрин  33, 2, 10, 31, 20, 11, 33, 14, 1, 16, 35, 3, 37, 25,  Плевен  51,  Разлог  17,  Райна Княгиня  7, 13, 9, 1, 3, 81, 50, 75, 54, 61, 71, 77, 25, 27, 40, 22, 23, 11, 8, 29, 24,  Рациария  27, 4, 15, 29, 6, 36, 49, 51, 43, 28, 31, 22, 30, 52, 68, 33, 24, 61, 20, 55, 39, 41, 2, 16, 37, 13, 9, 42, 56, 86, 78, 32, 14, 8, 72, 10, 46, 50, 26, 38, 1, 18, 5., 13, 21, 19, 18-6, 10, 3,  Рациария Блок 8 Кв.13 Парцел.5  ,  Рибарска  8, 9, 1, 11, 23, 12, 3, 6, 4, 7,  Рила  6, 13, 9, 15, 7, 11, 3, 5,  Спортист  3, 11, 17, 13,  Тинтява  32, 18, 9, 2, 26, 3, 8, 32,  Тодор Каблешков  9, 2, 12, 9, 20,  Търлите  21, 19, 1, 5, 7, 15, 13, УПИ  7-631 Кв 51  , УПИ III Кв.100  ,  Хемус  19, 6, 12, 3, 4, 13, 28, 14,  Христо Ботев  12, 5, 6, 4, 8, 2, 1,  Христо Смирненски  2, 15, 6,  Цар Калоян  3,  Цар Шишман  1, 29, 27, 16, 14, 7, 25,  Черковна  5, 24, 3, 20, 14, 7, 4, 2, 5, 16, 28а

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Владиченци:   Втора  4, 1, 2, 6,  Пета  17, 7, 20, 6, 16, 19, 1, 15, 2, 9,  Първа  27, 29, 2, 21, 12, 23, 5, 7, 4, 19, 14, 17, 24,  Трета  6, 7, 3,  Четвърта  18, 26, 20, 15, 4, 23, 24, 9, 17, 3, 19, 6, 10

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Дълго Поле,  Общ. Димово:   №I-164 Кв.19  ,  Осма  4, 3,  Пета  2,  Първа  30, 27, 35, 16, 5, 42, 31, 1, 13, 33, 40, 29, 45, 3, 7, 12, 25, 15, 47, 19, 39, 26, 23, 36, 34, 9, 24, 28,  Трета  1, 2,  Тринадесета  14, 1, 8, 16, 2, 6, 10,  Четвърта  3, 5, 4, 2, 7,  Четиринадесета  6,  Шеста  5, 7, 31, 2, 4, 3

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Държаница:   Втора  13, 18, 14, 6, 2, 3, 10, 20, 8, 15, 1, 22, 17, 16, 9, 11,  Девета  2, 3,  Десета  5, 2, 4,  Единадесета  2, 4,  Осма  9, 19, 1, 3, 8, 2, 7, 6,  Пета  6, 3, 4, 1,  Петнадесета  4, 9, 11, 2, 7, 3, 8, 13, 6, 1,  Първа  34, 4, 10, 12, 8, 3, 6, 42, 5, 24, 38, 16, 31, 9, 22, 18, 44, 40, 2, 33, 1, 20, 13, 30, 21, 46, 36, 27, 16,  Седма  35, 33, 31,  Трета  11, 14, 13, 24, 9, 17, 5, 22, 10, 12, 20, 8, 1, 15, 25, 6,  Тринадесета  2, 1,  Четвърта  6, 10, 11, 8, 1, 3, 4, 9, 2, 5,  Четиринадесета  1, 11, 2, 4, 15, 3, 17, 13, 5,  Шеста  6, 1, 4, 5, 3,  Шестнадесета  5а, 5, 2, 1, 3, 4

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Извор,  Общ. Димово:   Вельо Бурдашки  34, 58, 38, 28, 15, 22, 16, 3, 1, 14, 50, 42, 10, 59, 35, 19, 63, 24, 27, 41, 5, 30, 11, 39, 56, 21, 6, 32, 7, 33, 57, 55, 31, 36, 51, 45, 17, 54, 20, 12, 23, 46, 9, 8, 26, 18, 53, 104, 61, 92, 105, 87, 60, 68, 117, 82, 77, 96, 100, 131, 94, 73, 78, 86, 85, 72, 89, 106, 79, 91, 66, 121, 63, 59, 103, 123, 95, 99, 69, 125, 81, 75, 108, 84, 97, 80, 119, 107, 65, 62, 101, 110, 115, 83, 71, 31, 90, 13, 64, 93, 113, 129, 98, 118,  Втора  9, 3, 7, 5, 1,  Двадесет И Втора  2, 1, 3,  Двадесет И Девета  4, 1, 2,  Двадесет И Осма  1, 2,  Двадесет И Пета  45, 35, 4, 44, 40, 37, 36, 38, 2, 46, 34, 14, 20, 31, 18, 26, 8, 25, 4, 23, 27, 6, 2, 11, 16, 13, 10, 12, 28, 94, 42,  Двадесет И Първа  5, 1, 3,  Двадесет И Седма  2, 1,  Двадесет И Трета  1, 3,  Двадесет И Шеста  24, 28, 10, 30, 26, 4, 5, 20, 22, 7, 16, 12, 9, 18, 13, 15,  Дванадесета  5, 1, 3,  Девета  20, 10, 2, 12, 1, 14, 3, 8, 4, 18, 20,  Деветнадесета  2,  Десета  6, 5, 4, 2, 8, 9, 1, 7, 3, 10,  Единадесета  1, 2, 26, 4, 12, 33, 28, 39, 5, 23, 10, 41, 15, 24, 49, 13, 29, 11, 9, 8, 22, 37, 7, 45, 3, 20, 6, 19, 43, 21, 35,  Осемнадесета  2, 1, 8, 6,  Осма  2, 25, 29, 27, 23,  Пета  3, 5,  Петнадесета  6, 4, 1, 2,  Първа  1,  Седемнадесета  1,  Седма  11, 22, 28, 20, 32, 7, 10, 4, 13, 42, 12, 38, 44, 9, 15, 30, 36, 8, 2, 26,  Трета  1,  Тридесет и Втора  7, 5, 2, 3, 1, 3,  Тридесет и Първа  1, 4, 3,  Тридесета  6, 23, 12, 25, 4, 10, 4, 12,  Тринадесета  3, 22, 15, 13, 14, 11, 3, 7, 1, 10, 18, 12, 2,  Четвърта  2,  Шестнадесета  1, 7, 5

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Костичовци:   Васил Коларов  9, 7 А, 13, 2, 17, 11, 19, 3 Вила, 21, 7, 1, 15, 3, 10,  Георги Костадинов  1, 16, 14, 3, 20, 8 А,  Двете Партизанки  30, 7, 32,  Живко Пуев  1, 38, 21, 72, 5, 26, 6, 2, 28, 54, 7, 52, 32, 9, 30, 27, 24, 42, 48, 3,  Илия Филипов  133, 26, 51, 112, 99, 98, 83, 52, 85, 108, 65, 46, 100, 21, 87, 110, 135, 105 А, 42, 24, 101, 86, 121, 92., 22, 103, 29, 17, 47, 5, 54, 50, 90, 44, 131, 20, 16, 113, 79, 64, 33, 53, 84, 83 А, 31, 68, 25, 30, 72 А, 40, 96, 35, 117, 109, 7, 63, 93, 39, 111, 81, 71, 102, 94, 43, 95, 119, 14, 45, 41, 105, 13, 27, 9, 62, 2, 15, 129, 49, 80, 106, 6, 1, 32, 115, 91, 88, 107, 3, 19,  Кузман Георгиев  15, 17, 11, 12,  Никола Еленков  1,  Партизани  18, 1,  Ремсисти  4, 1,  Ск Спартак  3, 1, 2,  Сталинградска Битка  1,  Стоян Георгиев  31, 67, 4, 39, 13, 33, 20, 69, 3, 30, 28, 25, 43, 21, 11, 27, 29, 34, 49, 7, 35, 26, 8,  Христо Смирненски  7, 2, 9, 6

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Лагошевци:   028024  ,  Втора  76, 142, 52, 22, 35,  Двадесет И Втора  13,  Двадесет И Първа  3,  Деветнадесета  4, 11, 3, 13, 6, 2,  Десета  13, 19,  Единадесета  20,  Осма  2,  Пета  1,  Първа  13, 23, 8, 7, 15, 2, 5, 33., 37, 11, 21, 1, 36, 17, 20, 26, 10,  Трета  32, 7, 5, 9,  Шестнадесета  19, 17

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Мали Дреновец:   Втора  11, 1, 15, 2, 22, 6, 5, 20,  Пета  15, 7, 4, 3, 5, 11, 13,  Първа  59, 45, 14, 26, 25, 12, 18, 51, 48, 24, 1, 62, 3, 28, 19, 37, 33, 54, 5, 38, 34, 8, 9, 43,  Трета  7, 5, 2, 9, 8

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Скомля:   Втора  6, 2, 4, 8,  Девета  8, 2, 5, 3, 1, 4, 6, 7,  Единадесета  6, 10,  Осма  3, 2, 5, 6, 4,  Пета  4, 4 А, 5, 6,  Петнадесета  5,  Първа  21, 23, 20, 15, 29, 3, 10, 25, 22, 1, 5, 7, 13, 34, 8, 6, 17, 4,  Седма  3, 7, 9, 5,  Трета  7, 3, 6, 4, 2, 5, 8,  Тринадесета  4, 6, 3, 5, 14, 12, 8, 1, 10, 11,  Четвърта  2,  Шеста  5, 3, 6, 1, 8

На 27.10.2020 г. /08:00 - 17:00 Ч./ -  Шипот:   Втора  3, 27, 12, 20, 11, 18, 17, 22, 13, 31, 19, 10, 1, 8, 25, 9, 16, 14,  Дванадесета  1,  Девета  12, 1,  Единадесета  2,  Екте 83239 Имот № 20018  ,  Осма  9, 1, 4,  Пета  5, 2, 3, 4,  Петнадесета  5, 7,  Първа  12, 4, 1, 21, 7, 20, 16, 26, 18, 24, 22, 14, 13, 32, 28, 10, 34, 19, 30,  Седма  6,  Трета  1, 2, 24, 17, 3, 4, 12, 16, 13, 6, 19, 20, 7,  Четвърта  1, 5, 15, 12, 7, 17, 27, 3, 20, 24, 19, 11, 18, 8,  Шеста  2, 1

Община Кула  

На 27.10.2020 г. /09:01 - 12:00 Ч./ -  Кула:   Vi - 6 .Кв.140 УПИ 6-4 Кв.140,  Георги Градинаров  29,  Стопански Двор  До Стопанския Двор,     Южна Промишлена Зона

На 26.10.2020 г. /09:00 - 15:45 Ч./   На 27.10.2020 г. /09:00 - 15:45 Ч./ -  Цар-Петрово:   Втора  11,  Петнадесета  1,  Тридесет И Втора  7, 1, 2, 6,  Тридесет И Девета  13, 8, 6, 2, 14, 18, 16, 11, 22, 4, 20,  Тридесет И Осма  3,  Тридесет И Пета  54, 48, 26, 29, 25, 31, 27, 44, 2, 64, 5, 3, 22, 7, 62, 34, 20, 15, 13, 42, 10, 15а, 58, 60, 50, 52, 36, 24, 56, 40, 16, 46,  Тридесет И Седма  7, 3, 30,  Тридесет И Трета  4,  Тридесет И Четвърта  5, 1, 3,  Тридесет И Шеста  3, 4, 18, 2, 34, 24, 10, 26, 20,  Тридесета  41, 24, 55, 36, 16, 60, 42, 48, 7, 4, 28, 22, 43, 26, 35, 27, 56, 30, 15, 54, 74, 44, 37, 10, 2, 3, 50, 38, 31, 46, 58, 66, 40, 52, 39, 14, 34, 68, 21, 72, 62, 32, 6, 25, 12,  Четиридесет И Втора  5,  Четиридесет И Пета  2, 3,  Четиридесет И Първа  7, 5, 2, 6, 3,  Четиридесет И Трета  5, 8, 10, 2,  Четиридесет И Четвърта  47, 3,  Четиридесета  1, 3, 4, 2

На 27.10.2020 г. /08:01 - 10:00 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Тополовец,  Общ. Кула:   Втора  34, 28, 42, 1, 19, 10, 5, 17, 2, 13, 27, 4, 23, 24, 6, 3, 26, 16, 21, 30, 18, 14, 12, 28, 20, 25,  Дванадесета  5, 7, 4, 9,  Девета  1,  Десета  17, 7,  Единадесета  4, 29, 5, 14, 7, 6, 27, 20, 31, 33, 9, 10, 2, 23, 8, 13, 18, 11, 25, 1, 3, 4,  Осма  5, 3, 2, 11,  Пета  6,  Петнадесета  4, 11, 6, 10, 3, 9, 12, 8, 1, 2,  Първа  28, 29, 38, 41, 21, 11, 30, 2, 50, 39, 17, 2, 14, 16, 20, 10, 3, 4, 18, 13, 6, 8, 9, 11, 7, 1, 12, 24, 26, 49,  Седма  6, 10, 1,  Трета  16, 10, 8, 4, 6, 13, 15, 14,  Тринадесета  7, 6, 9, 12, 17, 17, 14, УПИ -Vi Кв.27  ,  Четвърта  4, 2, 1, 9, 7, 17, 19, 15, 10, 6, 11, 13,  Четиринадесета  11, 2, 12, 7, 13, 9, 15,  Шеста  2,  Шестнадесета  3, 3, 2, 9, 4, 5, 13, 11

На 28.10.2020 г. /09:31 - 10:30 Ч.; 15:00 - 16:00 Ч./ -  Чичил:   Втора  41, 17, 23, 15, 27,  Дванадесета  9, 2, 7,  Девета  14, 7, 9, 6, 4, 18,  Десета  6, 2,  Осма  21, 4, 8, 2,  Пета  7, 2,  Петнадесета  3, 13, 10,  Първа  7, 6, 1, 8, 3, 14, 10, 12, 25, 2, 9, 24,  Седемнадесета  5,  Седма  23,  Трета  15, 23, 12, 7, 24, 10, 3,  Тринадесета  3,  Четвърта  4, 18, 1, 9,  Четиринадесета  4,  Шеста  15, 11,  Шестнадесета  3, 2

На 28.10.2020 г. /09:31 - 16:00 Ч./ -  Чичил:   Десета  2

На 29.10.2020 г. /09:00 - 15:45 Ч./ -  Цар-Петрово:   Втора  16, 35, 8, 21, 9, 10, 19, 39, 13, 33, 5, 14, 7, 15, 17, 18,  Втора  11,  Двадесет И Втора  21, 26, 31, 22, 14, 27, 12, 30, 19, 5, 23, 17, 37, 15, 3, 18,  Двадесет И Пета  15,  Двадесет И Трета  7, 9, 1, 3, 5, 14, 2,  Двадесет И Четвърта  7, 9,  Дванадесета  4, 6, 2, 1,  Девета  13, 15,  Деветнадесета  8,  Единадесета  6,  Осемнадесета  5, 4, 2, 3,  Осма  4, 2,  Пета  6, 1, 4, 2,  Петнадесета  18, 29, 23, 14, 16, 1, 12, 31, 5, 6, 21, 25, 27,  Петнадесета  1,  Първа  2, 14, 8, 25, 30, 13, 5, 57, 29, 23, 17, 1, Извън Регулация, 28, 32, 4, 11, 26, 55, 6, 19, 15, 27, 24, 33, 22, 16, 21, 7,  Седемнадесета  9, 1, 11, 12, 24, 20, 18, 16, 3, 6, 14,  Седма  1, 2, 9,  Трета  31, 27, 23, 22, 28, 24, 33, 25, 9, 29, 26, 39,  Тридесет И Втора  7, 1, 2, 6,  Тридесет И Девета  13, 8, 6, 2, 14, 18, 16, 11, 22, 4, 20,  Тридесет И Осма  3,  Тридесет И Пета  54, 48, 26, 29, 25, 31, 27, 44, 2, 64, 5, 3, 22, 7, 62, 34, 20, 15, 13, 42, 10, 15а, 58, 60, 50, 52, 36, 24, 56, 40, 16, 46,  Тридесет И Седма  7, 3, 30,  Тридесет И Трета  4,  Тридесет И Четвърта  5, 1, 3,  Тридесет И Шеста  3, 4, 18, 2, 34, 24, 10, 26, 20,  Тридесета  41, 24, 55, 36, 16, 60, 42, 48, 7, 4, 28, 22, 43, 26, 35, 27, 56, 30, 15, 54, 74, 44, 37, 10, 2, 3, 50, 38, 31, 46, 58, 66, 40, 52, 39, 14, 34, 68, 21, 72, 62, 32, 6, 25, 12,  Тридесета  46,  Тринадесета  1, 6, 3, 5,  Четвърта  7, 1, 9, 5, 3,  Четиридесет И Втора  5,  Четиридесет И Пета  2, 3,  Четиридесет И Първа  7, 5, 2, 6, 3,  Четиридесет И Трета  5, 8, 10, 2,  Четиридесет И Четвърта  47, 3,  Четиридесета  1, 3, 4, 2,  Четиринадесета  8, 6, 1, 5, 11, 2, 13, 3,  Шеста  1, 16, 12, 9, 14, 7, 18, 6, 8, 10,  Шестнадесета  50, 54, 9, 32, 38, 30, 21, 19, 34, 25, 3, 33, 52, 44, 28

На 30.10.2020 г. /09:00 - 15:45 Ч./ -  Цар-Петрово:   Втора  16, 35, 8, 21, 9, 10, 19, 39, 13, 33, 5, 14, 7, 15, 17, 18,  Втора  11,  Двадесет И Втора  21, 26, 31, 22, 14, 27, 12, 30, 19, 5, 23, 17, 37, 15, 3, 18,  Двадесет И Пета  15,  Двадесет И Трета  7, 9, 1, 3, 5, 14, 2,  Двадесет И Четвърта  7, 9,  Дванадесета  4, 6, 2, 1,  Девета  13, 15,  Деветнадесета  8,  Единадесета  6,  Осемнадесета  5, 4, 2, 3,  Осма  4, 2,  Пета  6, 1, 4, 2,  Петнадесета  18, 29, 23, 14, 16, 1, 12, 31, 5, 6, 21, 25, 27,  Петнадесета  1,  Първа  2, 14, 8, 25, 30, 13, 5, 57, 29, 23, 17, 1, Извън Регулация, 28, 32, 4, 11, 26, 55, 6, 19, 15, 27, 24, 33, 22, 16, 21, 7,  Седемнадесета  9, 1, 11, 12, 24, 20, 18, 16, 3, 6, 14,  Седма  1, 2, 9,  Трета  31, 27, 23, 22, 28, 24, 33, 25, 9, 29, 26, 39,  Тридесет и Втора  7, 1, 2, 6,  Тридесет и Девета  13, 8, 6, 2, 14, 18, 16, 11, 22, 4, 20,  Тридесет и Осма  3,  Тридесет и Пета  54, 48, 26, 29, 25, 31, 27, 44, 2, 64, 5, 3, 22, 7, 62, 34, 20, 15, 13, 42, 10, 15а, 58, 60, 50, 52, 36, 24, 56, 40, 16, 46,  Тридесет И Седма  7, 3, 30,  Тридесет И Трета  4,  Тридесет И Четвърта  5, 1, 3,  Тридесет И Шеста  3, 4, 18, 2, 34, 24, 10, 26, 20,  Тридесета  46,  Тридесета  41, 24, 55, 36, 16, 60, 42, 48, 7, 4, 28, 22, 43, 26, 35, 27, 56, 30, 15, 54, 74, 44, 37, 10, 2, 3, 50, 38, 31, 46, 58, 66, 40, 52, 39, 14, 34, 68, 21, 72, 62, 32, 6, 25, 12,  Тринадесета  1, 6, 3, 5,  Четвърта  7, 1, 9, 5, 3,  Четиридесет И Втора  5,  Четиридесет И Пета  2, 3,  Четиридесет И Първа  7, 5, 2, 6, 3,  Четиридесет И Трета  5, 8, 10, 2,  Четиридесет И Четвърта  47, 3,  Четиридесета  1, 3, 4, 2,  Четиринадесета  8, 6, 1, 5, 11, 2, 13, 3,  Шеста  1, 16, 12, 9, 14, 7, 18, 6, 8, 10,  Шестнадесета  50, 54, 9, 32, 38, 30, 21, 19, 34, 25, 3, 33, 52, 44, 28

Община Макреш  

На 28.10.2020 г. /09:01 - 12:00 Ч./ -  Макреш:   Десета  9, 5, 7,  Единадесета  3,  Седемнадесет Партизани  5, 1

Община Чупрене  

На 26.10.2020 г. /08:46 - 16:15 Ч./   На 27.10.2020 г. /08:46 - 16:15 Ч./   На 28.10.2020 г. /08:46 - 16:15 Ч./   На 29.10.2020 г. /08:46 - 16:15 Ч./   На 30.10.2020 г. /08:46 - 16:15 Ч./ -  Долни Лом:   Бк ТП  Фец Долни Лом

На 26.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 27.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 28.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 29.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./   На 30.10.2020 г. /08:30 - 16:00 Ч./ -  Долни Лом:   Асен Живков  9, 21, 17, 15, 1, 23, 2, 19, 13, 7, 3, 6, 8,  Васил Левски  6, 15, 7, 4, 3, 8, 5, 11, 9, 23, 25,  Десета Партизанска  7, 9, 5, 1,  Димитър Благоев  25, 23, 1, 21, 15, 13, 19, 8, 11, 18, 6, 9, 10, 7, 5, 3, 12, 46, 23, 49, 41, 16, 38, 37, 40, 33, 32, 25, 22, 44, 52, 55, 47, 34, 50, 36, 27, 24, 39, 30, 35, 42, 29, 20,  Еделвайс  11, 25, 4, 20, 8, 13, 6, 7, 23, 14, 31, 17, 15, 35, 33, 1, 27, 2, 10, 3,  Лиляна Димитрова  37, 22, 43, 31, 19, 20, 13, 4, 15, 23, 17, 35, 1, 14, 25, 29, 3, 51, 12, 11, 5, 10, 24, 8, 41, 21, 9, 16, 20, 26, 59, 28, 1,  Миджур  7, 8, 15, 13, 19, 12, 29, 9, 27, 6, 4, 17, 16, 20, 11, 1, 22, 2, 3, 5, 10, 14, 34, 28, 55, 49, 36, 31, 77, 69, 61, 43, 38, 44, 63, 73, 81, 40, 59, 42, 32, 57, 51, 79, 30, 45, 24, 75, 71, 53, 26,  Петър Петров  6, 20, 12, 10, 2, 22, 8, 14, 18, 16, 4,  Плиска  1, 20, 11, 15, 23, 13, 5, 9, 10, 19, 29, 16, 27, 3, 21, 2, 4, 14, 6, 18, УПИ  1 Кв 47  ,  Чайка  12, 7, 33, 40, 26, 35, 42, 43, 6, 36, 20, 38, 3, 5, 44, 2, 27, 46, 21, 41, 32, 10, 4, 14, 19, 18, 8, 23,  Шипка  6,    УПИ  Ххvіі Кв.11

На 26.10.2020 г. /08:46 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:15 Ч./   На 27.10.2020 г. /08:46 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:15 Ч./   На 28.10.2020 г. /08:46 - 09:15 Ч.; 15:45 - 16:15 Ч./   На 29.10.2020 г. /08:46 - 09:15 Ч.; 15:46 - 16:15 Ч./   На 30.10.2020 г. /08:46 - 09:15 Ч.; 15:46 - 16:15 Ч./ -  Средогрив:   Безименна  1 Стоп.Двор,  Втора  27, 1, 10, 2, 14, 23, 3, 12, 16, 18, 5, 20, 7, 17, 25,  Дванадесета  4, 2, 8, 24, 10, 1, 3, 5, 36, 7, 38, 11, 48, 34, 12, 44, 42, 30,  Девета  8, 7, 12, 6, 3, 5, 10, 11, 13,  Десета  2, 7, 4, 3, 5, 9, 10,  Единадесета  2, 8, 22, 1, 25, 16, 6, 23, 9, 29, 4, 24, 14, 3, 21, 5, 27, 12, 18, 20, 15, 21,  Осма  2, 3, 1, 6, 8, 12,  Пета  1, 2, 5, 3,  Първа  51, 61, 31, 57, 32, 5, 19, 18, 11, 37, 33, 17, 65, 6, 71, 4, 16, 69, 53, 12, 55, 43, 8, 10, 45, 63, 59, 2, 20, 25, 21, 27, 14, 47, 49, 30, 24, 28, 13, 41, 39, 26, 67, 9, 83, 85, 93, 79, 58, 97, 42, 95, 36, 40, 73, 103, 87, 99, 77, 46, 54, 91, 81, 38, 48, 60, 75, 34, 50, 89, 39, 56, 52, 101,  Седма  13, 14, 17, 5, 16, 25, 31, 32, 1, 26, 29, 11, 4, 6, 19, 3, 15, 7,  Трета  1,  Тринадесета  6, 1, 9, 4,  Четвърта  5, 3, 7,  Четиринадесета  8, 4, 3, 10,  Шеста  1, 3, 4, 5

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.