Бизнес Интервю

Топлофикация Враца е една от топлофикациите с най-добри екологични показатели

  20.10.2020 11:19             
Топлофикация Враца е една от топлофикациите с най-добри екологични показатели

Изпълнителният директор на Топлофикация Враца отговори на актуални въпроси на "Конкурент".

Инж. Михайлов, хората са свикнали, когато става дума за екология, да гледат с особено внимание топлоцентралите в българските градове. Каква е ситуацията във Враца?

Знам, че е клише, но искрено Ви благодаря за този въпрос. Топлофикация Враца е една от централите, с най-добри екологични параметри в страната. Основната причина за това, освен усилията на целия колектив, е, че ние работим на природен газ. Той е много по-чисто гориво от останалите изкопаеми горива, които се използват за производство на електрическа и топлинна енергия. Ние сме особено загрижени за екологията, тъй като по време на социализма във Враца бяха изградени изключително големи индустриални гиганти и хората се тревожеха за състоянието на околната среда.

Вие като голяма топлофикация променяте ли горивата в енергийния си микс? Виждаме, че други дружества го правят.

Ние включихме в енергийния си микс биомасата. Тя е една от важните алтернативи за производство на чиста енергия. Използването на биомасата за енергийни цели, не замърсява околната среда и именно затова тя се счита за източник на екологична, чиста или “зелена енергия”.

Биомасата не само е екологично, но и евтино гориво за разлика от други изкопаеми горива. Подлежи на непрекъснато природно възстановяване и затова тя се причислява към т.н. възобновяеми източници на енергия. Според някои експерти биомасата ще е бъдещ ключов възобновяем ресурс с малки и средни мащаби.

С тази наша инвестиция ние допринасяме за подобряването на екологичните показатели на Топлофикация Враца. На фона на целите на Европа за постигане на нисковъглеродно производство ние въвеждаме иновативни технологии и работим само с екологични горива.

Как работите с местната власт?

Според мен местната власт, освен многото работа в интерес на града ни, постоянно взима мерки за подобряване качеството на въздуха, който дишат врачани. Мисля, че Враца е един от малкото градове в страната, който има стратегия за чист въздух и тя се осъществява благодарение на различните институции, както и на кмета г-н Каменов.

В края на разговора ни, бихте ли ни казали какви ремонти направихте през летните месеци?

Успяхме в кратки срокове да направим наложителните текущи ремонти по когенераторите и мрежата ни. Надяваме се с осъществените от нас ремонти да осигурим спокоен отоплителен сезон без аварии. Уверяваме всички клиенти, че и по време на зимата ще продължаваме да следим състоянието на съоръженията ни и при най-малкия проблем ще реагираме на време.