Събития ЧЕЗ

Планирани прекъсвания за област Враца за периода 19-23 октомври 2020 г.

  17.10.2020 08:00             
Планирани прекъсвания за област Враца за периода 19-23 октомври 2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 19 октомври – 23 октомври  2020 г,  включително:

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

 

Област Враца  

Община Борован  

На 19.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Нивянин:   Александър Стамболийски  1, 26, 6, 15, 22, 7, 8, 11, 13, 5, 9, 14, 2, 23, 27, 21, 24,  Васил Петлешков  2, 1, 3,  Георги Бенковски  18, 8, 22, 5, 10, 23, 9, 21, 2, 7, 16, 4, 20, 6,  Георги С. Раковски  9, 6, 3, 10, 5, 16, 4, 14, 7, 8, 11,  Димитър Илиев  43, 21, 37, 39, 45, 29, 10, 25, 31, 33, 35, 17, 27, 23, 41, 8, 19,  Димитър Илиев  6, 4, 7,  Иван Вазов  1, 2,  Иван Нивянин  32, 22, 30, 42, 34, 49, 56, 52, 48, 36, 59, 62, 55, 38, 50, 58, 26, 51, 28, 70, 64, 35, 60, Уо, 57, 17, 27, 66, 46, 41, 68, 45, Н36, 15, 19, 47, 23,  Илия Йорданов  4,  Йоцо Горанов  4, 6,  Коритарска  7,  Коритарска  3, 4, 5, 6, 40, 15, 2,  Крайречна  1,  Лазар Петров  1,  Любен Каравелов  2,  Максим Горки  38, 13, 25, 29, 19, 24, 28, 26, 27, 32, 30, 17, 14, 31, 37, 22,  Мелницата  7, 8, 3, 6, 5,  Паисий Хилендарски  30, 9, 25, 7, 5, 6, 24, 28, 4, 29, 8,  Поп Богомил  8,  Поп Харитон  2,  Скът  10, 6, 12, 20, 2, 8, 14, 4, 26,  Училищна  2,  Хаджи Димитър  3, 18, 5, 8, 10, 12, 7,  Хаджи Димитър  6, 2, 4,  Хан Кубрат  1, 6, 4, 9, 7, 3, 2,  Хан Кубрат  9, 10,  Христо Ботев  29, 27, 26,  Цар Освободител  45, 44, 35, 31, 48, 54, 37, 46, 33, 20, 32, 39, 41, 24, 16, 12, 26, 18, 30, 50, 23, 43, 56, 27, 22, 9

На 22.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Нивянин:   Александър Стамболийски  1, 26, 6, 15, 22, 7, 8, 11, 13, 5, 9, 14, 2, 23, 27, 21, 24,  Васил Петлешков  2, 1, 3,  Георги Бенковски  18, 8, 22, 5, 10, 23, 9, 21, 2, 7, 16, 4, 20, 6,  Георги С. Раковски  9, 6, 3, 10, 5, 16, 4, 14, 7, 8, 11,  Димитър Илиев  6, 4, 7,  Димитър Илиев  43, 21, 37, 39, 45, 29, 10, 25, 31, 33, 35, 17, 27, 23, 41, 8, 19,  Иван Вазов  1, 2,  Иван Нивянин  32, 22, 30, 42, 34, 49, 56, 52, 48, 36, 59, 62, 55, 38, 50, 58, 26, 51, 28, 70, 64, 35, 60, Уо, 57, 17, 27, 66, 46, 41, 68, 45, Н36, 15, 19, 47, 23,  Илия Йорданов  4,  Йоцо Горанов  4, 6,  Коритарска  3, 4, 5, 6, 40, 15, 2,  Коритарска  7,  Крайречна  1,  Лазар Петров  1,  Любен Каравелов  2,  Максим Горки  38, 13, 25, 29, 19, 24, 28, 26, 27, 32, 30, 17, 14, 31, 37, 22,  Мелницата  7, 8, 3, 6, 5,  Паисий Хилендарски  30, 9, 25, 7, 5, 6, 24, 28, 4, 29, 8,  Поп Богомил  8,  Поп Харитон  2,  Скът  10, 6, 12, 20, 2, 8, 14, 4, 26,  Училищна  2,  Хаджи Димитър  3, 18, 5, 8, 10, 12, 7,  Хаджи Димитър  6, 2, 4,  Хан Кубрат  1, 6, 4, 9, 7, 3, 2,  Хан Кубрат  9, 10,  Христо Ботев  29, 27, 26,  Цар Освободител  45, 44, 35, 31, 48, 54, 37, 46, 33, 20, 32, 39, 41, 24, 16, 12, 26, 18, 30, 50, 23, 43, 56, 27, 22, 9

На 20.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./   На 21.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Нивянин:   Александър Стамболийски  1, 26, 6, 15, 22, 7, 8, 11, 13, 5, 9, 14, 2, 23, 27, 21, 24,  Васил Петлешков  2, 1, 3,  Георги Бенковски  18, 8, 22, 5, 10, 23, 9, 21, 2, 7, 16, 4, 20, 6,  Георги С. Раковски  9, 6, 3, 10, 5, 16, 4, 14, 7, 8, 11,  Димитър Илиев  6, 4, 7,  Димитър Илиев  43, 21, 37, 39, 45, 29, 10, 25, 31, 33, 35, 17, 27, 23, 41, 8, 19,  Иван Вазов  1, 2,  Иван Нивянин  32, 22, 30, 42, 34, 49, 56, 52, 48, 36, 59, 62, 55, 38, 50, 58, 26, 51, 28, 70, 64, 35, 60, Уо, 57, 17, 27, 66, 46, 41, 68, 45, Н36, 15, 19, 47, 23,  Илия Йорданов  4,  Йоцо Горанов  4, 6,  Коритарска  3, 4, 5, 6, 40, 15, 2,  Коритарска  7,  Крайречна  1,  Лазар Петров  1,  Любен Каравелов  2,  Максим Горки  38, 13, 25, 29, 19, 24, 28, 26, 27, 32, 30, 17, 14, 31, 37, 22,  Мелницата  7, 8, 3, 6, 5,  Паисий Хилендарски  30, 9, 25, 7, 5, 6, 24, 28, 4, 29, 8,  Поп Богомил  8,  Поп Харитон  2,  Скът  10, 6, 12, 20, 2, 8, 14, 4, 26,  Училищна  2,  Хаджи Димитър  6, 2, 4,  Хаджи Димитър  3, 18, 5, 8, 10, 12, 7,  Хан Кубрат  1, 6, 4, 9, 7, 3, 2,  Хан Кубрат  9, 10,  Христо Ботев  29, 27, 26,  Цар Освободител  45, 44, 35, 31, 48, 54, 37, 46, 33, 20, 32, 39, 41, 24, 16, 12, 26, 18, 30, 50, 23, 43, 56, 27, 22, 9

На 23.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Нивянин:   Александър Стамболийски  1, 26, 6, 15, 22, 7, 8, 11, 13, 5, 9, 14, 2, 23, 27, 21, 24,  Васил Петлешков  2, 1, 3,  Георги Бенковски  18, 8, 22, 5, 10, 23, 9, 21, 2, 7, 16, 4, 20, 6,  Георги С. Раковски  9, 6, 3, 10, 5, 16, 4, 14, 7, 8, 11,  Димитър Илиев  6, 4, 7,  Димитър Илиев  43, 21, 37, 39, 45, 29, 10, 25, 31, 33, 35, 17, 27, 23, 41, 8, 19,  Иван Вазов  1, 2,  Иван Нивянин  32, 22, 30, 42, 34, 49, 56, 52, 48, 36, 59, 62, 55, 38, 50, 58, 26, 51, 28, 70, 64, 35, 60, Уо, 57, 17, 27, 66, 46, 41, 68, 45, Н36, 15, 19, 47, 23,  Илия Йорданов  4,  Йоцо Горанов  4, 6,  Коритарска  3, 4, 5, 6, 40, 15, 2,  Коритарска  7,  Крайречна  1,  Лазар Петров  1,  Любен Каравелов  2,  Максим Горки  38, 13, 25, 29, 19, 24, 28, 26, 27, 32, 30, 17, 14, 31, 37, 22,  Мелницата  7, 8, 3, 6, 5,  Паисий Хилендарски  30, 9, 25, 7, 5, 6, 24, 28, 4, 29, 8,  Поп Богомил  8,  Поп Харитон  2,  Скът  10, 6, 12, 20, 2, 8, 14, 4, 26,  Училищна  2,  Хаджи Димитър  6, 2, 4,  Хаджи Димитър  3, 18, 5, 8, 10, 12, 7,  Хан Кубрат  9, 10,  Хан Кубрат  1, 6, 4, 9, 7, 3, 2,  Христо Ботев  29, 27, 26,  Цар Освободител  45, 44, 35, 31, 48, 54, 37, 46, 33, 20, 32, 39, 41, 24, 16, 12, 26, 18, 30, 50, 23, 43, 56, 27, 22, 9

Община Бяла Слатина  

На 20.10.2020 г. /10:01 - 15:00 ч./ -  Бърдарски Геран:   Георги Димитров  1

На 22.10.2020 г. /10:01 - 15:00 ч./ -  Враняк:   Байкал  2, 18, 5, 10, 16, 8, 14, 12,  Вежен  5, 18, 2,  Вихрен  5, 4, 1, 9,  Волга  4, 5, 8, 6,  Дружба  18, 20, 3, 5,  Ивайло  8, 6, 4, 1, 11, 1а, 2, 5,  Мир  8,  Мургаш  1,  Павел Стефанов  16, 14, 22, 18, 12, 17, 4, 27,  Петко Дочев  12,  Петър Филев  22, 19, 13, 18, 20, 31, 29, 41, 12, 14, 25, 23, 11

На 21.10.2020 г. /10:01 - 15:00 ч./ -  Галиче:   Водотечна  10, 4, 6, 18, 30, 7, 1, 14, 8, 16, 20,  Д-Р Петър Берон  4, 16, 5, 1, 7, 20, 2,  Дунавец  5,  Княз Дондуков  10, 7,  Никола Вапцаров  50, 26, 48, 12, 52, 10, 62, 18, 6, 56, 58, 13, 30, 20, 60, 4, 15, 22, 54, 34, 33, 16, 32,  Панайот Хитов  8, 26, 19, 36, 20, 30, 7, 11, 22, 6, 34, 24, 15,  Петко Р. Славейков  45, 43, 44, 41, 46, 13, 42, 10, 26, 31, 39, 34, 47, 22, 40, 28,  Пирин  4, 5,  Трънска  2, 3,  Христо Ботев  4,  Христо Смирненски  15,  Цар Асен  6, 7, 2, 1, 4,  Цар Симеон I-Ви  8, 3, 4, 5, 1, 10, 6,  Янко Забунов  11, 15, 24, 30, 19, 25, 16, 18, 14, 20, 17, 10, 5, 13

Община Враца  

На 20.10.2020 г. /12:01 - 13:00 ч./ -  Бели Извор:   9-Ти Септември  31, 2, 27, 21, 14, 15, 15а, 20, 12, 13, 11, 16, 10, 5, 18, 8, 3, 26, 2, 22, 28, 1, 34, 32, 36,  Александър Стамболийски  20, 9, 8, 6, 18, 4а, 1, 4, 11, 2а ТП Бубарска Станция, 24, 3, 14,  Ален Мак  3, 13, 9, 1, 10, 18, 2, 7, 6,  Безименна  ТП Члк,  Божур  10, 3, 4, 8, 7, 1, 5,  Бузлуджа  3, 25, 15, 9, 7, 13, 1, 11, 17, 4, 29, 27, 21, 19, 31, 23,  Васил Левски  2, 7, 8, 5, 12, 1,  Вела Пеева  8, 3, 5, 2,  Витиня  4, 2,  Вратица  3, 7, 1, 5,  Гаврил Генов  28, 32, 10, 1, 6, 8, 12, 21, 38, 13, 16, 2а, 15, 26, 40, 34, 5, 3а, 2, 36, 4,  Ген. Столетов  39, 9, 29, 1, 13а, 47, 3, 21, 33, 31, 35, 15, 17, 11, 37, 25, 5, 41, 7, 19,  Гео Милев  6, 15, 4, 16, 10, 13, 3, 7, 20, 8, 12, 11, 2,  Георги Димитров  6, 9, 7, 20, 10, 16, 34, 2, 4, 28, 32, 24, 8, 13, 11, 14,  Драва  11, 13, 14, 1, 3, 7, 17, 15, 12,  Дунав  44, 20, 12, 8, 28, 22, 32, 2, 14, 16, 46, 34, 26, 1,  Еверест  1, 2, 10, 7, 8, 6, 3, 4, 5,  Здравец  2, 5, 4, 10, 8, 3,  Иван Вазов  3, 17, 1, 12, 8, 23, 13, 32, 18, 20а, 4, 25, 30, 7, 36, 5, 34, 14, 21, 9, 22, 20, 26, 10, 15,  Извор  2, 8, 1, 4, 6, 3,  Извън Регулация  Лозя,  Кокиче  2, 14, 18, 34, 44, 22, 42, 24, 54, 56, 50, 46, 38, 58, 20, 36, 26, 52, 1,  Лазар Белорешки  11, 16, 4, 4а, 3, 23, 2, 10, 14, 5, 9, 12, 21, 2а, 7,  Леденика  2,  Мир  6, 8, 4, 10, 1, 27, 25, 18,  Никола Вапцаров  7, 6, 4, 12, 5, 11, 26, 10, 3, 13, 2, 24, 28, 16, 8, 9,  Никола Марков-Колката  5, 1, 9, 7,  Оборище  2, 8, 13, 10, 1, 5, 11, 3, 7, 4, 12,  Път Е 79  ,  Речка  10, 9, 8, 7, 1,  Роза  2, 1,  Христо Ботев  26, 32, 5, 10, 7, 3, 12, 15, 13, 2, 9, 30, 17, 4, 16, 23, 34, 1, 19, 27, 18, 24, 28, 14,  Цар Калоян  13а, 24, 19, 13, 1, 2, 20, 4, 7, 5, 11, 8, 26, 47а, 55, 52, 50, 21, 23, 39, 32, 46, 36, 41, 33, 19, 59, 37, 34, 44, 42, 48, 25, 43, 47, 57,  Юрий Гагарин  13, 1, 8, 3, 2, 11, Блок 2, 3

На 20.10.2020 г. /12:01 - 13:00 ч./ -  Власатица:   Ален Мак  6, 4, 2,  Байкал  1,  Батак  2, 1, 5,  Васил Левски  2, 9, 4, 12, 5, 14, 7, 6, 10,  Волга  2, 3, 12, 1, 10, 4,  Гаврил Генов  10, 2, 11, 12,  Ген. Столетов  9, 7, 3, 5, 4, 8, 6, 1,  Георги Димитров  26, 1, 5, 19, 42, 16, 17, 30, 32, 15, 50, 34, 46, 28, 44, 36, 24, 8, 13, 15, 4, 7, 2, 20, 5, 18, 1, 22, 9, 16, 3, 10, 17, 12, 6,  Драва  6, 1, 3, 4,  Дунав  7, 3,  Здравец  12, 4, 2, 8,  Искър  1, 2, 03, 4, 10, 8,  Кирил И Методий  17, 4, 11, 10, 8, 2, 5, 13, 6, 3, 7, 9, 1,  Ленин  20, 2, 14, 1, 16, 13, 22, 15, 12, 11, 4, 17, 9, 24, 28, 3, 18, 6, 10, 26, 8, 5,  Люлин  19,  Река Амур  2, 4,  Река Лева  2,  Хаджи Димитър  10, 8, 3, 4, 2, 5,  Христо Ботев  14, 16, 24, 28,  Шипка  1, 10, 6, 4, 2, 8

На 21.10.2020 г. /09:31 - 13:30 ч./ -  Враца:   005073 С Екатте 30606,  М.Църквище  Враца,  Алеко Константинов  1,  Вилна Зона Врачански Балкан  ,  Георги Бенковски  1,  Йордан Лютибродски  32,    Местност Леденика

На 21.10.2020 г. /09:16 - 13:30 ч./ -  Враца:   28-Ми Октомври  1,  Авлига  1,  Безименна  Почивна База Оазис,  Вилна Зона Врачански Балкан  Вила Аец,  Местност Рудник Плакалница  Пс,    Ученически Колони

На 20.10.2020 г. /12:01 - 13:00 ч./ -  Враца:   28-Ми Октомври  1 Млекокооп,  Ален Мак  1, 2, 6, 4, 3, 8,  Бистрец  Уо,  Бистрица-Б  16, 8, 4, 18, 2, 14, 10, 12, 6,  Ботева Поляна  3, 6, 1, 5, 14, 4, 8, Складова База Унатрейд Еоод, 15, 16, 11, 12, 2, 7, 18, 10, 17, 13, 9,  Ботуня  12б, 8, 6, 10, 2, 12, 14, 4,  Вишня  4, 6, 8, 2,  Гаврил Бистричанин  47,  Герена  3, 14, 6, 12, 10, 16, 4, 8, 2, 1,  Джуджан  3, 6, 11, 8, 4, 2, 5, 7,  Дъб  4, 6, 1, 6а, 8 В, 2, 8, 5,  Извор  2, 4, 9, 7а, 15, 21, 11, 1а, 17, 19а, 13, 3, 5, 19, 7,  Илинден  ,  Индустриална  Цех,  Камарата /Кв. Кулата/  1, 2, 8, 4, 12, 14, 6,  Канарата  2,  Касината  19, 18, 21, 23, 16, 20,  Кокиче  2,  Кокиче-К  4, 2, 6,  Кулата  6 2, УПИ I ,  Кв. 4, 5 2, 1,  Купена  11, 1, 7, 2, 5, 9, 4, 3,  Лозарска  5, 34,   Лопушанска Дружина  8, 10, 9, 5, 13, 4, 12, 2, 6, 15, 7, 3, 2а, 11,  Манастирска  50, 46, 44, 48,  Местност Умарски Бряг  ,  Мир  21, 5, 9, 29, 8, 12, 25, 13, 23, 10, 1, 20, 17, 19, 7, 16, 11, 14, 3, 18, 27, 15, 2,  Мътница  29, 40, 25, 27, 38, 36, 33, 31,  Орешака  17, 11, 19, 13, 7, 2, 24 2, 50,  15, 24, 16, 6, 10, 14, 8, 1, 4, 3, 18, 2, 12, 5,  Полков /Кв.Кулата/  3, 2,  Пълковица  1 А, 2, 1,  Първа Улица  1, 2, 3, 8, 4, 6,  Ритлите  15, 4, 17, 5, 7, 6, 9а, 8, 13, 2, 1, 9,  Роза  4, 6, 3, 2, 11, 9, 8, 4, 7, 1,  Сениче  6, 3, 1, 4, 7, 6, 2, 5,  Славов Дол  25,  Стоян Орловски  56, 41, 52, 50, 35, 48, 58, 54, 31, 29, 37, 33, 46, 39,  Стоян Ц. Даскалов  ,  Суходолска  9, 7, 11, 13,  Хранително-Вкусова Зона  ,    Джуджански Поток, Стопански Двор Кв.Кулата, М.Умарски Бряг, Местност Метилявица, Кв.Бистрец М.Метилявица

На 19.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Враца:   Ангел Кънчев  20, 25,  Вардар  6,  Васил Априлов  10, 11, 3, 2, 16, 8, 12, 7, 1, 14, 9, 4, 6, 5,  Веслец  4,  Втори Юни  63,  Втори Юни  39,  Ген. Леонов  52, 54, 58, 62, 56,  Ген. Леонов  29, 32, 36, 35, 33, 27, 31, 34, 38, 25, 50, Касета  Кооперативан Пазар, 37, 48,  Ген. Скобелев  19, 25,  Георги Бързашки  15,  Георги Бързашки  13, 15, 16, 7, 9, 8, 6, 14,  Екзарх Йосиф  51, 53, 45а, 47, 49, 55, 59-61, 59, 61, 63, 97,  Ивайло  10, 6, 12, 2, 1, 11, 8, 9, 7, 5, 4, 3,  Иваница Данчов  4, 3,  Константин Огнянович  16,  Кръстьо Българията  58, 50, 62, 56, 60, 52,  Мито Бояджиев  4, 8, 3, 5,  Проф.Димитър Йоцов  4,  Стоян Заимов  54, 37, 39, 38, 56, 52, 36, 34, 44, 35,  Трайко Китанчев  36, 32, 34,  Хан Аспарух  14, 4, 11, 15, 8, 13, 22, 12, 16, 3, 17, 6, 20, 9, 10, 7, 19, 18,  Цар Борис I-Ви  7, 20, 10, 14, 19, 22, 15, 16, 11, 9, 17, 12, 18

На 21.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Враца:   Ангел Кънчев  20, 25,  Ивайло  10, 6, 12, 2, 1, 11, 8, 9, 7, 5, 4, 3,  Константин Огнянович  16,  Стоян Заимов  54, 37, 39, 38, 56, 52, 36, 34, 44, 35,  Трайко Китанчев  36, 32, 34,  Хан Аспарух  14, 4, 11, 15, 8, 13, 22, 12, 16, 3, 17, 6, 20, 9, 10, 7, 19, 18,  Цар Борис I-Ви  7, 20, 10, 14, 19, 22, 15, 16, 11, 9, 17, 12, 18

На 21.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./   На 22.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./   На 23.10.2020 г. /09:01 - 16:00 ч./ -  Враца:   Андрей Николов  34, 32, 36, 30, 21, 40, 23, 38, 33, 26, 29, 28, 31,  Бабуна  8, 4, 2, 5, 7, 1, 6, 10, 12, 3,  Втори Юни  58, 60, Тп Члк,  Григория Найденов  5, 9, 7, 1, 3,  Екзарх Йосиф  25, 35, 21, 37, Медицински Техникум, 27, 29, 39, 31, 23,  Ком  3, 8, 5, 7, 14, 4, 9, 1, 6, 10,  Рашов Дол  14, 5, 16, 18, 8, 7, 12, 9, 6, 3, 2, 4, 1, 11, 10,  Средна Гора  1, 3,  Чеган  14, 5, 8, 3, 12, 9, 11, 7, 4, 10, 2, 1,  Шар  2, 4, 1

На 20.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Враца:   Вардар  6,  Васил Априлов  10, 11, 3, 2, 16, 8, 12, 7, 1, 14, 9, 4, 6, 5,  Веслец  4,  Втори Юни  63,  Втори Юни  39,  Ген. Леонов  52, 54, 58, 62, 56,  Ген. Леонов  29, 32, 36, 35, 33, 27, 31, 34, 38, 25, 50, Касета  Кооперативан Пазар, 37, 48,  Ген. Скобелев  19, 25,  Георги Бързашки  13, 15, 16, 7, 9, 8, 6, 14,  Георги Бързашки  15,  Екзарх Йосиф  51, 53, 45а, 47, 49, 55, 59-61, 59, 61, 63, 97,  Иваница Данчов  4, 3,  Кръстьо Българията  58, 50, 62, 56, 60, 52,  Мито Бояджиев  4, 8, 3, 5,  Проф.Димитър Йоцов  4

На 22.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Враца:   Васил Априлов  10, 11, 3, 2, 16, 8, 12, 7, 1, 14, 9, 4, 6, 5,  Втори Юни  39,  Ген. Леонов  29, 32, 36, 35, 33, 27, 31, 34, 38, 25, 50, Касета  Кооперативан Пазар, 37, 48,  Георги Бързашки  15,  Кръстьо Българията  58, 50, 62, 56, 60, 52,  Мито Бояджиев  4, 8, 3, 5,  Проф.Димитър Йоцов  4

На 23.10.2020 г. /09:00 - 11:00 ч./ -  Враца ТРАФОРЕМОНТ ЕООД, ДИЛЕС КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ-Д. АСЕНОВА ЕТ

На 19.10.2020 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Згориград:   Александър Стамболийски  29, 1, 22, 13, 15, 18, 10, 23, 2, 14, 4, 9, 8, 20, 16, 25, 27, 6, 21, 12, 7, 11,  Буковец  14, 4, 8, 3, 16, 18, 12, 2,  Васил Левски  11, 14а, 6, 18, 16, 31, 13, 9, 10, 25, 7, 23, 17, 21, 2, 29, 1, 8, 3, 14, 27, 12, 4, 15,  Вратица  32, 28, 26, 7, 34, 24,  Георги Бенковски  3, 5, 2, 1,  Георги Димитров  3, 6, 33, 11, 24, 9, 42, 19, 1, 27, 15, 4, 35, 17, 7, 29, 10, 30, 43, 12, 40, 13, 48, 36, 21, 5, 22, 28, 16, 8, 44, 20, 38, 31, 34, 46, 18, 32, 14, 41, 23, 25,  Георги С. Раковски  3, 2, 5, 1,  Извън Регулацията  ,  Крайречна  2, 4, 7, 10, 8, 5, 9, 1, 6,  Любен Каравелов  2, 4,  Местност Гарванец  ,  Местност Гарванец  1,  Радан Войвода  9, 8, 2, 16, 4, 12, 11, 5, 3, 14, 1, 6, 10,  Река Лева  33, 35,  Цар Симеон I-Ви  3, 1, 4, 2,    Местност Гарванец

На 20.10.2020 г. /12:01 - 13:00 ч./ -  Лиляче:   Лиляшка Могила  Кариера Лиляче

На 20.10.2020 г. /12:01 - 13:00 ч./ -  Нефела:   Акад. Иван Ценов  3, 19, .3, 2, 15, 14, 16, 5,  23, 7,  18,  Безименна  2,  1,   Божур  2, 4, 6, 7, 3, 14, 5, 8, 10, 1,  Бузлуджа  1, 5, 3,  17,  Васил Левски  19, 14, .7, 5, 12,  29, 27, 1а, 33, 10, 31, 3, 4, 11,  16, 6, 8, .13, 13, 11,  Витоша  1, 19, 7, 14,  22, 15, 13, 5, 9,  14, 2, 9, 11,  Георги Бенковски  11, 10, .3, .5, 7, 4, .11,  Георги Димитров  3, 2, 13, 10, 6, 9, 5, 15, 4, 12, 8, 1, 14, 19, 26, 17, 29, .25, .27, 32, 23, .17, 25,  Кольо Фичето  25, 7, 23,  5, 10, .3, 21, 9, 13, 15, 21,  11, 12, 3,   Люлин  .14, 8, 2, 1, 18,  14, 3а, 12, 3, 16, 20,  Милко Ангелов  2,  Мир  7, .12, 6, 14, 8, 10, 4,  11, 18, 3, 9, 15, 18, .15, 14, 27,  25,  16, 31, 25,  Околовръстен Път  ,  Пролет  3, 2, 5, 9,  Речка  .1, 1, 4,  Стоян Ц. Даскалов  ,  Студен Извор  21, 1, 5, 13,  Хан Аспарух  11, 5, 17,  7,  Христо Ботев  24, 27, 33, .11, 1, 4, 2, .15, 26, 28,  30, 12,  20, 3, 10,  43, 22, 25, 33,  8, 19, 17, .1, .12, 7, 16, 12, 31,  Цар Калоян  9, 3, 1

Община Криводол  

На 19.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 20.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 21.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 22.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 23.10.2020 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Лесура:   Ветрен  2,  Витиня  8, 15, 11, 13, 1, 6, 14, 2, 10, 3, 4, 7, 5, 12,  Волга  16, 20, 28, 26, 22, 12,  3,  Димитър Благоев  40, 36, 37, 29, 39, 33, 32, 43, 31, 38, 34,  Еделвайс  2,  Йордан Лютибродски  3,  Кокиче  7,  Неофит Рилски  7, 3, 10, 3,  1,  Околчица  1, .10, 2, 6,  Паисий Хилендарски  5, 7, 3, 9, 1,  Речка  11, 7, 5, 1, 13, 3, 9, 2,  Ропотамо  17, 3, 2, 18, 12, 11, 19, 14,  Тодор Каблешков  6, 3, 2,  Хан Аспарух  10, 12, 1,  Христо Ботев  ,  Христо Михайлов  13, 15, 16, 14, 7, 9, 10, 6, 20, 18, 22, 8, 12, 4,  Цар Калоян  7, 1, 8, 6,  Цар Самуил  2, 4

Община Мездра  

За Периода 19-23.10.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Горна Бешовица:   9-Ти Септември  3, 13,  6,  8,  14,  9,  1,  12,  11,  10,  5,  7,   Ален Мак  3, 1, 5,  Гаврил Генов  4,  1,  8,  3,   Гаврил Генов  11, 7,  5,  16, 10,  16,  12,  20,  11,  18,  9, 9,  11 А,  6,  4 А,  8,   Ген. Владимир Заимов  5, 3, 4, 2а, 6а, 2, 1,  Ген. Скобелев  3 А, 5, 3, 1, 6, 6а, 3а, 4,  Ген. Столетов  2, 1, 3, 6, 1а, 13, 3а,  Гео Милев  3,  2,  1,  9,  9,  Георги Димитров  26, 25, 26а, 23, 24а, 30, 15, 32, 19, 28, 21, 22,  Георги Димитров  16,  5,  2,  3,  7,  8,  1а, 10, 3, 1,   Иван Вазов  2,  4,   Иван Павлов Девети  1, 8,  3, 5, .7, 2, 5а, 3а, 12, 6,  Иван Фунев  9,  6 Б,  6 А,  1,  5,  7,  5, 6,  3,   Илия Темелски  3, 4, 1, 2, 5,  Ленинград  6,  2 А, 8, 1 А, 2 А,  1 А,  3, 4,  1,  7, 5,   Малчика  3,  4, 1,  1, 2, 2,   Малчика  3,  Маршал Толбухин  8,  Маршал Толбухин  2, 10, 6,  12,  14 А,  4,  8 А,  10,  9,  15, 14,  8, 3,  11, 1, 5,  13,  17,  Никола Марков-Колката  2,  Октомври  9, 5, 1а, 7,  Опълченска  1, 3,  Петропавловска  5, 1, 2, 6, 4,  Радецки  1,  2,   Средна Гора  8, 5б, 4, 3, 5а, 5, 6,  Станке Димитров  1,  3,  5,   Странджа  8, 1а, 2, 1, 4,  Тотка Илиева  5а, 2, 6, 4, 1, 4а, 3, 5,  Тракия  4,  2,  8,  Христо Ботев  4, 29, 1, 22, 6, 16, 20, 26, 8, 3, 12, 22а, 14, 2, 7, 5, 10,  Христо Михайлов  10,  6,  6, 4, 2 А, 8, 8,   Христо Смирненски  21,  13, 11, 25,  17,  27,  7,  18,  8,  23,  22, 24,  19,  22,  26,  15,  12, 9,  16, 20,  6,  25 А,   Чапаев  4, 5,  5,  Шипка  1,  5.

На 21.10.2020 г. /08:46 - 09:45 ч.; 08:46 - 16:16 ч.; 15:15 - 16:16 ч./ -  Дърманци:   Александър Стамболийски  11,  6,  8, 5, 12,  7, 9,   Васил Левски  5,  3,  9,  15,  8,  13,  10, 8, 4,  11,  7,  6,   Веслец  12,  4,  6,  10,  2,  8,   Волга  3,  1,  4,  6,  2,   Георги Бенковски  3,  .6, 5,  11,  9,  7,  13,  12, 13, 8,  1,  21,  23,  16, 19,  17,   Георги Димитров  1,   Дунав  2,  5,  1,  2 А,  6,  8,  3,  4,   Кирил И Методий  6,  30,  26, 28,   Ком  3,  6,  4,  1,  1, 2,  5,  8,   Хан Аспарух  5,  3,  1,  2,  Цар Калоян  2,  5,  3, 1, 7.

На 20.10.2020 г. /16:00 - 16:30 ч./ -  Елисейна:   Георги Марков  40,  .34, 22, 3, .8, 24, 28, 26, 16, 20,  20, 10,  14,  2, 36,  12,  35, 30,  Димитър Бояджиев  2,  21,  Димитър Дацов  .5, 5,  11 А, 11, 1,  .3 А, 16, .4, 11,  .3, 9,   Йордан Куртев  15,  .46 А, .38, 40, 19,  44,  50,  36, 48,  .17, 46,   Стефан Трифонов  7, 21, 7,  27,  29, .1, .3, 19,  .5, 27 А,  31,  3,  25,  .37, 13, 27, 31 А,  37, 11, .27, 14, .9, 35,  21 А, 31, 15, .19,  Стоян Коцов  6, 12, .14, 2, 16, 5, 3, 4

На 22.10.2020 г. /15:15 - 16:16 ч./ -  Зверино:   Никола Войновски  3, 98, 7, 9, .68 А, 3

На 22.10.2020 г. /10:01 - 11:00 ч.; 10:01 - 16:16 ч./ -   Игнатица ИНТЕРСАТ ООД

На 22.10.2020 г. /15:15 - 16:16 ч./ -  Игнатица:   1-Ви Май  1,  9-Ти Септември  3,  2, 5,  1,   Александър Стамболийски  11,  29,  19,  34, 15, 15,  23, 13,  19, 14,  13, 10,  16, 21, 6,  27,  10, 8,  23,  29, 17, 7,  9, 37,  36, 42, 57,  37, 21,  48, 31, 49, 53,  55, 38, 47, 39, 34, 53, 3, 40, 30,  45, 22, 38,  43, 41, 51, 46, 24,  49,  35, 44,  50,  28, 28,  67,  55, 71,  61, 63,  Ангел Иванов-Анко  1,  5, 6,  4,  6, 15,  2, 1,  Ангел Кънчев  6,  Балкан  .4, 6, 4, 8, .2, 2,   Бахчата  .5, 6, 2, .3, .21, .4, 4, .22, 19, 15, 5, .7, .2,  Васил Коларов  6, 4, 1,  2, 3,  Васил Левски  1, 1,  2, 9,  10,  4, 13,  2, 6, 13, 11,  8, 7, 12,  Вела Пеева  2,  3, 6, 4, 1,  Витоша  .7, 2, 19, 22, 9, 6, 12, .18, .3, .4, .11, 7, 1, 23, .6, 3, .14, .16, 15, .20, .2, 4, .17, 13,  Габровница  77, 56,  78, .83, 61,  82, 64,  81,  62,  79, 59,  75, 75,  63,  79,  73,  84,  77,  84, 86, 85,  60,  58,   Георги Димитров  13, 19,  36, 17, 34,  26, 25 А, 27,  28, 21, 38,  30, 29,  23,  24, 32, 40,  25,  25, 31, 29, 4, 26, 47 А, 42, 37, 39,  44, 59, 19, 47,  41, 47, 54, 49, 57, 45,  35, 50, 43, 57,  48, 45, 50,  16, 10,  4, 14, 9, 20,  11,  6, 14,  8, 12, 3, 16,  7, 2, 1,  Димитър Благоев  27, 41,  Лиляна Димитрова  2,  18,  20, 22,  12, 8,  14, 6, 16а,  10, 1, 2,  16, 10,  2, 3, 4, 12,   Любен Каравелов  11,  16,  8,  14,  17,  9, 1, 22, 12, 3, 2,  2, 6, 4,   Малчика  .3, 3, 3,  5, 4, 6,  6, 1, 2,  2,  Местност Алиов Дол  ,  Местност Игнашка Габровница  52, 45, 8, 39, 25, 35, 31, 5,  Мир  6,  8, 4,  Младост  2,  1, 9, 6, 7, 4, 1,  3,  10, 5,  4,  11,  Никола Войновски  68а,  Никола Марков-Колката  9, 1,  Опълченска  2, .1, 2, 1, 6,  .4,  Пирин  1,  Преслъп  5, 28, 40, 43, 22, 90, 38, 48, 100, 68, 24, 32, 35, Вила, 64, 39, 78, 37, 20, 50, 29,  Райко Даскалов  8, 14,  10,  4,  4, 5,  16,   Рила  4,  1, 4, 3,  2,  4 А, 4а,  19,  16,  12,  7, 26, .17, 16, 21, 8,  10, 10,  13,  26,  1,  59, 18, 14,  12, 20,  20, 14, 13, 28,  24, 17,   Рътовете  151, 156, 160, 158, 155, 159,  Стара Планина  7,  17, 24, 29, 4,  4, 10,  18,  13,  12, 14,  15,  2, 6,  21, 9, 11,  5,  3, 27, 25,  1,  23, 6, 16,  3,  25,  Трънски Рът  17, 14,  Търговска  3,  Христо Ботев  2,  7, 3.

На 22.10.2020 г. /10:01 - 11:00 ч.; 10:01 - 16:16 ч./ -  Игнатица:   1-Ви Май  1,  9-Ти Септември  3,  2, 5,  1,   Александър Стамболийски  11,  29,  19,  34, 15, 15,  23, 13,  19, 14,  13, 10,  16, 21, 6,  27,  10, 8,  23,  29, 17, 7,  9, 37,  36, 42, 57,  37, 21,  48, 31, 49, 53,  55, 38, 47, 39, 34, 53, 3, 40, 30,  45, 22, 38,  43, 41, 51, 46, 24,  49,  35, 44,  50,  28, 28,  67,  55, 71,  61, 63,  Ангел Иванов-Анко  1,  5, 6,  4,  6, 15,  2, 1,  Балкан  .4, 6, 4, 8, .2, 2,   Бахчата  .5, 6, 2, .3, .21, .4, 4, .22, 19, 15, 5, .7, .2,  Васил Коларов  6, 4, 1,  2, 3,  Васил Левски  1, 1,  9,  10,  4, 13,  2, 6, 13, 11,  8, 7, 12,  Вела Пеева  2,  3, 6, 4, 1,  Витоша  .7, 2, 19, 22, 9, 6, 12, .18, .3, .4, .11, 7, 1, 23, .6, 3, .14, .16, 15, .20, .2, 4, .17, 13,  Габровница  77, 56,  78, .83, 61,  82, 64,  81,  62,  79, 59,  75, 75,  63,  79,  73,  84,  77,  84, 86, 85,  60,  58,   Георги Димитров  13, 19,  36, 17, 34,  26, 25 А, 27,  28, 21, 38,  30, 29,  23,  24, 32, 40,  25,  25, 31, 29, 26, 47 А, 42, 37, 39,  44, 59, 19, 47,  41, 47, 54, 49, 57, 45,  35, 50, 43, 57,  48, 45, 50,  16, 10,  4, 14, 9, 20,  11,  6, 14,  8, 12, 3, 16,  7, 2, 1,  Лиляна Димитрова  2,  18,  20, 22,  12, 8,  14, 6, 16а,  10, 1, 2,  16, 10,  2, 3, 4, 12,   Любен Каравелов  11,  16,  8,  14,  17,  9, 1, 22, 12, 3, 2,  2, 6, 4,   Малчика  .3, 3, 3,  5, 4, 6,  6, 1, 2,  2,  Местност Игнашка Габровница  52, 45, 8, 39, 25, 35, 31, 5,  Мир  6,  8, 4,  Младост  2,  1, 9, 6, 7, 4, 1,  3,  10, 5,  4,  11,  Опълченска  2, .1, 2, 1, 6,  .4,  Преслъп  5, 28, 40, 43, 22, 90, 38, 48, 100, 68, 24, 32, 35, Вила, 64, 39, 78, 37, 20, 50, 29,  Райко Даскалов  8, 14,  10,  4,  4, 5,  16,   Рила  4,  1, 4, 3,  2,  4 А, 4а,  19,  16,  12,  7, 26, .17, 16, 21, 8,  10, 10,  13,  26,  1,  59, 18, 14,  12, 20,  20, 14, 13, 28,  24, 17,   Стара Планина  7,  17, 24, 29, 4,  4, 10,  18,  13,  12, 14,  15,  2, 6,  21, 9, 11,  5,  3, 27, 25,  1,  23, 6, 16,  3,  25,  Трънски Рът  17, 14,  Христо Ботев  2,  7, 3.

За Периода 19-23.10.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Крета,  Общ. Мездра:   Ален Мак  5, 9, 7, 10,  Ангел Грамчев  7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20,  Байкал  8, 7, 11, 2, 1, 3, 12,  Божур  2, 4, 1,  Ботева Поляна  1, 2, 4,  Васил Левски  7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3,  Гаврил Генов  8, 3, 6, 1, 2, 4,  Ген.Иван Кинов  16, 18, 5, 8, 9, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10,  Георги Бенковски  5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4,  Георги Димитров  7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 8, 14, 21, 3,  Здравец  10, 2,  Кокиче  3,  Кокиче  2,  Кръстьо Генков  10, 8, 6, 2, 4,  Лальо Ширков  15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5,  Люляк  4, 3, 1,  Минзухар  4,  Никола Вапцаров  6, 7,  Никола Вапцаров  3, 1, 2,  Никола Марков-Колката  7, 2,  Никола Марков-Колката  1,  Тотка Илиева  4, 5, 10, 1, 3, 2, 6,  Христо Ботев  12, 6, 4,  Христо Ботев  1, 2,  Христо Смирненски  4,   Христо Смирненски  2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1,  Чешмата  2, 10

На 22.10.2020 г. /15:15 - 16:16 ч./ -  Лютиброд:   3-Ти Юни  16,  18,  24,  10, 15,  7,  3,  2,  17,  22,  6,  20,  8,  5,  26, 19,  6, 1,  V 608  ,  Xi-531  ,  Атанас Кинов  7,  5,  3,  3,  Баба Илиица  6,  4,  9,  8,  12,  23,  2,  17,  15,  7,  25,  11,  1,   Безименна  6, 1, 2, 6,   Булата  3,  5,  12,  14,  18,  7, 16,  8, 11, 1,   Валеновица  2 Къща, 3,  4,  5,  7,  6,  2,  1,   Васил Левски  15, 1, 7,  9,  9, 11,  12,  13,  16,  8,  10,  14,  15,  19, 17,  3,  5,  18,   Гаврил Генов  1,  2, 18,  8, 2,  24, 13,  28,  11,  1, 9,  14,  16,  20,  14, 3,  15,  3,  Ген.Иван Кинов  4,  3, 7, 1, 3, 16,  18,  3,  24, 12,  5, 5,  8,  14,  11,  7,  .24, 1,  Георги Апостолов  15,  14,  6,  11,  13,  5,  7,  16,  16,  6, 2,  Георги Дамянов  6,  16,  7,  18,  9,  14,  10,  12,  5,  2, 8,   Георги Димитров  6,  8,  10,  4,  15,  16, 14,  1,  2,  5,  7,  6, 9,  13,  3,  12,  25, 20,  21,  19,  18,  17,  12, 20, 10,  18,  44,  8,  25, 14,  42,  48,  46,  40,   Герго Кьопчов  9,  1,  7,  4,  6,   Димо Дичев  10,  3,  12,  6,  4,  8,  14, 6,  Здравченик  5,  2,  7,  10,   Иван Вазов  4, 1, 7,  8,  11,  1,  5,  9,  6,  4,  3,  12,  10,  2,  13,   Иглика  .4, 1,  Искър  5,  3,  4,  7,  11,  1,  2,   Йордан Лютибродски  10,  3,  5,  1,  6,  7, 8,  8,  Кв16 Упи-212  ,  Комсомолска  8,  3,  7,  1,  6,  10,  4,  3а, 9,  5,   Коритен  25,  4,  1,  5,  11,  19,  11, 7,   Лазар Станев  15,  14, 14,  2,  8,  18,  7,  12,  13,  1,  16,  10,  5,  9,  6,   Местност Парка  Пс,  Местност Тераса, Р. Искър  Пс,  Никола Вапцаров  5, 21, 5,  17,  17, 9,  1,  19, 7,  11,  3,   Никола Марков-Колката  14,  11, 2,  6,  4,   Петко Цоловски  3,  8,  5,  7,  1,   Рашов Дол  8,  32,  15,  21, 10,  16,  21,  36,  11,  13,  17,  9,  14,  34,  12,   Ритлите  3, 2, 3,  1,  8,  Роза  3,  4, 5,  2,   Селището  8,  1,  6,  4,  16,  10,  12,  15,  17,  5, 8,   Софроний Врачански  5,  16,  2,  1,  12,  3,  6,  9,  8,  7,  20, 4,  Станке Димитров  35,  38,  4, 40,  48,  44,  7,  29,  31,  32,  11,  9,  26, 30,  1,  13,  5,  37,  3,  27,  24,  28,  46,  18,  10,  6, 12,  19,  15,  .12, 17,  21,  22,  14,  25,  20,  16,  7,  Стара Планина  1,  8,  16,  14,  2,  12,  9,  11,  5,  10,  7,  13,  Черепиш  До Манастира,    Местност Бреста И Местност Кръста, Вила, Местност Илинец Екатте44745 Имот №136, 42

На 20.10.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Лютиброд:   Xi-531  ,  Баба Илиица  6,  4,  9,  8,  12,  23,  2,  17,  15,  7,  25,  11,  1,   Безименна  6, 1, 2, 6,   Васил Левски  15,  Гаврил Генов  1,  2, 18,  8, 2,  24, 13,  28,  11,  1, 9,  14,  16,  20,  14, 3,  15,   Ген.Иван Кинов  1,  Георги Апостолов  15,  14,  6,  11,  13,  5,  7,  16,   Георги Димитров  10,  18,  44,  8,  25, 14,  42,  48,  46,  40,   Иван Вазов  4,  Искър  5,  3,  4,  7,  11,  1,  2,   Комсомолска  8,  3,  7,  1,  6,  10,  4,  3а, 9,  5,   Никола Вапцаров  21, 5,  17,  17, 9,  1,  19, 7,  11,  3,   Селището  ,  Софроний Врачански  4,    Местност Илинец Екатте44745 Имот №136, 42

За Периода 19-25.10.2020 г. /00:01 - 23:59 ч./ -  Лютидол:   Мала Река

На 19.10.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 09:46 - 14:30 ч.; 13:30 - 14:30 ч./   На 21.10.2020 г. /08:16 - 10:00 ч.; 14:16 - 15:00 ч./ -  Лютидол:   Александър Стамболийски  10, 6,  2, 4, 6, 4,  5, .10,  Георги Димитров  27,  10,  63,  37,  56,  14,  26, 73, 36,  .47, 75,  41,  59,  11, 33, 32,  74, 27, 15,  23, 13, 28, 46,  33,  49, 76,  7,  21,  55, 40,  68, 78,  1 А,  45,  70,  65, 71,  21, 31, 8, 24, 73 А, 66, 25, 12,  61, 58, 60,  79,  57,  71, 60, 9, 1,  32, 67,  72, 38,  68,  27,  58,  3, 51, 5,  18,  6,  Искър  21, 7,  11, 12, 19,  8, 2,  6,  1, 12,  3, 13,  8,  15,  4,  Кирил И Методий  7,   Любен Каравелов  19,  7,  11, 29,  4,  15,  1,  5 Б,  28,  23, 25, 12,  27,  21,  22,  3,  26,  6,  7, 5 Д,  22, 24,  5 В,  5,  Малчика  5,  2,  6,  4,  Махала Брусника  17,  15,  41,  42,  43,  3,  10,  50,  28, 14,  11,  .21, 7,  2,  47,  6,  40,  39,  4,  46,  28,  13,  1,  12, 44,  5,  16,  23,  25,   Махала Кацарска  1, 14,  11,  14, 3, 5,  13,  .3, .4, 10,  12,  3 А,  .5, 15,   Махала Тишовци  15,  11,  16,  9,  3, 10,  21,  2, 17,  .4, 20,  18,  14,  8,  19,   Махала Търнев Рът  27,  6,  3,  26, 12,  7,  2,  12, 1, 1, .16, 18, 14,   Местност Поповица  Пс,  Мургаш  43,  39,  13, 31 А, 2, 21, 27, 16,  5, 7, 25,  6, 5,  14,  33, 17, 9,  1,  41, 19,  29,  37,  35,  10,  8, 15,  12,   Оборище  21,  19, 3,  6, 15, 27,  13,  9,  25, 23,  2,  17, 17,  11,  4,  5,  13, 1, 29,  2,  Цар Калоян  1, 1,  4,   Шипка  3,  8, 10,  10, 8,  9, 3, 4,  1,  16,     М. Търнев Хрът

На 19.10.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./   На 20.10.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./   На 22.10.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./   На 23.10.2020 г. /09:01 - 16:30 ч./ -  Лютидол:   Иван Йорданов ,  Мир  ,  Махала Брусника  17,  15,  41,  42,  43,  3,  10,  50,  28, 14,  11,  .21, 7,  2,  47,  6,  40,  39,  4,  46,  28,  13,  1,  12, 44,  5,  16,  23,   Махала Кацарска  1, 14,  11,  14, 3, 5,  13,  .3, .4, 10,  12,  3 А,  .5, 15,   Махала Тишовци  15,  11,  16,  9,  3, 10,  21,  2, 17,  .4, 20,  18,  14,  8,   Махала Търнев Рът  27,  6,  3,  .26, 12,  7,  2,  12, 1,  Мир  ,    М. Търнев Хрът

На 21.10.2020 г. /08:46 - 16:16 ч.; 08:46 - 09:45 ч.; 15:15 - 16:16 ч./ -  Мездра:   Безименна  ,  Жп Район  1 Вход София,  Кирил И Методий  52

На 22.10.2020 г. /15:15 - 16:16 ч./ -  Мездра:   Жп Район  ,  Лещака  .29, 26, 16, .25, 12, 32, 15, 10, 24, 19, 14, 21, 23, 27, 18, 9, 13, 17, 8,  Принчовец  6, 18, 10,  7, 12, 4, 1, 8, 5, 3, 13, 2, 10, 9,  Св.Св. Кирил И Методий  57,  Христо Ботев  113

На 19.10.2020 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Ослен Криводол:   Александър Стамболийски  20, 7, 16, 11, 12, 3, 26, 5, 2, 22, 17, 1, 21, 9, 15,  Бузлуджа  4, 2,  Бяло Море  5, 10, 9, 1, 12, 14,  Васил Коларов  2,  Васил Левски  6,  Васил Левски  2, .6, 6,  Вина  3, 4, 5, 2,  Вина  5,  Вункенец  3,  Ген. Столетов  14, 3, 1, 2, 8,  Георги Димитров  10, 23, 25,  Георги Димитров  15, 17, 13, 11, 2, 6,  Георги С. Раковски  3, 4,  Иван Вазов  2, 6, 4, 5,  Люляк  1,  Минзухар  2, 4,  Роза  3, 6, 4, 1,  Стара Планина  2,  Странджа  4, 6,  Тотка Илиева  4, 1,  Търновица  5, 3, 7,  Христо Ботев  2, 13, 6, 3, 4, 19, 2а, 7, 15,  Христо Ботев  6,   Янтра  5, 1

На 22.10.2020 г. /15:15 - 16:16 ч./ -  Ребърково:   Ален Мак  6, 10, 1, 7, 5, 4, 10, 8,  Бераново  9,   Божур  4,  3,   Гаврил Генов  34,  2,  .2, 1, 22,  12,  18,  24,  .26, 16,  .36, 4,  .32, 3,  30,  36,  28,  14,  20, 5,  Здравец  .6, 8,  1,  3,  10,  .2,  Кокиче  2,  .3, .10, 6,  8,  .8, 12,   Незабравка  .29, 40,  .23, 38,  .41, .47, 27,  22,  18,  6,  4,  .25, 17,  10,  2,  21,  .13, .16, 25,   Синчец  ,  Слънчев Бряг  25,  15,  8,  35, .37, .12, 5,  37,  7,  .41, 23,  .17, 1,  .10, 33,  39,  Юрий Гагарин  9,  6,  5, 4,  7,  3,  .6,    М.Лещака

На 19.10.2020 г. /09:46 - 11:00 ч.; 09:46 - 14:30 ч./ -  Типченица:   7-Ми Септември  27, 30, 34, 31, 31а, 33, 29а, 37, 35, 25, 38а, 40, 29, 49, 51, .59, 56, 67, 66, 60, 47, 42, 68, 52, .57, 63, 44,  58, 37, 64, 46, 59, 50, 45, .61, 70, 43, 48, 41, 53, 39, .8, 18, 28, 19, 13, 7, 17, 6, 2, 20, 16,  22, .5, .12, 3, 26, 21, 15, 24,  Бачо Киро  .4, .8, 6, 1, 3, 7, 5,  Богомил Кръстев  1, 1а, 3, 11, 5, 7, .11, 10, 6, 13, 12, 14, 4, 8,  Боримечката  1, 2, 3,  Гаврил Генов  4, 3, 17, 5, 23, 2, 20, 9, 1, 11, 14, 27, 10, 19, 7, 13, 12,  Д-Р Иван Георгиев  2, 1, 12, 4, 3, 26, 8, 5, 24, 9, 11,  7, 14, 13, 6, 11, 18, 15, 9,  Данте Павлов  33, 19, 5, 9, 37, 6, 7, 8, 35, 31, 4, 3, 15, 13, 41, 29, 11, 21, 41,  23, 27,  Динко Петров  1, 2, .11, .14, .8, 17, 19, 7, .6, 5, .12, 15, 11, 25, 23, 3, .10,  Здравец  3, 4, 1, 2,  Иван Вазов  11, 10, 13, 17, 1, 2, 8, 5, 12, 4, 3, 14, 9, 6,  Иван Йончев  5, 27, 3, 15, 31, 8, 20, 13, 7, 2, 23, 22, 6, 28, 14, 9, 12, 10, 26, 17, 4, 16, 12а, 25, 21, 24, 18, 7, 11, 1, 33,  Иван Кожухаров  6, 9, 11, 7, 1, 1а, 5, 3, 2, 1, 4,  Иван Кръстев  10, 2, 4, 6, 1, 20, 18, 22, 16, 1,  Йордан Юнчев  20, 5, 9, 13 А, 11, 13, 16, 18, 12, 7, 22, 14, 34, 8, 36, 3, 38, 15, 40, 1, 4, 2,  Кирил И Методий  3, 2, 1, 5, 6, 7, 10, 9,  Кокиче  2, 6, 3, 1, 4,  Любен Каравелов  7, 4, 6, 3а, 21, 9, 3, 1, 17, 19, 13, 5, 10, 7, 8, 15, 23, 11,  Марин Георгиев  15, 16, 25, 4, 1, 7, 13, 17, 2а, 6, 5, 18, 12, 14, 19, 21, 8, 7а, 23, 2, 10, 3, 15,  Махала Шумир  ,  Младост  8, 6, 2, 4, 1, 3,  Муров Дол  2, 5, 4, 10, 12, 1, 8,  Незабравка  21, .4, .2, 2,  Петър Калчев  2, 7, 5,  Пролет  .2,  Рила  1, 5, 2, 3,  Синчец  5, 3, 1,  Славчо Д.Йончев  16, 1, 14, 24, 22, 19, 30, 25, 21, 26, 23, 28,  Славчо Евтимов  10, 11, .14, 20, 5, 18, 2, 6, 22, 7, 3, 13, 9, 9,  1,  Смильовец  1,  Хаджи Димитър  5, 3, .4,  Христо Ботев  1, 8, .16, .14, 6, 1, .18, .22, 2, 4, 3,  Чаира  3, 1,  Ягода  1, 3, 2,    Пи 017152

На 19.10.2020 г. /13:30 - 14:30 ч./   На 21.10.2020 г. /08:16 - 10:00 ч.; 14:16 - 15:00 ч./ -  Типченица:   7-Ми Септември  27, 30, 34, 31, 31а, 33, 29а, 37, 35, 25, 38а, 40, 29, 49, 51, .59, 56, 67, 66, 60, 47, 42, 68, 52, .57, 63, 44,  58, 37, 64, 46, 59, 50, 45, .61, 70, 43, 48, 41, 53, 39, .8, 18, 28, 19, 13, 7, 17, 6, 2, 20, 16,  22, .5, .12, 3, 26, 21, 15, 24,  Бачо Киро  .4, .8, 6, 1, 3, 7, 5,  Богомил Кръстев  1, 1а, 3, 11, 5, 7, .11, 10, 6, 13, 12, 14, 4, 8,  Боримечката  1, 2, 3,  Гаврил Генов  4, 3, 17, 5, 23, 2, 20, 9, 1, 11, 14, 27, 10, 19, 7, 13, 12,  Д-Р Иван Георгиев  2, 1, 12, 4, 3, 26, 8, 5, 24, 9, 11,  7, 14, 13, 6, 11, 18, 15, 9,  Данте Павлов  33, 19, 5, 9, 37, 6, 7, 8, 35, 31, 4, 3, 15, 13, 41, 29, 11, 21, 41,  23, 27,  Динко Петров  1, 2, .11, .14, .8, 17, 19, 7, .6, 5, .12, 15, 11, 25, 23, 3, .10,  Здравец  3, 4, 1, 2,  Иван Вазов  11, 10, 13, 17, 1, 2, 8, 5, 12, 4, 3, 14, 9, 6,  Иван Йончев  5, 27, 3, 15, 31, 8, 20, 13, 7, 2, 23, 22, 6, 28, 14, 9, 12, 10, 26, 17, 4, 16, 12а, 25, 21, 24, 18, 7, 11, 1, 33,  Иван Кожухаров  6, 9, 11, 7, 1, 1а, 5, 3, 2, 1, 4,  Иван Кръстев  10, 2, 4, 6, 1, 20, 18, 22, 16, 1,  Йордан Юнчев  20, 5, 9, 13 А, 11, 13, 16, 18, 12, 7, 22, 14, 34, 8, 36, 3, 38, 15, 40, 1, 4, 2,  Кирил И Методий  3, 2, 1, 5, 6, 7, 10, 9,  Кокиче  2, 6, 3, 1, 4,  Любен Каравелов  7, 4, 6, 3а, 21, 9, 3, 1, 17, 19, 13, 5, 10, 7, 8, 15, 23, 11,  Марин Георгиев  15, 16, 25, 4, 1, 7, 13, 17, 2а, 6, 5, 18, 12, 14, 19, 21, 8, 7а, 23, 2, 10, 3, 15,  Махала Креща  Къща,, Къща,  Махала Реката  ,  Махала Шумир  ,  Младост  8, 6, 2, 4, 1, 3,  Муров Дол  2, 5, 4, 10, 12, 1, 8,  Незабравка  21, 4, 2, 2,  Петър Калчев  2, 7, 5,  Пролет  .2,  Рила  1, 5, 2, 3,  Синчец  5, 3, 1,  Славчо Д.Йончев  16, 1, 14, 24, 22, 19, 30, 25, 21, 26, 23, 28,  Славчо Евтимов  10, 11, .14, 20, 5, 18, 2, 6, 22, 7, 3, 13, 9, 9,  1,  Смильовец  1,  Хаджи Димитър  5, 3, .4,  Христо Ботев  1, 8, .16, .14, 6, 1, .18, .22, 2, 4, 3,  Чаира  3, 1,  Ягода  1, 3, 2,    Пи 017152

Община Мизия  

На 19.10.2020 г. /12:00 - 13:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Войводово,  Общ. Мизия:   Александър Стамболийски  11, 2, 7,  Васил Коларов  4, 2, 16, 8, 12, 6, 18, 10, 22, 14, 24,  Васил Левски  4, 11, 8, 9, 16, 14, 10, 1, 2, 6, 17, 13, 3, 5, 28, 41, 43, 18, 31, 22, 26, 37, 20, 33, 29, 36, 32, 30, 38, 45, 39, 42, 35,  Георги Димитров  4, 6, 13, 5, 1, 19, 9, 2,  Иван Вазов  12, 8, 10, 9, 5, 1, 7, 6, 4, 3, 11, 10 А, 21, 16 А, 18, 26, 15, 22, 19, 20, 38, 34, 28, 36, 16, 17, 25, 24, Рт Нн Тп №2,  Кюстендилска  9, 6, 11, 16, 1, 12, 3, 5, 7, 8, 31а, 26, 40, 35 А, 23, 37, 13, 27, 21, 30, 15, 18, 35, 33, 28, 17 А, 38, 22, 24, 32, 36, 39,  Никола Вапцаров  3 А, 2, 1, 3, 5,  Пенчо Славейков  5, 1, 3,  Христо Ботев  62, 31, 29, 22, 1 А, 43, 34, 21, 41, 56, 17, 50, 14, 44, 1, 5, 9, 32 А, 37, 36, 3, 58, 8, 45, 23, 13, 60, 35, 4, 24, 19, 18, 42, 2, 30, Рт Нн Тп №1, 6, 11, 12, 16, 28, 7, 26, 15, 38, 33

На 19.10.2020 г. /12:00 - 13:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Крушовица,  Общ. Мизия:   Аврам Стоянов  12, 24, 2, 11, 26, 19, 7, 28, 6, 4, 18, 30, 1, 20, 9, 22, 16, 8, 3, 10, 5,  Ангел Кънчев  2, 1,  Антон Иванов  7, 4, 2, 9, 3, 1, 13,  Антон Страшимиров  10, 17, 5,  Асен Златаров  3, 21, 5, 24, 22, 26, 20, 30, 16,  Бачо Киро  3,  Безименна  5, 12,  8,  Битуля  4, 2, 5, 3, 14, 8, 10, 6,  Братя Миладинови  51, 48, 50, 10, 2, 57, 49, 47,  Васил Воденичарски  9, 13, 16, 8, 11, 15, 14, 17, 18,  23, 21, 10, 19, 12, 16, 14, 25, 18,  Васил Левски  5, 21, 11, 19, 1, 9, 12, 2, 13, 4, 17, 8, 3, 15, 23, 10, 29, 6,  Васил Петлешков  1, 5, 3,  Гаврил Генов  2, 22, 4, 1, 16, 20, 6, 8,  Ген. Скобелев  1, 2,  3, 7, 8, 6, 5, 38, 35, 23, 13, 33, 11, 21, 36, 29, 28, 30, 16, 25, 37, 23 Рт Нн Тп №6, 17,  Гео Милев  2, 1, 17, 5, 20, 7, 10, 4, 6, 9, 18, 16, 14, 8, 19, 12,  Георги Кирков  4, 7, 5, 8, 14, 2, 4, 11, 42, 6, 32, 26, 24, 40, 1, 22,  Д-Р Петър Берон  1,  Дафинка Чергарска  4, 49,  Димитър Василев Станкулов  11, 24, 28, 30, 34, 46, 45, 35, 8, 41, 10, 42, 3, 9, 37, 16, 6, 20, 47, 22, 38, 1, 18, 14, 39, 5, 36, 13, 15, 12, 3, 4, 1, 5,  Димитър Тошков Петров  98, 70, 75, 150, 104, 72, 136, 49, 63, 69, 76, 74, 80, 99, 55, 134, 88, 78, 61, 106, 67, 89, 7, 81, 112, 47, 82, 87, 96, 93, 90, 108, 57, 122, 110, 91, 37, 29, 52, 56, 54, 33, 25, 41, 60, 31, 46, 64, 62, 24,  Екзарх Йосиф  18, 10, 106, 4, 5, 20, 3, 26, 16, 24, 11,  Иван Вазов  9, 7, 96, 74, 100, 51, 106, 47, 30, 73, 33, 86, 57, 60, 59, 101, 58, 92, 50, 45, 104, 46, 44, 108, 35, 52, 98, 77, 66, 80, 56, 39, 75, 72, 94, 42, 71, 70, 68, 51а, 19, 102, 64, 76, 53, 37, 29, 32, 30, 36, 38, 17, 12, 19, 27, 15, 18, 13, 25, 28, 16, 21, 20, 23, 34, 26, 22,  Йончо Стайков  4, 1, 6,  Лазар Драйчев  7, 10, 5, 3, 8,  Ленин  3, 14, 9, 5, 12, 6, 15, 14 Рт Нн Тп №5, 1, 18, 10, 11, 16, 46, 38, 74, 73, 78, 71, 60, 65, 67, 44, 58, 63, 53, 50, 51, 76, 68, 42, 48, 56, 70, 69, 38,  61, 43, 47, 54, 39, 35, 59, 6, 64, 5, 57, 25, 45, 66, 31, 38, 33, 34, 21, 20,  24, 40, 30, 36, 25, 32, 27, 26, 29, 19,  Люлин  11, 6, 19, 17, 12, 14, 7, 13, 1, 3, 18, 16а, 5, 2, 16-А, 15, 21, 20, 9, 4,  М.Шировица  ,  Местност Турски Дол  Пс,  Местност Червено Кладенче  Пс,  Минко Костадинов  25, 22, 31, 11, 47, 1, 21, 5, 2, 19, 10, 18, 7, 3, 20, 27, 17, 9, 33, 4, 12, 15, 6, 13, 23, 37, 35, 14, 16, 8, 98, 92, 49, 120, 66, 114, 79, 51, 112, 57, 78, 68, 96, 34, 74, 81, 77, 75, 47, 90, 53, 43, 55, 94, 82, 70, 88, 76, 110, 67, 72, 71, 65, 63, 84, 86, 106, 61, 61, 48, 56, 54, 64, 1, 52, 62, 58, 60, 39, 24, 32, 42, 44, 28, 38, 34, 36, 46, 30,  Неофит Бозвели  10, 2, 8, 12, 6, 4, 34, 34а, 40, 18, 19, 16, 28, 24, 20, 22, 14, 26,  Никола Стефанов  59, 51, 13, 14, 12, 6, 5, 37, 27, 33, 19, 7, 44, 31, 8, 10,  Паисий Хилендарски  6, 8, 2,  Панайот Волов  1, 2, 20, 54, 56, 35, 18, 6, 10, 13, 29, 8, 2, 21, 12, 15, 28, 14, 27, 33,  Пейо Яворов  1, 5, 10, 6, 12, 8, 7, 3,  Петър Цветков  56, 54, 69, 59, 61, 58, 45, 68а, 12, 32, 64а, 64, 71, 49, 67, 51, 59 Рт Нн Тп №1, 17, 20, 9 Рт Нн Тп №9, 18, 13, 26, 8, 22, 53, 14, 16, 15, 9, 12, 24, 10, 29, 50, 33, 30, 32, 35, 114, 37, 23, 28, 44, 42, 38, 27, 48, 25, 53, 46, 8, 2, 4, 9, 6, 1а, 3,  Пирин  2, 7, 37, 2, 17, 26, 23, 32, 1, 14, 24, 5, 8, 28, 39,  Проф. Иван Митев  69, 4, 3,  Райко Даскалов  2, 3, 1,  Скът  4, 6,  Спас Гергов Дицов  2, 13, 8, 34, 21, 15, 28, 11, 6, 35, 17, 30, 32, 14, 16, 19,  Стефан Караджа  11, 10, 13, 23, 28, 32, 30, 24, 34, 3, 38, 22, 5, 12, 7, 8, 2, 40, 18, 36, 9, 46, 10, 16, 44, 6, 1, 20, 4, 42, 11,  Тодор Каблешков  5, 6, 1, 4, 10, 10а, 7, 11, 13,  Тодор Стаменов Гергов  10, 6, 2, 8,  Хаджи Димитър  13, 66, 6, 1, 2, 7, 3, 5, 4, 8, 9, 10, 35, 15, 25, 19, 12, 33, 30, 17, 31, 22, 13, 14, 29, 28, 16,  Христо Ангелов Панов  62, 70, 64, 36, 22, 28, 8, 44, 34, 40, 10, 50,  Христо Ботев  53, 96, 73, 80, 86, 76, 59, 70, 101, 92, 68, 64, 67, 74, 61, 65, 104, 54, 82, 62, 53, 69, 63, 100, 84, 57, 79, 77, 51, 66, 75, 94, 58, 45, 34, 46, 37, 54, 52, 43, 35, 47, 46, 40, 19, 42, 38, 34, 27, 41, Рт Нн Тп №7, 35, 31, 33, 29, 44, 13, 30, 9, 7, 22, 15, 26,  Христо Смирненски  21, 2, 28, 19, 6, 15, 9, 12, 17, 4, 22, 7, 20, 13, 11, 10, 18, 3, 16, 1, 24, 5,  Цар Асен  4, 3, 14, 6, 8, 9, 1, 7, 10,  Цветко Найденов Тачов  5, 1, 3, 8,  Цоло Николов  67, 40, 39, 29, 48, 31, 66, 43, 78, 84, 54, 30, 25, 64, 55, 46, 36, 37, 51, 49, 35, 38, 45, 56, 62, 60, 44, 74, 47, 41, 21, 30, 16, 5, 17, 6, 20, 4, 13, 24, 12, 22, 3, 23, 18 Рт Нн Тп №10, 10, 8, 7, 28, 1, 19, 18, 1 Рт Нн Тп №1, 110,    Извън Регулация, Извън Регулация, Извън Регулация, Рт Нн Тп №5, Извън Регулация, Разкл.За Козлодуй, Рт Нн Тп №4

На 19.10.2020 г. /12:00 - 13:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Липница,  Общ. Мизия:   28-Ми Април  13, 11, 9, 7, 8, 10, 6, 4, 25, 12, 14, 19, 16, 21, 2, 3, 5, 10,  9-Ти Септември  38, 42, 40, 23, 36, 27, 24, 22, 30, 17, 13, 16, 21, 19, 18, 26, 20, 32, 28, 52, 54, 46, 50, 44, 31, 48, 33, 37, 12, 11, 3, 8, 9, 10, 1, 7, 2, 6, 4,  Александър Стамболийски  65, 52, 44, 55, 42, 48, 38, 54, 61, 59, 46, 40, 63, 57, 56, 49, 28, 29, 45, 27, 35, 36, 33, 26, 47, 41, 51, 43, 34, 37, 39, 31, 32, 10, 11, 16, 15, 8, 21, 14, 7, 3, 12, 13, 6, 22, 19, 1, 2,  Вардар  28, 18, 29, 10, 27, 25, 26, 12, 19, 21, 23, 13, 7, 15, 9, 5, 4,  Васил Воденичарски  27, 25, 29, 4, 14, 19, 7, 21, 18, 1, 6, 12, 28, 8, 13, 16, 11, 17, 5, 24, 20, 26, 23, 40, 36, 35, 31,  Васил Левски  29, 15, 20, 18, 8, 33, 31, 28, Рт Нн Тп №1, 23, 13, 24, 14, 17, 16, 21, 11, 25, 12, 27, 8, 6, 3, 1, 3 А, 9, 4, 5, 2,  Георги Бенковски  15, 22, 26, 9, 18, 13, 11, 20, 24, 1, 16, 10, 5, 7, 14,  Георги Димитров  25, 23, 40, 56, 68, 60, 31, 27, 36, 28, 48, 20, 19, 52, 29, 50, 66, 58, 33, 34, 21, 38, 44, 30, 54, 32, 42, 46, 28, 4, 14, 9, 24, 13, 26, 17, 1, 11, 20, 12, 7, 15, 8, 22, 18, 2, 30, 10,  Георги С. Раковски  6, 2, 4, 10, 8, 5, 12, 36, 30, 28, 20, 3, 26, 9, 22, 7,  Горан Буджански  23, 24, 29, 20, 26, 22, 21, 28, 13, 14, Рт Нн Тп №6, 7, 17, 15, 12, 2, 6, 18, 9, 10, 8, 11, 4, 16, 25,  Драва  16, 26, 20, 32, 34, 30, 14, 10, 24, 12, 2, 4, 6,  Дунав  18, 22, 10, 16, 6, 4, 1, 12, 8, 2, 5, 13, 7, 20, 11, 13, 15,  Иван Вазов  2, 30, 11, 3, 38, 2, 14, 36, 18, 6, 16, 9, 19, 21, 40, 1, 20, 29, 32, 26, 5, 27, 12, 4, Рт Нн Тп №5, 8, 13, 15,  Местност Ливадето  Пс,  Никола Вапцаров  3, 32, 24, 8, 22, 10, 16, 40, 14, 34, 28, 54, 7, 4, 30, 36, 2, 1, Рт Нн Тп №4, 38, 6, 20, 5, 12, 25, 13, 48, 46, 21, 54, 52, 56, 17, 23, 42, 44, 15,  Осъм  4, 2, 8, 10, 12, 16, 9, 18, 14, 13, 11,  Райко Даскалов  1, 3, 4, 2,  Хаджи Димитър  9, 10, 1, 3, 4, 8, 5, 6, 7, 15, 21, 12, 14, 16, 23, 17, 11, 19, 13, 18,  Христо Ботев  12, 6, 14, 5, 1, 3, 7, 15, 13, 2, 9,  Христо Пудрийски  1, 31, 5, 7, 4, 12, 8, 9, 19, 23, 20, 24, 13, 6, 16, 14, 25, 17, 27, 21, 29, 28, 22, 15, 10, 31,  Цоло Върбанов  10, 4, 1, 6, 8,  2, 3,  Юрий Гагарин  11, 9, 7, 3, 1, 5,  Янтра  15, 1, 4, 16, 10, 13, 24, 20, 19, 26, 18, 8, 11, 5, 2, 3, 12, 17, 21,    Рт Нн Тп №4, Рт Нн Тп №3, Рт Нн Тп №5

На 19.10.2020 г. /12:00 - 13:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Мизия:   Врачанско Шосе  Тп15

На 19.10.2020 г. /12:00 - 13:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД / -  Софрониево:   213031,  М.Гладно Поле ,  Алеко Константинов  3, 1,  Александър Стамболийски  9, 46, 39, 35, 34, 14, 50, 13, 18, 25, 43, 95, 1, 54, 32, 5, 33, 3, 28, 38, 6, .31, 45, 44, 48, 36, 52, 37, 12, 10, 31, 29, 8, 24, 22, 15, 19, 7, 10,  Антим I-Ви  4, 12, 7, 25, 6, 13, 10, 2, 3, 24, 15, 11, 18, 8, 20, 5, 10,  Асен Златаров  7, 1, 12, 22, 13, 8, 9, 30, 15, 6, 32, 27, 11, 3, 10, 28, 26,  Беласица  4, 22, 8, 9, 6, 12, 15, 7, 3, 16, 17, 5, 19, 2,  Бор  3, 4, 2, 8, 3,  Боровец  3, 6, 2, 21, 4, 9,  Бузлуджа  1,  Васил Воденичарски  7, 2, 4, 12, 9, 1, 11, 7, 6, 5, 15, 10, 13, 22, 28, 19, 30,  Васил Левски  21, 27, 10, 13, 16, 8, 21, 11, 1, 19, 2, 14, 3, 23, 23,  Веслец  4, 1, 17, 5, 6, 3, 15, 2, 11, 9, 8, 1,  Въртопа  53, 34, 38, 25, 36, 43, 1, 22, 15, 27, 13, 6, 24, 3, 28, 5, 20, 33, 2, 31, 16, 7, 11,  Гаврил Генов  38, 1, 3, 4, 9, 10, 5, 2, 11, 8, 40, 38, 42, 45, 28, 14, 17, 1, 37, 18, 16, 19, 30, 31, 27, 22, 40, 41, 24, 44,  Гео Милев  1, 7, 3,  Георги Димитров  3, 1, 31, 73, 79, 87, 65, 32, 30, 61, 51, 93, 63, 43, 57, 67, 36, 73, 38, 59, 75, 53, 85, 69, 40, 77, 44, 62, 55, 49, 25, 35, 26, 14, 18, 17, 37, 30, 19, 41, 39, 27, 33, 29, 24, 10, 31, 1, 23, 29, 4, 3, 9, 2, 13, 15, 11,  Георги Михайлов  2, 3, 12, 13, 16, 18, 2, 20,  Георги С. Раковски  11, 5, 9, 13, 1,  Гладно Поле  10, 4, 7, 6, 5,  Гъмза  11, 3, 14, 9,  Дафинка Чергарска  4, 6, 10, 1, 8, 2, 28, 9, 12, 31, 21, 40, 34, 27, 15, 14, 22, 13, 18, 43, 5, 17, 7, 41, 16, 11, 38, 26, 45, 44, 48, 42, 49, 53, 46,  Дълбока Падина  1,  Еделвайс  2, 5, 1,  Екзарх Йосиф  3, 6, 2, 4, 5,  Елин Пелин  19, 13, 25, 3, 12, 11, 1, 23, 9, 16, 26, 2, 21, 15, 14,  Звезда  11, 13, 15,  Ивайло  14, 25, 3, 18, 3, 1, 15, 8, 13, 9, 11, 16, 5, 6, 7, 10, 14, 2, 12,  Иглика  10, 23, 9, 1, 4, 2, 16, 7,  Камчия  3, 1,  Кирил И Методий  19, 9, 16, 7, 14, 10, 21, 12,  Коста Нинов  3, 2, 4, 15, 19, 1,  Лазар Драйчев  8, 6, 4, 3, 5, 10, 2,  Лъката  3,  Малчика  6, 4, 15, 8, 3, 7, 8,  Местност Селскостопански Двор  Пс,  Митко Палаузов  10, 7, 23, 4, 3, 1,  Младост 1  66,  Морава  1, 3, 7, 5,  Мусала  11, 12, 6, 4, 9, 1,  Оборище  1, 5, 4, 7,  Огоста  23, 21, 25 Рт Тп № Стадиона, 20, 24, 10, 6, 17, 2, 14, 9, 11, 5, 12, 7, 13,  Одрин  11, 5,  Околчица  2,  Оряховска  37, 28, 26, 20, 24, 21, 45, 31, 32, 29, 49, 43, 33, 30, 6, 13, 2, 4, 17, 14, 3, 8, 11, 9, 7, 43, 5,  Павлова Могила  7,  Пеньо Пенев  72, 43, 17, 21, 72, 68, 41, 48, 64, 50, 7,  62, 35, 9, 7, 60, 92, 39, 6, 26, 5, 25, 49, 23, 70, 28, 72а, 42, 16, 56, 30, 46, 58, 32, 55, 36, 34, 14, 31, 33, 38, 45, 5, 94, 86, 88, 84, 28, 8, 2, 12, 1, 10, 14,  Петко Р. Славейков  8, 10, 2,  Пирин  3, 1, 18,  Плиска  6, 3, 1,  Позитано  7, 12, 6, 4, 8, 5,  Преслав  13, 11, 21, 7, 14, 8, 17, 16,  Радецки  10, 8, 9,  Рашово Бърдо  8, 4, 1, 13, 34, 3, 17, 5, 27, 32, 35,  Рила  14, 21, 17, 7, 33, 25, 29, 2, 19, 23, 15, 4, 16,  Родопи  4, 7, 1, 5,  Роза  16, 11, 3, 5, 2,  Роза Димитрова  7, 4, 2, 11, 6, 1, 1, 17, 14, 25, 35, 29, 15, 10, 8, 23, 33, 21, 5, 3,  Русалка  8, 2, 10, 6,  Светлина  3, 5,  Софроний Врачански  4,  Средна Гора  14, 4, 2, 12, 6, 2,  Стара Планина  12, 2, 4, 6, 10, 12,  Странджа  5, 6,  Стубел  24, 8, 6, 4, 3, 11, 5, 22, 24, 9, 20, 7, 13, 15, 19, 38, 26, 17, 28, 23, 21, 34, 18, 44, 46, 1, 4, 35, 1, 13,  Сърбеница  1,  Трудовец  45, 43, 25, 28, 30, 27, 3, 15, 28, 11, 9, 22, 5, 18, 23, 2, 21, 20, 1, 16, 6,  Хаджи Димитър  25, 24, 26, 37, 47, 39, 20, 29, 34, 40, 49, 35, 18, 51, 33, 41, 16, 8, 12, 1, 2, 23, 21, 11, 3, 19, 9, 15, 13, 6,  Хан Аспарух  5, 2, 3, 1, 4, 7, 7, 13, 8, 9, 11,  Христо Ботев  2, 10, 16, 17, 7, 14, 3, 13, 9, 12, 1, 6, 4, 11, 20,  Христо Смирненски  26, 8, 20, 29, 9, 23, 13, 1, 22, 16, 11, 27, 24, 5, 7, 18, 3, 32, 2, 25, 24,  Цар Асен  11, 8, 19, 6, 17, 10, 4, 14, 7, 12, 10, 23, 29, 37, 39, 35, 38, 25, 14,  Цар Калоян  4, 3, 1, 6, 11, 15, 12, 10, 6, 2, 4, 8, 13, 19,  Цола Драгойчева  7, 3, 5, 9, 1,  Чучулига  1, 3,  Шипка  16, 18, 16, 1, 6, 5, 2, 4, 3,  Янтра  2, 4,    Рт Тп №3 Улично, Рт Тп №2 Софрониево, Рт Тп № Тпк, Рт Тп № Базалтов Цех, Рт Тп № Стоп.Двор, Рт Тп 1-Ви Стопанки Двор, 7, Рт Тп №12 Улично, Рт Тп №10 Улично, Рт Тп №9 Улично, Рт Тп № Медико, Рт Тп №-Дсс№ 7 Улично, Рт Тп №4 Улично, Извън Регулация, Рт Тп №13 Улично, Рт Тп №5 Улично, Рт Тп №6, Рт Тп №6 Улично, Рт Тп №Дсс, Извън Регулация, Рт Тп №12, Рт Тп №1 Улично, Рт Тп №6, Рт Тп №1, Рт Тп №8 Улично, Рт Тп №11 Улично

Община Роман  

За Периода 19-23.10.2020 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Камено Поле:   Алеко Константинов  3,   Александър Малинов  18,   Александър Стамболийски  12,  22,  4,  2,  20, 15,  6,  5,  20,   Ангел Кънчев  15,   Ангел Кънчев  3, 7, 7,  8,  11,   Бачо Киро  6,  5,  7,  4,  1, 12,  11,  19,  13,   Васил Петлешков  3,  5,  4,   Георги Сава Раковски  3,  Гоце Делчев  7,  5,  18, 14, 9, 14,  10,  20,  16,  13, 100а, 7, 6,  9,   Гоце Делчев  62,  Димитър Благоев  5,  7, 13,   Димчо Дебелянов  10,   Димчо Дебелянов  19,  10,  12, 14,  21, 9,  Димчо Дебелянов  4,   Елин Пелин  14,  16,  7,  3,  6,  8, 4,   Иван Вазов  13, 19, 11,  24,  15,  6, 17,  27,  3,  23,  7, 14, 15, 12, 21, 35,  19,  33,  9, 32, 26,  2,  13,  16,  22,  29,   Иглика  7,  1,  3,  16,  9, 2,   Илия Тошков  8,   Камарата  2,   Любен Каравелов  4,  1,   Малчика  3,  Никола Вапцаров  4, 8, 5,  7,  Никола Вапцаров  10, 17,  11, 13,  10,  15,   Панайот Хитов  42,  40,   Панайот Хитов  2,   Пейо Яворов  10,   Петко Каравелов  3,  1,   Петко Каравелов  3,  1,   Петко Р. Славейков  7,  5,  8,  5, 3,   Петко Р. Славейков  8,   Софроний Врачански  6, 4, 1,  14,   Стефан Стамболов  18,   Странджа  1,  4, 3,  2,   Христо Ботев  76, 73,  65,  59,  55,  70,  74,  62, 67, 80, 53, 58,  82,  72,  69,   Христо Ботев  28,  34,  43, 37,  36, 26,  41,  56, 22,  29,  33,  32,  48,  21,  38,  Цар Шишман  6,  4,   Шипка  6,  4,  1,  2,   Яне Сандански  8,  4,     Помпа, Къща,    Местност Под Село

На 20.10.2020 г. /08:46 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Кунино:   Акациите  5, 2, 7, 1, 3,  Георги Ив.Димитров  5, 4, .4, 3, 2, 1,  Градище  4, 6, 12, 8, .2, 5, 3, .1, 12 Пс,  Илия Пенчовски  20, 21, 4, .18, 2, 6, 5, .5, 3, .17, 7, .18 А, 5а, 10, 17, 1, 13,  8, 19, 16,  Йоло Бърдаров  24, 16, 26, 20, 18, 28, 22, 12, 10, 3, 14, 1, 11,  Катарашка  ,  Кокиче  .2, 5, 3, 4,  Куна Кралица  .3, .5, .4, .2, .1, .6,  Липите  10, 4, 6, 7, 2, 5, 3, 8, 1,  Люляк  3, 1, 5, 4, 7,  Надлеза  3, 5, 4, 7, 1,  Отец Паисий  6,  22, 18, 15, 3, 13, 34, 20, .12, 11, 8, 32, 24, 16, 14, .5, 5, 17, 7, 4,  28, 19, 10, 30, 9, 4,  Петко Василев  4, 1, 2, 3, 7, 5,  Петко Лалов  85, 95, 97, 140, 105, .174, 172, 144, 180, 118, 132, 168, 160, 83а, 136, 166, 156, 103, 91, 124, 107, .97, 170, 122, 150, 148, 89, 176, 142, 81, 114, .111, 83, 99, 146, 79, 116, 138, 120, 152, 126, 158, 101, 134, 87, 162, 164, 93, 154, 130, 1, 22, 48, 7, .8, 20, .26, 58, 3, 16, 5, 31,  .58, 18 А,  10, 12, 8, .41, 6, 11,  42, 33, 19, 46, 13, 17, 23, .31, 29, 50, 9, .47, 37, 52, 15, 43, 40, 26, 34, .44, 21, 18, 64, 4,  56, .62, 24, 36, .46, .68, 67, 100, 5, 96, 88, 71, .57, 63, 70, 55, 80, 73, 92, 61, 77, 72, 94, 76, 90, 66, 65, 98, 59, 110, 86, 82, 74, 75, 51, .73, .77, 106, .51, 84, 69, 53, 49,  Пишурата  4, 6, 7, 5, 10, 1, 3, .2,  Самуилица  1, 2, .4,  Симеон Найденов  16, 44, .36, 8, 22, 3, 42, 10, 12, 26, 24, 38, 14, 28, 6, 32, 46, .30, 18, 7, 34, 30, 11, .24, 9, 48, 4, .1, 2,  Софроний Врачански  19, 21, 11, 5, 13, 3, 15, 31, 29, 1, 17, 23, 9, 7, 27, 25, 23, 25, .21, .27,  Теменуга  4, 1, 3, 2,  Трифон Даскала  8, 1, 10, 3, 2, 4,  УПИ Iii-469,  Кв 17  ,  Христо Кънински  28, 30, 24, 14, 12, 13, .26, 1, 6, 2, 16, 7, 3, 26, .9, 18, 5, 11, 4, 20, 8,  Цветан Гановски  19, 9, 27, 7, 1, 10, 12, 29, 13, 20, 3, 14, 23, 8, 21, 31, 22, 11, 16, .23, 17, 6, 18, 4, 15, 25, 10, 6,  Цено Тодоров  30, 17, 15, 2, 16, .24, 11 Б, 23, .2, 19, .34, 32а, 11 А, 3, 34, 13, 8, 22, 26, 10, 11, 36, 20, 21, 9, 11 В, 1,  Червеница  23, 7, 24, 4, 11, 3, 2,  15, 5, 13, .1, .17, 2, .21,    Местност Майсутски Острог

На 20.10.2020 г. /08:46 - 10:00 ч.; 08:46 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Радовене:   Александър Стамболийски  2, 3, 4, 1,   Ангел Кънчев  15,  4, 5, 1,  10,  11,  8, 2, 6,  Батак  1,  1,  Бачо Киро  77,  8, 4,  2,   Борис I  2,  4,  6, 6,   Васил Левски  4 Къща, 5,  3,   Възрожденска  5,  13,  7,  1,  10, 6, 2,  15, 12,  8, 4,  9,   Ген. Скобелев  14,  10,  2, 12,  8, 6,  16, 4,  Иван Вазов  4,  2,  4,   Кирил И Методий  10, 26, 17, 24,  8, 1, 2, 20, 34, 9, 16, 32, 28,  11, 30, 13, 12, 15,  6,  22,  Местност Пладнището  Пс,  Найден Геров  3, 2, 4,   Паисий Хилендарски  6,  3, 9,  Стефан Караджа  2, 1,   УПИ Xvii-35,  Кв.4  ,  Хаджи Димитър  4, 2, 10, 6, 3, 5, 8,  4, 9, 7,  Хан Аспарух  8, 4,  10,  1,  6, 2,  12,  Христо Ботев  2, 3, 1, 4, 4 А,   Христо Смирненски  2,  2, 1,  Цар Калоян  2, 1, 6, 317,  4, 5,  Цар Симеон Велики  99, 95,  144, 160, 3, 182, 172, 170,  103,  174, 105, 180, 148, 176,  192, 154,  162,  85, 150, 178,  194,  91,  101,  146,  188, 75,  83,  142, 71,  186, 77,  168, 87,  164,  97,  89,  81, 174,  158, 93, 58, 190, 148,  166,  53,  3, 27,  36, 34,  6, 8, 11, 4, 58,  24,  35, 51, 59, 17, 118,  54,  37, 25, 9, 56,  1, 2, 55,  19,  50, 13, 32,  38,  46, 39, 45, 48,  52,  50,  10, 64, 23, 5, 49, 20, 30, 13,  40,  43,  7, 26,  90, 140, 126,  88,  64,  74,  104,  106,  3, 21, 156,  86, 80, 122, 70,  112,  136,  128,  82,  67,  84, 116, 78, 120, 72, 118, 68, 62, 96, 66, 65, 108, 130, 56, 76, 92, 63, 102,  100.

На 22.10.2020 г. /09:31 - 10:00 ч.; 09:31 - 15:30 ч.; 14:31 - 15:30 ч./ -  Средни Рът:   Мах.Бечовското  Къща,  Мах.Голяма Глава  Къща,  Мах.Дунавското  Къща,  Мах.Койчовци  Къща,  Мах.Кондурите  Къща,  Мах.Куваница  Къща,  Мах.Мончово Търне  Къща,  Мах.Средни Рът  Къща,  Махала Краева Бачия  Къща,  Махала Кръста  Къща,  Махала Марково Равнище  Къща,  Махала Скр. Колиби  Къща,    Къща, Къща

На 20.10.2020 г. /08:46 - 10:00 ч.; 08:46 - 16:30 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Стояновци,  Общ. Роман:   Акация  1,   Алеко Константинов  2,   Безименна  4,   Брусенска  3,  2,   Васил Левски  2,  6, 1,  4,  8,  6,   Вежен  1,   Вихрен  2,  1,  4,   Грозьо Костадинов  1, 16, 19, 15, 2, 5, 3, 13, 18, 7, 17, 6, 20,  Еделвайс  2,   Здравец  2,   Люляк  3,  1,  2,  13,  15,   Местност Чифлика  7,  3,   Почивен Дом Бунгалата  Почивен Дом Мз Искър,  Раковец  2,   Роза  2,   Софроний Врачански  1,  2,  4,   Търговска  24, 7,  13,  10,  5,  26,  32,  12,  2,  9,  14,  16,  18,  20,  10 А,  28,  11,  1,   УПИ Хііі-292,  Кв.22  ,  Христо Ботев  15,  28,  36,  9,  38,  13,  12,  31,  18, 33,  3,  14,  27,  4,  18,  35,  23,  17,  8,  25,  10,  2 А,  6,  7,  2,  5,  11,  16,  55,  47,  39,  67,  71,  42,  44,  70,  68,  54,  72,  59,  73,  75,  76,  65,  64, 74,  69,   Чифлишка  5,  9,  1,   Шипка  3,  1.

За Периода 19-23.10.2020 г. /09:01 - 16:16 ч./ -  Хубавене:   Александър Стамболийски  18, 4, 33, 14, 2, 8, 10, 22, 39, 15, 12,  Александър Стамболийски  24, 33, 26,  Ален Мак  6, 26, 29, 1,  3,  Божур  4,  Васил Левски  4,  Георги Димитров  6,  Д-Р Стоян Стоянов  15,  Еделвайс  1,  Здравец  2, 3,  Иван Вазов  7, 2 А, 3, 8, 6, 11, 4,  Илия Темелски  27,  Кокиче  1, 7,  Любен Каравелов  1, 2, 10, 14а, 7, 14,  Любен Каравелов  6,  Момина Сълза  2,  Патриарх Евтимий  39, 3, 21, 1, 24, 18, 8, 6, 7, 11,  Пейо Яворов  7, 5, 3,  Пейо Яворов  29, 36, 4, 37, 35, 18, 27,  Синчец  1, 6, 7,  Стефан Караджа  5, 2, 1,  Стефан Стамболов  8, 20, 10, 3, 7,  УПИ Iii-385 Кв.29  ,  Хаджи Димитър  2, 4, 3,  Христо Ботев  1,  Цар Борис I  3, 28, 16, 35, 42, 21, 18, 32, 38, 9, 64,  Цар Симеон I-Ви  42, 46, 9, 35, 29, 25, 40, 38,  Цар Симеон I-Ви  1, 67, 62, 51, 50, 71, 61, 65,  Цар Симеон I-Ви  45, 1,  Шипка  18, 30, 13, 22, 34, 28, 15, 3, 4, 10, 24,  Шипка  11, 1,    1

Община Хайредин  

На 21.10.2020 г. /09:01 - 15:00 ч./ -  Рогозен ФВЕ РОГОЗЕН ЕООД

 

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

 

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.Дезинфекцират всяка книга във видинската библиотека
Заради Covid-19 Ботев среща Етър и Славия пред празни трибуни
Тежко възмездие застигна мургавата проститутка Детелина, заклала бившия миньор Пламен
Ужас: 3-годишно дете се застреля смъртоносно на рождения си ден
Библиотеката в Монтана ограничава посещението на големи групи
Кариана обърна Литекс насред Ловеч и е на върха във Втора лига
Анкета

Смятате ли, че учениците трябва да преминат към дистранционно обучение заради COVID-19?


Резултати