Събития

Белоградчик санира още 15 блока

  04.08.2020 14:00             
Белоградчик санира още 15 блока

Община Белоградчик спечели три проекта за „Изпълнение на мерки за повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020. Обектите на интервенция, са в пълна степен на проектна готовност, включително с влязло в сила разрешение за строеж и КСС.

Общия размер на одобрената безвъзмездна финансова помощ е на стойност 4 186 107 лева.

Предвидените дейности са подмяна на стара дограма с нова PVC, полагане на топлоизолация по фасади, под и покрив, ремонтни дейности по покрив, конструктивни мерки и осигуряване на достъпна среда в 15 многофамилни сгради в град Белоградчик: ж.к. „Здравец“ № 1-7 и № 8-11, ул. „Цар Иван Асен I“ №14 и №27, ул. „Отец Паисий“ №1-3, ул. „Любен Каравелов“ №3 и №7, ул. „Княз Ал. Батенберг“ №1, №2, №4 и №8, бул. „Съединение“ №23, ул. „Белоградчишки проход“ №2, №4 и №6.

Проектът на община Белоградчик в процедурата "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините", финансирана от Норвежкия финансов механизъм премина първия етап и е допуснат до техническа и финансова оценка. По нея се осигуряват до 100% финансиране за системи за външно изкуствено осветление на общините.