Бизнес Събития

От заводите KRANAMAX излиза първият прототип, поръчан от AMOV.

  02.06.2020 07:48             
От заводите KRANAMAX излиза първият прототип, поръчан от AMOV.

AMOV българско дружество, учредено от италианци, поръча първият прототип, който ще бъде произвеждан серийно в България.

Машината представлява електронно съоръжение, предназначено за повдигане на товари, може да бъде както телескопичен товарач TELEHANDLER, така и кран PICK & CARRY.

AMOV® M140 е единствен в сектора си, както по своя дизайн, комфорт, подемен капацитет, така и по своята компактност.

Във всички отношения, патентованото съоръжение е иновация, неговата кабина тип клетка позволява понасянето на товари, които по-рано са били немислими за толкова малко съоръжение.

Италианската изобретателност, дизайн и компоненти, ведно с производствения капацитет и качество на Kranamax, бяха основите за създаването на един иновативен продукт, който ще удовлетвори изискванията на международния сектор на подемните съоръжения.

 

Dalle officine KRANAMAX esce il primo prototipo commissionato da AMOV.

AMOV società bulgara costituita da italiani, ha commissionato il primo prototipo che verrà costruito in serie in Bulgaria.

La macchina è un mezzo elettrico dedicato al sollevamento, può essere sia un muletto telescopico TELEHANDLER che una gru PICK & CARRY.

AMOV® M140 è unico nel suo settore sia per il design, il comfort, la capacità di sollevamento e per la sua compattezza.

Il mezzo brevettato è a tutti gli effetti un’innovazione, la sua cabina a cella permette di supportare carichi prima impensabili per un mezzo così piccolo.

L‘ingegno, il design e la componentistica italiana insieme alla capacità e alla qualità produttività di Kranamax, sono state le basi per creare un prodotto innovativo che soddisferà il settore del sollevamento internazionale.