Събития ЧЕЗ

Планови прекъсвания за област Враца за периода 01-05.06.2020 г.

  30.05.2020 07:00             
Планови прекъсвания за област Враца за периода 01-05.06.2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

ОБЛАСТ

Дата/период    Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/

Област Враца

Община Бяла Слатина  

На 01.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. / -  Драшан:   1-176,  Кв. 25,  Александър Пушкин  6 , 2, 7, 4, 1,  Александър Стамболийски  4, 3, 7, 5, 6, 1,  Антон Иванов  3, 2,  Васил Априлов  7, 2, 5, 3, 1,  Васил Левски  2,  Георги Димитров  23, 27, 17, 19,  Георги Кирков  4, 6, 2,  Димитър Грънчаров  6, 1, 4, 3,  Дружба  6, 4, 8, 5, 1, 10, 12, 3,  Дядо Вълко  6, 7, 1, 6, 2, 4,  Милко Вълчев  3, 2, 12, 6, 4,  Петко Р.  Славейков  2, 3,  Странджата  2, 1, 3, 3,  Филип Тотю  8, 5,  Христо Ботев  8, 9, 1, 3, 5, 11, 6, 4,  Цар Симеон I-ви  4, 2, 8.

На 05.06.2020 г.  /14:01 - 16:00 ч. / -  Бяла Слатина:   Васил Левски  65, 57, 76, 74, 70, 58а, 67, 63, 54, 60, 61, 68, 72, 64, 73, 75, 69, 59, 58, 62,  Княз Дондуков  85, 86, 82, 92, 78, 75, 83, 85 А, 73а, 96, 73, 94, 80, 81, 90, 88, 84, 76, 77, 87, 79,  Любен Каравелов  53, 52, 50, 62, 45, 54, 47, 56, 62а, 51, 55, 58, 43, 49, 60,  Тодор Каблешков  103, 106, 95, 104, 116, 85, 113, 124, 111, 121, 100, 128, 112, 99, 102а, 107, 71, 102, 114, 115, 87, 130, 101, 51, 119, 109, 117, 118, 108, 97, 122, 89, 126, 120, 110, 105,  Христо Ботев  76, 62, 51, 58, 49, 56, 53, 47, 57, 70, 61, 68, 52, 55, 66, 45, 60, 64, 72, 59, 43, 54, 63

На 05.06.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч. / -  Попица:   Васил Априлов  5, 9, 2, 1, 6, 11,  Ген.  Скобелев  3, 4, 1, 2,  Пирин  37, 30, 26, 34, 24, 23, 36, 28, 42, 38,  Поп Харитон  11, 17, 15, 16, 6, 3, 18, 1, 20, 14, 10, 12,  Стоян Калъчев  56, 66, 41, 44, 39, 50, 62, 15, 46, 68, 58, 60, 35, 33, 51, 64, 31, 48, 55, 54,  Съединение  1, 2, 14, 6, 7, 10, 16, 31, 8, 4, 13, 3,  Хаджи Димитър  48, 68, 36, 30, 29, 4, 15, 28, 31, 59, 52, 46, 33, 54, 60,  Христо Ценов  40,  Шипка  1, 11, 7, 2, 4, 9

Община Враца  

На 01.06.2020 г.  /13:00 - 14:00 ч. / -  Враца:   Алеко Константинов  1,  Вилна Зона Врачански Балкан  ,  Христо Ботев  17 А,    Местност Леденика

На 01.06.2020 г.  /13:00 - 14:00 ч. / -  Згориград:   005073 С Екатте 30606,  М. Църквище  Враца,  Александър Стамболийски  29, 1, 22, 13, 15, 18, 10, 23, 2, 14, 4, 9, 8, 20, 16, 25, 27, 6, 21, 12, 7, 11,  Боров Камък  5, 2, 3, 7, 1, 4, 6,  Буковец  14, 4, 8, 3, 16, 18, 12, 2,  Васил Коларов  13, 2, 15, 1, 9, 17, 4, 25, 6, 27, 5, 26, 11, 7, 23, 19,  Васил Левски  11, 14а, 6, 18, 16, 31, 13, 9, 10, 25, 7, 23, 17, 21, 2, 29, 1, 8, 3, 14, 27, 12, 4, 15,  Веслец  3, 2, 1,  Вола  5, 3, 6, 4, 1, 2,  Вратица  32, 28, 26, 7, 34, 24, 18, 16, 10, 5, 8, 14, 2, 6, 4, 12, 1, 22, 20,  Гаврил Генов  1, 2, 5, 8, 13, 6, 9, 4,  Ген. Иван Кинов  13, 4, 2, 6, 5, 3, 8, 10, 1, 7, 4,  Георги Бенковски  1,  Георги Бенковски  3, 5, 2, 1, 2,  Георги Дамянов  15, 10, 9, 7, 4, 13, 6, 11, 8, 1, 17, 3, 2,  Георги Димитров  3, 6, 33, 11, 24, 9, 42, 19, 1, 27, 15, 4, 35, 17, 7, 29, 10, 30, 43, 12, 40, 13, 48, 36, 21, 5, 22, 28, 16, 8, 44, 20, 38, 31, 34, 46, 18, 32, 14, 41, 23, 25, 61, 57, 64, 45, 72, 132, 61, 134, 96, 66, 60, 56, 53, 76, 52, 49, 74, 37, 55, 64, 54, 68, 72, 45, 51, 82, 75, 58, 50, 84, 35, 78, 70, 62, 80, 47, 39, 104, 128, 10, 79, 130, 100, 71, 98, 124, 89, 102, 91, 122, 59, 94, 81, 87, 93, 88, 126, 83, 61, 90, 57, 92, 114, 67, 63, 75, 85, 77, 69, 65, 73, 96, 112, 120, 110, 86,  Георги Проданов  19, 17, 2, 11, 7, 3, 15, 5, 1, 28, 13, 21, 9,  Георги С.  Раковски  3, 2, 5, 1,  Димитър Благоев  1, 3, 5, 16, 29, 17, 10, 4, 25, 35, 14, 2, 9, 27, 6, 7, 28, 31, 19, 15, 45, 21, 43, 30, 20, 12, 32, 11, 13, 22, 24, 18, 23, 33, 37, 41, 39, 26, 8,  Здравец  4, 6, 2,  Иван Вазов  4, 2, 6, 14, 12, 18, 48, 1, 20, 24, 11, 42, 46, 26, 16, 5, 30, 36, 44, 3, 40, 38, 8, 10, 32, 34, 14,  Иван Нивянин  6, 2, 3, 1, 4,  Извън Регулацията,  Йордан Лютибродски  32,  Йордан Лютибродски  8, 21, 2, 12, 10, 1, 6, 5, 4, 15, 25, 11, 23, 9, 7, 3, 18, 41, 14, 51, 45, ТП ЧЛК, 33, 30, 59, 38, 44, 29, 49, 44 А, 57, 36, 52, 47, 35, 31, 16, 37, 42, 55, 34, 39, 46, 22, 50, 43, 48, 26, 54, 32, 28, 40, 53, 15,  Крайречна  2, 4, 7, 10, 8, 5, 9, 1, 6, 2,  Леденика  1, 4, 3, 5, 9, 7,  Любен Каравелов  2, 4,  Марин Христов  9, 5, 1, 3, 6, 2, 7, 11, 13, 12, 19, 17, 16, 8, 15, 10, 21, 14,  Местност Гарванец  ,  Местност Кошара  1,  Местност Лагера,  Минзухар  5, 6, 2, 7, 3, 4,  Околчица  3, 5, 1, 7, 9,  Панайот Волов  5, 2, 9, 13, 11, 1, 3, 4, 6,  Плакалница  5, 10, 6, 12, 7, 14, 8, 2, 4, 1, 1,  Радан Войвода  9, 8, 2, 16, 4, 12, 11, 5, 3, 14, 1, 6, 10,  Река Лева  33, 35, 29, 13, 27, 17, 15, 5, 7, 23, 21, 3, 19, 1, 25, 11,  Ръжище  6, 2, 8, 4,  Седмочисленици  2, 19, 4, 16, 12, 21, 28, 20, 5, 13, 6, 5а, 1, 7, 24, 8, 3, 30, 22, 26, 10, 16а, 14, 18,  Синчец  12, 10, 12, 2, 1, 4, 6, 8,  Хан Аспарух  6, 3, 4, 1, 2, 5,  Христо Ботев  41, 21, 35, 45, 39, 22, 17, 29, 37, 33, 23, 43, 28, 18, 16, 19, 24, 31, 17а, 14, 20, 15, 9, 10, 6, 2, 15, 3, 1а, 1, 4, 13, 12, 11, 5, 7,  Цар Калоян  4, 3, 2, 1,  Цар Симеон I-ви  3, 1, 4, 2, 3,  Цеко Павлов  2, 3, 8, 1, 6, 7, 4, 5,1

На 01.06.2020 г.  /13:31 - 14:30 ч. / -  Враца:   12259. 444. 1 и 12259. 444. 9,  12259. 617. 27,  Георги Апостолов  62,  Местност Джудански Поток,  Стоян Ц.  Даскалов

На 01.06.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч. / -  Враца:   Амур  2,  Атанас Йованович  82, 80, 76, 66, 70, 74, 72, 56, 62, 60, 78, 58, 68,  Вихрен  13,  Елин Пелин  7, 6, 13, 1, 9, 3, 2, 11, 5,  Кръстьо Бързаков  27, 24, 25, 22, 30, 19, 35, 29, 31, 21, 33, 20, 26,  Мито Хаджимицов  9, 5, 11, 7, 8, 3, 2, 4, 1, 6,  Райна Княгиня  9, 5, 3, 10, 15, 2, 21, 4, 8, 1, 14, 7, 11, 17, 19, 6, 12,  Страцин  33,  Три Уши  45, 43,  Черна вода  5, 1, 8, 9, 6, 4, 10, 2, 3, 7

На 02.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:00 - 17:00 ч. / -  Враца:   Бистрец  10, Уо, 7, Кв. Бистрец, Кметство,  Бистрица-Б  1, 3,  Бориките  6, 1, 3, 8, 2,  Боровица  3, 4, 1, 2, 6,  Гаврил Бистричанин  11, 19, 4, 7, 5, 21, 17, 1, 3, 6, 2, 9, 15,  Дружба  3, 1, 23,  Касината  14 А,  Манастирска  16, 10, 27, 20, 23, 14, 8, 12, 18, 25,  Радовене  6, 20, 26, 7, 1, 3, 16, 5, 4, 18, 10, 8, 12, 14,  Рила  1, 2, 4,  Рула  5, 3,  Сливница  5, 7,  Стоян Орловски  22, 20, 18, 23, 16, 19, 25, 3, 15,  Студен Извор  3а, 3, 1, 2,  Студил  2, 4, 13, 9, 7, 15, 1, 11, 3, 5,  Суходолска  1, 3, 5, 2

На 03.06.2020 г.  /14:31 - 16:00 ч. / -  Враца:   Алеко Константинов  1,  Безименна  Касета 2 Учебен Център,  Вежен  2а,  Мито Орозов,  Ученически Комплекс,  Диспечерски Пункт,    Касета  Уч. Комплекс

На 05.06.2020 г.  /16:00 - 17:00 ч. / -  Враца:   Алеко Константинов  1,  Вилна Зона Врачански Балкан,  Христо Ботев  17 А, Местност Леденика

На 05.06.2020 г.  /16:00 - 17:00 ч. / -  Згориград:   005073 С Екатте 30606,  М. Църквище  Враца,  Александър Стамболийски  29, 1, 22, 13, 15, 18, 10, 23, 2, 14, 4, 9, 8, 20, 16, 25, 27, 6, 21, 12, 7, 11,  Боров камък  5, 2, 3, 7, 1, 4, 6,  Буковец  14, 4, 8, 3, 16, 18, 12, 2,  Васил Коларов  13, 2, 15, 1, 9, 17, 4, 25, 6, 27, 5, 26, 11, 7, 23, 19,  Васил Левски  11, 14а, 6, 18, 16, 31, 13, 9, 10, 25, 7, 23, 17, 21, 2, 29, 1, 8, 3, 14, 27, 12, 4, 15,  Веслец  3, 2, 1,  Вола  5, 3, 6, 4, 1, 2,  Вратица  32, 28, 26, 7, 34, 24, 18, 16, 10, 5, 8, 14, 2, 6, 4, 12, 1, 22, 20,  Гаврил Генов  1, 2, 5, 8, 13, 6, 9, 4,  Ген. Иван Кинов  13, 4, 2, 6, 5, 3, 8, 10, 1, 7, 4,  Георги Бенковски  3, 5, 2, 1, 2,  Георги Бенковски  1,  Георги Дамянов  15, 10, 9, 7, 4, 13, 6, 11, 8, 1, 17, 3, 2,  Георги Димитров  3, 6, 33, 11, 24, 9, 42, 19, 1, 27, 15, 4, 35, 17, 7, 29, 10, 30, 43, 12, 40, 13, 48, 36, 21, 5, 22, 28, 16, 8, 44, 20, 38, 31, 34, 46, 18, 32, 14, 41, 23, 25, 61, 57, 64, 45, 72, 132, 61, 134, 96, 66, 60, 56, 53, 76, 52, 49, 74, 37, 55, 64, 54, 68, 72, 45, 51, 82, 75, 58, 50, 84, 35, 78, 70, 62, 80, 47, 39, 104, 128, 10, 79, 130, 100, 71, 98, 124, 89, 102, 91, 122, 59, 94, 81, 87, 93, 88, 126, 83, 61, 90, 57, 92, 114, 67, 63, 75, 85, 77, 69, 65, 73, 96, 112, 120, 110, 86,  Георги Проданов  19, 17, 2, 11, 7, 3, 15, 5, 1, 28, 13, 21, 9,  Георги С.  Раковски  3, 2, 5, 1,  Димитър Благоев  1, 3, 5, 16, 29, 17, 10, 4, 25, 35, 14, 2, 9, 27, 6, 7, 28, 31, 19, 15, 45, 21, 43, 30, 20, 12, 32, 11, 13, 22, 24, 18, 23, 33, 37, 41, 39, 26, 8,  Здравец  4, 6, 2,  Иван Вазов  4, 2, 6, 14, 12, 18, 48, 1, 20, 24, 11, 42, 46, 26, 16, 5, 30, 36, 44, 3, 40, 38, 8, 10, 32, 34, 14,  Иван Нивянин  6, 2, 3, 1, 4,  Извън Регулацията  ,  Йордан Лютибродски  8, 21, 2, 12, 10, 1, 6, 5, 4, 15, 25, 11, 23, 9, 7, 3, 18, 41, 14, 51, 45, ТП ЧЛК, 33, 30, 59, 38, 44, 29, 49, 44 А, 57, 36, 52, 47, 35, 31, 16, 37, 42, 55, 34, 39, 46, 22, 50, 43, 48, 26, 54, 32, 28, 40, 53, 15,  Йордан Лютибродски  32,  Крайречна  2, 4, 7, 10, 8, 5, 9, 1, 6, 2,  Леденика  1, 4, 3, 5, 9, 7,  Любен Каравелов  2, 4,  Марин Христов  9, 5, 1, 3, 6, 2, 7, 11, 13, 12, 19, 17, 16, 8, 15, 10, 21, 14,  Местност Гарванец  ,  Местност Кошара  1,  Местност Лагера  ,  Минзухар  5, 6, 2, 7, 3, 4,  Околчица  3, 5, 1, 7, 9,  Панайот Волов  5, 2, 9, 13, 11, 1, 3, 4, 6,  Плакалница  5, 10, 6, 12, 7, 14, 8, 2, 4, 1, 1,  Радан Войвода  9, 8, 2, 16, 4, 12, 11, 5, 3, 14, 1, 6, 10,  Река Лева  33, 35, 29, 13, 27, 17, 15, 5, 7, 23, 21, 3, 19, 1, 25, 11,  Ръжище  6, 2, 8, 4,  Седмочисленици  2, 19, 4, 16, 12, 21, 28, 20, 5, 13, 6, 5а, 1, 7, 24, 8, 3, 30, 22, 26, 10, 16а, 14, 18,  Синчец  12, 10, 12, 2, 1, 4, 6, 8,  Хан Аспарух  6, 3, 4, 1, 2, 5,  Христо Ботев  41, 21, 35, 45, 39, 22, 17, 29, 37, 33, 23, 43, 28, 18, 16, 19, 24, 31, 17а, 14, 20, 15, 9, 10, 6, 2, 15, 3, 1а, 1, 4, 13, 12, 11, 5, 7,  Цар Калоян  4, 3, 2, 1,  Цар Симеон I-ви  3, 1, 4, 2, 3,  Цеко Павлов  2, 3, 8, 1, 6, 7, 4, 5,    1

 

Община Козлодуй  

На 05.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч. / -  Козлодуй:   Безименна  Басейн,  Крайречна  39,  Радецки  84, 82, 74, 56, 19а, 64, 88, 111, 65, 87, 60, 58, 72, 57, 53, 63, 69в, 85, 67, 52, 73-А, 66, 54, 61, 81, 55, Южно От вх.ода На Ботев Парк, 73, 86, 113, 69, 68, 93-А, 59, 70, 61б, 48, 76, 62, 101

Община Мездра  

На 03.06.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч. ; 16:00 - 16:30 ч. / -  Боженица: Толовско Ливаде,  Тополовско Ливаде

На 01.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. / -  Мездра:   Александър Стамболийски  38, 32, 34, 28 А, 36, 30, 28,  Бузлуджа  17,  Васил Априлов  5а, 17, 15, 5, 6,  Веслец  22, 17, 7, 14, 6, 5, 27, 16, 12, 4, 18, 21, 9, 11, 25, 10, 8, 19, 20, 2, 13, 3, 23,  Ген.  Владимир Заимов  5, 2а, 4, 6, 2, 9, 1, 3,  Георги Димитров  28, 30, 26, 32,  д-р Петър Берон  1, 3, 7, 5,  Димитър Благоев  28, 16, 22, 26, 24, 9, 11, 30, 13, 14, 20, 18, 32, 15,  Любен Каравелов  43,  Сердика  4, 2

На 03.06.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч. ; 16:00 - 16:30 ч. / -  Елов Дол:   Къща, Вила, Махала Лисовци, Махала Кьорколовци

На 03.06.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч. ; 16:00 - 16:30 ч. / -  Липница,  Общ.  Ботевград:   Пекинци,    Къща, Вила, Къща, Къща, Къща, Къща, Махала

На 03.06.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч. ; 16:00 - 16:30 ч. / -  Лютидол:   Александър Стамболийски  10, 6, 2, 4, 6, 4, 5, 10,  Георги Димитров  27, 10, 63, 37, 56, 14, 26, 73, 36, 47, 75, 41, 59, 11, 33, 32, 74, 27, 15, 23, 13, 28, 46, 33, 49, 76, 7, 21, 55, 40, 68, 78, 1 А, 45, 70, 65, 71, 21, 31, 8, 24, 73 А, 66, 25, 12, 61, 58, 60, 79, 57, 71, 60, 9, 1, 32, 67, 72, 38, 68, 27, 58, 3, 51, 5, 18, 6,  Искър  21, 7, 11, 12, 19, 8, 2, 6, 1, 12, 3, 13, 8, 15, 4,  Кирил и Методий  7,  Любен Каравелов  19, 7, 11, 29, 4, 15, 1, 5 Б, 28, 23, 25, 12, 27, 21, 22, 3, 26, 6, 7, 5 Д, 22, 24, 5 В, 5,  Малчика  5, 2, 6, 4,  Махала Брусника  17, 15, 41, 42, 43, 3, 10, 50, 28, 14, 11, 21, 7, 2, 47, 6, 40, 39, 4, 46, 28, 13, 1, 12, 44, 5, 16, 23, 25,  Махала Кацарска  1, 14, 11, 14, 3, 5, 13, 3, 4, 10, 12, 3 А, 5, 15,  Махала Тишовци  15, 11, 16, 9, 3, 10, 21, 2, 17, 4, 20, 18, 14, 8, 19,  Махала Търнев рът  27, 6, 3, 26, 12, 7, 2, 12, 1, 1, 16, 18, 14,  Мургаш  43, 39, 13, 31 А, 2, 21, 27, 16, 5, 7, 25, 6, 5, 14, 33, 17, 9, 1, 41, 19, 29, 37, 35, 10, 8, 15, 12,  Оборище  21, 19, 3, 6, 15, 27, 13, 9, 25, 23, 2, 17, 17, 11, 4, 5, 13, 1, 29, 2,  Цар Калоян  1, 1, 4,  Шипка  3, 8, 10, 10, 8, 9, 3, 4, 1, 16,    М.  Търнев хрът, Мала река

На 03.06.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч. ; 16:00 - 16:30 ч. / -  Ребърково:   9-ти септември  45, 43, 56, 54, 21, 58, 18, 7, 2, 9, 14, 4, 7 А, 3, 20 А, 7, 8, 16, 22 А, 10, 22, 20, 6, 1, 13, 15, 52, 44, 38, 28, 21, 30, 37, 50, 29, 17, 40, 11, 27, 34, 26, 35 А, 24, 41, 41, 33, 58, 28а, 42, 35, 36, 19, 48, 39,  Александър Стамболийски  10, 11, 16, 8, 13, 9, 5, 15, 12, 7 , 2, 14, 3, 6, 1,  Антония Костадинов  24, 17, 28, 32, 5, 8, 1, 36, 7, 1 А, 34, 22, 2, 12, 26, 18, 30, 10, 14, 16, 4,  АПП №2028,  Бераново  5 А, 11, 3, 5, 2 А, 4, 13, 2, 9, 1, 7,  Бор  2,  Ботулиновска  9, 3, 14, 13, 7, 1, 6, 4, 8, 5, 11, 12, 15, 10,  Братя Бояджиеви  1, 11, 6, 12, 9, 1, 5, 3, 4, 14, 16, 7, 15, 12а, 10, 17 А, 2,  Васил Левски  1, 3, 5, 2, 7, 9,  Иван Григоров  7, 12, 21, 3, 5, 10, 9, 15, 14, 19, 13, 8, 1, 1 А, 4, 16, 11, 17, 6,  Камен Вачков  7, 4, 3, 8, 10, 5, 6, 1, 2,  Копринка  1, 2,  Милин Камък  16, 4, 5, 6, 20, 9, 14, 10, 18, 3, 12, 2, 8, 1,  Синчец  12, 6, 8, 10, 2, 4,  Слънчев Бряг,  Тодор Алексов  1, 3, 5, 2, 4,  Христо Ботев  1, 3, 8, 7, 6, 4, 2,  Янко Николов  4, 6, 11, 8, 5, 12, 2, 1, 3, 9, 7, 13, 10,    Бензиностанция

На 03.06.2020 г.  /14:00 - 14:30 ч. ; 16:00 - 16:30 ч. / -  Типченица:   7-ми септември  27, 30, 34, 31, 31а, 33, 29а, 37, 35, 25, 38а, 40, 29, 49, 51, 59, 56, 67, 66, 60, 47, 42, 68, 52, . 57, 63, 44. , 58, 37, 64, 46, 59, 50, 45, . 61, 70, 43, 48, 41, 53, 39, . 8, 18, 28, 19, 13, 7, 17, 6, 2, 20, 16. , 22, . 5, . 12, 3, 26, 21, 15, 24,  Бачо Киро  . 4, . 8, 6, 1, 3, 7, 5,  Безименна  1,  Богомил Кръстев  1, 1а, 3, 11, 5, 7, . 11, 10, 6, 13, 12, 14, 4, 8,  Боримечката  1, 2, 3,  Гаврил Генов  4, 3, 17, 5, 23, 2, 20, 9, 1, 11, 14, 27, 10, 19, 7, 13, 12,  Д-Р Иван Георгиев  2, 1, 12, 4, 3, 26, 8, 5, 24, 9, 11. , 7, 14, 13, 6, 11, 18, 15, 9,  Данте Павлов  33, 19, 5, 9, 37, 6, 7, 8, 35, 31, 4, 3, 15, 13, 41, 29, 11, 21, 41. , 23, 27,  Динко Петров  1, 2, . 11, . 14, . 8, 17, 19, 7, . 6, 5, . 12, 15, 11, 25, 23, 3, . 10,  Здравец  3, 4, 1, 2,  Иван Вазов  11, 10, 13, 17, 1, 2, 8, 5, 12, 4, 3, 14, 9, 6,  Иван Йончев  5, 27, 3, 15, 31, 8, 20, 13, 7, 2, 23, 22, 6, 28, 14, 9, 12, 10, 26, 17, 4, 16, 12а, 25, 21, 24, 18, 7, 11, 1, 33,  Иван Кожухаров  6, 9, 11, 7, 1, 1а, 5, 3, 2, 1, 4,  Иван Кръстев  10, 2, 4, 6, 1, 20, 18, 22, 16, 1,  Йордан Юнчев  20, 5, 9, 13 А, 11, 13, 16, 18, 12, 7, 22, 14, 34, 8, 36, 3, 38, 15, 40, 1, 4, 2,  Кирил И Методий  3, 2, 1, 5, 6, 7, 10, 9,  Кокиче  2, 6, 3, 1, 4,  Любен Каравелов  7, 4, 6, 3а, 21, 9, 3, 1, 17, 19, 13, 5, 10, 7, 8, 15, 23, 11,  Марин Георгиев  15, 16, 25, 4, 1, 7, 13, 17, 2а, 6, 5, 18, 12, 14, 19, 21, 8, 7а, 23, 2, 10, 3, 15,  Махала Креща  Къща, &Quot; &Quot;, Къща,  Махала Реката  ,  Махала Шумир  ,  Местност Поповица  Пс,  Младост  8, 6, 2, 4, 1, 3,  Муров Дол  2, 5, 4, 10, 12, 1, 8,  Незабравка  21, . 4, . 2, 2,  Петър Калчев  2, 7, 5,  Пролет  2,  Рила  1, 5, 2, 3,  Синчец  5, 3, 1,  Славчо Д. Йончев  16, 1, 14, 24, 22, 19, 30, 25, 21, 26, 23, 28,  Славчо Евтимов  10, 11, 14, 20, 5, 18, 2, 6, 22, 7, 3, 13, 9, 9, 1,  Смильовец  1,  Хаджи Димитър  5, 3, 4,  Христо Ботев  1, 8, 16, 14, 6, 1, 18, 22, 2, 4, 3,  Чаира  3, 1,  Ягода  1, 3, 2,    ПИ 017152

На 03.06.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч.  по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Ребърково:   9-ти септември  45 , 43, 56, 54, 21, 58,  Александър Стамболийски  10, 11, 16, 8, 13, 9, 5, 15, 12, 7, 2, 14, 3, 6,  АПП №2028,  Братя Бояджиеви  1, 11, 6, 12, 9, 1, 5, 3, 4, 14, 16, 7, 15, 12а, 10,  Васил Левски  1, 3, 5, 2, 7, 9,  Иван Григоров  7, 12, 21, 3, 5, 10, 9, 15, 14, 19, 13, 8, 1, 1 А, 4, 16, 11, 17, 6,  Камен Вачков  7, 4, 3, 8, 10, 5, 6,  Христо Ботев  1, 3, 8, 7, 6, 4, 2,  Янко Николов  4, 6, 11, 8, 5, 12, 2, 1, 3, 9, 7, 13, 10,    Бензиностанция

На 03.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. / -  Лютидол:   ул. Мир

На 03.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. / -  Руска Бела:   Благой Иванов  1а, 2, 1, 4,  Васил Коларов  4, 6, 8, 9, 18, 12, 15, 22, 16, 1, 5, 7, 10, 13, 11, 20, 14,  Васил Левски  1, 2, 3, 1, 5,  Гаврил Генов  4, 2,1, 4, 5, 6, 3,  Гео Милев  4, 8, 10, 2, 1, 2, 6,  Георги Димитров  33, 31, 15, 11, 5, 9, 7, 3, 19, 13, 17, 15,  Иван Винаров  4,  Кирил и Методий  20, 1, 7, 4, 8, 6, 5, 2,  Местност Садината,  Райко Даскалов  3, 2, 1,  Тодор Каблешков  8, 2, 4, 6, 6, 7, 9, 1,  Тотка Илиева  2, 13, 11, 5, 10, 1, 1, 11 А, 9, 8, 6, 9, 4.

Община Мизия  

На 05.06.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч. ; 17:30 - 18:00 ч. / -  Бутан:   23-ти септември  10, 1, 27, 3, 12, 5, 21, 20, 22, 25, 24, 9, 23, 18,  Александър Стамболийски  47, 26, 3, 22, 33, 23, 30, 37, 27, 28, 31, 41, 25, 21, 43, 24, 11, 1, 9, 33,  Антон Иванов  10, 8, 6, 4, 1, 2, 32, 30, 17, 34, 44, 36, 40, 38, 11, 46, 42,  Асен Костов  28, 19, 6, 1, 12, 10, 22, 30, 4, 18, 28,  Батак  3, 18, 4, 10, 5, 8, 17, 11, 19, 9, 6, 16,  Бачо Киро  1,  Беласица  19, 21, 7, 1, 6, 16, 3, 2,  Благой Иванов  54, 56, 15, 37, 39, 13, 58, 50, 17, 57, 42, 31, 45, 21, 35, 33, 55, 43, 30, 19, 47, 29, 49, 28, 73,  Босилеградска  13, 9, 18, 14, 11, 16, 3, 8, 10,  Вардар  2, 1, 9,  Васил Априлов  4, 1, 3, 4а, 2, 8, 38,  Васил Воденичарски  15, 8, 13, 12, 10, 9, 3, 1, 18, 17, 11, 14, 4, 6, 18, 34, 32, 22,  Вела Пеева  12, 16, 14, 18,  Владимир Цветков  16, 6, 5, 18, 19, 17, 20, 10, 4, 9, 7, 12, 8, 1, 13, 28, 25, 21, 23,  Враца  6,  Връшка Чука  12, 1, 7, 9,  Ген.  Гурко  10, 11, 13, 2, 7, 4, 9, 3, 5, 6, 11, 20, 29,  Георги Димитров  56, 48, 21, 52, 7, 1, 44, 111, 54, 27, 5, 3, 13, 9, 23, 46, 50, 64, 62, 41, 78, 60, 35, 58, 39, 37, 41а, 70, 76, 40, 51а, 68, 72, 43, 33, 25, 38, 74, 66, 64, 54,  Даниел Баи  1, 2, 10,  Димитър Благоев  70, 62, 42, 50, 52, 68, 43, 35, 54, 37, 59, 41, 17, 19, 22, 7, 27, 34, 31, 13, 40, 29, 36, 15, 46, 21, 32, 10, 16, 6, 4, 14, 5, 18, 3, 8, 1,  Дунав  14, 23, 11, 20, 10, 7, 9, 1, 8, 7, 14, 12, 10, 6 А, 17, 1,  Здравец  2,  Иван Вазов  70, 74, 45, 62, 72, 60, 35, 50, 58, 48, 54, 33, 60, 29, 52, 56, 26, 12, 36, 44, 24, 30, 16, 25, 20, 5, 42, 7, 28, 34, 27, 38, 23, 11, 40, 19, 46, 16, 17,  Иван Кордов  9, 4, 2, 14, 6, 12, 1, 24, 18,  Иван Тодоров Ангелов  1, 4, 2, 5, 7, 17, 14, 15, 24, 21, 19, 9, 18, 16, 20,  Извън Регулацията  9, 2   Стопански Двор, 5, 8, 1,  Искър  1, 2. , 2,  Йорданка Чанкова  25, 16, 10, 30, 18, 28, 23, 12, 32, 17,  Калиманица  5, 18, 19, 28, 11, 22, 16, 17, 15, 4, 1,  Камчия  3, 7, 9, 4, 11, 5, 6,  Кирил И Методий  2, 16, 18, 7,  Климент Охридски  26, 24, 14, 8, 12, 17, 6, 4, 16, 32, 10, 2, 19, 3, 5, 36, 23, 32,  Лазар Драйчев  4, 12, 2, 10, 6,  Ленин  42, 50, 54, 28, 40, 46, 52, 30, 32, 38, 36, 2, 44,  Ломска Комуна  1, 9, 6, 4, 3, 2,  Любен Каравелов  3, 27, 14, 15, 2, 7, 21, 25, 5, 13, 11, 23, 16, 10, 19,  Местност Лъката  ,  Мир  4, 2,  Никола Вапцаров  9, 8, 4, 5, 6, 7,  Никола Димитров Тодоров  4, 2,  Никола Петранин  12, 4, 2, 6, 10, 8, 5, 9, 3, 13, 11, 16,  Огоста  2, 3, 7, 1, 9, 8, 4, 5, 6, 7,  Околоселска  68, 66, 0, 50, 60, 72, 100, 118, 96, 120, 106, 18, 114, 60,  Осогово  7, 4, 6, 15, 10, 7, 11, 17, 19, 9, 22, 13, 14, 8, 24,  Охрид  15, 5, 9, 1, 3, 7,  Петър Костов  21,  Пирин  4, 1, 7, 3, 5,  Плиска  7, 34, 11, 13, 36,  Проф. Методи Балевски  20, 58, 73, 69, 54, 6, 20, 18, 21, 8, 10, 12, 5, 11, 25, 2, 37, 23, 31, 5, 9, 61, 11, 1, 63, 3, 7, 61, 60, 59,  Райко Даскалов  7, 9, 3, 8, 10, 6,  Рила  3, 2, 1,  Руен  8, 1,  Стефан Ликов  44, 48, 40, 35, 41, 1, 42,  Стоянка Копчева  9, 3, 1,  Струма  5, 14, 11, 15, 8, 13, 3, 17, 6, 10, 7, 12, 4, 12,  Тимок  15, 5, 4, 17, 2, 7, 11,  Тракия  3, 2, 4, 6, 9, 3, 7, 5, 12,  Хаджи Димитър  19, 6, 5, 1, 9, 4, 13, 7, 10, 11, 18,  Христо Ботев  48, 56, 29, 25, 54, 62, 58, 42, 44, 32, 52, 19, 46, 7, 13, 38, 34, 36, 50, 23, 9, 15, 27, 11, 28, 21, 30, 5, 24, 6, 26, 12, 10, 1 Кафе-Сладкарница, 14, 3, 18, Киносалон, 16, 52, 8, 6, 4, 2,  Цар Асен  2, 4,  Цар Калоян  3, 1,  Цар Самуил  13, 1, 17, 16, 18, 12, 3, 20, 21, 2, 23, 14, 25,  Юрий Гагарин  6, 4, 3, 1, 8, 14, 7, 9, 2, 10, 5,  Янтра  4, 8, 5, 2, 6

На 05.06.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч. ; 17:30 - 18:00 ч. / -  Гложене,  Общ.  Козлодуй:   Акация  12, 10, 2а, 9, 1, 8, 13. , 14, 11, 2, 5, 4,  Александър I-Ви  1, 11, 7, 2, 6, 3, 5, 10, 13, 15, 17, 19, 8,  Александър Стамболийски  20, 34, 36, 39, 40, 31, 22, 24, 33, 37, 25, 41, 42, 38, 32, 26, 27, 8,  Братя Миладинови  10, 13, 18, 26, 21, 17, 22, 15, 24, 12, 34, 27, 36, 35, 33, 31,  Васил Друмев  1, 4, 2, 1,  Васил Коларов  18, 34, 24, 22, 32, 20, 30, 46, 64, 58, 86, 72, 11, 68, 84, 80, 60, 44, 62, 76, 54, 90, 70, 40, 14, 8, 1 Изход Оряхово, 9, 6, 3, 5, 7, 121, 104, 114, 116, 92, 32, 120 1, 144, 118, 1, 100, 106, 56, 110, 102,  Вела Пеева  28, 14, 17, 9, 24, 1, 12, 26, 21, 36, 3, 6, 2, 16, 8, 13, 20, 10, 11, 4, 22,  Гео Милев  34, 28, 13, 7, 3, 19, 22, 29, 27, 31, 4, 24, 15, 21, 2, 26,  Дунав  12, 16, 10, 14, 6,  Иван Вазов  3,  Извън Регулацията,  Искър  12, 14, 13, 16, 5, 3, 7,  Йонко Милев  5, 1, 7, 3, 7, 8, 9, 8, 11, 4, 6,  Йордан Лютибродски  2, 18, 5, 22, 4, 7, 3, 30, 1, 20,  Йордан Юнчев  1, 9, 7, 20, 16, 12, 2, 18, 5, 11, 15, 14, 22, 17, 8, 3,  Кирил и Методий  78, 33, 17, 31, 48, 36, 86, 76, 70, 47, 58, 61, 43, 37, 59, 62, 38, 57, 40, 39, 82, 25, 53, 55, 54, 42, 71, 44, 63, 49, 68, 1, 20, 7, 24, 4, 6, 10, 14, 12, 8,  Ленин  1, 5, 80, 97, 78, 77, 93, 80, 82, 89, 82 3, 91, 3/Военен/, 87, 46, 48, 50, 25, 23, 30, 65, 42, 32, 43, 38, 51, 52, 57, 34, 47, 41, 56, 45, 36, 8а, 29, 37, 35, 33, 61, 44, 11, 13, 8, 24, 1, 11а, 10, 16, 12, 31, 19, 26, 14, 9, 21, 73, 77, 79, 70, 62, 60, 83, 64, 71, 81, 58, 69, 75,  Маршал Бирюзов  9, 1, 6, 5, 16,  Местност Падината  ПС,  Мур  5, 2,  Оборище  3, 4, 13, 1, 6,  Огоста  2, 7, 3, 1, 9,  Паисий Хилендарски  1, 16, 223, 14, 8, 3, 22, 213, 10, 12, 18, 2 213, 1, 6, 7, 2, 2,  Петко Р.  Славейков  ,  Рила  3, 7, 5, 15, 1, 8, 11, 4,  Скът  1, 8, 5, 4,  Стара Планина  10, 2, 6, 7, 5,  Стефан Караджа  15, 19, 24, 16, 21, 17, 11, 22, 14, 2,  Христо Ботев  36, 8, 7, 27, 42, 9, 29, 6, 35, 37, 28, 3, 52, 26, 25, 44, 33, 19, 1, 4, 30, 21, 10, 50, 23,  Юрий Гагарин  16, 22, 8, 11, 24, 18, 10, 13, 6, 25, 4, 3,  Яким Деспотов  20, 2, 18, 22, 6, 1, 8, 4, 10,    223 223, ТП №5 РК №1-Бензиностанция

На 05.06.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч. ; 17:30 - 18:00 ч. / -  Крива Бара,  Общ.  Козлодуй:   9-ти септември  9, 5, 2, 3, 1, 6,  Антон Иванов  6, 2,  Багджийска  5, 1, 11, 2, 14, 11, 4, 8, 13, 12, 18,  Благой Иванов  4, 2, 8, 1, 6,  Бригадирска  1, 6, 3, 5, 10,  Бузлуджа  2,  Васил Воденичарски  8, 15, 6, 9, 11,  Васил Левски  6, 1, 7, 4, 3, 13, 10, 15, 8,  Владимир Цветков  9, 3, 7, 14, 6, 10, 12, 18, 8, 20, 1, 11, ТП №4 РТ НН,  Ген.  Гурко  8, 6,  Георги Димитров  67, ТП №1 РН НН, 27, 20, 18, 12, 7, 14, 17, 8, 24, 19, 10, 21, 25, 2, 71, 9, 13, 11, 23,  Георги С.  Раковски  2,  Дафинка Чергарска  2,  Дунав  2, 4, 10, 6, 8,  Йорданка Чанкова  10, 11, 2, 12, 5, 7, 15, 13, 3, 1, 6,  Ком  3,  Крайна  15, 1, 5, 3, 7, 13,  Кубадин  22, 16, 1, 3, 18, 20, 5, 1,  Лиляна Димитрова  10,  Малчика  10, 2, 4,  Марица  1,  Огоста  5,  Пейо Яворов  3, 2, 1,  Петър Костов  5, 4,  Стара Планина  22, 14, 4,  Христо Ботев  30, 8, 12, 24, 11, 28, 5, 14, 22, 20, 17, 3, 13, 26, 21, 15, 18, 23, 9, 7, 10, 19,  Черковна  4, 2,    ТП №4 Табло УО, ТП №3 РТ НН Табло УО

На 05.06.2020 г.  /14:01 - 14:30 ч. ; 17:30 - 18:00 ч. / -  Хайредин:   Ален Мак  7, 5, 1, 2, 4, 6,  Ангел Боков  2, 5,  Асен Златаров  5, 2. , 7, 4, 17, 12, 10, 6, 3, 8,  Баба Тонка  3, 2, 4, 1,  Георги Димитров  121, 137, 26,  Георги С.  Раковски  8, 10, 12, 9, 7, 3, 1, 5, 11,  Гоце Делчев  5, 1, 7,  Димитър Благоев  ,  Добрич  2,  Драгоман  18, 14, 16, 12, 4, 10, 2,  Дунав  2a, 1, 17,  Иглика  2, 6,  Клементина  8, 12, 4, 7, 10, 2, 14, 11, 1, 3, 20, 1 А, 5, 6, 9, 18,  Кръст. Хр. Ботев И Л. Каравелов  ,  Кръст. Цар Калоян И Ас. Златаров  ,  Лиляна Димитрова  2,  Любен Каравелов  17, 7. , 11, 18, 10, 20, 14, 16, 5, 5. , 9,  Македония  2,  Малчика  15, 5, 13, 1, 22, 4, 24, 6, 8, 7, 11, 3, 2, 9, 19, 8,  Местност Влашко - Селска Падина  ПС,  Местност Ливадето  ПС,  Минзухар  12, 7, 4, 8, 14, 3, 1, 2, 5, 16. ,  Незабравка  13, 5, 4, 7, 1, 6, 9, 3,  Никола Вапцаров  8, 4, 10, 7,  Оборище  1, 3, 5,  Паисий Хилендарски  13, 14. ,  Панайот Волов  12,  Партизанска  47, 38, 57, 63, 39, 42, 69, 55, 61, 52, 67, 37, 45, 48, 53, 54, 59, 87, 18, 81, 77, 8, 36, 41, 32, 49, 34, 56, 91, 75, 83, 71, 35, 62, 60, 51, 73,  Пирин  6, 4, 3, 6, 1, 1,  Поройна  1, 2,  Савчо Дишов  10, 8,  Стралджа  2, 6, 8, 3, 4,  Тодор Бушев  17, 19, 16, 3, 10, 8, 9а, 11, 9б, 13,  Хан Кубрат  4, 7, 1, 18, 12, 8, 14, 9, 13, 5, 17. , 15, 21, 23, 3, 16, 6,  Христо Ботев  71, 39, 53, 67, 75, 20, 55, 61, 73. , 63, 51, 57, 59, 71, 93, 91, 38, 85, 97, 40, 34, 101, 87, 48, 81, 89, 8, 95, 42, 44, 103, 32, 36, 79,  Цар Самуил  6, 7, 5, 9, 12, 2, 22, 28, 14, 13, 15, 18, 17, 16, 20, 3, 4, 11, 10, 26, 24,  Яне Сандански  2, 5. , 1,  Янкова Падина  45, 36, 24, 34, 38, 9, 8. , 26, 8, 40, 7, 49,  Ястребино  1, 2, 10,  Яташка  12. , 9, 6, 13, 8, 5, 4, 10, 18, 15, 11,    ТП №3 РТ НН, ТП № Стоп. двор РТ НН

На 05.06.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч. / -  Хайредин:   Местност Влашко - Селска Падина  ПС,  Местност Ливадето  ПС

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: [email protected]; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.