Събития

Обявиха началото на националния литературен конкурс „Яна Язова“-Лом 2020

  27.05.2020 10:55             
Обявиха началото на националния литературен конкурс „Яна Язова“-Лом 2020

Община Лом и читалище "Постоянство"1856 - Лом обявиха началото на националния литературен конкурс "Яна Язова"-Лом 2020, XIV издание.
Условията за участие са:
- конкурсът е анонимен;
- литературен жанр – разказ или стихотворение, които не са награждавани на други конкурси;
- до 3 разказа или 3 стихотворения в 3 екземпляра;
- размер на разказите – до 5 машинописни страници, а на стихотворенията – до 1 страница;
- възраст – от 14 до 35 години;
- срок за изпращане на творбите – 30 септември 2020 г.
Материалите да се изпращат в плик на следния адрес: 3600 Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска – главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 - Лом.
За въпроси, свързани с конкурса, пишете на следния е-mail: bibli[email protected] или се обадете на тел: 0971/66 472.
Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.
Данните за участника да се поставят в отделен плик.
Ще бъдат присъдени три награди:
За разказ:
I награда - 200 лв.
II награда - 150 лв.
III награда - 100 лв.
Специална награда за участник от Лом.
За стихотворение:
I награда - 200 лв.
II награда - 150 лв.
III награда - 100 лв.
В рамките на НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА” – ЛОМ ’2020 ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете (За есе). Важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите.
Ще бъдат присъдени три награди:
I награда – 100 лв.
II награда – 50 лв.
III награда – 30 лв.
Резултатите от двата конкурса ще бъдат обявени на 19 октомври 2020 г. на сайта на Община Лом: http://www.lom.bg/
Наградите ще бъдат връчени на 22 октомври 2020 г., допълниха от Община Лом.