ЧЕЗ

Планови прекъсвания за област Враца за 25-29.05.2020 г.

  23.05.2020 08:00             
Планови прекъсвания за област Враца за 25-29.05.2020 г.

Уважаеми клиенти,
 
След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите. Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.
 
ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.
При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум.
Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.
* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.
 
ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/
 
 
Област Враца 
Община Бяла Слатина  
На 27.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Драшан:   1-176,  Кв.25,  Александър Пушкин  6, 2, 7, 4, 1,  Александър Стамболийски  4, 3, 7, 5, 6, 1,  Антон Иванов  3, 2,  Васил Априлов  7, 2, 5, 3, 1,  Васил Левски  2,  Георги Димитров  23, 27, 17, 19,  Георги Кирков  4, 6, 2,  Димитър Грънчаров  6, 1, 4, 3,  Дружба  6, 4, 8, 5, 1, 10, 12, 3,  Дядо Вълко  6, 7, 1, 6, 2, 4,  Милко Вълчев  3, 2, 12, 6, 4,  Петко Р. Славейков  2, 3,  Странджата  2, 1, 3, 3,  Филип Тотю  8, 5,  Христо Ботев  8, 9, 1, 3, 5, 11, 6, 4,  Цар Симеон I-ви  4, 2, 8.
На 27.05.2020 г.  /14:01 - 16:30 ч./ -  Попица:   Възраждане  5, 10, 1, 4,  д-р Петър Берон  3, 10, 8, 6, 5, 7, 4, 1,  Добруджа  3, 13, 5,  Паисий Хилендарски  4, 3, 6, 1, 12, 5, 2,  Пирин  25,  Свобода  15,  Скът  3, 2, 4, 21, 6, 22, 8, 1,  Стоян Калъчев  8, 22, 26, 14, 10, 11, 13, 15, 9, 24, 12, 18, 16, 20,  Странджа  7, 1, 5, 8,  Христо Ценов  54, 48, 53, 34, 62, 47, 66, 50, 41, 49, 51, 37, 43, 36, 58, 70, 45, 60, 39, 56, 52, 64,  Христо Шабански  11, 36, 13, 35, 21, 34, 26, 30, 32, 33, 29, 20, 16, 37, 25, 14, 18, 27, 31, 23, 9, 31а, 49, 19, 24, 22, 39, 17,  Цар Иван Шишман  8, 10,  Янтра  18, 8, 7, 12, 17, 5, 4, 10, 9, 13, 15, 1
 
Община Враца  
На 26.05.2020 г.  /14:31 - 16:00 ч./ -  Враца:   Алеко Константинов  1,   ,  Вежен  2а,  Мито Орозов,  Ученически комплекс,  Диспечерски пункт,     
На 27.05.2020 г.  /13:30 - 17:00 ч./ -  Горно Пещене:   9-ти септември  5, 17, 21, 13, 15, 4, 15, 18, 10, 1, 9, 12, 16, 18, 14,  Бубарска  1,  Бузлуджа  5, 3,  Васил Коларов  16, 17, 5, 3, 15,  Веслец  4, 14, 1, 10, 12,  Георги Димитров  10, 4, 5, 8, 2, 6, 7, 1,  Георги Кирков  7, 11, 5, 2, 6, 1, 3, 13, 4, 9,  Димитър Благоев  1, 6,  Дружба  7, 17, 8, 5, 4, 11, 9, 2, 28, 17, 6, 15,  Иглика  1,  Изток  1, 2,  Кирил и Методий  21, 17, 3, 23, 20, 11, 5, 13, 19, 16, 4, 15, 6, 14, 8, 2, 12, 18, 25, 7,  Кокиче  6, 1, 4, 3, 2,  Ленин  36,  Ленин  23,  Лиляна Димитрова  11, 8, 1, 7, 4, 2, 13, 5,  Люлин  5, 2, 8, 10, 6, 14, 4, 3,  Мир  8, 15, 3, 7, 1, 11, 12, 10, 19, 6, 17, 4, 2, 5,  Младен Спасов  7,  Околчица  8, 3, 16, 11, 12, 7, 10, 12, 20,  Сердика  13, 15, 11,  Скът  20, 14, 13, 4, 1, 3, 11, 9, 12,  Хаджи Димитър  2, 10, 6, 1, 11, 18, 4, 19, 8, 3, 20,  Цеко Георгиев  10,  Цеко Каменов  11, 21, 4, 15, 7, 6, 5, 8, 17, 23,     УПИ II-124  Кв. 58а
На 27.05.2020 г.  /15:01 - 16:00 ч./ -  Враца:   12259.444.1 И 12259.444.9,  12259.617.27,  Георги Апостолов  62,  Местност Джудански Поток,  Стоян Ц. Даскалов
 
Община Козлодуй  
На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Хърлец:   9-ти септември  50, 48, 13, 52,  Александър Стамболийски  51, 33, 40, 28, 25, 29, 27, 46, 39, 35, 43, 32, 42, 47, 41, 34, 49, 55, 15, 37, 59, 36, 21, 45, 61, 22, 38, 23, 19, 13, 57, 53,  Витоша  4, 6,  Драва  15, 8, 6,  Иван Вазов  27, 23,  Л.Живкова  26, 26, 24, 25, 19,  Паисий Хилендарски  15, 17, 13, 16, 10, 14,  Панайот Волов  22,  Панайот Хитов  21,  Път 11,  Трапезица  21, 24, 13, 20, 12, 26, 22, 19, 30, 23, 14, 17, 25, 28, 10,  Христо Ботев  22, 32, 26, 31, 24, 30, 28, 32, 30, 29,  Цар Самуил  18, 1, 22, 3, 26, 23, 21, 10, 19, 16, 7, 4, 29, 6, 2,  Шипка  23, 29, 30, 33, 17, 24, 25,  Юрий Гагарин  22
 
Община Мездра  
На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Дърманци:   Александър Стамболийски  22, 16, 18, 19, 1, 20, 14, 2, 17, 5, 3, 23,  Асен Златаров  1, 7, 1, 4, 7, 9, 6, 2,  Васил Коларов  5, 16, 14, 19, 15, 11, 7, 13, 3, 9, 1, 4, 8, 17, 10, 6,  Васил Левски  71, 2,  Витоша  1, 12, 3, 14, 1,  Георги Димитров  28, 2, 29, 46, 5, 20, 8, 31, 8, 25, 6, 2, 14, 38, 19, 36, 40, 25, 44, 12, 26, 9, 7, 23, 15, 27, 11, 13, 7 А, 34, 1а, 3, 24, 42, 22, 18, 32, 21, 4, 16,  Дружба  4, 1, 2, 3,  Дунав  2 А,  Дъб  3, 5, 1,  Искър  23, 11, 16, 24, 2, 13, 9, 6, 7, 4, 19, 11, 3, 1, 8, 10, 14, 10, 18, 17,  Кирил И Методий  4, 17, 31, 22, 13, 24, 27, 12, 12, 11, 8, 19, 26, 6, 20, 25, 23, 10, 21, 15, 9, 18, .16,  Марица  .7, 2, 4, 5, .6,  Плиска  4, 2, 2,  Христо Смирненски  7, 3, 5, 6, 6, 1, 2, 11, 4,     УПИ  ХVI
На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Крета,  Общ. Мездра:   Ален Мак  5, 9, 7, 10,  Ангел Грамчев  7, 10, 11, 6, 14, 9, 18, 12, 16, 1, 8, 20,  Байкал  8, 7, 11, 2, 1, 3, 12,  Божур  2, 4, 1,  Ботева Поляна  1, 2, 4,  Васил Левски  7, 4, 13, 6, 9, 8, 2, 5, 10, 11, 3,  Гаврил Генов  8, 3, 6, 1, 2, 4,  Ген. Иван Кинов  16, 18, 5, 8, 9, 7, 1, 6, 3, 12, 2, 13, 4, 10,  Георги Бенковски  5, 10, 3, 2, 9, 6, 16, 8, 4,  Георги Димитров  7, 15, 23, 13, 4, 10, 5, 19, 11, 6, 1, 17, 9, 8, 14, 21, 3,  Здравец  10, 2,  Кокиче  2, 3,  Кръстьо Генков  10, 8, 6, 2, 4,  Лальо Ширков  15, 22, 7, 13, 17, 12, 4, 11, 18, 16, 20, 14, 8, 9, 3, 10, 1, 5,  Люляк  4, 3, 1,  Минзухар  4,  Никола Вапцаров  3, 1, 2, 6, 7,  Никола Марков-Колката  1, 7, 2,  Тотка Илиева  4, 5, 10, 1, 3, 2, 6,  Христо Ботев  12, 6, 4, 1, 2,  Христо Смирненски  4, 2, 16, 6, 10, 14, 18, 12, 1,  Чешмата  2, 10
На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Мездра:   ЖП Район
На 26.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./   На 27.05.2020 г.  /13:01 - 18:00 ч./ -  Ребърково
На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:00 ч. по искане на "ЕСО" ЕАД/ -  Ребърково:   9-ти септември  45, 43, 56, 54, 21, 58,  Александър Стамболийски  10, 11, 16, 8, 13, 9, 5, 15, 12, 7, 2, 14, 3, 6,  АПП №2028,  Братя Бояджиеви  1, 11, 6, 12, 9, 1, 5, 3, 4, 14, 16, 7, 15, 12а, 10,  Васил Левски  1, 3, 5, 2, 7, 9,  Иван Григоров  7, 12, 21, 3, 5, 10, 9, 15, 14, 19, 13, 8, 1, 1 А, 4, 16, 11, 17, 6,  Камен Вачков  7, 4, 3, 8, 10, 5, 6,  Христо Ботев  1, 3, 8, 7, 6, 4, 2,  Янко Николов  4, 6, 11, 8, 5, 12, 2, 1, 3, 9, 7, 13, 10,    Бензиностанция
 
Община Оряхово  
На 26.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./   На 27.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./   На 28.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./   На 29.05.2020 г.  /14:00 - 16:30 ч./ -  Оряхово:   9-ти ноември  9,  Александър Стамболийски  31, 70, 48, 56, 54, 81, 64, 14б, 46, 72, 68, 50,  Андрей Чапразов  1, 20, 4, Р-т НН ТП №14, 10, 6,  арх.Цолов  16, 5, 8, 19, 11, 14, 21, 7, 9, 17, 25а, 3, 15, 13, 20, 30, 10, 2, 25, 32,  Васил Левски  1,  Георги Димитров  Р-т НН ТП №14,  Георги С. Раковски  88, 50, 44, 9а, 6, 8, 12, 7, 40, 74, 34, 42, 56, 21, 66, 36, 29, 19, 3, 52, 62, 5, 72, 2, 20, 84, 1, 58, 22, 47, 46, 60, 70, 30, 14, 80, 38,  Дико Илиев  1, 1, 1 Р-т НН ТП №14, 2,  Добри Войников  Дат, 1,  Йордан Йонов  20,  Кирил и Методий  10, 12, 20, 16, 1, 5, Р-т НН ТП №20, 18, 3, 14,  Ленин  1,  Летнишка  5, 2, 1, 4, 6, 8, 3,  Паисий Хилендарски  2,  Цвети Иванов  2, 1,    Р-т НН ТП №14, Р-т НН ТП №12, Р-т НН ТП №12
 
Община Роман  
На 26.05.2020 г.  /14:01 - 18:00 ч./ -  Роман:   Жил.к-с Роман  2, 4 7, 3, 2, 4,  Капитан Петко Войвода  3 3,  Кв. 61,  Нешо Миковски  2, 4, 3
На 28.05.2020 г.  /13:01 - 17:00 ч./ -  Роман:   068031,  М.Долно Присое ,  Христо Ботев  112 ПС, 29
На 28.05.2020 г.  /13:01 - 17:00 ч./ -  Струпец,  Общ. Роман:   Акация  6, 2, 4,  Александър Стамболийски  22, 2, 24, 3, 8, 16, 10,  Бука  2, 9, 3, 6, 5, 2, 1,  Буря  6,  Васил Левски  10, 15, 28, 30, 18, 26 А, 14, 10, 40, 24, 5, 24, 31, 20, 12, 32, 2, 2, 34, 14, 22,  Георги Бенковски  16, 2, 25,18, 10, 27, 3, 20, 5, 12,19, 20, 4, 1, 21, 8,  Георги С. Раковски  19, 37, 1, 9, 15, 25, 47, 53, 33, 7, 9, 45, 431, 23, 51, 17,  Голям Искър  6, 2, 1,  Голяма Плоча  14, 12, 18, 7, 3, 5, 10, 4, 3, 10, 20,  Грънчарска  10, 3, 12, 1,  Давидов Трап  1, 3,  Захари Стоянов  3, 4, 4, 2 А, 1, 3,  Здравец  2, 15, 7, 3, 13, 11, 3,  Зелена Бара  5, 3, 2, 3 А, 6, 1, 4, 2, 6 А, 6, 5,  Иван Вазов  36а, 37, 6, 12, 10, 2, 6, 7, 1, 8, 12, 4, 48, 31, 48 Б, 47, 26, 20, 14, 36, 49, 15, 29, 24, 32, 45, 46, 36 А, 38, 22, 43, 48 А, 57, 34, 51, 19, 39, 35, 33, 16, 55, 28, 41, 40, 27, 16, 53, 48 Б, 37,  Иглика  1, 3, 5, 4, 6,  Извор  2, 2, 2,  Искър  2, 4,  Капитан Петко Войвода  19, 1, 4, 2, 3,  Комаревец  2, 6,  Липака  2, 6, 6,  Любен Каравелов  4, 6, 5,  Люляк  2, 2,  Местност Усоето,  ПС,  Мико Нанов  4, 4, 1, 5, 2, 3,  Минзухар  15, 13,  Мир  2,  Мирчовец  2, 7, 1, 8, 4, 9, 6, 3,  Момина Сълза  1, 2, 4, 4,  Оброка  4, 2, 4,  Панайот Волов  1, 2, 31, 10, 3, 30, 39, 37, 17, 19, 32 А, 12, 4 А, 35, 24, 33, 27, 30, 7, 9, 5, 29, 29, 17, 27, 39, 6, 20, 4, 28, 15, 33, 32, 25, 13, 13,  Петте Дървета  1, 3, 5,  Плочата  2, 1, 3,  Райна Княгиня  3, 6, 4, 12, 2, 2, 5, 3,  Стефан Караджа  5, 3, 1 А, 1, 4,  Струпешка  5, 10, 2 Б, 9, 3, 4, 12, 14, 3, 1, 13,  Тържище  3, 5, 1,   УПИ V-64,  Кв.7,  Усоето  3, 2, 3, 8,  Филип Тотю  24, 27, 14, 29, 18, 27, 31, 20, 17, 17, 6, 22, 15, 12, 33, 13 А, 19 А, 23, 35, 25, 11, 13, 8, 19, 24, 29, 21, 29, 9, 5, 3, 7, 1, 4, 2, 13,  Хаджи Димитър  8, 4, 3, 8, 1, 10, 5, 8, 9,  Хан Аспарух  4, 1, 2, 3,  Хан Крум  2, 3, 1, 1, 5,  Христо Ботев  4, 2,  Цар Борис I  5, 18, 20, 2, 24, 30, 1, 25, 8а, 12, 3, 7, 10, 8, 17, 20, 6, 13,  Цар Симеон I  11, 2, 2 А, 3, 2 А, 1,  Чешмата  5, 1, 3,  Шипка  2, 2, 7, 4, 7 А, 1, 6, 3,  Шипковица  10, 8, 1, 6
На 28.05.2020 г.  /13:01 - 17:00 ч./ -  Хубавене
 
Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: [email protected]; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg. 

 3783 души са спасени от удавяне, 96 са жертвите за миналата година
Нагъл апаш задигна сребърни бижута от магазин в Бяла Слатина
Униформените проведоха спецакция във врачанските села
Шофьор на камион загина край Велико Търново
Д-р Ценков: До месец и половина се надявам да започне ремонта на Е-79 в отсечката Видин – Ружинци
Google заплашен с глоба от 5 млрд. долара заради незаконно проследяване на потребители
Анкета

Планирате ли да ходите на почивка тази година?


Резултати